bai tap luat thuong mai quoc te

1 145 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 09:49

giải bài tập luật thương mại quốc tế bài tập luật thương mại quốc tế có đáp án bài tập luật thương mại quốc tế 1 tập bài giảng luật thương mại quốc tế đề cương ôn tập luật thương mại quốc tế, bài tập môn thương mại quốc tế Câu Nêu điều kiện để hưởng quy chế ngoại lệ MFN thiết chế thương mại khu vực, hiệp định thương mại khu vực liên minh hải quan Cho ví dụ Theo quy định WTO, để hưởng quy chế ngoại lệ MFN thiết chế thương mại khu vực, hiệp định thương mại khu vực liên minh hải quan buộc phải thỏa mãn hai điều kiện: Điều kiện hình thức điều kiện nội dung Điều kiện hình thức: thành viên phải thông báo báo cáo thường xuyên thành lập thay đổi, chấm dứt hiệp định Sau đó, quan có thẩm quyền WTO xem xét, theo dõi hiệp định thương mại theo Điều XXIV GATT Điều V GATS Điều kiện nội dung: hiệp định thương mại khu vực phải thỏa mãn: - Điều kiện nội biên: điều chỉnh quan hệ thương mại thành viên hiệp định Các rào cản quan hệ thương mại thành viên phải triệt tiêu ( Điều XXIV(4,8) GATT, Điều V(1, 3) GATS, khoản 2(c) Điều khoản khả thi) - Điều kiện ngoại biên: Điều chỉnh quan hệ thương mại thành viên hiệp định với bên thứ 3( thành viên WTO) Giảm thiểu thiệt hại mà việc thành lập hiệp định thương mại khu vực gây cho hệ thống thương mại đa phương: thành lập hiệp định thành viên không tạo rào cản thêm quan hệ thương mại với bên thứ ba ( Điều XXIV(4, 5) GATT, Điều V(4) GATS Ví dụ: Những ưu đãi mậu dịch đường biên không áp dụng với nước khác quan hệ thương mại VN TQ VN dành ưu đãi cho hàng hoá TQ qua đường biên TQ dành cho VN mối quan hệ mậu dịch đường biên định mức thuế mang hàng hoá qua biên giới 500 nghìn/ngày/người, ưu đãi kiểu nước khác (như Mỹ, Nhật) đòi hỏi VN cho họ hưởng họ VN dành cho đối xử tối huệ quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap luat thuong mai quoc te, bai tap luat thuong mai quoc te, bai tap luat thuong mai quoc te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay