Cấu tạo và tính chất vật lí SO2

2 84 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 13:58

SO2 Cấu tạo tính chất vật lý: a.Cấu tạo: -Nguyên tử S trạng thái kích thích có e phân lớp 3s23p33d1 -Những e độc thân nguyên tử S liên kết với e độc thân nguyên tử oxi tạo thành liên kết cộng hoá trị có cực.Độ dài liên kết S-O là1,35 Å -Công thức cấu tạo: -Các obitan nguyên tử trung tâm S lai hóa kiểu sp2, phân tử SO2 phân cực b.Tính chất vật lý: - Là chất khí không màu, mùi hắc, nặng không khí -Tan nhiều nước (ở 20ºC thể tích nước hòa tan 40 thể tích khí SO2) Khi tan nươc tao thành dung dịch axit sunfurơ, thực chât tôn dạng SO2.nH2O, phần nhỏ thực kết hợp với nước tạo thành H2SO3 -Độc, gây viêm đường hô hấp -SO2 bền nhiệt trạng thái lai hóa lưu huỳnh ổn định nhờ xuât lien kết π không định chỗ dẫn đến lien kết S-O có bậc 1,5 bền - hóa lỏng (không màu) -10ºC, hóa rắn thành tinh thể trắng -75ºC Tính chất hóa học: Là ôxit axit: -Tan nước tạo thành dung dịch axit yếu H2SO3: SO2 + H2O → H2SO3 -Do H2SO3 acid yếu (mạnh H2S H2CO3), không bền dễ bị phân hủy thành SO2 nước -Tác dụng với oxid base: Na2O + SO2 → Na2SO3 -Tác dụng với dung dịch muối bazơ tạo thành muối axit muối trung hòa: SO2 + NaOH → NaHSO3 SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O *Với phản ứng: SO2 + NaOH Đặt T = nNaOH nSO2 + Nếu T ≥ → muối trung hòa (Na2SO3) + Nếu < T ≤ → muối axit (NaHSO3) + Nếu < T < → hỗn hợp hai muối ( NaHSO3 Na2SO3) * Lưu huỳnh đioxit chất khử chất oxi hóa: + SO2 chất khử tác dụng chất oxi hóa mạnh: SO2 + Br2 + 2H2O > 2HBr + H2SO4 SO2 + 2KMnO4 + 2H2O > K2SO4 + 2MnSO4 + H2SO4 + SO2 chất oxi hóa tác dụng với chất khử mạnh hơn: SO2 + 2H2S -> 3S + 2H2O SO2 + 2Mg > S + 2MgO e Ứng dụng: -Sản xuất acid sunfuric, số muối sunfit bisunfit -SO2 lỏng dùng để chạy số máy làm lạnh làm dung môi để chiết số dầu thảo mộc -SO2 ẩm dùng để tẩy màu số chất mà dùng Cl làm hỏng đường, tơ, len F Điều chế: -Trong phòng thí nghiệm : Na2SO3 + H2SO4 > Na2SO4 + H2O + SO2 -Trong công nghiệp : +Đốt lưu huỳnh: S + O2 > SO2 +Đốt pyrit sắt ( FeS2) : 4FeS2 + 11O2 -> Fe2O3 + 8SO2 SO3 Cấu tạo tính chất vật lý: - Khí SO3 có cấu tạo phân tử tam diện phẳng đối xứng, dự đoán trước thuyết VSEPR - Nguyên tử lưu huỳnh có số ôxi hóa +6, điện tích bao quanh cặp electron - Ở điều kiện thường SO3 chất lỏng, không màu, tan vô hạn nước axit sunfuric Tính chất hóa học: *SO3 chất anhydrite H2SO4 Do đó, phản ứng sau xảy ra: -Tác dụng với H2O tạo acid sunfuric: SO3(l) + H2O(l) → H2SO4(l) (-88 kJ/mol-1) -Tác dụng với H2SO4 tạo oleum: nSO3 + H2SO4 → H2SO4.nSO3 -SO3 oxit axit mạnh: SO3 + Na2O → Na2SO4 SO3 + NaOH → Na2SO4 + H2O *Triôxít lưu huỳnh phản ứng với diclorua lưu huỳnh để tạo chất thuốc thử hữu dụng clorua thionyl SO3 + SCl2 → SOCl2 + SO2 Điều chế: *Trong công nghiệp: SO2 + 1/2 O2 → SO3 ( phản ứng xảy với xúc tác V2O5 nhiệt độ từ 450 →500ºC) *Trong phòng thí nghiệm SO3 không điều chế cách phản ứng nguy hiểm va khó kiểm soát *Triôxít lưu huỳnh chuẩn bị phòng thí nghiệm nhiệt phân hai giai đoạn bisulfat natri, với Sodium pyrosulfate sản phẩm trung gian: Thủy phân 315°C: NaHSO4 → Na2S2O7 + H2O Cracking 460°C: Na2S2O7 → Na2SO4 + SO3 Ứng dụng: -SO3 chủ yếu dùng để sản xuất axit H2SO4 ... > Na2SO4 + H2O + SO2 -Trong công nghiệp : +Đốt lưu huỳnh: S + O2 > SO2 +Đốt pyrit sắt ( FeS2) : 4FeS2 + 11O2 -> Fe2O3 + 8SO2 SO3 Cấu tạo tính chất vật lý: - Khí SO3 có cấu tạo phân tử tam diện... - Ở điều kiện thường SO3 chất lỏng, không màu, tan vô hạn nước axit sunfuric Tính chất hóa học: *SO3 chất anhydrite H2SO4 Do đó, phản ứng sau xảy ra: -Tác dụng với H2O tạo acid sunfuric: SO3(l)... -SO2 lỏng dùng để chạy số máy làm lạnh làm dung môi để chiết số dầu thảo mộc -SO2 ẩm dùng để tẩy màu số chất mà dùng Cl làm hỏng đường, tơ, len F Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo và tính chất vật lí SO2 , Cấu tạo và tính chất vật lí SO2 , Cấu tạo và tính chất vật lí SO2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay