Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành ôn thi viên chức giảng dạy THCS

28 84 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 16:43

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TÀ I LIỆU ÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (DÙ NG CHO TUYỂN VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY THCS) Thiế t kế bài giảng (soa ̣n giáo án) 1.1 Mu ̣c đích, yêu cầ u của viêc̣ soa ̣n giáo án Giờ dạy – học lớp xác định thành công học phát huy tính động, chủ động, tích cực người học Người học phải hoạt động Giờ học không nhồi nhét kiến thức Giờ học phải cung cấ p kiế n thức, rèn luyện kỹ năng, giáo du ̣c thái đô ̣ hình thành ở học sinh cách học Muốn vậy, giáo viên (GV) phải xây dựng chiến lược dạy học, đường tất yếu phải thiết kế hoạt động thầy trò lớp Các hoạt động phải tính toán kỹ, hoạch định, trù liệu GVcàng chu đáo khả thành công dạy càng cao nhiêu Như vâ ̣y, mu ̣c đić h của viê ̣c soa ̣n giáo án là nhằ m nâng cao chấ t lươ ̣ng giờ da ̣y – ho ̣c lớp; thực hiê ̣n tố t mu ̣c tiêu bài ho ̣c Mô ̣t giáo án tố t phải thể hiê ̣n đươ ̣c các yêu cầ u: - Thể hiê ̣n đươ ̣c đầ y đủ nô ̣i dung bài ho ̣c giúp đảm bảo trật tự khoa học thông tin, đưa kĩ học tập sử dụng phương tiện hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu Việc cung cấp thông tin theo trật tự khoa học giúp học sinh (HS) hiểu nhớ thông tin A học không nhồvà VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí học hướng dẫn tìm hiểu SGK để hiểu, đánh giá nội dung học chọn đọc thêm tư liệu để hiểu sâu, hiểu rộng nội dung học Mỗi GVkhông có kỹ tìm đúng, tìm trúng tư liệu cần đọc mà cần có kỹ định hướng cách chọn, đọc tư liệu cho ho ̣c sinh GVnên chọn tư liệu qua thẩm định, đông đảo nhà chuyên môn GVtin cậy Việc đọc SGK, tài liệu phục vụ cho việc soạn giáo án chia thành cấp độ sau: đọc lướt để tìm nội dung xác định kiế n thức, kỹ bản, trọng tâm mức độ yêu cầu phạm vi cần đạt; đọc để tìm thông tin quan tâm: mạch, bố cục, trình bày mạch kiế n thức, kỹ dụng ý tác giả; đọc để phát phân tích, đánh giá chi tiết mạch kiế n thức, kỹ Thực khâu khó đọc SGK tư liệu đúc kết phạm vi, mức độ kiế n thức, kỹ học cho phù hợp với lực ho ̣c sinh điều kiện dạy học Trong thực tế dạy học, nhiều thường chưa tới yêu cầu cần đạt kiế n thức, kỹ Nếu nắm vững nội dung học, GVsẽ phác họa nội dung trình tự nội dung giảng phù hợp, chí cải tiến cách trình bày mạch kiế n thức, kỹ SGK, xây dựng hệ thống câu hỏi, tập giúp HS nhận thức, khám phá, vận dụng kiế n thức, kỹ cách thích hợp - Bước 3: Xác định khả đáp ứng nhiệm vụ nhận thức HS, gồm: xác định kiế n thức, kỹ mà HS có cần có; dự kiến khó khăn, tình nảy sinh phương án giải Bước đặt học theo định hướng đổi phương pháp da ̣y ho ̣c, GVkhông phải nắm vững nội dung học mà phải hiểu ho ̣c sinh để lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học đánh giá cho phù hợp Như vậy, trước soạn giáo án cho học mới, GVphải lường trước tình huống, cách giải nhiệm vụ học tập ho ̣c sinh Nói cách khác, tính khả thi giáo án phụ thuộc vào trình độ, lực học tập ho ̣c sinh, xuất phát từ : kiế n thức, kỹ mà ho ̣c sinh có cách chắn, vững bền; kiế n thức, kỹ mà ho ̣c sinh chưa có quên; khó khăn nảy sinh trình học tập các em Bước dự kiến; thực tiễn, có nhiều học không dự kiến trước, GVđã lúng túng trước ý kiến không đồng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hợp phương pháp, phương tiê ̣n da ̣y ho ̣c, hình thức tổ chức dạy học cách thức đánh giá nhằm tăng cường tích cực học tập đối tượng ho ̣c sinh học - Bước 5: Thiết kế giáo án Đây bước người GVbắt tay vào soạn giáo án - thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian yêu cầu cần đạt cho hoạt động dạy GVvà hoạt động học tập ho ̣c sinh 1.3 Cấu trúc giáo án VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Chuẩn bị phương pháp phương tiện dạy học: + GVchuẩn bị thiết bị dạy học (tranh ảnh, mô hình, vật, hoá chất ), phương tiện dạy học (máy chiếu, TV, đầu video, máy tính, máy projector ) tài liệu dạy học cần thiết; + Hướng dẫn HS chuẩn bị học (soạn bài, làm tập, chuẩn bị tài liệu đồ dùng học tập cần thiết) - Tổ chức hoạt động dạy học: Trình bày rõ cách thức triển khai hoạt động dạyhọc cụ thể Với hoạt động cần rõ: + Tên hoạt động ; + Mục tiêu hoạt động; + Cách tiến hành hoạt động; + Thời lượng để thực hoạt động; + Kết luận GVvề: KT, KN, thái độ HS cần có sau hoạt động; tình thực tiễn vận dụng KT, KN, thái độ học để giải quyết; sai sót thường gặp; hậu xảy cách giải phù hợp; - Hướng dẫn hoạt động tiếp nối: xác định việc HS cần phải tiếp tục thực sau học để củng cố, khắc sâu, mở rộng cũ để chuẩn bị cho việc học 1.5 Các bước quy trình soạn giảng điện tử e-learning Các bước quy trình soạn giảng điện tử e-learning 1) Xác định mục đích, yêu cầu giảng 2) Lựa chọn kiến thức bản, trọng tâm, có tính khái quát chắt lọc cao để xếp chúng vào slide: 3) Thu thập nguồn tài liệu liên quan đến nội dung, xây dựng kh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Trên sở đối chiếu với mục tiêu học, GV dự kiến số câu hỏi, tập tổ chức cho HS tự đánh giá kết học tập thân bạn - GV đánh giá, tổng kết kết học e Hướng dẫn HS học bài, làm việc nhà - GV hướng dẫn HS luyện tập, củng cố ...Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập Trang 0 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM VIÊN TRUNG CẤP (Dành cho thí sinh dự tuyển vào ngạch Kiểm lâm viên trung cấp Mã số ngạch:10.228) Kon Tum, tháng 6 năm 2015 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập Trang 1 ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN NGÀNH KIỂM LÂM Ngạch: Kiểm lâm viên trung cấp I. NỘ I DUNG VỀ TIÊU CHUẨ N NGHIỆ P VỤ , CHƢ́ C TRÁ CH CỦA NGCH CÔNG CHỨC D TUYỂN: Các ni dung v tiêu chun nghip v ca ngch Kim lâm viên , Kiể m lâm viên trung cấ p : Quy đị nh tại Quyết định Số 09/2006/QĐ-BN, ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Kiểm lâm. 1.1. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Kiể m lâm viên trung cấ p: a. Chức trách: Là công chức chuyên môn nghiệp vụ của ngành Kiểm lâm, giúp lãnh đạo cơ quan Kiểm lâm cấp huyện thực hiện một số công việc thuộc lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật. b. Nhim v: - Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng rừng của chủ rừng theo dự án quy hoạch, quy trình kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Thực hiện tuần tra, kiểm tra các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn được giao theo dõi. - Tiến hành điều tra, thu thập tình hình và báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp về các hành vi hoạt động phá hoại rừng và buôn lậu lâm sản trên địa bàn được giao theo dõi. - Tuyên truyền và tham gia vận động quần chúng nhân dân thực hiện các quy định về pháp luật về lâm nghiệp. - Ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, lập biên bản, hồ sơ ban đầu về các vụ vi phạm, bảo vệ hiện trường, tang vật, phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép. c. Tiêu chun v phm chất: - Đạt các yêu cầu về phẩm chất đối với người cán bộ, công chức nói chung. - Có tinh thần dũng cảm mưu trí đấu tranh chống lâm tặc để bảo vệ rừng. - Có trách nhiệm cao, luôn tuân thủ pháp luật trong thực thi công vụ. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập Trang 2 - Thận trọng trong công việc, không lợi dụng danh nghĩa, chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân. - Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, luôn bám cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để hoàn thành nhiệm vụ. - Có tinh thần chí công, vô tư, trung thực. Có thái độ niềm nở, lễ độ, khiêm tốn khi tiếp xúc với nhân dân. d. Tiêu chun v năng lực: - Độc lập thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều tra nắm tình hình về công tác quản lý rừng, quản lý lâm sản, phá hoại rừng, buôn lậu lâm sản. - Có phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý rừng, quản lý lâm sản. - Thành thạo nghiệp vụ Kiểm lâm và quản lý lâm sản. - Thành thạo các nguyên tắc, các thủ tục hành chính trong xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý rừng, quản lý lâm sản. e. Tiêu chun v trình đ: - Tốt nghiệp trung học chuyên ngành Lâm nghiệp. - Qua lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm 3 tháng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. - Sử dụng được một trong năm ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) ở trình độ A. Hoặc sử dụng một ngôn ngữ dân tộc thiểu số. - Biết sử dụng vi tính văn phòng. 1.2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Kiểm lâm viên: (tham khảo) a. Chức trách: Là công chức chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Kiểm lâm, giúp lãnh đạo cơ quan kiểm lâm ở Trung ương hoặc địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại địa bàn được phân công. b. Nhim v: - Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. - Theo dõi,báo cáo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trong phạm vi được phân công. - Xây dựng Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập Trang 0 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2015 TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KIỂM SOÁT VIÊN THỊ TRƢỜNG (Dành cho thí sinh dự tuyển vào ngạch Kiểm soát viên thị trường Mã số ngạch:21.189) Kon Tum, tháng 6 năm 2015 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập Trang 1 ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN NGÀNH KIỂ M SOÁ T VIÊN THỊ TRƢỜ NG CHUYÊN ĐỀ 1 CƠ CẤ U TỔ CHƢ́ C VÀ HOẠ T ĐỘ NG CỦ A QUẢ N LÝ THỊ TRƢỜ NG I. Vị tr, chƣ́ c năng, nhiệ m vụ , quyề n hạ n củ a QLTT: 1. Vị tr, chƣ́ c năng: a. Chi cụ c QLTT: - Chi cục QLTT trực thuộc Sở Công Thƣơng có chức năng quản lý nhà nƣớc về thƣơng mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. - Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trƣờng, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thƣơng mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. - Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thƣơng mại theo quy định của pháp luật . - Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và các hoạt động của Giám đốc Sở Công Thƣơng. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hƣớng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trƣờng, xử lý vi phạm hành chính, việc đào tạo bồi dƣỡng tiền công vụ của Cục QLTT thuộc Bộ Công Thƣơng. - Chi cục QLTT có tƣ cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở và là đơn vị dự toán ngân sách cấp 2 theo quy định. b. Đi QLTT: - Đội QLTT là tổ chức trực thuộc Chi cục QLTT có chức năng quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực thƣơng mại, công nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố đƣợc phân công. - Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trƣờng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thƣơng mại, công nghiệp trên địa bàn quản lý hoặc lĩnh vực đƣợc phân công. - Đội QLTT có trụ sở làm việc riêng, con dấu, tài khoản giao dịch tại kho bạc Nhà nƣớc theo qui định của pháp luật. 2. Nhiệ m vụ , quyề n hạ n: a. Chi cụ c QLTT: Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2015 Tài liệu ôn tập Trang 2 - Kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạt động thƣơng mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thƣơng mại. - Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội Quản lý thị trƣờng thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trƣờng và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thƣơng mại. - Quản lý công chức, biên chế, kinh phí, trang bị, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng cơ sở vật chất cho lực lƣợng quản lý thị trƣờng ở địa phƣơng. - Thƣờng trực giúp Giám đốc Sở Công thƣơng chủ trì tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phƣơng có chức năng quản lý thị trƣờng, chống đầu cơ buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái phép. b. Đi QLTT: - Phát hiện, kiểm tra hàng lậu, hàng giả, gian lận thƣơng mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật thƣơng mại trên địa bàn quản lý theo sự phân công - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thƣơng mại liên quan đến công tác kiểm tra thị trƣờng. - Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. - Kiểm tra hoạt động của Kiểm soát viên về thực hiện Quy chế công tác và chấp hành các quy định của Pháp luật trong hoạt động kiểm tra thị trƣờng. - Tổng hợp tình hình thị trƣờng và thực hiện chế độ báo cáo theo qui định . - Quản lý tài chính, tài sản đƣợc giao theo qui định của pháp luật. II. Cơ cấ u tổ chƣ́ c, bộ má y ca Qun l thị trƣờng. 1. Cơ cấ u tổ chƣ́ c củ a Chi cụ c: - Chi cục QLTT đƣợc tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trƣởng, do Chi cục trƣởng đồng thời là Phó Giám đốc Sở Công Thƣơng phụ trách chung toàn bộ công việc của Chi cục. - Chi cục QLTT có không quá ba Phó Chi cục trƣởng tham mƣu giúp việc cho ngƣời đứng đầu Chi cục. - Chi cục QLTT có các Phòng chuyên môn gồm: Phòng Tổ chức -Hành chính và Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp có nhiệm vụ tham mƣu, giúp việc cho Phu luc so 01 N Q L ^ ' i r o i f e TAP MON K I E N THlTC CHUNG (Ban hanh k^^^^^^m^h sdi^'f^^/QD-HDTD ngaySthdng nam 2015 cua Hoi dong iffji^ungcd^chuc nggch chuyen vien tinh Thanh Hoa nam 2015) ChuyeiA^ NHIJ>K^^AN D E CHUNG V E H E THONG CHINH T R I Of V I E T N^ft^ ^ ; Khai niem ve he thong chinh tri Cac to chuc he thdng chinh tri a Viet Nam Ban chat ciia he thong chinh tri a nude ta Dac diem cua he thong chinh tri a nuoc ta hien Chuyen de 2: NHlTNG VAN ©E C O BAN V E QUAN L Y HANH CHINH NHA mSdC Quan niem ve quan ly hanh chinh nha nuoc Nguyen tac quan ly hanh chinh nha nuoc Hinh thuc, cong cu va phuomg phap quan ly hanh chinh nha nuac Chuyen de 3: T O CHlTC BO M A Y HANH CHINH NHA NlJOfC CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V I E T NAM Khai quat vh bo may hanh chinh Nha nuac To chuc bo may hanh chinh Nha nuac Cong hoa XHCN Viet Nam Chuyen de 4: C H E DO CONG VU, CONG CHlTC Cong vu va trach nhiem cua can bo, cong chuc hoat dong cong vu Cong chuc Chuyen de 5: VAN BAN QUAN L Y HANH CHINH NHA NU'6C Khai quat ve van ban quan ly hanh chinh nha nuac Nhijng yeu ciu doi vai van ban quan ly hanh chinh nha nuac Phuomg phap soan thao mot so loai hinh van ban quan ly hanh chinh nha nuac a dia phuomg Chuyen de 6: C A I C A C H HANH CHINH NHA C A C H C H E DO CONG VU, CONG CHlTC mSdC VA C A I Phan Cai each hanh chinh nha nu-dc Khai niem, vai tro va muc dich cua cai each hanh chinh nha nuac Cai each hanh chinh nha nuac a Viet Nam Cai each hanh chinh cua tinh Thanh Hoa Phan Cai each che cong vu, cong chuc Muc tieu day manh cai each che cong vu, cong chuc ciia Chinh phii Quan diem Noi dung day manh cai each che cong vu, cong cliuc ciia Chinh phii Phu luc so 02 Xi^^l^hnJNG ON TAP MON T I E N G ANH (BarM0B£th^Qfyet dinh sdi^^^/QD-HDTD ^6 thang nam 2015 ciia Hold6%ti^yen,dung4dng chiec nggch chuyen vien tinh Thanh Hoa nam 2015) Noi dung t h ^ o ^ Tenses - Future Time (will and going to) - Present simple - Present continuous - Present perfect - Present perfect continuous - Past simple - Past continuous - Past perfect Medals Adjectives and adverbs Articles Nouns Pronouns Possessives Prepositions Conditions 10 Passive voice 11 Reported speech 12 Phrasal verbs 13 Prepositional phrases 14 Gerunds and infinitives 15 Clauses 16 Question tags 17 Cac ITnh vyc lien quan a Sue khoe b Giao due c Giao thong d Thoi tiet, Idii hau e Ngon ngijt f Dan so g Danh nhan h Moi truong i Dong vat j Dia danh k Cong nghe Van hoa, xa hoi m, Cuoc song thuong n Ngay nghi o Du lich p Y t e q Lich su r Am nhac s Nghe nghiep t Cac hoat dong giai tri u Cac tim khoa hoc Phu luc so 03 Bt^NG^N TAP MON TIN H O C VAN PHONG (BanhU^cemji0^et dinh sS:^"*^^/QD-HDTD ngay^ thang nam 2015 cua Hoi}^(ing^ekc^ cpng chuc nggch chuyen vien tinh Thanh Hoa nam 2015) I TIN H O C C O BAN Khai niem cff ban ve may tinh - Khai niem: RAM may tinh; ten mot so thiet bi mang; Idiai niem mang cue bo; thiet bi dau vao, dau ra; phan biet phan mem he thdng vai phan m8m ung dung - Khai niem He dieu hanh He dieu hanh Windows XP, Windows - Phan mem Windows Exploler - Cach thiet lap che bao ve man hinh; cai dat may in mai; thiet lap phan giai cua man hinh; xoa vTnh vien mot thu muc hoac mot tep tin - Quy dinh ten thu muc, tep tin - Khai niem Shortcut - Thao tac de tim kiem mot tep (file) dia - Thao tac xoa mot phan mem dang dugc cai dat may tinh; dat che man hinh nghi; dat ngay, thang, nam cho may tinh - Cac tinh nang mai ciia Windows so vai Windows XP II T I N H Q C VAN PHONG Microsoft Word 2003 - Khai dong, khoi phan mem Microsoft Word - Thao tac luu tru van ban soan thao - Thiet lap cac che lam viec ca ban - Cac thao tac dinh vi tro danh may - Cac thao tac ca ban tren khoi: Chon khoi, chep, di chuyen, xoa, tim kiem va thay the, - Cac thao tac dinh dang: Phong chii - Font, doan - Paragraph, liet ke Bullets and Numbering, cot - Columns, chii roi - Drop cap, dinh vi Tabs - Chen: Ky tu dac biet - Symbol, hinh anh - Picture, khung chii - Text box, chii nghe thuat - WordArt, danh so trang - Page numbers, tep tin, ky ... trúng tư liệu cần đọc mà cần có kỹ định hướng cách chọn, đọc tư liệu cho ho ̣c sinh GVnên chọn tư liệu qua thẩm định, đông đảo nhà chuyên môn GVtin cậy Việc đọc SGK, tài liệu phục vụ cho việc... máy tính, máy projector ) tài liệu dạy học cần thi t; + Hướng dẫn HS chuẩn bị học (soạn bài, làm tập, chuẩn bị tài liệu đồ dùng học tập cần thi t) - Tổ chức hoạt động dạy học: Trình bày rõ cách... thực tế đạt chất lượng cao - Đảm bảo để nhà trường đạt thi t bị dạy học mức tối thi u, thi t bị thực cần thi t thi u - 24 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Năm vững kiế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành ôn thi viên chức giảng dạy THCS, Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành ôn thi viên chức giảng dạy THCS, Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành ôn thi viên chức giảng dạy THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay