Thay vinh ho van dong mach chu compatibility mode

36 51 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 15:50

... bệnh tim phối hợp 16 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (1) 17 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (2) 18 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (3) 19 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (4) 20 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (5) 21 HỞ VAN ĐMC SIÊU ÂM TIM (6)... mai, VKDT * Phối hợp hay đơn độc chế TD: VKDT tổn thương xảy van lẫn ĐMC lên HỞ VAN ĐMC GIẢI PHẪU HỌC HỞ VAN ĐMC HỞ VAN ĐMC Sơ đồ hở van ĐMC đơn nguyên nhân khác (1) TL: Otto CM, Bonow RO Valvular... VAN ĐMC CƠ CHẾ HỞ VAN — Dầy co rút van - TD : thấp tim — Rách van - TD : VNTMNT — Sa van ĐMC - TD : H/C Laubry Pezzi, Bóc tách ĐMC — Dãn ĐMC lên làm căng mảnh van TD: viêm ĐMC giang mai, VKDT *
- Xem thêm -

Xem thêm: Thay vinh ho van dong mach chu compatibility mode , Thay vinh ho van dong mach chu compatibility mode , Thay vinh ho van dong mach chu compatibility mode

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay