Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

39 231 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 22:01

Tuần:27 Ngày soạn: Tiết:53 Ngày dạy: I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Biết được phân loại thực vật là gì? -Nắm được tên các bậc phân loại ở thực vật và những đặc điểm chủ yếu của ngành 2.Kỹ năng: Vận dung phân loại 2 lớp của Hạt kín II. Phương pháp: - Trực quan - Thảo luận nhóm - Nêu và giải quyết vấn đề III. Phương tiện: -Giáo viên : sơ đồ phân loại trang 141, bảng phụ -Học sinh :phiếu học tập IV. Tiến trình bài giảng 1.n đònh (1phút): - Giáo viên:Kiểm tra só số -Học sinh : báo cáo só số Kiểm tra bài cũ (4phút): Nêu đặc điểm phân biệt lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm 2.Mở bài (1 phút): Các thực vật từ tảo đến Hạt kín hợp với nhau thành giới thực vật .Giới thực vật gồm nhiều dạng khác nhau về tổ chức cơ thể.Để nghiên cứu sự đa dạng của giới thực vật người ta tiến hành phân loại chúng . Đó là nội dung của bài học hôm nay 3. Phát triển bài TG Nội dung tiết dạy Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Tiểu kết 1:Phânloại thực vật là gì? Là tìm hiểu điểm giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại Hoạt động 2:Phân loại thực vật là gì? ( 10phút) -Yêu cầu học sinh nhắc lại các nhóm thức vật đã học -Tại saongười ta xếp cây dương xỉ và cây lông cu li vào 1 nhóm -Tại sao tảo và thông được xếp vào 2 nhóm khác nhau ? Mục tiêu:Nêu được khái niệm phân loại thực vật -Học sinh nhắc lại nhóm tảo , rêu, dương xỉ,hạt trần , Hạt kín -Vì chúng có nhiều đặc điểm giống nhau về tổ chức cơ thể và sinh sản -Yêu cầu học sinh làm bài tập trang 140sgk trong 3 phút -Chohọc sinh đọc thông tin sgk và cho biết phân loại thực vật là gì ? -Học sinh làm việc theo nhóm 3 phút sau đó báo cáo -Học sinh đọc thông tin sgk và nêu khái niệm về phân loại thực vật Tiểu kết 2:Các bậc phân loại -Các bậc phân loại từ cao đến thấp : ngành –lớp –bộ –họ –chi –loài -Loài là tập hợp của những cá thể có nhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng và cấu tạo.Loài là bậc phân loại cơ sở Hoạt động 2 : Các bậc phân loại (12 phút) -Cho sinh đọc thông tin sgk và cho biết +Người ta phân chia thực vật thành những bậc phân loại như thế nào ? + Loài là gì? -Bậc càng thấp thì sự khác nhau càng ít .Ví dụ : loài bưởi ,bưởi năm roi . ví dụ : lục bình :lớp Một lá mầm Phượng :lớp Hai lá mầm Mục tiêu :Nêu được các bậc phân loại -Học sinh đọc thông tin sgk và thảoluận 4 phút +Ngành –Lớp –bộ –họ – chi loài +Ngành là bậc cao nhất +Loài là bậc thấp nhất +Loài là tập hợp các cá thể cung 1loài co ùnhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng và cấu tạo -Học sinh theo dõi sự hướng dẫn của gíao viên Hoạt động 3: các ngành thực vật (13 phút) -Treo sơ đồ câm trang 141 sgk. Phát cho các nhóm các tấm bìa có ghi sẵn đặc điểm để phân chia các ngành -Yêu cầu các TRƯỜNG THCS THIỆU HỢP Sinh Học Giáo Viên : Nguyễn Viết Tuyển NĂM HỌC: 2016-2017 Trong chương VIII, học nhóm thực vật nào? Hãy kể tên? Nhóm Tảo Nhóm Rêu 20 000 loài 200 loài Nhóm Hạt trần 600 loài Nhóm Dương xỉ 100 loài Nhóm Hạt kín gần 300 000 loài THẢO LUẬN NHÓM TÓM TẮT BÀI HỌC BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Phân loại thực vật gì? Tại người ta lại xếp rau bợ lông Cu li vào nhóm ? Trắc bách diệp Cây thông Tại người ta xếp thông trắc bách diệp vào nhóm ? Tại tảo rêu lại xếp vào hai nhóm TV khác ? Tảo TV hạt kín - Giữa tảo hạt kín có nhiều điểm khác MỘT SỐ LOẠI RÊU rêu Suna rêu sừng rêu tản rêu bụi đen Rễ giả, nhỏ hẹp, có bào tử, sống nơi ẩm ướt Rễ thật, đa dạng; sống cạn chủ yếu, có bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Một số dương xỉ Dương xỉ kim Dương xỉ châu phi Dương xỉ trồng nhà DƯƠNG XỈ MỘC TẶC DƯƠNG XỈ CHÂU PHI-RÁNG Ổ PHỤNG DƯƠNG XỈ Ổ RỒNG DƯƠNG XỈ BÈO ONG Rễ giả, nhỏ hẹp, có bào tử, sống nơi ẩm ướt Rễ thật, đa dạng; sống cạn chủ yếu, có bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản Rễ thật, đa dạng; sống nơi khác nhau, có nón, hạt nằm noãn hở KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT CÂY THÔNG Cây bách tán Cây vạn tuế Cây trắc bách diệp Cây thông đo Rễ giả, nhỏ hẹp, có bào tử, sống nơi ẩm ướt KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Rễ thật, đa dạng; sống cạn chủ yếu, có bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản Rễ thật, đa dạng; sống nơi khác nhau, có nón, hạt nằm noãn hở Rễ thât, đa dạng; sống nơi khác nhau, có hoa quả, hạt kín (hạt nằm quả) Lớp hai mầm Lớp mầm Cây Hai mầm Cây đậu Cây ổi Cây bưởi Cây Một mầm Phong lan Cây lúa Rễ giả, nhỏ hẹp, có bào tử, sống nơi ẩm ướt KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Rễ thật, đa dạng; sống cạn chủ yếu, có bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản Rễ thật, đa dạng; sống nơi khác nhau, có nón, hạt nằm noãn hở Rễ thât, đa dạng; sống nơi khác nhau, có hoa quả, hạt kín (hạt nằm quả) Lớp hai mầm Lớp mầm Hướng dẫn nhà Học thuộc trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bị 44 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng : Tæ Ho¸ - Sinh Gi¸o viªn thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ TuyÕt Anh Kiểm tra bài cũ ? Nêu đặc điểm thực vật thuộc lớp 1 lá mầm và 2 lá mầm ? - Cõy 1 lỏ mm: R chựm, gõn lỏ hỡnh cung hoc hỡnh song song, hoa cú 6 cỏnh hoc 3 cỏnh, dng thõn c l ch yu. - Cõy 2 lỏ mm: R cc, gõn hỡnh mng, hoa 5 cỏnh hoc 4 cỏnh, thõn a dng. Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật Phân loại thực vật là gì? ? Tại sao người ta xếp cây thông, Trắc bạch diệp vào một nhóm ? Có những điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo . Có những điểm có sự khác nhau về cấu tạo, tổ chức cơ thể . ? Tại sao tảo, rêu được xếp vào 2 nhóm khác nhau ? 1  Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: Giống nhau, khác nhau để điền vào chổ trống cho thích hợp: - Giữa tảo và cây hạt kín có nhiều điểm rất . - Nhưng giữa các loại tảo với nhau lại có sự . về tổ chức cơ thể và sinh sản. khác nhau giống nhau VËy ph©n lo¹i thùc vËt lµ g× ? Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại. Bài tập Phõn loi thc vt: Ngi ta chia thc vt thnh my bc ? Theo cp no ? -> Gii thc vt c chia lm 6 bc c bn t cao n thp theo mt trt t nh sau: Ngnh Lp B H Chi Loi Chỳ ý: - Ngnh l bc cao nht - Loi l bc c s Vì sao gọi loài là bậc cơ sở ? Vỡ loi l tp hp ca nhng cỏ th cú nhiu c im ging nhau v hỡnh dng v cu to. 2. Bc cng thp thỡ s khỏc nhau gia cỏc thc vt cựng bc cng ớt. - Họ Cam có nhiều loài: Chanh, bưởi, quýt, quất . - Họ đậu có nhiều loài: Đậu xanh, đậu đen, đậu lạc . Trong các bài trước chúng ta đã học các nhóm rêu, nhóm dương xỉ, nhóm tảo .nhưng thực chất “ nhóm” không phải là một khái niệm chính thức trong phân loại và không thuộc về một bậc phân loại nào. Nó có thể chỉ một hoặc 1 vài bậc phân loại lớn như: nhóm thực vật bậc thấp, nhóm thực vật bậc cao. Hoặc chỉ những thực vật có chung một vài tính chất như: nhóm thực vật có diệp lục, nhóm thực vật không có diệp lục Vì vậy sau khi học xong bài này chúng ta không nên dùng từ “nhóm” để thay thế cho các bậc phân loại chính thức: Vd nhóm hạt trần, nhóm hạt kín mà gọi là ngành hạt trần, ngành hạt kín. VÝ dô: Các ngành thực vật: Ngành tảo Giới thực vật 3. TV bậc thấp, chưa có thân, lá, rễ: sống ở nước là chủ yếu. TV bậc cao. Đã có thân, lá, rễ; sống trên cạn là chủ yếu Rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bào tử, sống ở nơi ẩm ướt Rễ thật, lá đa dạng, sống ở các nơi khác nhau. Có bào tử Có hạt Ngành dương xỉ Ngành rêu Có nón Có hoa, quả Ngành hạt kín Ngành hạt trần Hai lá mầm Một lá mầm 1. Thực vật được phân chia thành những ngành nào? Chưa có rể thân lá, sống chủ yếu ở nước. Có thân, lá đơn giản và rể giả, sinh sản bằng bào tử, sống ở nơi ẩm ướt, ít ánh sáng. Có rể thật, thân, lá, sinh sản bằng bào tử, sống ở những nơi ít ánh sáng. Rể thân, lá phát triển, sống ở nhiều nơi, sinh sản bằng nón, có hạt trần (hạt lộ trên lá noãn hở) Rể, thân, lá phát triển đa dạng, phân bố Bài 43 KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Mở đầu Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới Thực vật. Như vậy, giới thực vật gồm rất nhiều dạng khác nhau về tổ chức cơ thể. Để nghiên cứu sự đa dạng của giới Thực vật, người ta phải tiến hành phân loại chúng. 1. Phân loại thực vật là gì? • Nhắc lại các nhóm thực vật đã học. • Tại sao người ta xếp cây thông, trắc bách diệp vào một nhóm? • Tại sao tảo, rêu được xếp vào 2 nhóm khác nhau?  Phân loại thực vật là gì? 1. Phân loại thực vật là gì? Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là Phân loại thực vật. 2. Các bậc phân loại Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài + Ngành là bậc phân loại cao nhất. + Loài là bậc phân loại cơ sở. Các cây cùng loài có nhiều điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo. 3. Các ngành thực vật Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm chung nhưng khi phân loại chỉ dựa vào những đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các ngành. 3. Các ngành thực vật Giới thực vật Các ngành Tảo Ngành Rêu Ngành Dương xỉ Ngành Hạt trần Ngành Hạt kín (?) Hoàn thành những ô màu trắng Kết quả sơ đồ Giới thực vật Thực vật bậc thấp. Chưa có thân, lá, rễ; sống ở nước là chủ yếu Thực vật bậc cao. Đã có thân, lá, rễ; sống trên cạn là chủ yếu Các ngành Tảo Rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bào tử; sống ở nơi ẩm ướt Rễ thật, lá đa dạng; sống ở các nơi khác nhau Ngành Rêu Có bào tử Có hạt Ngành Dương xỉ Có nón Có hoa quả Ngành Hạt trần Ngành Hạt kín Bài tập Giới thực vật được chia thành ngành nào? a. Các ngành: Nấm, Vi khuẩn, Địa y và Thực vật bậc cao. b. Các ngành: Tảo, Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín. c. Các ngành Hạt trần, Hạt kín d. Cả a và c Bi tp Thụng tin v s loi thc vt Vit Nam: Ước tính có ít nhất 15000 loài thực vật thuộc trên 2500 chi và 378 họ khác nhau Thụng tin v s loi thc vt trờn th gii: Ước tính có khoảng 400000 loài thực vật. [...].. .Về nhà • Đọc mục “Em có biết” • Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK • Chuẩn bị bài cho tiết học sau Bài 43 KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Mở đầu Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới Thực vật. Như vậy, giới thực vật gồm rất nhiều dạng khác nhau về tổ chức cơ thể. Để nghiên cứu sự đa dạng của giới Thực vật, người ta phải tiến hành phân loại chúng. 1. Phân loại thực vật là gì? • Nhắc lại các nhóm thực vật đã học. • Tại sao người ta xếp cây thông, trắc bách diệp vào một nhóm? • Tại sao tảo, rêu được xếp vào 2 nhóm khác nhau?  Phân loại thực vật là gì? 1. Phân loại thực vật là gì? Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là Phân loại thực vật. 2. Các bậc phân loại Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài + Ngành là bậc phân loại cao nhất. + Loài là bậc phân loại cơ sở. Các cây cùng loài có nhiều điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo. 3. Các ngành thực vật Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm chung nhưng khi phân loại chỉ dựa vào những đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các ngành. 3. Các ngành thực vật Giới thực vật Các ngành Tảo Ngành Rêu Ngành Dương xỉ Ngành Hạt trần Ngành Hạt kín (?) Hoàn thành những ô màu trắng Kết quả sơ đồ Giới thực vật Thực vật bậc thấp. Chưa có thân, lá, rễ; sống ở nước là chủ yếu Thực vật bậc cao. Đã có thân, lá, rễ; sống trên cạn là chủ yếu Các ngành Tảo Rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bào tử; sống ở nơi ẩm ướt Rễ thật, lá đa dạng; sống ở các nơi khác nhau Ngành Rêu Có bào tử Có hạt Ngành Dương xỉ Có nón Có hoa quả Ngành Hạt trần Ngành Hạt kín Bài tập Giới thực vật được chia thành ngành nào? a. Các ngành: Nấm, Vi khuẩn, Địa y và Thực vật bậc cao. b. Các ngành: Tảo, Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín. c. Các ngành Hạt trần, Hạt kín d. Cả a và c Bi tp Thụng tin v s loi thc vt Vit Nam: Ước tính có ít nhất 15000 loài thực vật thuộc trên 2500 chi và 378 họ khác nhau Thụng tin v s loi thc vt trờn th gii: Ước tính có khoảng 400000 loài thực vật. [...].. .Về nhà • Đọc mục “Em có biết” • Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK • Chuẩn bị bài cho tiết học sau Bài 43 KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Mở đầu Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm thực vật từ Tảo đến cây Hạt kín. Chúng hợp thành giới Thực vật. Như vậy, giới thực vật gồm rất nhiều dạng khác nhau về tổ chức cơ thể. Để nghiên cứu sự đa dạng của giới Thực vật, người ta phải tiến hành phân loại chúng. 1. Phân loại thực vật là gì? • Nhắc lại các nhóm thực vật đã học. • Tại sao người ta xếp cây thông, trắc bách diệp vào một nhóm? • Tại sao tảo, rêu được xếp vào 2 nhóm khác nhau?  Phân loại thực vật là gì? 1. Phân loại thực vật là gì? Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là Phân loại thực vật. 2. Các bậc phân loại Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài + Ngành là bậc phân loại cao nhất. + Loài là bậc phân loại cơ sở. Các cây cùng loài có nhiều điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo. 3. Các ngành thực vật Mỗi ngành thực vật có nhiều đặc điểm chung nhưng khi phân loại chỉ dựa vào những đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các ngành. 3. Các ngành thực vật Giới thực vật Các ngành Tảo Ngành Rêu Ngành Dương xỉ Ngành Hạt trần Ngành Hạt kín (?) Hoàn thành những ô màu trắng Kết quả sơ đồ Giới thực vật Thực vật bậc thấp. Chưa có thân, lá, rễ; sống ở nước là chủ yếu Thực vật bậc cao. Đã có thân, lá, rễ; sống trên cạn là chủ yếu Các ngành Tảo Rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bào tử; sống ở nơi ẩm ướt Rễ thật, lá đa dạng; sống ở các nơi khác nhau Ngành Rêu Có bào tử Có hạt Ngành Dương xỉ Có nón Có hoa quả Ngành Hạt trần Ngành Hạt kín Bài tập Giới thực vật được chia thành ngành nào? a. Các ngành: Nấm, Vi khuẩn, Địa y và Thực vật bậc cao. b. Các ngành: Tảo, Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín. c. Các ngành Hạt trần, Hạt kín d. Cả a và c Bi tp Thụng tin v s loi thc vt Vit Nam: Ước tính có ít nhất 15000 loài thực vật thuộc trên 2500 chi và 378 họ khác nhau Thụng tin v s loi thc vt trờn th gii: Ước tính có khoảng 400000 loài thực vật. [...].. .Về nhà • Đọc mục “Em có biết” • Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK • Chuẩn bị bài cho tiết học sau ... thực vật Việc tìm hiểu giống khác dạng thực vật để phân chia chúng thành bậc phân loại KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Các bậc phân loại Người ta phân chia thực vật thành bậc phân loại. .. Lớp mầm KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Tảo lục Rau câu Tảo vòng Rau diếp biển Rong mơ Tảo sừng hươu Rễ giả, nhỏ hẹp, có bào tử, sống nơi ẩm ướt KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT Một... bậc phân loại bậc bậcHọ phân loại sở ? Vì ? ………… bầu bí ………… ………… Chi bầu ………… Bầu hồ lơ Việc tìm hiểu giống khác dạng thực vật để phân chia chúng thành bậc phân loại KHÁI NIỆM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật, Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật, Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn