Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

21 133 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 16:40

... nghiêm trọng Chính vậy, không nên sử dụng đồ vật có mạ Niken nhẫn, dây chuyền ,đồng hồ …để tránh tổn Bài tìm hiểumong muốn thương không nhóm II Niken xin kết thúc.Cảm ơn bạn ý theo dõi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc, Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc, Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn