tài liệu ôn tài chính quốc tế

3 116 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 23:52

Câu 1: Nói đến thị trường ngoại hối ta hiểu thị trường mua bán gì? Của ai? Tại sao? Trong thực tế ta thường hay nhầm lẫn thị trường tiền tệ với thị trường ngoại hối thị trường tiền tệ nơi vay cho vay, có chất chuyển giao quyền sử dụng tiền tệ thời gian định, giá thị trường lãi suất Thị trường ngoại hối nơi mua bán đồng tiền khác nhau, có chất quyền sở hữu tiền tệ, giá thị trường tỷ giá Tham gia mua bán thị trường chủ yếu ngân hàng với nhau, chiếm tới 85% tổng doanh số giao dịch Hàng hóa thị trường ngoại hối chủ yếu ngoại tệ sở ta trả lời sau: Thị trường ngoại hối nơi mua bán đồng tiền khác Thị trường ngoại hối thị trường ngân hàng Câu 2: Hãy giải thích: USD chiểm 41,5% cấu đồng tiền, điều có nghĩa USD có mặt 83% tổng số giao dịch? Trong giao dịch mua bán có đồng tiền tham gia, nên xét cấu đồng tiền đồng tiền chiếm 50% Do đó, có 100 giao dịch, mà đồng tiền tham gia X giao dịch, xét cấu dồng tiền tham gia, đồng tiền chiếm (X/2 %) Ta có bảng phân tích Câu 3: Phân biệt yết giá hai chiều đấu giá mở hai chiều? Yết giá hai chiều: FX ngân hàng yết giá hai chiều tỷ giá mua tỷ giá bán Tỷ giá mua đứng trước, tỷ giá bán đứng sau, mua thấp bán cao, chênh lệch thu nhập gộp ngân hàng Đấu giá mở hai chiều: thực hệ thống ngân hàng, việc ngân hàng công khai đưa tỷ giá mua tỷ giá bán trực tiếp cho thị trường liên ngân hàng mà không qua môi giới Mỗi ngân hàng có quyền nghĩa vụ Nghĩa vụ phải niêm yết tỷ giá mua bán chiều, có ngân hàng chấp nhận giá phải tiến hành mua bán vô điều kiện mức tỷ giá niêm yết Quyền, hỏi ngân hàng khác, đồng ý tiến hành mua bán, không bỏ qua Câu 4: tỷ giá đóng cửa hôm khác với tỷ giá mở cửa hôm sau? Thị trường ngoại hối thị trường toàn cầu, giao dịch mua bán diễn liên tục suốt ngày đêm, giá trị đồng tiền liên tục bị biến động thị trường mở cửa khác, lý tỷ giá đóng cửa ngày hôm không thiết tỷ giá mở cửa ngày hôm sau Ngay với tỷ giá đồng tiền không tự mua bán thị trường FX(VND) tỷ giá đóng cửa ngày hôm khác tỷ giá mở ngày mai, giá trị đồng tiền thứ ÚSD biến động qua đêm FX Câu 4: tỷ giá mua, tỷ giá bán tiền mặt thấp hơn, hay cao tỷ giá mua, bán chuyển khoán? Tỷ giá mua tiền mặt < tỷ giá mua chuyển khoản Tỷ giá bán tiền mặt > tỷ giá bán chuyển khoản Spread chuyển khoản < spread tiền mặt Lý làm cho Spread tiền mặt lớn gồm: - Doanh số giao dịch nhỏ - Chi phí công việc giấy tờ nhiều - Mỗi NH hoạt động mua bán ngoại tệ phải cần nhiều ngoại tệ khác để cung cấp cho khách hàng tiền tệ mà họ muốn, việc giữ lại lãi Đó chi phí hội việc nắm giữ lưu kho Rủi ro nhầm lẫn, trộm cắp chuyển tiền từ chi nhánh đến chi nhánh khác, từ quốc gia sang quốc gia khác Rủi ro tiền giả Chi phí bảo vệ, phòng giao dịch, phòng đổi tiền, két bạc… Câu 5: Nghiệp vụ phái sinh gì? Các nghiệp vụ phái sinh FX? Nghiệp vụ phái sinh nghiệp vụ tự nhiên, tự thân không tồn tại, mà sinh từ, bắt nguồn từ, hệ từ việc tính toán, xác lập người sở thông số có sẵn thị trường Các thông số có sẵn thị trường thống số hình thành theo quan hệ tự nhiên cung cầu, chúng có sẵn, không cần tính toán, suy đoán thêm Những nghiệp vụ phái sinh FX bao gồm: nghiệp vụ kinh doanh tỷ giá chéo giao ngay, tỷ giá chéo kỳ hạn, nghiệp vụ kỳ hạn, nghiệp vụ hoán đổi, nghiệp vụ tương lai, nghiệp vự quyền chọn Câu 6: Thông thường, mua bán FX, người ta có thỏa thuận số chữ số yết tỷ giá? Tại sao? Mặc dù số chữ số yết tỷ giá trở thành mâu thuẫn quyền lợi người mua người bán, số chữ số sau ý nghĩa giảm vậy, tùy theo tương quan giá trị đồng tiền mà người ta ấn định số chữ số cố định cặp tỷ giá, nghĩa mua bán FX người ta không thỏa thuận số chữ số yết tỷ giá bao nhiêu, mà sử dụng số chữ số cố định theo thông lệ FOREX Câu 7: Hãy phân biệt Points Pips? Points (điểm tỷ giá) đơn vị cuối tỷ giá yết theo thông lệ quốc tế giao dịch ngoại hối Pips chữ số lấy thêm sau điểm tỷ giá, áp dụng nhà kinh doanh chuyên nghiệp với khối lượng giao dịch lớn Câu 8: khách hàng đến để bán, mua ngoại tệ với số lượng lớn NH áp dụng tỷ giá cao hay thấp tỷ giá thị trường? Theo chế thị trường, khách hàng mua ngoại tệ với số lượng lớn NH áp dụng tỷ giá bán thấp hơn, khách hàng bán ngoại tệ với số lượng lớn NH áp dụng tỷ giá mua cao tỷ giá thị trường Lý vì, mua bán với khối lượng lớn nên giảm chi phí giao dịch đơn vị mua bán Câu 9: Tính hiệu thị trường ngoại hối giao ngay? Spread hẹp, thường nhở 0,1% Là thị trường hiệu thông tin, biến động thị trường phản ánh qua biến động tỷ giá Là thị trường có tính khoản cao, thể hiện: the right amout is avaiable, at the right location, at the right time, in the right currency, at the right price Câu 10: yếu tố xác định spread? - Số lượng ngoại tệ giao dịch: tỷ lệ nghịch với spread - Quy mô, tiếng trung tâm tài chính, trung tâm tài lớn spread nhỏ - Tính ổn định đồng tiền tham gia giao dịch - Tỷ trọng đồng tiền tham gia giao dịch: đồng tiền mạnh spread nhỏ - Phương tiện giao dịch: tiền mặt, chuyển khoản… Câu 11: cán cân toán quốc tế VN bị thâm hụt có cách để bù đắp? a, Đối với VN : VND đồng tiền dự trữ quốc tế, nên NHNN VN kết hợp điều chỉnh hai đại lượng cấu thành OFB dự trữ thức vay IMF NHTW khác b, Đối với Mỹ: USD đồng dự trữ quốc tế, nên FED kết hợp điều chỉnh đồng thời ba đại lượng cấu thành OFB dự trữ thức, vay IMF NHTW khác, TSN Fed NHTW nước ... không thỏa thuận số chữ số yết tỷ giá bao nhiêu, mà sử dụng số chữ số cố định theo thông lệ FOREX Câu 7: Hãy phân biệt Points Pips? Points (điểm tỷ giá) đơn vị cuối tỷ giá yết theo thông lệ quốc. .. giao dịch: tiền mặt, chuyển khoản… Câu 11: cán cân toán quốc tế VN bị thâm hụt có cách để bù đắp? a, Đối với VN : VND đồng tiền dự trữ quốc tế, nên NHNN VN kết hợp điều chỉnh hai đại lượng cấu thành... spread? - Số lượng ngoại tệ giao dịch: tỷ lệ nghịch với spread - Quy mô, tiếng trung tâm tài chính, trung tâm tài lớn spread nhỏ - Tính ổn định đồng tiền tham gia giao dịch - Tỷ trọng đồng tiền tham
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu ôn tài chính quốc tế , tài liệu ôn tài chính quốc tế , tài liệu ôn tài chính quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay