Giáo Án Địa Lý 10 Cơ bản

66 1,050 14
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:25

Giáo án địa lí - 10- CB TPPCT 1 Chơng I : Bản đồ Bài 1 :các phép chiếu hình bản đồ bản phân loại bản đồ I.Mục tiêu : Sau bài học, học sinh cần : 1. Về kiến thức : -Thấy đợc vì sao cần phải phép chiếu hình bản đồ . -Hiểu rõ đợc một số phép chiếu hình bản đồ bản ( cụ thể phép chiếu phơng vị ) -Nhận biết đợc để hình thành bản đồ đòi hỏi một quá trình nghiên cứu và thực hiên với nhiều bớc khác nhau . 2. Về kĩ năng : - Phân biệt đợc đặc điểm lới chiếu kinh ,vĩ tuyến của các loại phép chiếu hình bản đồ. Trên sở đó xác định khu vực nào là khu vực tơng đối chính xác , khu vực nào kém chính xác . 3. Về thái độ , hành vi : - Thấy đợc sự cần thiết của bản đồ trong học tập . II. Thiết bị dạy học : - Bản đồ thế giới, bản đồ vùng cực , bản đồ châu Âu . - Quả địa cầu. - Tấm bìa . III. Hoạt động dạy học : Mở bài : *Giáo viên yêu cầu HS quan sát và nhận xét về sự khác nhau của hệ thống kinh ,vĩ tuyến thể hiện trên bản đồ thế giới, bản đồ vùng cực bắc , bản đồ châu âu . Hoạt động của GV và HS Nội dung chính *Nhóm HĐ1 : (Cá nhân ) - GV yêu cầu HS quan sát 3 loại bản đồ nói trên và phát biểu khái niệm bản đồ . - GV yêu cầu HS quan sát địa cầu và bản đồ thế giới , suy nghĩ cách thức chuyển hệ thống kinh ,vĩ tuyến trên địa cầu lên mặt phẳng. - Giáo viên yêu cầu HS quan sát trở lại 3 bản đồ và trả lời các câu hỏi : +Tại sao hệ thống kinh vĩ tuyến trên 3 bản đồ lại sự khác nhau ? I . Phép chiếu hình bản đồ . * Khái niệm bản đồ : ( SGK) * Khái niệm phép chiếu hình bản đồ Phép chiếu hình bản đồ là cách biểu diễn mặt cong của trái đất lên một mặt phẳng ,để mỗi điểm trên mặt cong t- ơng ứng với mỗi điểm trên mặt phẳng . 1 Giáo án địa lí - 10- CB +Tại sao phải dùng các phép chiếu hình bản đồ khác nhau ? *Nhóm HĐ2: (Cá nhân) - GV sử dụng tấm bìa thay mặt chiếu ,cuộn lại thành hình nón và hình trụ xung quanh địa cầu . - GV yều cầu HS quan sát hình 1.1 trong SGK cho biết các phép chiếu hình bản *Nhóm HĐ3 : (cá nhân ) +Gv dùng tấm bìa ,quả địa cầu để thể hiện hình 1.2 SGK . + Hs quan sát hình 1.2 cho biết các vị trí tiếp xúc của mặt phẳng với địa cầu . * Nhóm HĐ 4 : (Nhóm ) + Gv chia lớp học thành 6 nhóm Hs . + Gv yêu cầu các nhóm quan sát hình vẽ trong sách. Nhóm 1,2 : hình 1.3a,1.3b Nhóm 3,4 : hình 1.4a,1.4b Nhóm 5,6 : hình 1.5a,1.5b Nhận xét và phân tích về : -Vị trí tiếp xúc của mặt phẳng với địa cầu. -Đặc điểm của mạng lới kinh vĩ tuyến trên bản đồ. -Vị trí tơng đối chính xác trên bản đồ. -Thờng dùng để thể hiện vùng nào trên trái đất . (Trong lúc Hs đang làm . Gv vẽ hình lên bảng ) +Gv yêu cầu đại diện 3 nhóm trình bày . Giáo viên tổng kết. Nhóm hoạt động 5: * Một số phép chiếu hình bản đồ . * Khi chiếu , thể giữ mặt chiếu là mặt phẳng hoặc cuộn lại thành hình nón , hình trụ .-> các loại phép chiếu. 1. Phép chiếu phơng vị . + K/n: Phép chiếu phơng vị là phơng pháp thể hiện mạng lới kinh , vĩ tuyến trên địa cầu lên mặt chiếu là mặt phẳng . Tuỳ theo vị trí tiếp xúc của mặt phẳng với địa cầu mà các phép chiếu phơng vị khác nhau . * Phép chiếu phơng vị đứng : - Mặt phẳng tiếp xúc với địa cầu ở cực . - Kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng qui ở cực. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm ở cực. - Khu vực ở gần cực tơng đối chính xác. - Dùng để vẽ những khu vực quanh cực. *Phép chiếu phơng vị ngang: -Mặt phẳng tiếp xúc với địa cầu ở xích đạo. -Xích đạo và kinh tuyến giữa là đờng thẳng. Các vĩ tuyến là những cung tròn, các kinh tuyến là những đờng cong. - Khu vực ở gần xích đạo và kinh tuyến giữa tơng đối chính xác . - Thờng dùng để vẽ bán cầu Đông, bán cầu Tây . * Phép chiếu phơng vị nghiêng - Mặt phẳng tiếp xúc với địa cầu ở một điểm bất kì (trừ cực và xích đạo ) - Kinh tuyến giữa là đờng thẳng , các vĩ tuyến và các kinh tuyến còn lại là những đờng cong . - Khu vực gần nơi tiếp xúc tơng đối 2 Giáo án địa lí - 10- CB -GVdùng tấm bìa , quả địa cầu mô phỏng phép chiếu hình nón . - HS quan sát nhận xét sự khác nhau của mặt chiếu của phép chiếu hình nón với mặt chiếu của phép chiếu ph- ơng vị =>Kniệm. - HS quan sát hình 1.6 a,b,c nhận xét vị trí hình nón so với địa cầu => các loại phép chiếu hình nón . Nhóm hoạt độmg 6: - GV yêu cầu học sinh quan sát hình 1.7a,b nhận xét về vị trí tiếp xúc , đặc điểm mạng lới kinh ,vĩ tuyến ; vị trí t- ơng đối chính xác ,vị trí kém chính xác của phép chiếu hình nón đứng . - Hs so sánh sự khác nhau của 3 phép chiếu hình nón . Nhóm hoạt động 7: - Hs quan sát hình 1.8 a,b, c => cho biết các loại phép chiếu hình trụ , sự khác nhau . - So sánh sự khác nhau của phép chiếu hình trụ với phép chiếu hình nón . -Hs quan sát hình 1.9a,b => đặc điểm vị trí tiếp xúc , kinh - vĩ tuyến , khu vực tơng đối chính xác ,kém chính xác của phép chiếu hình trụ đứng . chính xác. - Dùng để vẽ những khu vực ở vĩ độ trung bình. 2. Phép chiếu hình nón : *K/n : Phép chiếu hình nón là phơng pháp biểu hiện mạng lới kinh vĩ tuyến trên Địa Cầu lên mặt chiếu là hình nón , sau đó triển khai ra mặt phẳng. Tuỳ theo vị trí tiếp xúc của hình nón với địa cầu mà các phép chiếu hình nón khác nhau. +Phép chiếu hình nón đứng: -Trục hình nón trùng với trục địa cầu. -Kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng qui ở đỉnh hình nón .Vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm ở đỉnh hình nón. -Những khu vực ở vĩ tuyến tiếp xúc t- ơng đối chính xác . -Dùng để vẽ các khu vực ở vĩ độ trung bình . + Phép chiếu hình nón ngang: Là phép chiếu mà trục hình nón trùng với đờng kính của xích đạo và vuông góc trục quay của địa cầu . + Phép chiếu hình nón nghiêng: Là phép chiếu mà trục hình nón đi qua tâm địa cầu nhng không trùng với trục địa cầu cũng không trùng với đ- ờng kính của đờng kính của xích đạo . 3. Phép chiếu hình trụ : * Kn:Phép chiếu hình trụ là phơng pháp thể hiện mạng lới kinh vĩ tuiyến trên Địa cầu lên mặt chiếu là hình trụ, sau đó triển khai ra mặt phẳng. Tuỳ theo vị trí tiếp xúc của hình trụ với địa Cầu mà các phép chiếu hiònh trụ khác nhau. + Phép chiếu hình trụ đứng . -Hình trụ tiếp xúc với địa cầu theo vòng xích đạo . -Kinh tuyến và vĩ tuyến đều là những đờng thẳng song song và vuông góc 3 Giáo án địa lí - 10- CB nhau. -Khu vực ở xích đạo tơng đối chính xác . -Thờng dùng để vẽ những khu vực gần xích đạo . +Phép chiếu hình trụ ngang. +Phép chiếu hình trụ nghiêng. IV, Đánh giá: - Giáo viên yêu cầu HS hoàn thành bài tập sau. Phép chiếu phơng vị Thể hiện trên bản đồ Các kinh tuyến Các vĩ tuyến Khu vực tơng đối chính xác Khu vực kém chính xác Phơng vị đứng Nón đứng Trụ đứng V, Hoạt động tiếp nối : - Bài tập : 1,2 (SGK- trang 8) - Xác định hớng B - N ở hình 1.3b - Xác định nguồn chiếu của phép chiếu hình nón đứng, trụ đứng . Vẽ hình ảnh minh hoạ cụ thể . tppct 2 bài 2 : Một số phơng pháp biểu hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ I, Mục tiêu : Sau bài học Hs cần : 1.Về kiến thức Hiểu rõ mỗi phơng pháp đều thể biểu hiện một số đối tợng địa lí nhất định trên bản đồ với những đặc tính của nó . Để đọc đợc bản đồ địa lí ,trớc hết phải tìm hiểu bảng chú giải bản đồ . 2.Về kĩ năng Qua các kí hiệu của bản đồ, học sinh nhận biết đợc các đối tợng địa lí thể hiện ở từng phơng pháp . II. Thiết bị dạy học : - Bản đồ khí hậu , bản đồ khoáng sản , bản đồ kinh tế Việt Nam . - Các lợc đồ trong SGK. III. Hoạt động dạy học: 4 Giáo án địa lí - 10- CB Mở bài : Yêu cầu học sinh cho biết một số kí hiệu của các đối tợng : địa hình , sông , mỏ khoáng sản , đờng sắt , đờng ô tô .trên bản đồ => các phơng pháp biểu hiện. Hoạt động Gv-Hs Nội dung Hđ1: - Gv sử dụng bản đồ khoáng sản. - Hs quan sát và cho biết các đối tợng dịa lí trên bản đồ đợc biểu hiện bằng những dạng kí hiệu nào . - Gv tổng họp các dạng kí hiệu. - Các dạng kí hiệu đó phản ánh đợc đặc tính nào của đối tợng địa lí . - Gv: Để thể hiện đờng giao thông , đ- ờng biên giới , sông ngòi dùng pp kí hiệu nào ? Hđ2: Dựa vào lợc đồ cho biết Gió - Bão trên lợc đồ đợc thể hiện bằng dạng kí hiệu nào ?Với phơng pháp biểu hiện đó nó phản ánh đợc đặc tính nào của đối tợng. Hđ 3: Dựa vào lợc đồ phân bố dân c châu á. Hãy cho biết để biểu hiện sự phân bố dân c ngời ta dùng cách biểu hiện nào ? 1.Phơng pháp kí hiệu *Thể hiện các đối tợng địa lí phân bố theo những địa điểm cụ thể . Vd: các điẻm dân c , các mỏ khoáng sản , tt công nghiệp , hải cảng . (cho thấy các loại hình , sự phân bố , số lợng,qui mô , chất lợng ,động lực phát triển của đối tợng) a,kí hiệu hình học b,kí hiệu chữ c,kí hiệu tợng hình 2.Phơng pháp đờng chuyển động. *Thể hiện sự di chuyển của các hiện t- ợng địa lí tự nhiên cũng nh các hiện t- ợng địa lí kinh tế xã hội trên bản đồ . Vd: hớng gió, dòng biển,luồng di dân , . (biểu hiện hớng di chuyển ,tốc độ khối lợng ) 3.Phơng pháp chấm điểm *Thể hiện các hiện tợng địa lí phân bố phân tán lẻ tẻ . Vd: các điểm dân c , các sở chăn nuôi . 5 Giáo án địa lí - 10- CB Hđ 5: Dựa vào lợc đồ diện tích và sản lợng lúa Việt Nam. Cho biết để thể hiện diên tích sản lợng lúa các tinh ngời ta dùng cách biểu hiện nào ? Hđ 6 : * Gv : Ngoài những pp thể hiện trên còn những cách thể hiện nào nữa? 5.Phơng pháp bản đồ - biểu đồ . *Thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tợng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó . Vd:diện tích và sản lợng lúa , cấu đất đai. 6.Các phơng pháp khác : *Phơng pháp kí hiệu đờng *Phơng pháp đờng đẳng trị *Phơng pháp nền chất lợng *Phơng pháp biểu đồ định vị *Phơng pháp khoanh vùng IV.Đánh giá : Hãy điền những nội dung thích hợp vào bảng sau. Phơng pháp biểu hiện Đối tợng thể hiện Cách thức tiến hành Khả năng biểu hiện Phơng pháp kí hiệu Phơng pháp kí hiệu đờng chuyển động Phơng pháp bản đồ - biểu đồ . V. Hoạt động tiếp nối : - Bài tập 1,2 SGK - Vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung bài học. Tppct3 Bài 3: sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống . 6 Giáo án địa lí - 10- CB I. Mục tiêu : Sau bài học, Hs cần : 1.Kiến thức: - Hiểu rõ ý nghĩa của bản đồ trong học tập và đời sống . - Thấy đợc một số yêu cầu bản khi đọc bản đồ . 2.Kĩ năng: - Hình thành kĩ năng sử dung bản đồ,át lát trong học tập cho Hs. 3.Về thái độ: - ý thức sử dụng bản đồ trong học tập địa lí . II. Thiết bị dạy học : - Bản đồ tự nhiên Việt Nam - Bản đồ tự nhiên thế giới - Bản đồ kinh tế Việt Nam - át lát Việt Nam và át lát thế giới III. Hoạt động dạy học . Hoạt động của GV và Hs Nội dung Hđ 1: -Tại sao bản đồ là nguồn tri thức địa lí ?( trong học tập các em sử dung bản đồ để làm gì?) - Qua sử dụng bản đồ các em đợc kĩ năng nào ? Hđ 2: - Cho ví dụ những lĩnh vực cần phải sử dụng đến bản đồ Hđ3: - Khi đọc bản đồ cần phải chú ý vẫn đề gì ? - Gv cho biết các bớc đọc bản đồ . Hđ 4: -Học sinh cho ví dụ cụ thể đọc hoàn I. Vai trò của bản đồ trong học tạp và đời sống. 1.Trong học tập : Bản đồ là phơng tiện để khai thác kiến thức và rèn luyện kĩ năng địa lí. 2.Trong đời sống: Bản đồ là phơng tiện đợc sử dụng rộng rãi. II. Sử dụng bản đồ ,át lát trong học tập 1. Những lu ý : a) Chọn bản đồ phù hợp b) Đọc bản đồ cần phải hiểu tỷ lệ và kí hiệu của bản đồ . c) Xác định phơng hớng trên bản đồ . 2.Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí ngay trong bản đồ , trong át lát 7 Giáo án địa lí - 10- CB thiện bản đồ . Vd :đọc 1 con sông -Mối quan hệ giữa các hiện tợng tự nhiên,các hiện tợng kinh tế xã hội , giữa tự nhiên với kinh tế xã hội . IV. Đánh giá : - Khi đọc bản đồ cầ phải chú ý những vấn đề gì . Hãy cho một ví dụ cụ thể về đọc bản đồ theo hớng hoàn thiện . V. Hoạt động tiếp nối . - Bài tập 1,2,3,4,SGK - Su tầm các loại bản đồ dùng các phơng phấp biểu hiện khác nhau để thể hiện đối tợng địa lí . Tiết PPCT 4 Bài 4 : thực hành Xác định một số phong pháp biểu hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ I.Mục tiêu : Sau bài học ,Hs cần : 1. Về kiến thức : - Hiểu rõ một số phơng pháp biểu hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ . - Nhận biết đợc những đặc tính của đối tợng địa lí đợc biểu hiện trên bản đồ . 2.Về kĩ năng Nhanh chóng phân biệt đợc tờng phơng pháp biểu hiện ở các bản đồ khác nhau . II. Thiết bị dạy học : - Hình 2.2,2.3,2.4 SGK - át lát địa lí Việt Nam. III. Hoạt động dạy học : Hđ1:Cả lớp. *Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài thực hành từ đó xác định nội dung yêu cầu của bài . Hđ2 :Nhóm. *Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi nhóm đọc 1 bản đồ ,theo nội dung sau : + Tên bản đồ. + Nội dung thể hiện . + Tên phơng pháp thể hiện đối tợng địa lí trên bản đồ . + Trình bày từng phơng pháp : - Tên phơng pháp . 8 Giáo án địa lí - 10- CB - Phơng pháp đó thể hiện đối tợng nào? - Phơng pháp đó thể hiện những đặc tính nào của đối tợng ? *Nhóm 1: Hình 2.2 *Nhóm 2: Hình 2.3 *Nhóm 3: Hình 2.4 Hđ3: *Gviên yêu cầu các nhóm trình bày nội dung đọc bản đồ của mỗi nhóm . Các em học sinh nhóm khác nhận xét ,bổ sung . Hđ4: Giáo viên nhận xét về sự chuẩn bị , nội dung trình bày của mỗi nhóm và tổng kết . IV. Đánh giá : *Gviên yêu cầu học sinh tổng kết bài thực hành theo bảng sau : Tên bản đồ Phơng pháp biểu hiện Phơng pháp biểu hiện Đối tợng thể hiện Khả năng biểu hiện V. Hoạt động tiếp nối : *Bài tập : Đọc bản đồ diện tích và sản lợng lúa Việt Nam ,năm 2000.(Hình 2.5 SGK) tppct 5 Ch ơng II : vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của trái đất Bài 5 : vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất.hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất . I .Mục tiêu : Sau bài học Hs cần : 1. Về kiến thức : - Hiểu đợc khái niệm về vũ trụ, thiên hà, giải ngân hà. - Xác định đợc các hành tinh trong hệ mặt Trời và hớng chuyển động của chúnh xung quanh Mặt Trời . - Vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời và các chuyển động của nó . 2. Về kĩ năng : - Biết nhận xét và phân tích các kênh hình trong sách giáo khoa từ đó rút ra kết luận về : + Hớng chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời , các đặc điểm của hai nhóm hành tinh : nhóm trái đất và nhóm Mộc tinh . + Vị trí của trái đất trong hệ mặt trời. + Quĩ đạo chuyển động của trái đất xung quanh Mặt Trời và các điểm đặc biệt. 9 Giáo án địa lí - 10- CB III. Đồ dùng dạy học : - Quả địa cầu - Mô hình trái đát - Mặt trời . - Các hình vẽ trong sách III. Hoạt đọng dạy học : * Mở bài : Giáo viên lấy thí dụ về không gian vũ trụ vào buổi đêm - buổi ngày. Hoạt động Gv - Hs Nội dung Hđ 1 : cả lớp Gv yêu cầu Hs nghiên cứu SGK , hình 5.1, kiến thức thực tế => Kn về Vũ Trụ . Phân biệt Thiên Hà với Dải Ngân Hà . - Gv - Hs làm rõ kn Thiên thể . Hđ 2 : Cá nhân , Cặp . * Bớc 1: Hs nghiên cứu SGK , phân tích hình 5.2 , vốn hiểu biết => trả lời các câu hỏi : - Hệ mặt trời hình thành từ khi nào ? - Hệ mặt trời gồm ? - Cho biết các hành tinh trong HMT?,Quĩ đạo chuyển động ? Hớng chuyển động của các hành tinh ? * Bớc 2 : Hs làm rõ các thiên thể ? kích thớc các hành tinh , khối lợng , thời gian quay xung quanh mặt trời , quay quanh trục ? I. Khái quát về vũ trụ ,hệ mặt trời ,trái đất trong hệ mặt trời . 1. Vũ trụ : * Là khoảng không gian vô tạn chứa các Thiên Hà. -Thiện Hà là tập hợp của nhiều thiên thể , khí bụi , bức xạ điện từ . -Dải Ngân Hà là Thiên Hà chứa Mặt Trời và các hành tinh của nó 2. Hệ Mặt Trời . - Hình thành cách đây 4.5 đến 5 tỷ năm . - Gồm : Mặt Trời , các thiên thể quay xung quanh và các đám mây bụi khí . - 9 hành tinh , các hành tinh vừa chuyển động xung quanh Mặt Trời ,vừa tự quay quanh trục . * Bớc 3 : Gv làm rõ thiên thể : Hành tinh, tiểu hành tinh , vệ tinh , sao chổi thiên thạch . Hđ 4 : cặp , nhóm . Bớc 1: Hs quan sát hình 5.3,5.4 trong 3. Trái đất trong hệ Măt Trời . 10 [...]... chuyển dịch +Tạo ra các khe nứt ,địa hào ,địa luỹ IV.Đánh giá : *So sánh sự giống và khác nhau về tác động của vận động theo phơng nằm ngang và vận động theo phơng thẳng đứng tới địa hình bề mặt Trái Đất V.Hoạt động nối tiếp : 1.Lập bảng so sánh về hai quá trình uốn nếp và đứt gãy 17 Giáo án địa lí - 10- CB 2.Bài tập 1.2 SGK Tiết ppct 9 Bài 9: tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất I.Mục... 4.Tỷ lệ bản đồ 1:700000 nghĩa là : A.1cm trên bản đồ tơng ứng với 0,7 km ngoài thực địa B.1cm trên bản đồ tơng ứng với 7 km ngoài thực địa C.1cm trên bản đồ tơng ứng với 70 km ngoài thực địa D.1cm trên bản đồ tơng ứng với 7 m ngoài thực địa 5.Tại ngày ,đêm dài 6 tháng 6.Sao Hoả nằm ở vị trí thứ trong hệ mặt Trời 7.Lực Co ri ô lít làm lệch hớng chuyển động của các vật thể ở Nam bán cầu về... và chọn phơng án trả lời vào giấy TT Câu hỏi Đáp án 1 Để vẽ bản đồ các nớc ở vĩ độ trung bình ta dùng phép B chiếu nào sau đây 29 Giáo án địa lí - 10- CB A.Trụ đứng B.Nón đứng C.Phơng vị đứng 2 Để vẽ bản đồ các nớc vùng xích đạo ta dùng phép chiếu nào sau đây A.Trụ đứng B.Nón đứng C.Phơng vị đứng 3 Phơng pháp chấm điểm thể hiện 4 5 6 7 Tỷ lệ bản đồ 1: 500.000 nghĩa là :1 cm trên bản đồ tơng ứng... là những đờng thẳng đồng qui ở cực ,vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm 4.Tỷ lệ bản đồ 1:7000000 nghĩa là : A.1cm trên bản đồ tơng ứng với 7 km ngoài thực địa B.1cm trên bản đồ tơng ứng với 70 km ngoài thực địa C.1cm trên bản đồ tơng ứng với 700 km ngoài thực địa D.1cm trên bản đồ tơng ứng với 0,7 km ngoài thực địa 5 Sao Kim nằm ở vị trí thứ trong hệ mặt Trời 6 Vào ngày mọi nơi trên trái đất... 1:- Giải thích câu nói : Đêm tháng năm cha nằm đã sáng Ngày tháng mời cha cời đã tối *Nhóm 2:- Tại sao ở khu vực ngoại chí tuyến Mặt Trời không lên thiên đỉnh lần nào ? *Nhóm 3:- Nhận xét giải thích sự khác nhau về nhiệt độ trung bình ở các vĩ độ OoB :24,5oC 20oB :25oC 70oB : -10, 4oC A.Đề ra : Tiết ppct 17 : Kiểm tra 1 tiết 30 Giáo án địa lí - 10- CB Đề ra số 1: 1.Để vẽ bản đồ các nớc ở vĩ độ trung bình... và tính chất của gió Tây ôn đới ? 15 Dựa vào số liệu sau nhận xét và giải thích sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ ở Bắc bán cầu Vĩ độ Nhiệt độ trung bình 0C 32 Giáo án địa- 10- CB 00 200 300 500 700 24,5 25 20,4 5,4 -10, 4 B.Đáp án : Đề 1: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án C A C B 2 21/3,23/9 Trong vành đai nội chí tuyến,vành đai ngoại chí tuyến Xích đạo, chí tuyến Bắc 24h,365 ngày 6 giờ... liệu sau nhận xét và giải thích sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ ở Bắc bán cầu Vĩ độ 00 200 300 500 Nhiệt độ trung bình 0C 24,5 25 20,4 5,4 31 Giáo án địa- 10- CB 700 Đề ra số 2: -10, 4 1.Để vẽ bản đồ các nớc ở vùng xích đạo ,gần xích đạo ta dùng phép chiếu nào sau đây: A Phơng vị đứng B Hình trụ đứng C.Hình nón đứng 2.Để vẽ bản đồ nớc Nga dùng phép chiếu nào sau đây: A Phơng vị đứng B Hình trụ... nhóm mỗi nhóm hoàn thành 1 địa phơng 28 Giáo án địa- 10- CB * Phân tích biểu đồ về nhiệt độ lợng ma của các kiểu khí hậu Hà nội U Pha Va len xi a Pa lec mô Đới khí hậu Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Biên độ nhiệt năm Tổng lợng ma Mùa ma Mùa khô *So sánh những điểm giống khác nhau của 1 số kiểu khí hậu - Ôn đới hải dơng - ôn đới lục địa - Cận nhiệt gió mùa - cận nhiệt địa trung hải IV.Hoạt động... năng của ngoại lực giảm -Tạo nên các dạng địa hình mới dần ,giảm đột ngột thì quá trình bồi tụ diễn ra nh thế nào? cho ví dụ 20 Giáo án địa- 10- CB tppct 11 bài 10 :Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đại động đất ,núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ I.Mục tiêu bài học : Xác định đợc vị trí các vành đai động đất ,núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ Nhận xét và phân tích đợc mối... thấp Tổng Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,0 10 Đề 2: Câu 1 B 2 C 3 B Đáp án 33 Điểm 0,5 0,5 0,5 Giáo án địa- 10- CB 4 B 5 2 cực 6 4 7 Trái,vì lực tự quay lớn nhất 8 Tại 2 chí tuyến, khu vực ngoại chí tuyến 9 Xích đạo, chí tuyến Nam 10 3,elíp 11 Là hình ảnh thu nhỏ của các sự vật và hiện tợng địa lí của một phần hay toàn bộ trái đất 12 - PP đờng chuyển động :thể hiện . Giáo án địa lí - 10- CB TPPCT 1 Chơng I : Bản đồ Bài 1 :các phép chiếu hình bản đồ cơ bản phân loại bản đồ I.Mục tiêu : Sau bài. điểm *Thể hiện các hiện tợng địa lí phân bố phân tán lẻ tẻ . Vd: các điểm dân c , các cơ sở chăn nuôi . 5 Giáo án địa lí - 10- CB Hđ 5: Dựa vào lợc đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Địa Lý 10 Cơ bản, Giáo Án Địa Lý 10 Cơ bản, Giáo Án Địa Lý 10 Cơ bản, Phép chiếu phơng vị . + Kn: Phép chiếu phơng vị là phơng, Đánh giá: Mục tiêu :, Hoạt động tiếp nối : - Bài tập 1,2 SGK Thiết bị dạy học : - Bản đồ tự nhiên Việt Nam Đánh giá : Hoạt động tiếp nối . - Bài tập 1,2,3,4,SGK, Thiết bị dạy học : Hoạt động dạy học :, Đánh giá : 2.Hoạt động tiếp nối . Mục tiêu : Sau bài học Hs cần : Hoạt động dạy học : Mở bài :, Mơc tiªu :, Hoạt động dạy học :, Thiết bị dạy học :, Hoạt động dạy học :, Thiết bị dạy học :, Đánh giá Hoạt động nối tiếp Mục tiêu bài học Sau bài học HS cần, Mục tiêu bài học Sau bài học HS cần : Thiết bị dạy học Hoạt động dạy học Khởi động, Đánh giá. Hoạt động nối tiếp :, Mục Tiêu : Sau bài học Hs cần : Hoạt động dạy học :, Mục Tiêu : Sau bài học Hs cần :, Mục Tiêu : Hoạt động dạy học :, Hoạt động tiếp nối : Hoạt động dạy học :, Hoạt động tiếp nối :, Hoạt động tiếp nối : Hoạt động dạy học :, Hoạt động tiếp nối : Đề ra :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn