Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

22 127 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 05:45

SINH HỌC LỚP 11 – BAN CƠ BẢN NĂM HỌC 2011 - 2012 Giáo viên giảng dạy: Phạm Văn An Trường THPT Hoà Phú – Chiêm Hoá – Tuyên Quang - Thế nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu thể thực vật? - Vì phải bón phân hợp lý cho trồng? Làm giúp cho trình chuyển hoá hợp chất khoáng đất từ dạng không tan thành dạng ion dễ hấp thụ cây? I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ Em mô tả thí nghiệm, từ rút nhận xét vai trò nitơ phát triển cây? - Vai trò chung: + Là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, + Có vai trò đặc biệt quan trọng thực vật I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ - Vai trò cấu trúc: Nitơ thành phần hầu hết hợp chất (prôtêin, axit nuclêic, diệp lục, ATP ) cấu tạo nên tế bào, thể - Vai trò điều tiết: Nitơ thành phần enzim, hoocmon điều tiết trình sinh lý, sinh hóa tế bào, thể I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ Dấu hiệu thiếu nitơ cà chua Dấu hiệu thiếu nitơ ngô I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ Cây dứa trồng đất đủ nguyên tố khoáng Cây dứa trồng đất thiếu nitơ I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT Gồm: - Quá trình khử nitrat - Quá trình đồng hoá NH3 mô thực vật Rễ hấp thụ nitơ dạng NH4+ NO3- từ đất, nitơ hợp chất hữu cấu thành thể thực vật tồn dạng khử Từ giả thiết phải có trình xảy cây? Quá trình khử nitrat Là trình chuyển hoá NO3- thành NH3 mô thực vật theo sơ đồ: NO3- (nitrat) → NO2- (nitrit) → NH4+ (amoni) I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT Quá trình khử nitrat Quá trình đồng hoá NH3 mô thực vật NH3 tích lũy nhiều mô gây độc cho tế bào, sinh trưởng mạnh lại thiếu hụt NH3 Vậy, thể thực vật giải mâu thuẫn nào? - Amin hoá trực tiếp axit xêtô: axit xêtô + NH3 → axit amin - Chuyển vị amin: a.a + axit xêtô → a.a + a xêtô - Hình thành amít: a.a đicacbôxilic + NH3 → amít I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT Quá trình khử nitrat Quá trình đồng hoá NH3 mô thực vật * Ý nghĩa việc hình thành amít: + Giải độc cho NH3 tích luỹ nhiều + Nguồn dự trữ nhóm amin cần cho trình tổng hợp axít amin cần thiết I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY Nitơ không khí: Vsv cố định nitơ N2 (80% khí quyển) → NH3 (cây hấp thụ) Nitơ đất: Nitơ đất Nitơ hữu Vsv phân giải NH4+ NO3 Cây hấp thụ I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY IV QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ Quá trình chuyển hoá nitơ đất: Hãy vai trò vi khuẩn đất trình chuyển hoá nitơ tự nhiên? I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY IV QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ Quá trình chuyển hoá nitơ đất: - Trong điều kiện có O2: VK amôn hoá VK nitrat hoá Chc → NH4+ - Trong điều kiện thiếu O2: → NO3- VK phản nitrat hoá NO3- → N2 → đất nitơ I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY IV QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ Quá trình chuyển hoá nitơ đất: Quá trình cố định nitơ phân tử 2H 2H 2H N ≡ N → NH = NH → NH2 – NH2 → NH3 - Con đường hoá học: 2000C, 200 atm N2 + H2 - Con đường sinh học: → NH3 Nitrogenaza N2 + H2 → NH3 I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY IV QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ Quá trình chuyển hoá nitơ đất: Quá trình cố định nitơ phân tử I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY IV QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ V PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG Bón phân hợp lý suất trồng: Thế bón phân hợp lí? - Bón phân hợp lý cho trồng bón: + Đúng loại, + Đúng liều lượng, + Đúng thời điểm, + Đúng cách - Tác dụng: + Tăng suất trồng, + Không gây ô nhiễm môi trường I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY IV QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ V PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG Bón phân hợp lý suất trồng: Các phương pháp bón phân Phương pháp bón phân? - Bón thúc, - Bón lót, - Bón phân qua rễ, - Bón phân qua I VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY IV QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ V PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG Bón phân hợp lý suất trồng: Các phương pháp bón phân Phân bón môi trường Phân bón có quan hệ với suất trồng, môi trường sức khoẻ người nào? - Bón ít: sinh trưởng, phát triển kém, suất thấp - Bón nhiều: + Làm biến đổi tính chất lí hoá đất, + Gây ô nhiễm môi trường, + Mất vệ sinh an toàn thực phẩm Củ khoai tây: lấy củ cần bón nhiều P, K Cây bắp cải: lấy cần bón nhiều N - Nitơ có vai trò xanh? - Nêu mối quan hệ nitơ môi trường với thực vật? Vì trồng họ đậu người ta bón lượng phân đạm ít? - Đọc mục “em có biết” ... I Vai trò sinh lí nguyên tố nitơ Vai trò chung  - Hãy quan sát hình cấu trả trúc lời câu - 5.1 Vai trò hỏi sau: trò điều tiết thiếu 1/- Vai Vì nitơ thường có màu vàng? 2/ Tại thiếu nitơ trình sinh trưởng giảm, không phát triển được? II Quá trình đồng hoá nitơ thực vật(giảm tải) III.Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho Nitơ không khí Nitơ đất IV Quá trình chuyển hoá nitơ đất cố định nitơ NH + NO - VK nitrat hoá VK amôn hoá Chất hữu Hình 6.1: phụ thuộc mặt dinh dưỡng vào hoạt động vi sinh vật đất Vi sinh vật amôn hóa Vi khuẩn Bacillus Vi sinh vật nitrat hoá Nitrosomonas Nitrosococcus Phản nitrat hoá vsv kị khí Trong trồng trọt để tránh đạm cho đất cần phải làm gì? A.Cày xới đất để tạo độ thoáng khí cho đất B.Bón vôi để khử chua C.Bón nhiều phân hữu D.Tưới thật nhiều phân đạm cho E.Bón nhiều phân hoá học cho đất Đáp án là: 1/ Câu A,B,C,D 2/ Câu A,B,C,D,E 3/ Câu B,C,D, E 4/ Câu A,B,C Nhóm vi sinh vật sống cộng sinh với thực vật Anabaena azollae Bèo hoa dâu Bèo hoa dâu Anabaena có mối quan hệ cộng sinh Do đó, Bèo hoa dâu thả ruộng lúa loại phân bón giàu Nitơ Vi sinh vật sống cộng sinh rễ Họ đậu Vi khuẩn chi Rhizobium * Vì vi sinh vật sống tự sống cộng sinh có khả cố định nitơ phân tử thành NH3 ? -Nitrogenaza Điều kiện xảy -Lực khử mạnh (NADH, FADH2) -Có ATP -Thực điều kiện kị khí Trên đất nghèo đạm cần trồng loại để cải tạo đất? Cây họ Đậu, keo … V Phân bón với suất trồng môi trường Bài tập: Nối cột A với cột B thành câu có nghĩa cho kết cột C Cột A Cột B Rau ăn cần Rau lấy củ cần Giai đoạn cần Giai đoạn sinh trưởng mạnh Trên đất chua, nghèo dinh dưỡng a nhiều P b nhiều N,K c nhiều N d cần bón nhiều vôi, nhiều phân hữu e cần bón thúc phân hoá học với tỉ lệ hợp lí Cột C( kết quả) 1c 2b 3a 4e 5d - Bón phân hợp lí suất trồng: ĐÚNG + Đúng lượng + Đúng loại + Đúng lúc + Đúng cách - Phương pháp bón: + Qua rễ: bón thúc bón lót + Qua lá: Việc bón phân mức ảnh hưởng đến môi trường? – Bón phân vượt nhu cầu  không hấp thụ hết Dư lượng • tích trữ đất ô nhiễm đất nước ngầm • rửa trôi theo mưa ô nhiễm thủy vực → phát triển thái VSV, rong, tảo hoại sinh → tượng bùng nổ VSV thủy sinh Ô nhiễm nông sản ảnh hưởng đến sức khoẻ người, động vật ăn phải • Sông Potomac (Mỹ) màu xanh lục bùng nổ tảo cyanobacteria Phần bắc biển Caspi mang màu xám bùn tảo nở hoa Cá chết vịnh Mexico ăn phải tảo độc Người dân Trung Quốc nhìn đống tảo bờ biển thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Ảnh: Tân Hoa Xã) Binh sĩ Trung Quốc vớt tảo bờ biển thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Ảnh: Tân Hoa Xã) • Biện pháp: + Sử dụng phân bón hợp lí + Sản xuất, sử dụng loại rau ( rau mầm, trồng thuỷ canh, khí canh…) Củng cố (3) Vk phản nitrat hoá Vk cố định nitơ N2 (4) Thực vật Phân huỷ Chất hữu (1) Vk amôn hoá NH4+ (2) Vk nitrat hoá NO3- Củng cố Câu 1: Dạng nitơ mà hấp thụ A N2 B NO3- C NH4+ D NO3-, NH4+ Câu 2: Loài thực vật thường thả vào ruộng lúa nhằm cung cấp thêm đạm cho đất là: A.Cây họ Đậu B.Cây Keo C.Cây Bèo hoa dâu D.Rong, rêu Tuần: 3 Ngày soạn:27/8/2009 Bài 5: Ngày dạy:29/8/2009 Tiết dạy :5 Lớp dạy:B8, B9. I.Mục tiêu: -Nêu được vai trò của nguyên tố nitơ trong đời sống của cây. - Trình bày được quá trính đồng hóa nitơ trong mô thực vật. -Hs nêu được các nguồn cung cấp nitơ cho cây. - Trình bày được các con đường cố đònh nitơ và vai trò của qúa trìmh cố đònh nitơ bằng con đường sinh học đối với thực vật và ứng dụng thực tiễn trong ngành trồng trọt. - Nêu được mối quan hệ giữa liều lượng phân đạm hợp lí với sinh trưởng và môi trường II. Trọng tâm: -Vai trò của nitơ và con đường đồng hóa nitơ trong mô thực vật . - Trình bày được các con đường cố đònh nitơ III.Chuẩn bò: -Tranh vẽ hình 5.1, 5.2 SGK - Hình 6.1; 6.2 sgk IV.Tiến trình: 1 Ổn đònh: - Kiểm diện ghi vắng ở sổ đầu bài. 2 Kiểm tra bài cũ: CH1:Các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của cây là gì? Có những loại nào? CH2: Vì sao phải bón phân hợp lí, tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống cây trồng? 3/Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung -Cho HS quan sát hình 5.1, 5.2 ?Em hảy mô tả thí nghiệm, từ đó rút ra nhận Tuần: 3 Ngày soạn:27/8/2009 Bài 5: Ngày dạy:29/8/2009 Tiết dạy :5 Lớp dạy:B8, B9. I.Mục tiêu: -Nêu được vai trò của nguyên tố nitơ trong đời sống của cây. - Trình bày được quá trính đồng hóa nitơ trong mô thực vật. -Hs nêu được các nguồn cung cấp nitơ cho cây. - Trình bày được các con đường cố đònh nitơ và vai trò của qúa trìmh cố đònh nitơ bằng con đường sinh học đối với thực vật và ứng dụng thực tiễn trong ngành trồng trọt. - Nêu được mối quan hệ giữa liều lượng phân đạm hợp lí với sinh trưởng và môi trường II. Trọng tâm: -Vai trò của nitơ và con đường đồng hóa nitơ trong mô thực vật . - Trình bày được các con đường cố đònh nitơ III.Chuẩn bò: -Tranh vẽ hình 5.1, 5.2 SGK - Hình 6.1; 6.2 sgk IV.Tiến trình: 1 Ổn đònh: - Kiểm diện ghi vắng ở sổ đầu bài. 2 Kiểm tra bài cũ: CH1:Các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của cây là gì? Có những loại nào? CH2: Vì sao phải bón phân hợp lí, tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống cây trồng? 3/Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung -Cho HS quan sát hình 5.1, 5.2 ?Em hảy mô tả thí nghiệm, từ đó rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đối với sự phát triển của cây? - Cây hấp thụ nitơ ở dạng nào? -Nitơ có vai trò gì đối với cây? - Biểu hiện của cây khi thiếu nitơ? Vì sao? - Khi biết cây trồng thiếu nitơ cần làm gì? -Cho HS nghiên cứu mục II.1 ?Sosánh dạng nitơ cây hấp -Mô tả được cách tiến hành thí nghiệm. -Nêu được nhận xét:Khi thiếu nitơ cây phát triển không bình thường. - NH 4 + , NO 3 - -Nitơ có trong thành phần các hợp chất của cây. - Do diệp lục không được hình thành. - Bón phân đạm. -Nghiên cứu SGK trả lời. I.Vai trò sinh lí của nitơ: *Vai trò chung: -Là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, cần cho sự sinh trưởng, phát triển của thực vật. - Cây hấp thụ ở dạng: NH 4 + , NO 3 - *Vai trò cấu trúc: -Nitơ là thành phần bắt buộc của nhiều hợp chất quan trọng như:cấu trúc prôtêin, axít nuclếic, diệp lục, ATP… *Vai trò điều tiết: -Nitơ là thành phần các chất điều tiết trao đổi chất: prôtêin-enzim,… - Điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử protein trong tế bào chất. II.Quá trình đồng hóa nitơ trong mô thực vật: 1 Quá trình khử nitrát: Quá trình chuyển hóa NO 3 - thành NH 3 DINH DƯỢNG NITƠ Ở THỰC VẬT thụ từ môi trường ngoài với dạng nitơ trong cơ thể thực vật? Như vậy để sử dụng được cây phải thực hiện quá trình nào? - Qúa trình khử nitrát thực hiện ở bộ phận nào? Và được thực hiện như thế nào? -NH 3 trong mô thực vật được đồng hóa như thế nào? -Sự hình thành amít có ý nghóa như thế nào? - Hãy nêu các dạng Nitơ chủ yếu trên trái đất? -Trong đất có những dạng nitơ nào, loại nitơ mà cây có thể hấp thụ được? Hoàn thành phiếu học tập số 1. -Hãy chỉ ra vai trò của vi khuẩn đất trong quá trình chuyển hóa nitơ trong tự nhiên? -Cho HS đọc mục II.2 và quan sát hình 6.1 và phát phiếu học tập cho HS ?Hãy trình bày con đường cố đònh nitơ phân tử bằng cách điền vào phiếu số 2. -Thế nào là phản nitrat hoá? Nguyên nhân? nh hưởng của nó vơí cây thế nào? - Khử nitrat. - Ở mô rễ và mô lá. - HS phân tích sơ đồ quá trình khử nitrát thành hai giai đoạn. -NH 3 trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: +Amin hóa trực tiếp +Chuyển vò amin +Hình thành amít - HS nghiên cứu SGK trả lời. - Nitơ liên kết trong đất, trong không khí: N 2 , NO, NO 2 -sau khi thảo luận HS điền vào phiếu VK a môn hóa NH 3 NH 4 + VK nitrát hóa NO 3 NH 4 + -N 2 + VSV cố đònh NH 3 cây trồng đồng hoá được Nghiên cứu SGK , thảo Sinh Học 11 Học dạy: Lưu Thành Tiến Học sinh sinh giảng giảng dạy: Lưu Thành Tiến Trường THPT LỘC NINH Trường THPT LỘC NINH - Thế nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu thể thực vật? - Vì phải bón Tuần: 3 Ngày soạn:27/8/2009 Bài 5: Ngày dạy:29/8/2009 Tiết dạy :5 Lớp dạy:B8, B9. I.Mục tiêu: -Nêu được vai trò của nguyên tố nitơ trong đời sống của cây. - Trình bày được quá trính đồng hóa nitơ trong mô thực vật. -Hs nêu được các nguồn cung cấp nitơ cho cây. - Trình bày được các con đường cố đònh nitơ và vai trò của qúa trìmh cố đònh nitơ bằng con đường sinh học đối với thực vật và ứng dụng thực tiễn trong ngành trồng trọt. - Nêu được mối quan hệ giữa liều lượng phân đạm hợp lí với sinh trưởng và môi trường II. Trọng tâm: -Vai trò của nitơ và con đường đồng hóa nitơ trong mô thực vật . - Trình bày được các con đường cố đònh nitơ III.Chuẩn bò: -Tranh vẽ hình 5.1, 5.2 SGK - Hình 6.1; 6.2 sgk IV.Tiến trình: 1 Ổn đònh: - Kiểm diện ghi vắng ở sổ đầu bài. 2 Kiểm tra bài cũ: CH1:Các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của cây là gì? Có những loại nào? CH2: Vì sao phải bón phân hợp lí, tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống cây trồng? 3/Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung -Cho HS quan sát hình 5.1, 5.2 ?Em hảy mô tả thí nghiệm, từ đó rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đối với sự phát triển của cây? - Cây hấp thụ nitơ ở dạng nào? -Nitơ có vai trò gì đối với cây? - Biểu hiện của cây khi thiếu nitơ? Vì sao? - Khi biết cây trồng thiếu nitơ cần làm gì? -Cho HS nghiên cứu mục II.1 ?Sosánh dạng nitơ cây hấp -Mô tả được cách tiến hành thí nghiệm. -Nêu được nhận xét:Khi thiếu nitơ cây phát triển không bình thường. - NH 4 + , NO 3 - -Nitơ có trong thành phần các hợp chất của cây. - Do diệp lục không được hình thành. - Bón phân đạm. -Nghiên cứu SGK trả lời. I.Vai trò sinh lí của nitơ: *Vai trò chung: -Là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, cần cho sự sinh trưởng, phát triển của thực vật. - Cây hấp thụ ở dạng: NH 4 + , NO 3 - *Vai trò cấu trúc: -Nitơ là thành phần bắt buộc của nhiều hợp chất quan trọng như:cấu trúc prôtêin, axít nuclếic, diệp lục, ATP… *Vai trò điều tiết: -Nitơ là thành phần các chất điều tiết trao đổi chất: prôtêin-enzim,… - Điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử protein trong tế bào chất. II.Quá trình đồng hóa nitơ trong mô thực vật: 1 Quá trình khử nitrát: Quá trình chuyển hóa NO 3 - thành NH 3 DINH DƯỢNG NITƠ Ở THỰC VẬT thụ từ môi trường ngoài với dạng nitơ trong cơ thể thực vật? Như vậy để sử dụng được cây phải thực hiện quá trình nào? - Qúa trình khử nitrát thực hiện ở bộ phận nào? Và được thực hiện như thế nào? -NH 3 trong mô thực vật được đồng hóa như thế nào? -Sự hình thành amít có ý nghóa như thế nào? - Hãy nêu các dạng Nitơ chủ yếu trên trái đất? -Trong đất có những dạng nitơ nào, loại nitơ mà cây có thể hấp thụ được? Hoàn thành phiếu học tập số 1. -Hãy chỉ ra vai trò của vi khuẩn đất trong quá trình chuyển hóa nitơ trong tự nhiên? -Cho HS đọc mục II.2 và quan sát hình 6.1 và phát phiếu học tập cho HS ?Hãy trình bày con đường cố đònh nitơ phân tử bằng cách điền vào phiếu số 2. -Thế nào là phản nitrat hoá? Nguyên nhân? nh hưởng của nó vơí cây thế nào? - Khử nitrat. - Ở mô rễ và mô lá. - HS phân tích sơ đồ quá trình khử nitrát thành hai giai đoạn. -NH 3 trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: +Amin hóa trực tiếp +Chuyển vò amin +Hình thành amít - HS nghiên cứu SGK trả lời. - Nitơ liên kết trong đất, trong không khí: N 2 , NO, NO 2 -sau khi thảo luận HS điền vào phiếu VK a môn hóa NH 3 NH 4 + VK nitrát hóa NO 3 NH 4 + -N 2 + VSV cố đònh NH 3 cây trồng đồng hoá được Nghiên cứu SGK , thảo Bài 5: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT I – VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ Dạng nitơ hấp thụ: NH4+ NO32 Vai trò sinh lí nguyên tố nitơ:  Vai trò ... TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT Gồm: - Quá trình khử nitrat - Quá trình đồng hoá NH3 mô thực vật Rễ hấp thụ nitơ dạng NH4+ NO3- từ đất, nitơ hợp chất hữu cấu thành thể thực vật. .. NGUYÊN TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY Nitơ không khí: Vsv cố định nitơ N2 (80% khí quyển) → NH3 (cây hấp thụ) Nitơ đất: Nitơ đất Nitơ hữu... TỐ NITƠ II QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT III NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY IV QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG ĐẤT VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ Quá trình chuyển hoá nitơ đất: Quá trình cố định nitơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay