Thay vinh ho van dong mach chu compatibility mode

36 64 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 15:50

HỞ VAN ĐMC PGS TS PHẠM NGUYỄN VINH  Nguyên nhân giải phẫu bệnh  Sinh lý bệnh  Biểu lâm sàng  Cận lâm sàng : ECG, X quang ngực, siêu âm tim, thông tim chụp buồng tim  Điều trò HỞ VAN ĐMC NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHẪU BỆNH Bệnh lý van ĐMC - Thấp tim - Bẩm sinh : – Van ĐMC mảnh – Thoái hóa dạng mucin – H/C Laubry-Pezzi – Đường hầm thất trái - ĐMC - Viêm NTMNT - Bệnh chất keo TD : Lupus ban đỏ, VKDT - Chấn thương HỞ VAN ĐMC NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHẪU BỆNH Bệnh lý ĐMC lên — H/C Marfan — Dãn ĐMC lên không rõ nguyên nhân — Phình vòng van ĐMC — Bệnh chất keo — Bóc tách ĐMC HỞ VAN ĐMC CƠ CHẾ HỞ VAN — Dầy co rút van - TD : thấp tim — Rách van - TD : VNTMNT — Sa van ĐMC - TD : H/C Laubry Pezzi, Bóc tách ĐMC — Dãn ĐMC lên làm căng mảnh van TD: viêm ĐMC giang mai, VKDT * Phối hợp hay đơn độc chế TD: VKDT tổn thương xảy van lẫn ĐMC lên HỞ VAN ĐMC GIẢI PHẪU HỌC HỞ VAN ĐMC HỞ VAN ĐMC Sơ đồ hở van ĐMC đơn nguyên nhân khác (1) TL: Otto CM, Bonow RO Valvular Heart Disease In Heart Disease, ed By Bonow, Mann, Zipes, Libby Elsevier Saunders, 9th ed, 2012 p.1468-1530 HỞ VAN ĐMC Sơ đồ hở van ĐMC đơn nguyên nhân khác (2) TL: Otto CM, Bonow RO Valvular Heart Disease In Heart Disease, ed By Bonow, Mann, Zipes, Libby Elsevier Saunders, 9th ed, 2012 p.1468-1530 HỞ VAN ĐMC ĐMC SINH LÝ BỆNH HỞ VAN ĐMC HỞ VAN ĐMC Sinh lý bệnh hở van ĐMC TL: Otto CM, Bonow RO Valvular Heart Disease In Heart Disease, ed By Bonow, Mann, Zipes, Libby Elsevier Saunders, 9th ed, 2012 p.1468-1530 HỞ VAN ĐMC SINH LÝ BỆNH HỞ VAN ĐMC 10 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (6) 22 A B Siêu âm 2D TM – mặt cắt cạnh ức trục dọc Cắt TM dòng hở van Động mạch chủ ( Doppler màu) (A) Độ rộng dòng gốc đo 8mm(B) 23 HỞ VAN ĐMC Siêu âm Doppler màu ước lượng độ nặng hở van ĐMC (1) A: hở nhẹ B: hở nặng vừa C: hở nặng TL: Armstrong WF, Ryan T Feigenbaum’s Echocardiography Lippincott Williams & Wilkins, 7th ed, 2010, p.263-359 24 HỞ VAN ĐMC Siêu âm Doppler màu ước lượng độ nặng hở van ĐMC (2) TL: Armstrong WF, Ryan T Feigenbaum’s Echocardiography Lippincott Williams & Wilkins, 7th ed, 2010, p.263-359 25 B A Mặt cắt cạnh ức trục ngang-ngang van Động mạch chủ : siêu âm 2D ghi nhận van Động mạch chủ có mảnh,dầy, khép không kín (A) Mặt cắt cạnh ức trục dọc : hình ảnh thất trái dãn lớn hở van ĐMC (B) 26 A B Mặt cắt buồng từ mỏm : Độ lan dòng hở van động mạch chủ vượt vùng van Khảo sát Doppler liên tục dòng máu qua van động mạch chủ Thời gian nửa áp lực dòng hở van 369,6ms Do 27 độ hở khỏang ¾ (A) A B Mặt cắt vòng quanh (coronal) hõm ức: Khảo sát Doppler xung dòng máu Động mạch chủ xuống Hiệu Doppler cuối tâm trương đo 0.14 m/s ( hở van động mạch chủ độ 2) Mặt cắt buồng từ mỏm : hình ảnh thất trái dãn rộng (B)28 HỞ VAN ĐMC ĐỊNH LƯNG ĐỘ NẶNG Ở VAN ĐMC Độ nặng hở ĐMC I ( nhẹ ) II ( vừa ) III ( nặngï ) IV ( nặng ) Tiêu chuẩn siêu âm Độ rộng dòng gốc < 8mm ( - 24%) EDDE < 0,1 m / giây PHT = 470 + 100 Dòng nằm van sigma Độ rộng dòng gốc = - 11 mm ( 25 - 46%) EDDE e [ 0,1 - 0,2 m /giây ] PHT = 370 + 70 Dòng không vượt van Độ rộng dòng gốc = 12 -16mm ( 47 - 64%) EDDE e [ 0,2 - 0,3 m /giây ] PHT = 250 + 80 Dòng tới vùng trụ Độ rộng dòng gốc > 16mm ( > 65%) EDDE > 0,3 m /giây PHT = 140 + 30 29 Dòng tới mỏm tim HỞ VAN ĐMC Sống không phẫu thuật 242 b/n hở van ĐMC mạn TL: Otto CM, Bonow RO Valvular Heart Disease In Heart Disease, ed By Bonow, Mann, Zipes, Libby Elsevier Saunders, 9th ed, 2012 p.1468-1530 30 HỞ VAN ĐMC Đo thể tích dòng phân xuất b/n hở van ĐMC TL: Armstrong WF, Ryan T Feigenbaum’s Echocardiography Lippincott Williams & Wilkins, 7th ed, 2010, p.263-359 31 HỞ VAN ĐMC ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA - Phòng ngừa thấp tim - Phòng ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng - Điều trò suy tim: - UCMC, lợi tiểu, Digitalis, Nitrate, chẹn Bêta - Kháng thụ thể Angiotensin II - Không dùng ức chế Calci 32 HỞ VAN ĐMC Chiến lược điều trò bệnh nhân hở van ĐMC nặng, mạn tính - AVR= Aortic valve Replacement (thay van ĐMC) RVG = Radiomeclide ventriculography CMR= Cardiac Magnetic Resonnance EF= Ejection Fraction TL: Bonow RO et al ACC/AHA 2006 guideline for the management of patients with valvular heart disease Circulation 114 e84, 2006 33 HỞ VAN ĐMC ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA - Phẫu thuật sửa van : hiệu - Phẫu thuật thay van : - Van học - Van đồng loại - Van sinh học từ động vật - Chỉ đònh phẫu thuật: - Hở van ĐMC 3/4, 4/4 - không triệu chứng năng, thất trái không dãn: theo dõi sáu tháng + điều trò nội - Hở van ĐMC 3/4, 4/4 + triệu chứng năng: phẫu thuật - Hở van ĐMC 3/4, 4/4 + PXTM giảm dần: phẫu thuật 34 HỞ VAN ĐMC Sống lâu dài sau phẫu thuật van ĐMC thay đổi theo PXTM triệu chứng (1) TL: Otto CM, Bonow RO Valvular Heart Disease In Heart Disease, ed By Bonow, Mann, Zipes, Libby Elsevier Saunders, 9th ed, 2012 p.1468-1530 35 HỞ VAN ĐMC Sống lâu dài sau phẫu thuật van ĐMC thay đổi theo PXTM triệu chứng (2) TL: Otto CM, Bonow RO Valvular Heart Disease In Heart Disease, ed By Bonow, Mann, Zipes, Libby Elsevier Saunders, 9th ed, 2012 p.1468-1530 36 ... bệnh tim phối hợp 16 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (1) 17 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (2) 18 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (3) 19 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (4) 20 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (5) 21 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (6)... mai, VKDT * Phối hợp hay đơn độc chế TD: VKDT tổn thương xảy van lẫn ĐMC lên HỞ VAN ĐMC GIẢI PHẪU HỌC HỞ VAN ĐMC HỞ VAN ĐMC Sơ đồ hở van ĐMC đơn nguyên nhân khác (1) TL: Otto CM, Bonow RO Valvular... VAN ĐMC CƠ CHẾ HỞ VAN — Dầy co rút van - TD : thấp tim — Rách van - TD : VNTMNT — Sa van ĐMC - TD : H/C Laubry Pezzi, Bóc tách ĐMC — Dãn ĐMC lên làm căng mảnh van TD: viêm ĐMC giang mai, VKDT *
- Xem thêm -

Xem thêm: Thay vinh ho van dong mach chu compatibility mode , Thay vinh ho van dong mach chu compatibility mode , Thay vinh ho van dong mach chu compatibility mode

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay