Bài giảng môn Hóa Học 8

10 368 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:26

. (SO 4 ) 3 - Học, nắm vững nội dung. - Làm bài tập 5, 6, 7, 8 (SGK ã 38) - Ôn lại kiến thức về công thức hóa học và hóa trị. Giờ sau luyện tập bài 2. . III, II, I, III * Bài tập 1: Chọn đáp án đúng: Trong các công thức hoá học sau, công thức hoá học nào sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng * Bài tập 2: CTHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Hóa Học 8, Bài giảng môn Hóa Học 8, Bài giảng môn Hóa Học 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay