Bài giảng môn Hóa Học 8

10 403 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:26

Xác định hoá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất có công thức hoá học sau, biết Cl có hoá trị I và O có hoá trị II Công thức Hoá trị Công thức Hoá trị ZnCl 2 Zn: SO 3 S: CuCl Cu: N 2 O 3 N: II I VI III Ví dụ 1: Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi N (III) và O. Ví dụ 2: Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi: a. S (VI) và O b. Na (I) và nhóm SO 4 (II) - Viết công thức dạng chung: S x O y - Theo quy tắc hoá trị: x.VI = y.II - Chuyển thành tỷ lệ: - Vậy công thức hoá học là: SO 3 x=1 y=3 x II 1 = = y VI 3 - Viết công thức dạng chung: Na x (SO 4 ) y - Theo quy tắc hoá trị: x.I = y.II - Chuyển thành tỷ lệ: - Vậy công thức hoá học là: Na 2 SO 4 x=2 y=1 x II 2 = = y I 1 Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi: a. Đồng (II) và nhóm NO 3 (I) b. Nhôm (III) và nhóm SO 4 (II) c. Sắt (III) và oxi (II) d. Photpho (V) và oxi (II) Bài tập a. Cu(NO 3 ) 2 b. Al 2 (SO 4 ) 3 c. Fe 2 O 3 d. P 2 O 5 Nhận xét về công thức hoá học của hợp chất: I I x y II II x y III III x 4 y 4 Na Cl NaCl Ca O CaO Al (PO ) AlPO I II x y 2 III II x 4 y 2 4 3 K O K O Al (SO ) Al (SO ) VI II x y 3 IV II x y 2 S O SO C O CO Được tạo bởi hai nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) có hoá trị giống nhau? Được tạo bởi hai nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) có hoá trị khác nhau? Lập nhanh công thức hoá học của các hợp chất tạo bởi: Bài tập a. Cu (II) và O (II) b. Na (I) và S (II) c. Fe(III) và nhóm OH (I) d. S(IV) và O (II) Na 2 S Fe(OH) 3 SO 2 CuO Cho dãy các hợp chất sau: NH 3 , N 2 O, NO, N 2 O 3 . Hoá trị của nitơ trong dãy các hợp chất trên lần lượt là: A. I, III, II, III B. III, I, II, III C. II, I, III, III D. III, II, I, III * Bài tập 1: Chọn đáp án đúng: Trong các công thức hoá học sau, công thức hoá học nào sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng * Bài tập 2: CTHH Sửa CTHH sai CTHH Sửa CTHH sai KO CuO 2 Na 2 O Al 2 SO 4 Ca 2 CO 3 NaCl Cho biết K(I), Na(I), Ca(II), CO 3 (II), Cu(I), Al(III), SO 4 (II), Cl(I), O(II) K 2 O CaCO 3 Cu 2 O Al 2 (SO 4 ) 3 - Học, nắm vững nội dung. - Làm bài tập 5, 6, 7, 8 (SGK ã 38) - Ôn lại kiến thức về công thức hóa họchóa trị. Giờ sau luyện tập bài 2. . (SO 4 ) 3 - Học, nắm vững nội dung. - Làm bài tập 5, 6, 7, 8 (SGK ã 38) - Ôn lại kiến thức về công thức hóa học và hóa trị. Giờ sau luyện tập bài 2. . III, II, I, III * Bài tập 1: Chọn đáp án đúng: Trong các công thức hoá học sau, công thức hoá học nào sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng * Bài tập 2: CTHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Hóa Học 8, Bài giảng môn Hóa Học 8, Bài giảng môn Hóa Học 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay