Mở cửa nguồn tâm 2 Mặc Giang

104 68 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 09:57

MC GIANG M CA NGUN TM LI GII THIU Mựa h m hi lnh xụng p c gian phũng Tt in, thp lờn ngn bch lp cm vo mt qu thụng, nha sng cũn mn man õu õy, nng nn My mi nm hiờn ngang sng sng, mt cn bóo thi qua, thụng bt gc ngó qu, vng vói xỏc x Cú gỡ tn ti mói õu! Ri tt c, cng b thiờu ri nh ngn bch lp ang chỏy d Cõy thụng ny ngy xa c Hũa thng Trỳc Lõm trng Gi õy, ngi ó xa, chỳt k nim cũn li ca bc Cao Tng vi ngụi i Tũng Lõm cng khut lp Bi thi gian bỏm h thụi m tht kinh khng, nú cú th xúa tan mi chng tớch tng chng vnh cu Tr dy chõm bỡnh tr Mi th ang xoỏy sõu vo ni khụng tch ca tri khuya Hỡnh nh cỏi tụi nh m h c chiu lờn bc tng vụ cm, cú cỏi gỡ nghe rỏch nỏt gia cừi vng vng vt du vụ thng Cuc i nghe cn lm nhng Húa Thnh quay v ngh ngi, tip sc cho chng ng tỡm v Bo S Trờn tay tụi l bn tho M ca ngun tõm ca tỏc gi Mc Giang, mt ngi khụng cũn xa l trờn thi n nc Vit Mc Giang_ sụng trm lng m cừi th li tro dõng nh bt tuyt, m ca bao ngun tõm bc vo v hũa chung nhp p ca cm xỳc, xúa tan ý nim ngó-nhõn, mt-cũn Hiu c ni lũng trc n ca tng kip lờnh ờnh, Mc Giang ó a ỏnh mt chong ụm tt c nhng thõn phn hao gy, ct ting yờu thng v v i an nhng cừi lũng bng lnh, nh ỏnh la hng thp m cỏnh tay ụng Tri bao ma giú, vt bao chng qunh hiu, dũng sụng ờm Mc Giang hũa lũng vo bin c, ngi ca quờ hng, nhn nh ngi bng tỡnh thng thit tha lng Nim sng nhõn bn ú p lõu ngy, mt hụm hin thõn nhng th ụng kt tng cuc i T ú, mm th in du nh hỡnh tha gi khụng cũn ca riờng ai, tt c, tt c nh li s chia chõn tỡnh m cừi ngi cn nhn nh nghe, ngy mi thụi bun gam lnh T ú, chỳng ta quay v an trỳ chn bỡnh yờn sau dng chi chn Húa Thnh Th ụng, phi chng, l Húa Thnh nh kinh Phỏp Hoa ó dy! Ri li c trm t cựng M ca ngun tõm 2, th tip theo Mc Giang xut bn ú, chỳng ta nghe thoang thong hng hoa bt t cựng nhng tha thit mờnh mụng xoa du ni au thõn phn, nh li tỏc gi tng tõm s: T lõu lm ri trờn muụn no ng i, trờn trm ngn li mũn trn gian ó phng qua, chỳng ta hn ó m v hỏi rt nhiu hoa trỏi Vi chỳng ta, nú l mt ngt sinh mng, l sc mnh m m s sng, v v tõm tng v hỡnh hi Ch cú nhng úa hoa vi mựi Hng o Phỏp, vi sc hoa c thm nhun t chõn tõm mi thc s cho chỳng ta nhng úa hoa khụng bao gi tn ỳa, thc s hin tng cừi i mựi hng miờn vin vi thi gian (M ca ngun tõm 1) Mc Giang, my mi nm õm thm bc i trờn hnh trỡnh bt dit, du chng ng qua cú gai nhn th no, ngũi bỳt ụng m tro nhng th sõu lng kờu gi xõy dng li yờu thng, xõy dng li nim tin, nhỡn v sng th no cho mt m bun, cho tim cha au, cho ngi vi ngi bt nhum mu khn khú, tay tay ca reo ngy mi rn ró ỏnh hng ti Ngi th Mc Giang mong mi chỳng ta u s cm nhn c phn no tõm s qua nhng ch m mỡnh ó gúp gom hin tng cuc i nh mt mún qu ngt lm quờ hng Vit li gii thiu cho th y trit lý, vi tụi, l mt nim vui ln, nhng nú cng t l thun vi trỏch nhim, lm cho trn ngha dũng, lm cho tng ng cựng nhng trao gi ca tỏc gi õy í nim ú khin ngũi bỳt tr nờn lung cung tht ri! Gỏc i mi giựng ging tõm thc, ụi li kớnh cm gi n nh th Mc Giang, gi n bn c khp ni, nh mt úa hoa di ven ng c mỡnh dõng hin chỳt sc lc cừi cũm, vi ỏnh mt thng yờu y trớ tu Cỏnh ca ó m ra, mi mi ngi cựng tỡm kim ngun tõm ca mỡnh tng dũng th m mt i tn ty vi cừi ngi, Mc Giang ó p v gi trao Hu, ngy thỏng 10 nm 2009 Liu Trn Nguyờn Tnh Li Ng Nht nguyt xoay, th cuc bit bao i di Vui bun thnh suy ó qua i, nhng ri s v bọn ta, bọn hoang tn kip lnh gia cừi phự sinh trụi ni bp bọnh phn ngi ! mt chic lỏ thu ang ri Dỗng sụng mói xuụi v bin c Mt cỏnh ón bay lc gia tri xuõn biọn bic V mt em th lõy lt bọn ch i, kim sng bng bỏt chỏo hm gia ph phng hoa l.Bao sinh lc bi p cho ngha sng ngy mt dõng trn, nhng cng bit bao tr trọu ang bn ct th nhõn cho kip sng a y, cho tồnh ngi thọm bng giỏ chồm sõu! Vn bit i gm nhng giỏ tr sng cỗn, tõm hn th nhõn y p ngha sng v tồnh thõn, xuyọn sut v tri di éi l tt c nhng khổa cnh sinh sinh hốa hốa, ch khụng phi ch suy t hay chỳ gii v nố Tn cựng ci ngun tõm linh ụi l ting nối tri õm ca trỏi tim bit thao thc v hn sõu nim au nhõn th Th nhng mt hon cnh i thay, nhõn tồnh bin thỏi v tham mun s hu lọn ngụi, thồ ch cỗn l mu trng tang thng hay khong tri cụ liọu Th ri, gia cnh i cm ỏo chen ln a y, bao ting nc nghn ngo, bao git nc mt ó lm v toang cõm lng ca ọm en Chiu v vi quọ m, li ngừ quọ cha, ngi bọn thm gch ngm nhồn th s dn trụi vi bao nim thng cm v ray rt xn xang, bi bao gỏnh nng kh su ó õ lọn thõn phn ngi kip sng luõn hi Cố nghe trn y chõn hnh phỳc, i ó cho ta nim tin v hy vng cui tri quọ Nhng cng lm lỳc khin lỗng chựng li, a nghn v ri mc cho git khụ trn khốe mt thm thm Khi tõm thc thm thu tht kt tồnh thõn, cừi lỗng khuch sung hng sng n hoa cho i, thồby gi ngun cm hng ca cừi lỗng v mt s cng hin chõn tồnh luụn luụn dt v mi m hn bao gi ht M Ca Ngun Tõm hó 1000 cỏnh ni Thun Hốa t Thn Kinh cui nm 2008, vi thỏng sau khụng cỗn cỏnh no Nhiu gii han hi thỳc gic, no in li, nọn tỏi bn i, cố v ngi ta trụng ch ố ! Cht nh cõu Mồnh vi ta hai m mt Ta vi mồnh mt m hai Nm qua ngi m hoa ci Nm ta ni gốt hi rong chi Thay vồ in li cho i Ta xin gốp mt ngi nh khụng ? Cho nọn, cựng mang tọn M Ca Ngun Tõm, v thọm s l th ! Thi phm M Ca Ngun Tõm i cng l ý hng ci thin nhõn tồnh v thnh tu cuc sng Ngụn t khụng trau trut lng ly hay m hốa, nhng li rt chõn tồnh, xut phỏt t bin tõm; dỗng nc ca hiu, cm thụng v mn thng í thồ thõm hu, nhm thit lp mt cuc sng rt hin sinh nhng cng rt bay bng ca mt cừi khụng cựng no ố Nọn Thi M Ca Ngun Tõm i l du n, l bn ting nối thm sõu ca tm lỗng tri ng, m mt cừi i v y hng sc hoa trỏi nhõn hu, ong y nim hy vng v mt chõn tri y hn, mọnh mang dõng trn Ngy 15-4-2009 Mc Giang MC LC 10 11 12 13 14 15 16 17 Hoa Sỏm Hi Hoa Quy Y Hoa Tam Bo Hoa n Chay Hoa Bỏt Phong Hoa Lc Hũa Hoa T Nhip Phỏp Hoa Ng Cn Hoa Ng Lc Hoa T Nim X Hoa T Chỏnh Cn Hoa T Nh í Tỳc Hoa Tht Giỏc Chi Hoa Cu Kh Hoa Phc c Hoa Hnh Phỳc Hoa Lc Thõn 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Hoa T Tụng Hoa Luõn Hi Hoa Lc Phm Hoa Xut Gia Hoa Nhp Th Hoa T Thỏnh Hoa Nm Hnh Hoa Mu C Pht Giỏo Hoa Lc Thụng Hoa Bỏt Kh Hoa T n Hoa Tha Nhõn Hoa Xỏ Li Hoa Nghip Bỏo Hoa Nhõn Qu Hoa Tam Vụ Ting lũng nc n quờ hng Thm lng Quờ hng cũn ú Quờ hng cũn ú, i ch T ú xa m Mt n ci Sc khụng mm n vụ cựng Mt chuyn gió t Dũng sụng, tụi gi tờn em Quờ nh sn cú t lõu c Pht ngi yờn Nỳi cú t i, bin cú t sụng Bựng v Mt n ci vang Ta i, mt cừi phự sinh hin v Khụn cht, di cht, bit sng Cuc sng xa nay, quay ci h h Ting hỏt cha tan Rng ni thi ca Nột Mõy Ngn Nguyờn s, cũn ú búng hỡnh ! Git mỡnh tnh mng ụ hụ ! Loay hoay cho ht mt ngy Vo ca t, tụi tỡm v cừi cht Tụi xin-th nhc Vo ca sinh, tụi i tỡm cừi sng Tụi bc i gia ụi b sinh t Ting gi thng yờu Phng xa mt M Trờu mỡnh th nhõn i Bng tung cỏnh giú Mt vũng xoỏy, nga nghiờng vng nht nguyt 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Tan bin mói bờn b lau cỏt bi H vụ, Mt cừi riờng mỡnh ! Ngi l ai, ú nh ! Thỳ rng c mói i hoang Ting gừ ca thi gian Sỏm Hi u Cũn gỡ na, ngi i ! Tung honh tri t Thng khụng, dó trng se cỏt ! Ai hiu c, rựa gi rỳt c ! Nhỏt gan nh th ! Vụ õm, ct ting thnh li ! Ta tỡm li rờu m d vóng ! Mt n cuc i ! Bỡnh minh cha lú dng ! T Thn, ang õu th nh ! Vng th cũn ú, p thay ! L thi s, ngha l ! Cuc i nh mt cỏi mỏy ! Nhỡn bng tuyt l ! Thng nhng gia ỡnh bt hnh ! Thng cho cnh ngi gi Thng tr th quờ nghốo khn khú ! Cht, s cũn hay mt ! Tụi khụng cú bỏn th õu ! Ni quờ nghốo nho nh ! Húa thõn Lờ Th Thu Hng Gừ ca git khụng Ngc Tỳy D õm v ng vng th Mc Giang Lũng Thnh Lờ Quang Thỏi Hong Thu ************************************ Hoa Sỏm Hi Hoa Sỏm Hi, n trờn cõy nghip chng Ba gc phn cn ci t xa Khụng sỏm nng, hi quỏ, ti cng dy Sõu thm thm t thõn ming ý Hoa Sỏm Hi, ta hng thm tm quý i, khụng bit tm bit quý, kh lm thay Ngi, khụng bit tm bit quý, oan nghit thay Lng tõm ó dy vũ, nghip bỏo trỏnh õu thoỏt Sao khụng bit gieo nhõn l gt qu Sao khụng lng nghip d eo mang Khúi theo la, búng theo hỡnh, ting theo vang ó gõy to, chy tri, nng Mỡnh gõy thỡ t mỡnh phi gỏnh Khụng mang, gỏnh th, c õu Dự thõn s, cng khụng th mong cu n tr, nh khoanh tay ng ngú ng cho rng ti li mỡnh khụng cú T xa chng cht hng sa Li cũn gõy bao thng ni ta b Thin ỏc, ỏo u, chung hu bỏo Xin chp tay, nõng úa Hoa Sỏm Hi Ti tõm lm, xin sỏm hi t tõm Sỏm hi ming, ri sỏm hi n thõn Ba ca ngừ sỏng ngn trng mi sỏu Hoa Sỏm Hi kt liờn trỡ ao bỏu Tõm tnh ri ti chng tt lin tiờu Mt i sen vỳt trờn nh nguyờn siờu Cao p quỏ, ụi i sen mu nhim Thỏng 2008 Hoa Quy Y Hoa Quy Y n trờn nỳi vi diu nh Linh Sn chút vút ba ngn nh Diu Cao ta rng ỏnh o vng nh Tu Di trựm hng sa th gii Quy y Pht, ng Cha Lnh muụn loi Quy y Phỏp, ngi uc tu phỏp vng Quy y Tng, hũa i chỳng ta nng Reo ỏnh o T Bi ng chuyn húa Hoa Quy Y n trờn thuyn bỏt nhó a chỳng sanh vt thoỏt bin trm luõn Khụng cũn mang nhng phin nóo nghip duyờn B b ngn kt i sen bỏt ngỏt Quy y Pht, cht t ng a ngc Quy y Phỏp, lỏnh xa ng ng qu Quy y Tng, chm dt no sỳc sanh Ba Quy Y on lỡa ba ng d Hoa Quy Y ta sc mu rc r Mu vụ nhim p nht cừi trn gian Ngỏt hng thm sc th o vng Mang gng hnh vo ba cừi Hin cuc i chõn thin m Tng ngi ngi bit yờu thng Hoa Quy Y p phi thng Hng v ba ngụi Tam Bo Khụng cũn bi thng ỏo nóo Khụng cũn oỏn su au Nm tay dỡu dt qua cu Bin kh sụng mờ tan bin Em hóy mang Hoa Quy Y, lờn thuyn t húa chuyn Ch hóy mang Hoa Quy Y, i phng hin cho i Anh hóy mang Hoa Quy Y, i khp mi vũm tri Cựng gieo rt nh o Vng cho khp lũng nhõn th Thỏng 2008 Hoa Tam Bo Hoa Tam Bo ngỏt hng Ba Ngụi Bỏu Khp mi phng phỏp gii thy tụn th Khp nhõn thiờn u hng vng Nam Mụ ng rung chuyn trờn ba ng sỏu no Hoa Tam Bo, gn trờn tũa iu Ng Pht, t bi hm tiu úa vụ u Phỏp, ng chỏnh o mói truyn lu Tng, th ca nhng quay v tnh thc Pht, t giỏc giỏc tha giỏc hnh, qui nht Phỏp, ba rng giỏo lý tuyt diu, phỏp vng Tng, t thỏnh lc phm ngng nguyn, lờn ng T , tha, chõu viờn qu Hoa Tam Bo, mi phng ba cừi tỏn thỏn Hoa Tam Bo, sỏu no ba ng ng quy Pht Phỏp Tng, ba ngụi bỏu vụ nghỡ Khụng mt bụng hoa no trờn trn gian cú th sỏnh Qu d, ma vng, cũn u nh l Thiờn thn, qu vt, cũn khut phc quy y Tam , bỏt nn, no cú ngha lý gỡ Hi chỳng sanh, hóy mau mau tnh ng Vỡ bt giỏc, nờn kh au t Khi vng tõm, vng nim thu vụ minh ó quờn mỡnh, quờn mt c tỏnh linh Ni chỡm mói trờn dc ng sinh t Vỡ bt giỏc, kh au t vụ th Khụng bit nghe, au kh n vụ chung Khụng bit tu, au kh n vụ cựng Nghip d gõy, chy tri nng Xin tng i, mt bụng hoa sen trng Xin tng ngi, mt úa ngỏt diu liờn Xin trao Hoa Tam Bo chõu viờn Ba Ngụi Bỏu kt i vụ thng giỏc Thỏng 2008 Hoa n Chay Hoa n Chay, khụng vng mựi tht cỏ Ta c t, ban hng v hiu sinh Mng sng ca ai, cng ging nh mỡnh Khụng vỡ nuụi thõn, vụ tỡnh xỳc phm Hoa n Chay, dự nỳi sõu rng thm Dự bin sụng, ao lch, rung ng Cỏi nghip sỏt, s ng li, quay lng Ngi v vt, xin ngng tay vy mỏu Hoa n Chay lan xa qua b du Mang tin yờu hũa ỏi n mi nh Toỏt hng lnh du ngt khp gn xa Ai cng thm t bi c Hoa n Chay, Thõn, ta c t cu kh Ming, ta c t, ỏi ng, hin lng í, ta c t, cam l phỏp vng Lm ng lc trờn hnh trỡnh thỏnh c Xin cho em mt bụng hoa p nht Xin cho anh mt bụng hoa du yờu Mi thỏng u chng, cn trng nõng niu Dự hai, bn, sỏu, hay cng nhiu cng quý Hoa n Chay, a em v thin m a anh v, tỡm li mỏi nh xa ó lõu ri nng dm ma 10 Ngi hiu hn ht rng mc dự cú mt thi no ú, cú th cho n bõy gi nhng ngi c th ụng cng tỡm thy tõm trng mỡnh qua hai cõu th: Ngy v mũn mi ngúng trụng No hiu c ngi vong quc bun L mt trỏi tim a cm, mt tõm hn giu lũng nhõn ỏi, thng yờu muụn loi ngụn ng th cũn chm n ch tinh t nht ca hn ngi trờn ng i no Ta xin vộn lp mõy ngn tỡm lc lang thang cui tri Trang 261/q3 nht ht th ca ta thụi ng õm ba tao n nht ht trng vng ta thụi bt ng ngang li v Vn th cũn ú, p thay! Trang /q2 Nhng t th rt l, mc mc nh ngi dõn quờ, uyờn bỏc nh ngi thụng thỏi, m khụng, ú l nhng th p nh ỏnh trng rng Gia hai mt ca mt thc ti thỡ cừi i - V, Trc - Sau, th hin qua ngụn ng th ụng mt vũng nht quỏn Mc Giang tng vit ụng cú th cho i, cho ch, cho em, cho mi ngiVỡ th cho dự ụng khụng n, hn th lai lỏng ca ụng hay t th ca ụng hin hu ú T ý thc sõu thm, mi ngi bit rng cuc i ch l mt gic mng nhng cú vit nh ụng: ờm ờm tnh mng rỡ ro Ba sinh chỡm ni mỏu o cũn ti! Hộo hon cũn ú n ci Trang 171/q2 Khin ta git mỡnh Phi chng th l tt c cuc i nờn ta tỡm thy th ụng mt ngh thut din cm t nhiờn, vụ s ip t ch lm cho cỏc t th liờn miờn khụng dt, m tỡnh th cng tro dõng lai lỏng li cng sõu Tụi i giú thu phong ún trụng chic lỏ theo dũng rng ri Nhiu t th mi, din t nh nhng, rt l, tng bỡnh thng v c k m khụng! Cú th núi nú n tng vụ s n ng Tụi i giú ma Gom bong búng nc m a v ngun Tụi i tri t vuụng trũn Gom tng gic mng nghờ thng th nhõn Ni cụ n lc lừng, nim tuyt vng v phn n bin thnh th Bi th l cừi riờng ca tõm hn ngi nờn t nú, thi ca núi lờn tt c, nhng u tỡnh, hnh phỳc v au kh ca i ngi õy ngi th mói c hnh cuc l mờnh mang: Tụi i khụng mt õm vang Nhc rung khụng ting lờn ng khụng dõy Tụi i cha ú cha õy Tụi v hoa lỏ c cõy i mu Tụi i khụng trc khụng sau 90 Tụi v ngy c ờm sõu ln tn Trong s im lng ú ch cú tỡnh thng bao la mi si m c trỏi tim ngi Lũng T rng m nhng ging th thm nhun tỡnh o l khỳc hoan ca lm m lũng ngi vin x Trờn ng i, ụng gp nhng em m cụi, ch bỏn hng rong, nhng ngi khuyt tt, nhng bnh nhõn giu v nghốo, nhng chim nh, c cõy hoa lỏ, ỏ cuiChớnh phn o ca th lc bỏt, phn t cnh thiờn nhiờn, l ỏnh sỏng tõm linh chiu sỏng khp cừi vụ thng Hi c v thi th u mt xúm quờ nghốo tr v thm li mỏi chựa xa, bc chõn lờn ng tip tc cuc hnh trỡnhễng t cho mỡnh l k du th húa thõn mt nh s, khụng cũn ray rt bi nim au nhõn th, ni cụ n ca k c hnh gi õy húa gii Cú nh th húa thõn thnh chim nho nh m tỡnh th thỡ thoỏt Mt cỏnh ca khỏc ó m cho ngi c trờn nhng dũng th ụng vit: Bn thay i mi d thng m m s sng mng bỡnh thng Bn tng tc nhi sinh lc Khỏ bit nghe mi t tng Bn cho ht cừi nhõn gian Nng nh chi cho lm b bng Khỏ bit bn thay i mói Bit ri thỡ tớch tch tỡnh tang Trang 60/q1 Lũng t bi l thuyn a ngi i qua bao nhiờu ca i kht khe ca cuc i Nhng th p nht l nhng th tr tỡnh nht Tỡnh th cng nh tỡnh yờu, vt trờn thin ỏc, nm ngoi mi lý lun so o T bn th ca thi ca o ca l vụ phõn bit trớ : Gi li cõy o trc sõn ụng ó : Mang th i khp cuc i Ri th cựng khp chi vi trờn ngn Dự ó bỏn trng vng Cũn tụi gừ ting tao n thõn thng Nhng hỡnh tng p nht th lc bỏt Mc Giang thỡ rt nhiu n tng m ụng em li cho ngi c, l tỡnh yờu quờ hng t nc, mỏi chựa thõn thng, xúm quờ nghốo yờu duHai cõu th : Ai ngiờng nng v tõy Cho chim Hng Lc bun bay cui tri Hỡnh nh chim Hng Lc bun bay cui tri rt gi! Mt ln na, ngi c tỡm thy cỏnh ca vụ mụn quan m trờn chiu sõu ca BT NH TM KINH vi nhng ip t t nhiờn : ễ hay, cỏc bi mõy hng Kờ thnh xõy mng kt vũng thiờn nhai (Xõy mng kờ thnh Trang 49/q6) ễ hay, cỏt bi mõy hng 91 Cnh khụng im n, tr bụng mm ci! Trang 106/q2 ễ hay, cỏt bi mt m úa hng mm n bờn b trm kha! Trang 93/6 Phự sinh cỏt bi mõy hng Rong rờu em v tang bng m chi Mt chỳt gỡ ú ca Kinh Kim Cng: Qung i cỏi nghit o iờn Nóo phin bin mt, bỡnh yờn hin v Qung i cỏi nghit ch Kh au nhng ch bn b an vui Vnh khụ ó gn mụi ci ng bi ly nhộ, hi ngi th nhõn! Trang 92/6 vi : Cui cựng, mt ln na, cỏnh ca Vụ mụn quan m ri khộp li Ting chuụng vang vng ngõn di No mờ ng, no tnh hn Git mỡnh gi mng thiờn thai Bng gic ng mờ di ó lõu Rng ri mt cừi tinh su! Trn bi th s dng i ý, i ng, dng rt nhun nhuyn phộp tng tc i ói ca thp nh nhõn duyờn nh Pht mang y tớnh cht thin ễng khụng ngn ngi s dng ip t, mi ln mi ng cnh, mt tõm trng khỏc Cú i sõu vo cừi th ụng ta mi cú th nhn ra, mt lỳc no únhng hóy cựng c ó Gm chỳt ó no Cụ n, ni cụ n tng chng vụ tn kip, vi nhng dm mự, tm cỏ, bit tm, dm bng, gic mng, mtrong cuc i ba chỡm by ni ca ngi i: Xc xo giú ng rung cõy Rng ri xỏc lỏ lay lay hoang tn Chng may nghip d xa lỡa Bit cũn khụng bit cũn chia ni gỡ K thõn ngi s, nim thng ni nh nh mt gic m Nhng búng chim tm cỏ, nhng chiờm bao, mng huyn, nhng tang thng, dõu b, t sinh, nhng nim ni nNhng mong ch, git sng khuya, ỏnh trng vngRt gn gi vi ngi c, nhc ta nh n Nguyn Du: Ta th tỡm xem: Mai sau dự cú bao gi t lũ hng y so t phớm ny (Truyn Kiu) Thõn s, bt tớch mt mự 92 Ghột thng, bt du thiờn thu xa m (Mc Giang) Lờnh ờnh õu na cng l lờnh ờnh (Truyn Kiu) Lờnh ờnh bn u, cui tri lờnh ờnh (Ni nim cũn ú Mc Giang) Ngi v chic búng nm canh K i muụn dm mt mỡnh xa xụi (Truyn Kiu) Ngi v gúp nht ly tan Ngi i ri rng cung n bit ly Ngi i v n ni no Ngi quay mnh bc m khúc thm Ngi i thụi th l xong Ngi v thụi th bun khụng ờm di (Mt chuyn gió t - Trang 21/q1) Chiu t ộn ling truụng mõy Hong hụn khộp cỏnh ni ny tỡnh TRNG l chng nhõn cho bao nhiờu cuc tỡnh p v bao nhiờu dõu b Trng cú th l mt ỏm nh ca Mc Giang chng? Rt nhiu ln ụng nhc n trng nh mt ỏm nh t tm bộ, cú nh mt ngi bn Trng treo vng vt xa gn (Gừ ca git khụng) trang 8/7 Vng trng mi sỏu chia ụi Na t quờ c, na trụi quờ ngi ( T ú xa m ) tr/ Rt p! Vit th dựng ton hỡnh nh din t nim nh quờ hng Vng trng ngiờng na mỏi u Na in di bin, na chu lờn non Dm ngn sn ỏnh trng soi ng trng m li li hoan ca (Mt chỳt lu tỡnh) trang 55/8 Lung linh bỏt ngỏt trng rm Nõng tay cỏnh hoa m thm hng Trang 47/8 Trng kinh ngc khộp mn h vụ Trang 118/q Vng trng mt mnh cui b cụ liờu Trang 28/10 Cú ớt nhthai mi ln vng trng c nhc n th ụng, chộp õy thỡ di quỏ BUN cng thng xuyờn c nhc n cỏc ip t: 93 Bun trụng chic lỏ la an tõm oi on, xút xa nh ốn khuya cht tt , git mỡnh bun trụng (Tụi cũn ng ú vi tụi )tr /100 Tng khụng ộn ling bun bay cui tri ( nột mõy ngn) trang 118/2 Bun trụng nc chy qua cu Quyn i nh nhng cuc chiờm bao Bun khụng, v cõy o trc sõn quyn Ta xin vộn lp mõy ngn tỡm lc lang thang cui tri ( nột mõy ngn) quyn Vng trng mt mnh chờnh vờnh Dừi soi chic búng lờnh ờnh cui tri Thõu canh le lúi bờn ốn Bun trụng xung di thm tr v ( Mt mnh trng m) trang 14/10 Bun trụng thu tớm la Mt mai súng v u ghnh Thuyn du chic búng mụng mờnh cui tri ( Ai thng) trang 45/9 NA cng khụng ớt Na i mt cuc t sinh Na mang na gi chỳt tỡnh trn gian Trang 36/quyn1 Na i phiờu lóng i qua Na i ng li cũn ta vi mỡnh Trang 126/2 Na i nh mt gic m Trng soi ỏy nc búng ch u non Tr126/2 Tỡm cõu núi ting ci Na in du ngc na vụ thng Tỡm le lúi t dng Na hong git nng, na vng rỏng chiu Tr119/2 Na bờn ny tụi p da tụi chi Na bờn tụi luyn tụi gang st 94 Na bờn ny phi y cho thm mt Na bờn khụng ng y my may Na vng son thm ong y Na vng p nim tõy ng hng Na vng ch gi trờn ngn Na vng tụi gi trờn ng tụi i ( Na vng trng) trang 171/8 Na ny giú bi phong trn Na phõn mc gúp phn quờ hng ( Cha v thm li quờ nh) Na thõn cũn li ang mang Bit bao ng i nỏt tan my ln Na thõn cũn li c bn Bit bao ng i tm thõn tỡm ( Cha v thm li quờ nh) Thay phn kt Nhng gỡ Mc Giang ang li cho i chớnh l cừi th ca ụng, k c ni bun k c nim vui k c hnh phỳc hay au kh mt ni xa ngỏi bờn tri tõy li cú mt trỏi tim nhõn hu, mt tm lũng luụn tng nh n quờ nh vi nhng th sỏng trong, bỡnh d nh trng rm v cng vụ n ng, nh cuc i My vit c nhng gỡ mỡnh mun vit m khụng ch theo ú ớt tõm tỡnh au n, khc khoi hay hoan lc? Nhng dự l bi thờ cừi tm thỡ tỡnh th luụn ng trờn thin ỏc trờn nhng gỡ gi l lun lớ so o Di búng thin mụn, th khụng cũn l n ng v t th thỡ cú tht ỏc lit m tht vụ biờn: Ch trũn khộp li ch vuụng Rng ri cỏt ỏ, v tuụng ngc ng Ch gn khộp li ch xa Khụng gian nớn th, na l thi gian Tt c mt, mt tt c, tỡnh th v hn th lai lỏng khụn cựng Thc ti khụng bao gi l chn lu y v tỡnh th thỡ Khụng Khụng Trong cừi th bt t, vng vc ỏnh trng vng qua k lỏ Vng trng mi sỏu chia ụi Na t quờ c, na trụi quờ ngi V ú l cỏi tỡnh sõu thm ca ngi bờn b i dng trựng trựng súng v gi n chỳng ta Kớnh phc thay! Phng tho viờn, gia ụng Ngc Tỳy cn Thỏng 11 - 2008 Húa Thõn 95 Lờ Th Thu Hng Th l ting núi u tiờn ca tõm hn ng chm n cuc sng, lm th l by t cm xỳc tỡnh cm ca mỡnh Khi tõm hn nh th Mc Giang rung cm trc cnh vt thỡ bt cht nhng dũng th cng s tuụn tro nh thỏc Vi Mc Giang thỡ: sụng di tri rng tõm ta rng Ngi ó húa thõn vo mi cnh kh bng trỏi tim yờu thng tt c muụn loi, thng xút bao mnh i c cc, khú khn ca cuc sng, m bao ngi phi chu kip sng phự du ny: Tụi ó thy nhng ngi bn hn c cc Sng gian truõn búng ti cuc i sng kh au y dy khp ni ni t thnh th n thụn quờ õu õu cng cú (Vi ht kh thỡ tỡnh ngi mi p) Lũng t bao la, th Mc Giang tuụn chy thnh dũng cm xỳc vụ tn Lm ú vi ht kh thỡtỡnh ngi mi p, phi chng cng vỡ l ú m dũng sụng nhõn ỏi i: Kộo i dng cho bin nh li Xp trựng khi, thu hp hai b a bn tay bt mt nhp nờn th Cõy cu ó ni lin muụn gii tuyn Con ngi Mc Giang nh gia t tri bao la, nhng tm lũng rng ln cao c n nhng no S i lp ú ó to nờn mt dũng cm xỳc, ri li c m ca ngun tõm m nõn niu tng ht cỏt Vỡ vy m trỏi tim bit th v hóy hỏt i Hỏt na i anh ting t tỡnh muụn thu Hỏt na i em li chan cha yờu thng Ting tỡnh t trao nh th ú Vn cõu th trang tri tin yờu (trỏi tim bit th) Th! mi ngi mi v éụi lỳc th mang mt ni bun, th l li tõm s (Hn Mc T), hay l mt s ngi ca quờ hng v ni nh (Quang Dng) Cũn Mc Giang, th l c mt tm lũng Bin th rng th! Ta ung tr lm th Tr cha ra, c phờ nh cha ht git m th Mc Giang tuụn tro nh thỏc , y tan nhng sc mu bun thm v quột sch i nhng búng dỏng ti tm M ca tỡnh thng nghe si ỏ gi bờn ng v thy xuõn ci giú nng c nhng dũng th Mc Giang gia mi ụng v, ta cm nhn iu gỡú k l, ú l khin tỡnh ngi m ỏp hn lờn: éụng lnh but giỏ th m lũng m La yờu thng t chỏy nhng oỏn cu Th Mc Giang l dũng cm xỳc chy di vụ tn Nú khụng dng li ni õu m c i, i mói khp mi ca T quc Ngi nh ang húa thõn thnh nhng mnh i c cc, mun dang tay ụm tt c vo trỏi tim mỡnh v lũng li c thng: Tụi thng ngi dõn quờ tri cuc i ma nng Tụi thng nhng ngi nghốo mua gỏnh bỏn bng Tụi thng ngi dõn phu mi gi lng Tụi thng ngi di dõn, khn hoang xõy cuc sng (Tụi thng) Tỡnh thng hay l th? Th cng chớnh l tỡnh thng 96 Bi tỡnh thng vụ bn nờn bit núi cựng Hi ngi nhõn gian hũa ting gi kờu chung Hóy trang tri tỡnh thng, cho an lũng nhõn th éú chớnh l mc ớch cuc sng v tm lũng nh th, nú cú th lm thay i tt c nh ỏnh nng ban mai ca mt ngy mi hin v Nht Tõn Tỏc gi an nhiờn tng buc trờn mi no ng quờ hng, nhỡn thng vo bn lai din mc kh ca trn gian Cỏi cnh ngi v b lao tự, chng thay v chm súc con, c thi nhõn vit thnh li th chõn tỡnh mc mc: Em i em! Thụi em ng khúc Anh thay em lm g trng nuụi Nu tõm hn khộp li khụng rng m cm thụng trỡu mn thỡ khụng d gỡ thi nhõn cú c li th d thng d cm ú õy l nhng cõu th neo li vng chc tõm trớ ngi c, theo mói thm m gia thỏng nm Ngi c lm lỳc ri nc mt khúc cựng tỏc gi, cng cú h cho trỏi p ro rc theo nhp sng, bc i v hi th ca muụn loi lng lũng yờu thng chia s, v thờm mt ln m ca m i éi! Mc Giang i n cui chõn tri gúc bin, n hang cựng ngừ hm ca nhng xúm lng heo hỳt, c cc nhỡn, húa thõn v thy: Trng m t, nỳi gi u non Thi gian khụng mũn nim au nhõn th! ễng c i v th li sau lng mt nỳi th cha chan o tỡnh v bao ting núi sõu thm ca tim hy vng nhng gỡ cho tng lai, tr tiờu iu x xỏc li cho quỏ kh v ch mong mt ngy xuõn ci giú nng Ngi ó húa thõn vo bt tn, p bao mnh i khn khú khp ni, cho tỡnh ngi c gn mói mói: Trao tin yờu trn ngp bn tỡnh thng Cựng tm mỏt trờn dũng sụng nhõn ỏi Mc Giang nhỡn i bng ỏnh mt ng cm, bng tm lũng chan cha yờu thng Cựng nhp bc ng trỡnh thy lũng cay ng, nghe git l mn mn trờn mụi Hóy lng im a qua kh i v dỡu dt v ngng ca yờu thng V c th hóy trao v ún nhn Ngi bờn ngi sng yờu thng Tụi thng v tụi thng v cũn nhiu na ch Bi tỡnh thng vụ b bn nờn bit núi cựng Tụi cũn thng em nh nghốo Thi nhõn Mc Giang ó húa thõn vo tng thõn phn cm thụng chia s ni khn cựng ca h Tỏc gi cũn húa thõn tụi l ngi mự, tụi l ngi phu khuõn vỏc, tụi l ngi cõm, tụi l ngi p xớch lụ v c tụi l mt ngi khựng Th ụng l th ú, tõm hn ụng l th ú ễng ó cỏi tụi hn hp ớch k chia s v hũa vo cnh chung ca ngi Cho thy th Mc Giang khụng phi l nhng gỡ tru tng hay búng mõy l lng cui chõn tri, m rt gn gi thõn quen vi cuc sng Th Mc Giang l nhng gỡ trc mt ta ỏng cú, nú cú tht cuc sng bin trn a y kh au ny Nú giỳp ta ý thc ý ngha thõm sõu ca cuc sng v bit rng ta phi lm gỡ? Thu mỡnh c o c thin k thõn hay Hóy trang tri tỡnh thng, cho m lũng nhõn th Hóy nhỡn m ca ngun tõm thỡs thy tt c th Mc Giang vi bỳt phỏp l lung, nim nhõn ỏi c gieo vo lũng nhõn th, cho ngi bit yờu thng, bit v v nõng niu v chia s Cho nờn Mc Gang núi: 97 Tụi kh ụng cú bỏn th õu ểng ỏnh si th gn sc mu Ai cú mun mua chng thỡ Mc Giang cng khụng bỏn õu m ch mun ban phỏt Cũn tụi, tụi cng khụng mua th ụng Dự cú ct gi th ụng nhng tht no cú ct gi, vỡ ct gi th Mc Giang cng chớnh l ct gi nõng niu cm thng nhng mnh i c cc ú thụi, cng chớnh l s chia s ngt bựi lm l sng cho mỡnh v tt c, v tr v vi ụi b nh thng: Tụi dang trỏnh ma tm tó Anh tht lựi m ma tuụn Khi ó qua cn thỏc l iờn cung Nc rỳt xung cựng tr v u ngừ Vy ta hóy gúp tin yờu cho sỏng ta tỡnh ngi v mang chõn thc cho trn gian ti p Mc Giang l nh? khụng bỏn th m ni õu cng cú th ụng, ngi ta nhc n lũng Qua th Mc Giang, cng cú th tỡm thy cỏi ct cỏch nhõn bn, ri truyn trao cho khp mi ni, nh chớnh cuc hnh trỡnh vi tõm hn rng m m thi nhõn ó i qua Ngoi ra, mt hn th bỡnh d chõn quờ nh trỏi cõy bn mựa, muụn chim ca hỏt, Sụng bn c mỏi nh xa m-lnh, Xúm nh quờ nghốo, mt mỏi chựa quờ v i trng v cng chớnh l xut phỏt t tm chõn tỡnh, yờu thng c t tri loi ca ngi th; ú l mt tỡnh yờu thng sỏng Nc tỡnh thng lu xut t bin tõm, ờm m nh tỡnh m ru mói ngn nm D õm v ng vng th Mc Giang Th gii ngy ó khng nh C éụ Hu l bi th ụ th, khụng gian Thun Húa ngy xa ó tri rng v thoỏt theo d õm ting chuụng chựa nh rung, nh bay vo sỏng sm tinh m hoc vo bui chiu hong hụn ph búng ong a ting chuụng ngõn di v tan loóng vo h khụng Hu, x Thn kinh tr thnh t tri th nghim nh giỏ cht th, hn th ca nhiu th h tao nhõn mc khỏch xuyờn sut dũng chy thi gian hn 700 nm qua Mi lm nm gn õy, th Mc Giang ó gúp giú v cng hng vo x th Hn th y ó thm, thm sõu vo lũng dõn gian khp cựng nhng tao n cho n tn hang cựng xúm vng khỏt th, khỏt o v giu tin yờu tri dy bt nhp cựng vi hi th ụ th, m toang cỏnh ca ún nhn lung sinh khớ ca thi i mi Cht th, cht o v cht i ó hũa quyn lan loóng gn kt mt cỏch viờn õm y vi nờn th Mc Giang d dng nhp vo tõm t mi ngi, mi gii, khụng hn ch tui tỏc, ngh nghip, khụng cõu chp nh kin t cuc sng, m dt hng v nng 98 m ca x th t nim tin yờu lờn hng u Chớnh khớm mm hoa o lý Ngun tõm to dng u tiờn nh cõu i ca mt ỡnh lng ễ Chõu: éo bn vụ t, hin phỏp lu thanh, tiờn chớnh k éu chung hu bỏo, thin cn phc qu, tng tõm Trong chiu hng truyn thng tt lnh y, M CA NGUN TM ca Mc Giang xut bn nm 2008 mt bn c gn xa Thi phm y ó c bn c ún nhn nh cm thc ca tỏc gi, nh li ca nh dch thut nh phờ bỡnh hc Bu í: th Mc Giang cú nhiu nột riờng bit Nh th ca chỳng ta c m em ht tõm t ca mỡnh o c mi chiu ca t nc quờ hng nõng niu tng cỏi nh my may Cũn giỏo s L.V.L thỡ c xuýt xoa: Tụi nm ó ngoi 70, ó c th ca nhiu nh th t gn 300 trm nm tr li, nhng tht tỡnh m núi, tụi cha thy cú nh th no trựm ph tt c mi ch mi lnh vc nh nh th Mc Giang Li gii thiu ca Ni trng Thớch N Diu Tn, nh th thuc khuynh hng c in, ó vit mt cỏch chõn tỡnh: cú nhõn duyờn thm hoa ca thi s Mc Giang, hoa éo Phỏp, tụi cm thy mt v p l thng vi mựi hng tuyt diu ang lan ta muụn phng Ri vo ỳng thi im ny, chỳng tụi oỏn gi oỏn non, th Mc Giang ó lờn ti s hn 1200 bi vi nhiu th loi, nhiu ch vi cỏi nhỡn v t nc quờ hng, ngun tõm phong phỳ v thõm hu v muụn loi v non sụng cm tỳ Vit Nam, t nc c th gii tụn vinh cú nhiu di sn húa Mc Giang lm th nhanh, k ti nh rỳt mt cỏch nh nhng t óy cn khụn bt tn, nh ly ngc t chộo ỏo Ung cha xong mt ly c phờ thỡ cú mt bi th hay, qua mt chuyn ũ ngang lin cú bi th tuyt cỳ gi trn nim tõm t: Trong cuc i khụng ung nc Gia trng i chng qua song Nhp cu khua, vng vang my khỳc Hai u cu, bit my dũng sụng Ngi nh th cm thc sõu lng ó tuụn tro kp theo hi th v th tc phi thm m hng v thoỏt m gúi khộo tõm t thnh mún tng phm quý giỏ cho i Ch mi õy thụi, non ba tun l, nh th Mc Giang xa quờ sỏng tỏc nhanh bi th NGUYN CU PHT éN 28 cõu nhanh nh chp ỏnh t quang, gi v cho kp hi Pht n ti Hu Tiờu biu cõu sau cng núi lờn c cỏi tõm tha thit vỡ hnh phỳc an vui cho cừi i ca thi nhõn: Ngy Pht n, chỳng xin cu nguyn 99 Hoa Vụ u thm ngỏt ta muụn phng o t bi trang tri ng Khp phỏp gii khụng cũn ni tm ti Ch Tụn c iu hnh Trung tõm Vn húa Pht giỏo Liu Quỏn v c gi u rt cung ngng tm lũng ca Mc Giang Bỳt hiu Mc Giang ó tr thnh quen thuc gn gi vi bn yờu th, bỡnh th, k c gii lao ng cỏc ngnh ngh bỡnh thng: Ta nm yờn ỏnh gic Rung ng c thiờn thu Súng bic v ụi b Sụng Trng Giang Mc T éún giú ch khỏch try hi Pht n trc chựa Linh M, my bn p xớch lụ, xe th v xe mỏy c cho tụi nghe mt s cõu th ca Mc Giang NHP BC éNG TRèNH, ri ci duyờn chỳng tụi tỡnh cm tng lõn, p xe tũn ten c ngy m khụng thy mt, vỡ cú ngi hiu rừ v mỡnh nh mt tri k: Thc khuya mi bit ờm di Canh tn mi bit búng di tn canh Xớch lụ t thu u xanh n bc trng trũng trnh xớch lụ Cm ng lm sao! Bỏc éng p xớch lụ t i cha n i con, gi tụi n c bn cõu th trờn trỳt ngun tõm s v ngh v nghip Thỡ ra, tụi p m bỏc tui nga nh tụi cng p, khỏc l bỏc thỡ ch go, cũn tụi thỡ ch trng quanh thỏng ngy cho trút li th vi v mt i xe p, mt i h éi m hc ng hc sỏ, hc bn ng hnh Tụi cú cỏi ngh tay trỏi chm bn in, chm pht th trờn i qua chng ch ngha i éú l cỏi nghip m v tụi cng tri tri cỏi nghip quyn rm v ỏ: ỳng khụng khen, m l sai sút thỡ lónh V nh in chm bi, cỏc cụng nhõn nh in thng trờu chc, ch riờng my cụ ng ngh ng nghip chm bn in thỡ tha cho tụi Lm chi cỏi ngh i hụm v ti nghit ngó: Gia thinh khụng vng li khe kh Nhn lng tri v cỏnh bay xa Cú ngha gỡ mt cừi ta b Mt im son, hng dim tinh ba Cú ng õu, nh th Mc Giang khụng sỏng tỏc bi tụi l ngi chm bn in, th m th thy nh in Cụng ty c phn Tha Thiờn Hu li 100 chn cho bn cõu th ca bi éng hi chi em NHP BC éNG TRèNH hự da tụi cho vui: gia ờm khuya phi c li bn sp in ln cui cho gi lờn km rỏp vo mỏy in, cho thnh phm Tụi n phc luụn nhng thy th nh in cú ý thc trỏch nhim cao v k c nhng cụ ph trỏch K.C.S (kim tra cht lng bn in) Cũn nhiu chuyn k khỏ lý thỳ v vic c th v thuc th Mc Giang nhõn gian, nh xin kht li k sau in tip ni san Liu Quỏn v nhng n phm khỏc ca Trung tõm Vn húa Pht giỏo Liu Quỏn Xin tm ngng bỳt trc c bn cõu th, thay li tỏc gi trc tip phng xa: Nhng tụi khụng cú bỏn th õu ểng ỏnh si th gn sc mu éụi mt qua th i tuyt m éờm tn cũn ng nhng canh thõu Trong sỏng tỏc sỏng to, nh th Mc Giang vit nhanh vit vi nhng luụn n o: cõn, ong, o v m Hốn gỡ m th Mc Giang c qung bỏ rng rói mi gii, s bn in khụng , s lng n bn thng khụng ỏp ng th hiu ca ngi yờu th, yờu trit lý v ngha lý nhim mu Hu, ngy 16 thỏng nm 2009 Lờ Quang Thỏi cn Lũng Thnh Mi hin hu cuc sng hng trn Nh dũng chy trựng trựng nhõn duyờn Mc Giang Ngy y, tụi nh cỏnh nhn l loi t nht b v trc muụn ngn li i n ca cuc i Tụi ct ting hỏt bun tờnh gi by trụng bn nhng chng cú ting no ỏp tr dự ch mt ln thụi Cho n mt hụm, tụi ang u bun theo dừi nhng bc lang thang ca ụi chõn bao ln mun ngó qy, ln thn nh ngi khỏch l c tỡm 101 ngi quen Hnh phỳc thay ! tụi ó gp c hoa o Phỏp ca thi s Mc Giang Tụi mi mit rong chi ú, chiờm nghim tng loi hoa vi cuc i ễi ! mt v p l thng, cỏi hng c hnh, hng t bi, hng chỏnh phỏp ang ngc giú lan ta khp muụn phng Mc Giang ! ngi l khỏch i tỡm trng ca ng, ỏ u non trờn chic cu mc mc cheo leo gia th gii ba ngn Ngi ó trao cho tụi úa hoa giỏc ng, nhng lỳc ny õy, tụi ó ngi c hng v gii thoỏt v ln theo ú m chuyn húa tõm mỡnh qua nhng li th trn y nhit huyt, chõn thnh, thõn thin Tụi ó tỡm thy s tch tnh ca tõm hn, v cuc i tụi ó c hi sinh t ú V c th, theo thi gian, lỏ tri mỡnh xanh non mp mỏy xinh xn nh ming em th ngõy, nhng cnh non õm chi ny lc úng xanh ti Hoa o Phỏp n r Nhng th ca thi s chan cha tỡnh ngi nh nhng ln mõy lt qua lm du li ỏnh nng mt tri si m lũng ngi Xa xa, tng n ộn chao ling gi by rớu rớt, vui ti nh hỏt lờn bi ca muụn thu ca t tri hũa cựng li ca ca Mc Giang ca ngi hng hoa o phỏp Tỡnh ngi ta sỏng Nim tin yờu cuc sng c thp lờn Nhng cỏnh hoa v, lờn xung, li qua gia ụi b tỡnh thng v trớ tu Nhng úa hoa c hộ n, sc, m nhy v ta ngỏt hng lnh : Hoa Chõn Lý ta thng hng bt bin N an nhiờn cho hu tn sinh Mt l hai, hai l mt nguyờn trinh Khụng bin hoi trờn hnh trỡnh gii thoỏt Ln na chi gia cừi trn, tụi li bt gp Vn hoa o phỏp ca thi s Mc Giang qua M Ca Ngun Tõm õy l ni lý tng nht cho ta tỡm li vi chớnh mỡnh, Vn hoa y, mi loi hoa l mt muụn trõn quý ca gia bo Pht phỏp, lm kim ch nam cho l trỡnh tỡm v b giỏc, giỳp ngi tỡm li Pht tỏnh cn nh thõm tõm ca mỡnh : M rng, khụng cũn õu cht khúa Ca no khộp giú lng cn khụn Ngun sng, muụn i luụn sỏng ta Tõm nh, muụn thu rng st son 102 Thit ngh, nu ó bc chõn vo cuc i thỡ phi chp nhn ni dy vũ ca th cuc vi bao t súng trn Song n vi th Mc Giang, sui ngun luõn lý o c chun mc, m cho cuc sng ng i, cho ngi ang sng bin trm luõn sinh t nghit ngó mt c hi chuyn húa, quay v vi ci ngun thỏnh thin T ú bn s hiu rng, ni au ca trn th chng qua ch l mt thoỏng thng trm cho bc ng c hn V mt ngy kia, bu tri s lng giú ma bay, b i s khụng cũn nhng súng nóo phin nhp nhụ ni cừi ni ú chớnh l tm lũng v tõm huyt ca nh th Mc Giang : Tụi vit, cho i bt kh au ng mang cay ng to u su ng mang oan nghit xõy phin ly M ta hng thm m sc mu Gia cuc l Vn su eo th k , thi nhõn ó gieo trng, un ỳc c mt Vn hoa o phỏp chan cha tỡnh thng, n bỡnh yờn, thn Nh th ó hn dng li c mt cuc tỏi sinh thm lng cho mi ngi ai cng cú c hi tip xỳc thng vi bn tõm, trc tip nghe dũng sụng tõm linh ang ngy ờm trụi chy v chõn nh bt hoi, lm cho tõm hn ngi tr nờn thun tuý, nh nhng thoỏt v an lc, vng vng bc i cừi vụ thng Hoa o phỏp ó m bụng ! Nh th ó trao tng cho ta mún qu tinh thn vụ giỏ Thi s khụng ch dnh tng ngy sinh nht, ngy l m õy chớnh l nhng úa hoa Ngi tng cho ta sut cuc i, l hng ngỏt tỡnh thng bn bc diờm phự, l ngn la m nng ụng di giỏ lnh, tip thờm sc mnh ngh lc mi ngi bỡnh thn bc i trờn sỏu no ba ng : Vụ thng ct bc rong chi M gút ngc, ngỏt li hoan ca Vi tỡnh thng cao thng, vi lũng bi mn xút thng cuc i t ý thc sõu sc, nh th Mc Giang ó m trng cho nhõn gian nhiu loi hoa Cho nờnTrờn t trng nhiu hoa thỡ õu ngi gỡ c di ễi ! Cú nhng ngi i qua cuc i Chng li mt my may búng dỏng Cú h hay khụng thỡ i th 103 Nhng cú nhng ngi i qua lng l Cừi phiờu trm khụng v ni chõn dung ! Trm mc Kinh k Ngy 20 thỏng nm 2009 Hong Thu 104 ... Phong Hoa Lục Hòa Hoa Tứ Nhiếp Pháp Hoa Ngũ Căn Hoa Ngũ Lực Hoa Tứ Niệm Xứ Hoa Tứ Chánh Cần Hoa Tứ Nhƣ Ý Túc Hoa Thất Giác Chi Hoa Cứu Khổ Hoa Phƣớc Đức Hoa Hạnh Phúc Hoa Lục Thân 18 19 20 21 22 23 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Hoa Tổ Tông Hoa Luân Hồi Hoa Lục Phàm Hoa Xuất Gia Hoa Nhập Thế Hoa. .. Xuất Gia Hoa Nhập Thế Hoa Tứ Thánh Hoa Năm Hạnh Hoa Màu Cờ Phật Giáo Hoa Lục Thông Hoa Bát Khổ Hoa Tứ Ân Hoa Tha Nhân Hoa Xá Lợi Hoa Nghiệp Báo Hoa Nhân Quả Hoa Tam Vô Tiếng lòng quê hƣơng Thầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở cửa nguồn tâm 2 Mặc Giang, Mở cửa nguồn tâm 2 Mặc Giang, Mở cửa nguồn tâm 2 Mặc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay