Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

20 75 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 16:14

... y)2 – 32 = (x – y – 3) (x – y + 3) ? Để phân tích đa thức thành nhân tử ta phối hợp phương pháp để phân tích ? Ví dụ 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + 2x –24 Giải: x2 + 2x – 24 = x2... nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử học? Áp dụng phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 – xy – 5x + 5y = (x2 – xy) – (5x – 5y) = x (x – y) – (x – y) = (x – y) (x – 5) Phối hợp phương. .. (x – y) (x – y + 4) Đặt nhân tử chung ? Em rõ cách làm trên, bạn Việt sử dụng phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử ? Bài 51 Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x3 – 2x2 +x = x (x2
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, Chương I. §9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay