Bai giang quan tri san xuat GS Nguyễn Thanh Lâm Giang viên trường ĐH Tài Chính Marketing

213 137 0
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 22:25

bài giảng kèm bài tập của GS Nguyễn Thanh Lâm giảng viên trường đh tài chính Marketing, gồm slile bài giảng bài tập được vd rõ ràng, gày nay, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu hướng yếu với sự tiến bộ nhanh chóng trên các mặt kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ. Điều đó vừa là cách thức, vừa mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh như vậy, đòi hỏi nhà quản trị sản xuất và nhiều khâu tác nghiệp ở tổ chức của chính mình, để có thể đưa ra các giải pháp thích ứng kịp thời với mọi sự biến động trên thị trường.Đứng trước yêu cầu đó, Học viện Tài chính cho xuất bản cuốn giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp do nhà xuất bản Tài chính ấn hành năm 2008. Lần tái bản này, nội dung giáo trình được bổ sung, sửa chữa để đáp ứng tốt hơn yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất và tác nghiệp trong các doanh nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Tài chính. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING Chương NHẬP MÔN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 1.1 SẢN XUẤTQUẢN TRỊ SẢN XUẤT - Sản xuất trình tạo hàng hóa dịch vụ, với ý nghĩa này, hiểu trình sản xuất diễn nhiều lĩnh vực: nhà máy, bệnh viện, văn phòng, siêu thị, … - Quản trị sản xuất trọng đến việc định liên quan đến trình sản xuất cho hàng hóa – dịch vụ sản xuất theo tiêu chuẩn quy định, theo số lượng lịch trình mà khách hàng yêu cầu với chi phí thấp 1.2 BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Vậy chất quản trị sản xuất gì? Nó bắt đầu hình thành từ đâu? Đó câu hỏi cần làm rõ trước vào nghiên cứu nội dung quản trị sản xuất Trong lịch sử phát triển kinh tế, người ta thấy rằng, trước có hệ thống nhà máy lớn xuất hiện, loại sản phẩm công nghiệp tiêu dùng xã hội xưởng sản xuất nhỏ (với vài nhân công thường người làm chủ) tạo Khi quản trị sản xuất không đặt thành vấn đề lớn Tuy nhiên, kể từ có hệ thống nhà máy lớn đời, tình hình thay đổi hẳn Nhiều câu hỏi đặt cần giải đáp tổ chức nhà máy sản xuất cần phải bố trí mặt sản xuất cho hợp lý, khoa học?, cần sản xuất sản phẩm đơn vị thời gian, cần phải kiểm soát chất lượng để ổn định chất lượng sản phẩm?, cần bố trí dây chuyền sản xuất sử dụng nhân lực để vừa tăng suất lao động, vừa trì sản xuất không bị gián đoạn? Cần lập lịch trình sản xuất để đảm bảo giao hàng hẹn cho khách hàng … Việc trả lời đầy đủ vần đề định làm rõ chất quản trị sản xuất QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Như thực chất quản trị sản xuất toàn công việc liên quan đến tổ chức vận hành hệ thống sản xuất cho sản phẩm tạo đạt đước yêu cầu chất lượng với chi phí thấp thời hạn giao hàng theo yêu cầu khách hàng Như vậy, thực chất quản trị việc định liên quan đến sản xuất tổ chức thực hiện, kiểm tra định Các định liên quan đến quản trị sản xuất bao gồm: a Dự báo mức tiêu thụ sản phẩm: Dự báo mức bán sản phẩm công việc người điều hành sản xuất phải làm nhằm đảm bảo sản phẩm sản xuất tiêu thụ b Quyết định xây dựng nhà máy bố trí mặt sản xuất c Quyết định sản phẩm công nghệ Sản xuất sản phẩm gì?, công nghệ nào?, máy nào?, công suất bao nhiêu?, vấn đề đặt từ bắt đầu xây dựng nhà máy trình sản xuất diễn nhằm đạt hiệu khả cạnh tranh doanh nghiệp d Quyết định sử dụng nguồn lực Là định việc phối hợp kết hợp sử dụng nguồn lực doanh nghiệp vào trình sản xuất Bằng mô hình toán, chương hoạch định tổng hợp làm rõ việc sử dụng nguồn lực lao động, máy móc, vật tư để đạt hiệu kinh doanh cao e Quyết định tồn kho Giá trị hàng tồn kho thường chiếm tỷ lệ lớn tổng giá trị tài sản doanh nghiệp Tồn kho mặt điều kiện tất yếu để trì sản xuất mặt khác gây ứ động vốn lớn Do định tồn kho vấn đề quan trọng doanh nghiệp f Quyết định nhu cầu vật tư vận chuyển vật tư Quyết định nhu cầu vật tư định chiến lược cung cấp vật tư, phụ tùng, bán thành phẩm, mua đâu, người nào, phương thức vấn đề quan QUẢN TRỊ SẢN XUẤT trọng Quyết định vận chuyển vật tư định sơ đồ, cách thức luân chuyển vật tư phạm vi nhà máy cho tiết kiệm vận chuyển, hợp lý hóa thao tác để nâng cao suất, chất lượng hiệu g Quyết định điều độ tác nghiệp Muốn đạt suất chất lượng cao, trình sản xuất công nghiệp khâu, công đoạn phải hợp lý xác đến giây Do việc ứng dụng mô hình toán vào điều độ tác nghiệp để hợp lý hóa trình sản xuất ý nghĩa định đến khả cạnh tranh doanh nghiệp h Quyết định bảo trì công nghiệp Máy móc thiết bị sau thời gian sản xuất phải tiến hành bảo trì, sửa chữa nhằm trì hoạt động thường xuyên Do lập kế hoạch bảo trì trang bị máy dự phòng yêu cầu thiếu công tác quản trị sản xuất Ngoài vấn đề nêu trên, quản trị sản xuất liên quan đến nhiều vấn đề khác như: vấn đề quản trị chất lượng, quản trị nguồn nhân lực, phòng cháy nổ, bảo hộ lao động,v.v….Những vấn đề làm rỏ môn khác tài liệu giới hạn không đề cập đến MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Có thể có nhiều cách đưa mục tiêu quản trị sản xuất Tuy nhiên, lại quản trị sản xuất cần đạt bốn mục tiêu bản: (1) Chất lượng (2) Hiệu (3) Dịch vụ khách hàng (4) Linh hoạt thích ứng nhanh 2.1 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG Trong quản trị sản xuất, mục tiêu chất lượng đặt lên hàng đầu chất lượng sống doanh nghiệp QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Quản trị chất lượng ngày có thay đổi so với trước Nếu trước người ta chủ yếu sử dụng hệ thống KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm) để kiểm soát chất lượng ngày nay, kiểu kiểm soát chất lượng toàn TQM (Total Quality Management) áp dụng rộng rãi mà điển hình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 2.2 MỤC TIÊU HIỆU NĂNG Thực chất mục tiêu làm để sử dụng khai thác tốt yếu tố sản xuất doanh nghiệp cụ thể là: - Sử dụng nhiên liệu hợp lý kiểm soát chi phí lao động - Kiểm soát giảm thiểu chi phí nguyên liệu - Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tiện nghi vật chất doanh nghiệp (nhà xưởng, thiết bị, phương tiện vận chuyển…) 2.3 MỤC TIÊU DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Trong kinh tế đại ngày nay, nhiều sản xuất không trực tiếp quan hệ với khách hàng (quan hệ với khách hàng chủ yếu phận marketing bán hàng) Tuy nhiên, khâu sản xuất lại định nhiều đến chất lượng dịch vụ khách hàng Để thực mục tiêu này, quản trị sản xuất cần thực hai yêu cầu: a Sản xuất đủ số lượng – mẫu mã để thỏa mãn nhu cầu khách hàng b Đảm bảo sản xuất thời hạn giao hàng theo yêu cầu khách hàng 2.4 MỤC TIÊU LINH HOẠT VÀ THÍCH ỨNG NHANH Trong thời đại ngày nay, môi trường kinh doanh nhu cầu thị trường thay đổi nhanh đặc biệt lĩnh vực khoa học công nghệ Khoa học công nghệ thay đổi làm cho phương pháp sản xuất thay đổi hẳn kết chất lượng sản phẩm cao hơn, chi phí giảm Trong bố cảnh đó, để tồn nâng cao khả cạnh tranh buộc doanh nghiệp sản xuất phải tính toán tổ chức sản xuất cho linh hoạt có khả thích ứng nhanh với thay đổi môi trường kinh doanh CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Để làm rõ chức quản trị sản xuất, trước hết cần xem xét chức sản xuất 3.1 CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG SẢN XUẤT (PRODUCTION SYSTEM FUNCTIONS)Chức hệ thống sản xuất thể qua sơ đồ tổng quát sau: Hệ thống kiểm soát thông tin Đầu vào (Input) Nguyên vật liệu Chi tiết mua Bán thành phẩm Người định Bộ phận tiếp nhận Lưu trữ Khâu chế biến (a) Khâu chế biến (b) Sản phẩm Chi tiết Dịch vụ khách hàng Như chức hệ thống sản xuất bao gồm: - Tiếp nhận yếu tố đầu vào - Lưu trữ bảo quản phân phối yếu tố đầu vào cho sản xuất - Tổ chức chế biến yếu tố đầu vào QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Kho thành phẩm Khâu giao hàng - Tổ chức kho thành phẩm - Giao hàng chi tiết sản xuất cho khâu bán hàng tiêu thụ 3.2 CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Từ chức hệ thống sản xuất, người ta nhận thấy chức quản trị sản xuất rộng lớn từ việc thiết kế hệ thống sản xuất đến vận hành kiểm soát hệ thống sản xuất a Các chức dài hạn (liên quan đến thiết kế hệ thống sản xuất ) - Lựa chọn thiết kế hệ thống sản phẩm - Định vị trí hệ thống sản xuất xây dựng nhà máy - Lựa chọn tiến trình thiết bị sản xuất - Thiết kế mặt máy móc thiết bị - Thiết kế trình sản xuất - Thiết kế công việc b Các chức ngắn hạn (liên quan đến việc vận hành kiểm soát hệ thống sản xuất) - Dự báo sản xuất lập kế hoạch sản xuất - Kiểm soát dòng nguyên vật liệu - Kiểm soát tồn kho - Duy trí hệ thống sản xuất - Kiểm soát chất lượng - Kiểm soát lao động nhân lực hệ thống sản xuất LOẠI HÌNH SẢN XUẤT 4.1 PHÂN LOẠI THEO HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT 4.1.1 Sản xuất liên thục (Flow shop) QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Sản xuất liên tục trình sản xuất mà người ta sản xuất xử lý khối lượng lớn, loại sản phẩm nhóm sản phẩm Loại hình sản xuất có số đặc điểm sau: - Thiết bị lắp đặt theo dây chuyền dòng di chuyển sản phẩm có tính chất dòng thẳng - Trong dạng sản xuất máy móc thiết bị tổ hợp sản xuất trang bị để sản xuất loại sản phẩm hệ thống sản xuất tính linh hoạt Công nghiệp hóa dầu, công nghiệp sản xuất xi măng ví dụ điển hình dạng sản xuất - Nói chung dạng thường với tự động hóa trình vận chuyển nội đia (dây truyền, băng tải, v.v.) Việc tự động hóa giúp làm giảm đáng kể chi phí sản xuất đồng thời đạt chất lượng cao ổn định - Trong dạng doanh nghiệp bắt buộc phải thực phương pháp dự phòng máy móc thiết bị để tránh gián đoạn trình sản xuất cố thiết bị 4.1.2 Sản xuất gián đoạn (Job Shop) Sản xuất gián đoạn hình thức tổ chức sản xuất người ta xử lý, gia công, chế biến số lượng sản phẩm tương đối nhỏ cho loại số sản phẩm nhiều đa dạng Dạng sản xuất có đặc điểm sau: • Thiết bị mang tính vạn (máy tiện, máy phay, v.v) • Việc lắp đặt thiết bị thực theo xưởng chuyên hóa theo chức • Bố trí xưởng theo nhiệm vụ chuyên môn hóa Ví dụ: Sản xuất xe đạp đạp phải bố trí xưởng làm khung, xuởng đúc, xưởng sơn, v.v - Đối với dạng sản xuất này, máy móc thiết bị có khả thực nhiều công việc khác liên quan đến nhiều sản phẩm khác (không phải để chuyên QUẢN TRỊ SẢN XUẤT môn hóa loại sản phẩm) tính linh hoạt sản xuất cao Tuy nhiên suất thiết bị không nên khó tự động hóa suất qui trình sản xuất thường không cao sản xuất liên tục 4.1.3 Sản xuất theo dự án Sản xuất theo dự án loại hình sản xuất, sản phẩm độc (ví dụ: xây dựng cao ốc, xây dựng đường, đóng tàu, xây dựng nhà máy thủy điện, ) Nguyên tắc tổ chức sản xuất theo dự án tổ chức thực công việc phối hợp chúng cho giảm thời gian gián đoạn, đảm bảo kết thúc dự án thời gian chất lượng cam kết Đặc điểm sản xuất theo dự án: • Quá trình sản xuất không ổn định • Cơ cấu tổ chức thường xáo trộn lớn thay đổi từ sản xuất dự án sang dự án khác • Hình thức tổ hcức sản xuất phải đảm bảo tính linh hoạt cao để thực đồng thời nhiều dự án sản xuất lúc 4.2 PHÂN LOẠI THEO MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG 4.2.1 Sản xuất để dự trữ Sản xuất dự trữ loại hình sản xuất đón trước nhu cầu, đơn đặt hàng từ trước Loại hình sản xuất xảy trường hợp sau : • Chu kỳ sản xuất lớn chu kỳ thương mại mà khách hàng yêu cầu Chu kỳ sản xuất khoảng thời gian kể từ đưa sản phẩm vào gia công sản phẩm hoàn thành giao cho khách hàng Còn chu kỳ thương mại khoảng thời gian kể từ khách hàng có yêu cầu đến yêu cầu phục vụ.Ví dụ: Sản xuất rượu phải tiến hành -5 năm, chờ có khách hàng sản xuất thực QUẢN TRỊ SẢN XUẤT • Các nhà sản xuất muốn sản xuất khối lượng lớn để giảm giá thành sản phẩm, ví du: làm giầy dép theo phương pháp công nghiệp • Nhu cầu loại sản phẩm có tính thời vụ nhà sản xuất không muốn trình sản xuất bị gián đoạn, ví dụ: sản xuất áo mưa phục vụ mùa mưa tiến hành từ lúc chưa đến mùa mưa 4.2.2 Sản xuất theo đơn đặt hàng Theo hình thức này, trình sản xuất tiến hành xuất yêu cầu cụ thể khách hàng sản phẩm Dạng sản xuất thường xảy khi: • Sản phẩm sản xuất không dự trữ (lĩnh vực ăn uống, dịch vụ,…) • Sản phẩm có giá trị lớn, sản xuất dự trữ rũi ro lớn ví dụ: sản xuất máy bay,v.v… • Sản phẩm làm nhà sản xuất cảm thấy khó tiêu thụ Dạng sản xuất có ưu điểm giảm khối lượng dự trữ, giảm rủi ro từ nâng cao khả thu lợi nhuận Tuy nhiên, sản phẩm có chu kỳ thương mại ngắn, áp dụng kiểu sản xuất theo đơn đặt hàng hạn chế khả cạnh tranh doanh nghiệp thời hạn giao hàng tính có sẵn sản phẩm 4.3 PHÂN LOẠI THEO TÍNH TỰ CHỦ CỦA DOANH NGHIỆP VỀ SẢN PHẨM Trên thực tế, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo ý muốn quan điểm mình, có lại phải tuân thủ định khách hàng Theo tính tự chủ sản xuất sản phẩm, người ta phân biệt làm ba loại: 4.3.1 Nhà thiết kế chế tạo Đây dạng doanh nghiệp tự thiết kế sản phẩm sở nguồn thông tin thị trường, tự sản xuất tự tiêu thụ sản phẩm 10 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - Nơi làm việc nên giữ gìn sẽ, dụng cụ, vật liệu xếp gọn gàng ngăn nắp Không ăn uống, hút thuốc nơi làm việc; - Thực theo bảng báo, quy định, hướng dẫn an toàn cần thiết 1.2.4 Các quy tắc an toàn làm việc tập thể - Khi làm việc tập thể phải phối hợp chặt chẻ với nhau, phải tuân theo mệnh lệnh người huy; - Khi bàn giao ca phải bàn giao tỷ mỷ rỏ ràng nội dung ca trực, phải lưu ý người nhận ca tình xảy ra; - Phải tìm hiểu rõ quy trình sản xuất, thứ tự bước công việc đối tượng tham gia quy trình Khi vận hành máy móc, thực thao tác phải ý đến đối tượng xung quanh 1.2.5 Các quy tắc an toàn tiếp xúc với chất độc hại - Các chất độc hại cần phân loại dán nhãn nhận dạng bảo quản nơi riêng biệt sử dụng trang thiết bị bảo hộ chuyên biệt tiếp xúc với chất độc hại; - Tuyệt đối không cho người không liên quan vào khu vực chưa chất độc hại - Cẩn thận tiếp xúc, sử dụng với acid, kiềm Sau tiếp xúc với hoá chất độc hại phải rửa tay sẻ xà 1.2.6 Các quy tắc an toàn sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động - Dụng cụ bảo hộ lao động cần phải cấp phát theo đối tượng theo nhu cầu; - Sử dụng mũ bảo hộ, ủng bảo hộ làm việc trời, làm việc môi trường có không khí, chất thải độc hại; - Không đeo găng tay sử dụng máy quay có tốc độ cao máy khoan, máy tiện, máy phay - Sử dụng kính chống bụi làm công đoạn phát sinh nhiều bụi mài, cắt, gọt Sử dụng kính bảo vệ làm việc nơi có tia độc hại cao hàn, sấy UV 199 - Sử dụng áo, găng tay chuyên dụng tiếp xúc với hóa chất độc hại Khi kiểm tra, sửa chửa dây cấp điện, dây tải, máy biến điện, dụng cụ điện cần phải đội mủ đeo găng tay cách điện; - Sử dụng dụng cụ hỗ trợ hô hấp, máy cấp không khí, mặt nạ dưỡng khí làm việc môi trường có nồng độ oxy 18% Trong môi trường có nồng độ khí độc vượt mức cho phép phải sử dụng dụng cụ cung cấp khí trợ hô hấp; -Khi phải tiếp xúc với vật nóng làm việc môi trường nóng cần sử dụng găng áo chống nhiệt Khi làm việc môi trường có độ ồn cao 90dB phải có dụng cụ bảo vệ tai dụng cụ bịt tai, nút nhét lổ tai Khi làm việc cao m thiết phải có thiết bị an toàn kiểu nịt treo để tránh đỗ ngã; - Sử dụng găng, áo chống phóng xạ làm việc môi trường có nhiều phóng xạ đồng vị 1.2.7 Các quy tắc an toàn máy móc - Ngoài ngươì phụ trách không tự động mở máy điều khiển máy, trước khởi động máy phải kiểm tra thiết bị an toàn vị trí đứng; - Trước làm việc khác phải tắt máy, không để máy hoạt động người điều khiển nguồn điện cần tắt công tắc; - Khi muốn điều chỉnh máy, lau chùi phải tắt động chờ máy dừng hẳn, không dùng tay gậy để làm dừng máy; - Khi vận hành máy cần sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, không mặc quần áo dài, không đeo cà vạt, nhẫn, găng tay Kiểm tra máy thường xuyên kiểm tra trước vận hành, máy hỏng cần treo bảng ghi “Máy Hỏng” máy 1.2.8 Các quy tắc an toàn với dụng cụ thủ công - Đối với dụng cụ thủ công dùi, đục cần sửa phần cán bị tòe, thay lưỡi bị hỏng lung lay, sau sử dụng nên bảo quản dụng cụ nơi quy định; - Khi bảo quản cần bịt phần lưỡi dùi đục xếp chúng vào thùng chứa dụng cụ có đầu sắc nhọn 1.2.9 Các quy tắc an toàn điện 200 - Không sửa điện người có chứng chỉ, phát có cố cần báo cho người có trách nhiệm để kịp thời xử lý; - Không sờ mó vào dây điện, thiết bị điện tay ướt, không phun, để rớt chất lỏng lên thiết bị điện công tắc, cầu dao, tủ cấp điện - Tất công tắc phải có nắp đậy, cần kiểm tra định kỳ độ an toàn dây dẫn; - Không để dây dẫn điện chạy vắt qua góc sắc máy có cạnh sắc nhọn không treo móc đồ vật, dụng cụ lên dây điện, thiết bị điện 1.3 SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN THÍCH HỢP 1.3.1 Thiết bị che chắn * Mục đích che chắn - Cách ly vùng nguy hiểm với người lao động; - Ngăn ngừa người lao động rơi, ngã vật rơi văng bắn vào người lao động Tùy thuộc vào yêu cầu che chắn mà cấu tạo thiết bị che chắn đơn giản hay phức tạp chế tạo nhiều vật liệu khác thép, gỗ, nhựa * Phân loại thiết bị che chắn - Che chắn tạm thời: che chắn sàn thao tác xây dựng; - Che chắn cố định: bao che phận chuyển động, truyền động * Một số yêu cầu thiết bị che chắn - Ngăn ngừa tác động xấu phận thiết bị sản xuất gây - Không gây trở ngại cho thao tác người lao động - Không ảnh hưởng đến suất lao động, công suất thiết bị - Dễ dàng tháo lắp cần thiết 1.3.2 Thiết bị bảo vệ * Mục đích thiết bị bảo vệ - Ngăn ngừa tác động xấu cố trình sản xuất gây - Ngăn chặn hạn chế cố sản xuất 201 Sự cố gây do: tải, phận chuyển động chuyển động vị trí giới hạn, nhiệt độ cao thấp quá, cường độ dòng điện cao Khi thiết bị bảo hiểm tự động ngắt máy, ngắt thiết bị phận máy * Phân loại thiết bị bảo vệ Theo khả phục hồi lại khả làm việc thiết bị, thiết bị bảo vệ phân chia sau: - Hệ thống tự phục hồi lại khả làm việc đối tượng phòng ngừa trở lại giới hạn quy định: van an toàn, rơ le nhiệt; - Hệ thống phục hồi lại khả làm việc tay: Aptomat - Hệ thống phục hồ lại khả làm việc cách thay mới: cầu chì, chốt cắm * Yêu cầu thiết bị bảo vệ - Ngăn ngừa tác động xấu phận thiết bị sản xuất gây ra; - Thiết bị bảo vệ phải tuân thủ quy định kỹ thuật an toàn 1.3.3 Tín hiệu báo hiệu * Mục đích - Cảnh báo cho người lao động kịp thời tránh tác động xấu sản xuất bao gồm: biển báo, đèn hiệu, cờ hiệu, còi báo động nhằm mục đích; - Hướng dẫn thao tác: bảng điều khiển hệ thống tín hiệu; - Nhận biết quy định kỹ thuật kỹ thuật an toàn qua dấu hiệu quy ước màu sắc, hình vẽ * Phân loại tín hiệu, báo hiệu - Anh sáng, màu sắc: thường dùng màu đỏ, xanh, vàng; - Am thanh: thường dùng còi, chuông, kẻng - Màu sơn, hình vẽ, bảng chữ - Đồng hồ, dụng cụ đo lường * Các yêu cầu tín hiệu, báo hiệu 202 - Dễ nhận biết - Khả nhầm lẫn thấp, độ xác cao - Dễ thực hiện, phù hợp yêu cầu kỹ thuật 1.3.4 Thiết bị an toàn đặc biệt Những biện pháp, dụng cụ thiết bị an toàn chung không thích hợp số công việc người lao động, cần phải có thiết bị, dụng cụ an toàn chuyên biệt Ví dụ: - Việc nối đất an toàn cho thiết bị điện: phần không mang điện máy móc, thiết bị vỏ động cơ, vỏ máy điện bình thường cách điện với phần mang điện, chúng có điện xảy cố rò điện, cách điện hỏng Do thiết bị cần phải tự ngắt điện có cố Các rờ le điện thiết bị tự động cắt điện có dòng điện bị rò, nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động - Dây lưng an toàn cho người làm việc cao; - Sàn thao tác thảm cách điện, sào công tác cho công nhân vận hành điện Các thiết bị an toàn chuyên biệt cho loại thiết bị sản xuất công việc người lao động có yêu cầu khác nhau, đòi hỏi phải tính toán chế tạo xác 1.3.5 Trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân * Khái niệm Mặc dù sử dụng biện pháp như: bao che, thiết bị bảo hiểm, báo hiệu tín hiệu nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng xấu yếu tố nguy hiểm sản xuất gây cho người lao động, nhiều trường hợp phải thực biện pháp phòng ngừa trang bị, phương tiện cá nhân cho người lao động * Ý nghĩa Trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân biện pháp kỹ thuật bổ sung, hỗ trợ có vai trò quan trọng Thiếu phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân xảy nguy hiểm người lao động 203 * Phân loại Trang bị phương tiện cá nhân chia làm loại theo phận bảo vệ - Trang bị bảo vệ mắt bao gồm bảo vệ trang bị bảo vệ mắt khỏi bị chấn thương học chấn thương xạ - Trang bị bảo vệ quan hô hấp - Trang bị bảo vệ quan thích giác - Trang bị phương tiện bảo vệ đầu - Trang bị phương tiện bảo vệ chân tay - Quần áo bảo hộ lao động BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP 2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHẠM VI CỦA BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm Trong thời đại máy móc, thiết bị đóng vai trò quan trọng tất lãnh vực từ sản xuất đến dịch vụ Máy móc hư hỏng làm cho sản xuất đình đốn, giao hàng trễ hạn, dịch vụ không đáp ứng độ thỏa mãn khách hàng Việc bảo đảm, trì tình trạng hoạt động tốt cách thường xuyên máy móc thiết bị ngày quan tâm nhiệm vụ quan trọng quản trị sản xuất Tùy theo quan điểm tổ chức, quan mà thuật ngữ bảo trì có khái niệm khác có nhiều điểm tương đồng Sau số khái niệm tiêu biểu * Khái niệm Afnor “ Bảo trì tập hợp hoạt động nhằm trì phục hồi tài sản tình trạng định đảm bảo dịch vụ xác định” * Khái niệm Total Productivity Development AB “ Bảo trì bao gồm tất hoạt động thực nhằm giữ cho thiết bị tình trạng định phục hồi thiết bị tình trạng này.” * Khái niệm Dimitri Kececioglu 204 “ Bảo trì hành động nhằm trì thiết bị không hư hỏng tình trạng vận hành đạt yêu cầu mặt độ tin cậy an toàn chúng bị hư hỏng phục hồi chúng tình trạng này.” 2.1.2 Phạm vi bảo trì công nghiệp Với khái niệm trình bày phần trên, phạm vi bảo trì công nghiệp rộng, bao gồm việc bảo trì nhà xưởng, mặt máy móc, thiết bị vận chuyển, thiết bị phát điện, hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hệ thống xử lý chất thải Từ người ta phân loại bảo trì thành chức phhụ sau: a Các chức - Bảo dưỡng máy móc thiết bị có bao gồm máy công cụ, máy động lực máy móc khác - Bảo dưỡng nhà xưởng mặt nhà máy bao gồm xưởng sản xuất, kho tàng - Bảo dưỡng hệ thống cung cấp lượng hệ thống điện, hệ thống gas, hệ thống đốt b Các chức phụ - Duy trì hoạt động hệ thống xử lý chất thải - Duy trì hoạt động hệ thống phòng chống cháy nổ - Duy trì hoạt động hệ thống bảo hộ lao động (quạt thông gió, máy điều hòa không khí, hệ thống hút khói, chống tiếng ồn, chống bụi ) - Những nhiệm vụ khác ban lãnh đạo nhà máy giao cho phận kỹ thuật bảo trì Trong công tác bảo trì, công việc đơn giản, mang tính chất thường nhật hệ thống bảo trì doanh nghiệp tự đảm nhận công việc mang tính chất chuyên môn cao thường giao cho nhà thầu bên ngaòi vừa rẻ hơn, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn chẳng hạn việc bảo trì hệ thống thang máy, sửa chữa máy tính, sửa chữa hệ thống nâng hàng 2.2 PHÂN LOẠI BẢO TRÌ 2.2.1 Bảo trì không kế hoạch 205 Bảo trì không kế hoạch được hiểu kế hoạch hay hoạt động bảo trì thực máy móc, thiết bị bị hư hỏng, có hư hỏng xảy máy móc hay thiết bị sửa chữa hay thay khác Bảo trì kế hoạch phân làm loại bảo trì phục hồi bảo trì khẩn cấp a Bảo trì phục hồi Bảo trì phục hồi không kế hoạch tất hoạt động bảo trì thực sau xảy đột xuất hư hỏng để phục hồi thiết bị tình trạng hoạt động bình thường nhằm thực chức yêu cầu, công việc xếp vào bảo trì phục hồi không kế hoạch thời gian thực b Bảo trì khẩn cấp Bảo trì khẩn cấp không kế hoạch loại bảo trì cần thực sau hư hỏng xảy để tránh hư hỏng nghiêm trọng Bảo trì không kế hoạch thực tế thiếu tính linh hoạt doanh nghiệp khó kiểm soát chi phí nên phương án bất đắc dĩ chấp thuận Doanh nghiệp lựa chọn giải pháp ngừng máy đột xuất gây thiệt hại mức thấp Đối với máy móc, dây chuyền sản xuất việc dừng máy đột xuất gây thiệt hại to lớn đặc biệt thiệt hại liên quan đến sản lượng, doanh thu giải pháp bảo trì không kế hoạch phải giảm thiểu đến mức thấp 2.2.2 Bảo trì có kế hoạch Bảo trì có kế hoạch bảo trì hoạch định, tổ chức, thực kiểm tra theo kế hoạch định trước a Bảo trì phòng ngừa Bảo trì phòng ngừa hoạt động bảo trì lập kế hoạch từ trước nhằm phòng ngừa phát hỏng hóc xảy trước chúng tiến triển đến ngừng máy gián đoạn sản xuất * Bảo trì phòng ngừa trực tiếp Bảo trì phòng ngừa trực tiếp gọi bảo trì định kỳ, hoạt động bảo trì phòng ngừa theo thời gian hoạt động hay số kilomet di chuyển Hoạt động bảo trì 206 thực định kỳ nhằm ngăn ngừa hư hỏng xảy cách tác động cải thiện cách trực tiếp trạng thái vật lý máy móc thiết bị Những công việc bảo trì phòng ngừa trực tiếp thường thay phụ tùng, lau chùi, vệ sinh, bôi trơn theo lịch trình định sẵn từ trước * Bảo trì phòng ngừa gián tiếp Bảo trì phòng ngừa gián tiếp thực để phát hỏng hóc từ ban đầu trước hỏng hóc xảy Đối với bảo trì phòng ngừa gián tiếp không tác động vào trạng thái vật lý máy móc thiết bị mà thay vào kỹ thuật giám sát tình trạng máy móc để tìm dự đoán hỏng hóc máy móc thiết bị b Bảo trì cải tiến Bảo trì cải tiến thực cần cải tiến thiết bị thay thiết bị Bảo trì cải tiến liên quan chặt chẻ đến cấu trúc, thiết kế máy móc, thiết bị Mục tiêu bảo trì cải tiến ngăn chặn hỏng hóc xảy kéo dài tuổi thọ máy móc thiết bị Người ta chia bảo trì cải tiến làm loại * Bảo trì thiết kế lại Bảo trì thiết kế lại bảo trì nhằm khắc phục hoàn toàn hư hỏng, khuyết tật có máy móc, thiết bị * Bảo trì kéo dài tuổi thọ Bảo trì kéo dài tuổi thọ giải pháp kéo dài tuổi thọ máy móc thiết bị cách thay vật liệu kết cấu c Bảo trì xác Bảo trì xác bảo trì dựa vào thông số có từ bảo trì phòng ngừa gián tiếp để hiệu chỉnh môi trường thông số củamáy móc, thiết bị để chúng đạt suất cao nhất, hiệu suất tuổi thọ d Bảo trì dự phòng Bảo trì dự phòng thực máy móc, thiết bị đóng vai trò quan trọng dây chuyền sản xuất, chúng ngưng hoạt động ảnh hưởng lớn đến sản lượng 207 doanh thu Bảo trì thực cách bố trí máy, chi tiết, phụ tùng thay song song với hoạt động hành Khí hoạt động hành gặp phải cố phận dự phòng khởi động liên kết với dây chuyền 2.3 CÁC GIẢI PHÁP BẢO TRÌ Trong nhà máy, phân xưởng có nhiều máy móc thiết bị khác nhau, tùy vào đặc điểm tính kỹ thuật loại có giải pháp bảo trì phù hợp Như nhà máy thực thi nhiều giải pháp bảo trì song song lúc Các giải pháp bảo trì bao gồm 2.3.1 Vận hành hư hỏng Giải pháp bị đọng phù hợp máy mà thời gian dừng lại không ảnh hưởng nhiều đến quy trình sản xuất Khi công ty chọn giải pháp bảo trì “vận hành hư hỏng” tính sẳn sàng máy móc không cao chi phí bảo trì cao, công việc sửa chữa bị thúc ép nguy hiểm yếu tố an toàn lao động không xem trọng 2.3.2 Bảo trì định kỳ Bảo trì định kỳ thường thực máy quan trọng, việc dừng máy để bảo trì hoạch định từ trước Những chi tiết, phận có tuổi thọ đến thời điểm phải thay tân trang Bảo trì định kỳ hạn chế thời gian dừng máy đột xuất giảm chi phí bảo trì so với phương pháp bảo trì “vận hành hư hỏng” 2.3.3 Bảo trì sở tình trạng Giải pháp bảo trì sở tình trạng xem bảo trì lúc, dựa vào tình trạng thiết bị lúc vận hành thực bảo trì phục hồi Việc xây dựng kế hoạch bảo trì phối hợp chặt chẻ việc xây dựng kế hoạch sản xuất Thời gian ngừng máy thay đổi quy trình, thay đổi sản phẩm, thay đổi công cụ thực công tác bảo trì Bảo trì sở tình trạng nâng cao tính sẵn sàng máy móc giảm thiểu nhiều thời gian ngưng máy 2.3.4 Bảo trì thiết kế lại 208 Mục tiêu bảo trì thiết kế lại tăng khả sẳn sàng máy móc giảm thời gian bảo trì Bảo trì thiết kế lại thường sử dụng máy móc thiết bị mua ban đầu có giá rẻ, trình vận hành thường phát sinh nhiều vấn đề yêu cầu thời gian bảo trì cao Khi thiết kế mua máy cần quan tâm đến tời gian chi phí bảo trì sau 2.3.5 Bảo trì kéo dài tuổi thọ Trong trình bảo trì người thực cố gắng kéo dài tuổi thọ máy móc, thiết bị Khi thay thiết kế, vật liệu để làm tăng tuổi thọ máy móc thiết bị nhu cầu bảo trì kéo dài tuổi thọ tăng giảm nhu cầu bảo trì phòng ngừa 2.3.6 Bảo trì dự phòng Giải pháp tốn đòi hỏi thời gian ngừng máy mức tối thiểu Giải pháp thực thời gian ngừng máy gây hậu nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.4 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP BẢO TRÌ Công ty có nhiều giải pháp khác để thực bảo trì máy móc thiết bị, điều quan trọng giải pháp bảo trì thực phải phù hợp quy mô sản xuất đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh công ty Để chọn giải pháp bảo trì phù hợp nên đặt hàng loạt câu hỏi theo trình tự sau Câu hỏi 1: Có thể thiết kế lại để tránh hư hỏng không? Nếu thiết kế lại để tránh hư hỏng ta thực bảo trì thiết kế lại, thiết kế lại cố gắng thực bảo trì kéo dài tuổi thọ máy móc thiết bị Câu hỏi 2: Có thể kéo dài tuổi thọ chi tiết, máy móc, thiết bị hay không? Nếu kéo dài tuổi thọ chi tiết, máy móc, thiết bị thực bảo trì kéo dài tuổi thọ, kéo dài tuổi thọ nên cố gắng thực bảo trì phòng ngừa gián tiếp, giám sát tình trạng máy móc thiết bị suốt thời gian hoạt động để sớm tìm hư hỏng xây dựng kế hoạch bảo trì kịp thời Câu hỏi 3: Có thể giám sát tình trạng thiết bị thời gian hoạt động không? 209 Khi việc giám sát tình trạng thiết bị thời gian hoạt động không thực phải chuyển sang thực bảo trì định kỳ, máy móc thiết bị bảo trì thời gian ngừng máy có kế hoạch Câu hỏi 4: Có thể thực bảo trì định kỳ không? Nếu không xác định thời gian ngừng máy theo kế hoạch để bảo trì, hư hỏng máy móc ngẫu nhiên cần phải chhọn lựa phương án bảo trì dự phòng Câu hỏi 5: Có thể áp dụng bảo trì dự phòng không? Giải pháp xem xét áp dụng cần phân tích kỹ mặt kinh tế Câu hỏi 6: Vận hành đến hư hỏng Chỉ sử dụng giải pháp giải pháp khác không thực được, áp dụng giải pháp cần cân nhắc vấn đề phát sinh sau dừng máy đột ngột Đôi giải pháp hiệu máy móc thiết bị có giá rẻ thời gian ngừng máy đột ngột không ảnh hưởng nhiều đến trình sản xuất 2.4 TỔ CHỨC BỘ MÁY BẢO TRÌ Công việc bảo trì doanh nghiệp tham gia nhiều người, nhiều phận khác Công việc bảo trì thường xuyên phải nói đến người công nhân đứng máy Người trực tiếp đứng máy phải thực nhiệm vụ kiểm tra dầu nhớt, kiểm tra hệ thống cung cấp điện, kiểm tra tình trạng hoạt động, lau chùi công việc thường ghi vào nội quy vận hành máy móc thiết bị Việc xây dựng tổ chức máy bảo trì hợp lý giúp cho việc quản lý bảo trì hiệu quả, giảm thiểu thời gian hỏng hóc máy móc, thiết bị mong muốn, hạ thấp chi phí bị hư hỏng tăng cường kiện làm việc an toàn lao động Các công việc phận bảo trì bao gồm * Công việc dài hạn - Xác định sách bảo trì, xây dựng quản lý hồ sơ máy móc bảo trì - Xây dựng kế hoạch bảo trì - Quản lý cải tiến thay máy 210 - Tổ chức đấu thầu, chào giá cạnh tranh thực công tác bảo trì * Công việc ngắn hạn - Điều hành quản lý nhân hàng ngày - Thực công tác bảo trì hàng ngày - Theo dõi cập nhật số liệu máy móc thiết bị, phối hợp phòng ban chức khác trình sản xuất - Quản lý, cấp phát vật tư, dụng cụ cho công tác bảo trì - Kiểm tra an toàn lao động 2.4.1 Hình thức tổ chức bảo trì tập trung Hình thức bảo trì tập trung tất công tác bảo trì tập trung thực phòng ban toàn công ty * Ưu điểm - Tập trung chuyên gia giỏi bảo trì - Tối ưu hóa việc sử dụng phương tiện - Quản lý nhân dễ dàng - Theo dõi hư hỏng thiết bị cách thống - xác định tổng chi phí bảo trì * Nhược điểm - Khó phát huy tinh thần trách nhiệm - Khó phân phối chi phí bảo trì 2.4.2 Hình thức bảo trì phân tán Hình thức bảo trì phân tán tất phận khác sản xuất có phận bảo trì riêng biệt * Ưu điểm - Cải thiện, tạo mối quan hệ thân thiết với xưởng - Hành động, đối phó với cố nhanh hình thức tập trung - Có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế công nghệ thiết bị tốt 211 - Dễ phân phối chi phí bảo trì * Nhược điểm - Khó xác định tổng chi phí bảo trì toàn công ty - Khó phân phối nguồn lực 2.5 KIỂM TRA BẢO TRÌ Kiểm tra bảo trì công việc quan trọng cuối để bảo đảm công tác bảo trì thực tốt Một số công cụ biện pháp kiểm tra sau 2.5.1 Lệnh công tác Phải có lênh công tác trước thực công việc bảo trì Lệnh công tác bao gồm thông tin liên quan đến địa điểm, loại thiết bị, tình trạng thiết bị cần bảo trì Lệnh công tác nhằm đảm bảo tính chất cần thiết công việc, đảm bảo cân đối yếu tố vật tư, nhân lực, đảm bảo không vi phạm sách công ty, đảm bảo quy tắc an toàn lao động 2.5.2 Lịch tiến độ công tác Lịch tiến độ công tác vạch tiến trình hay lộ trình thực công việc bảo trì Trước tiên phải ấn định số lượng thợ cần thiết thời gian thực lệnh công tác Công việc sửa chữa thiết bị luôn đặt vấn đề phức tạp khó lường trước nên khó lên kế hoạch thời gian cách xác Vì vậy, để bảo đảm tiến độ sản xuất, phận bảo trì nhà maý thường hoạt động thêm giờ, ngày nghỉ 2.5.3 Kiểm tra vật tư chi phí vật tư Người thợ bảo trì sau thăm khám thiết bị máy móc phải lên bảng dự trù vật tư thay Các vật tư duyệt xuất kho theo lệnh công tác phận giám sát bảo trì phải giám sát chặt chẽ xem vật tư có sử dụng mục đích hay không 2.5.4 Kiểm tra dự trù vật tư Kiểm tra dự trù vật tư thay có ý nghĩa quan trọng Nhất phụ tùng, vật tư hay bị hư hỏng phải thường xuyên có dự trữ kho để cần đến thay 212 kịp thời Nếu vật tư kịp thời phải ngưng hoạt động máy móc thiết bị lý không đáng có, gây thiệt hại lớn cho sản xuất 2.5.5 Lý lịch thiết bị Lý lịch thiết bị phận thiếu hệ thống bảo trì Lý lịch thiết bị giúp cho người làm công tác bảo trì theo dõi xuyên suốt toàn tuổi thọ thiết bị để có phương pháp định sửa chữa hợp lý Có thể noí lý lịch thiết bị công tác bảo trì giống hồ sơ bệnh án bệnh nhân bác sỹ chữa bệnh Những thông tin quan trọng sau thiết thiếu lý lịch thiết bị (1) Mã số (2) Hãng sản xuất (3) Ngày sản xuấ/ngày mua (4) Giá trị ban đầu (5) Ngày sửa chữa (6) Nội dung sửa chữa (7) Người/bộ phận sửa chữa Một số công ty áp dụng phương pháp quản lý lý lịch thiết bị máy tính Hệ thống giúp nhiều việc định cần phải làm gì, bao giờ, làm công tác bảo trì thiết bị 213 ... ngày quan tâm đến vấn đề chất lượng sản phẩm, yếu tố khách quan phát tri n công nghệ nhu cầu người - Hệ thống sản xuất nhận thức người tài sản lớn công ty, máy móc tinh vi, công nghệ phát tri n... liên quan đến ba chức kỹ thuật chức thiết kế sản phẩm, chức chế tạo sản phẩm chức đảm bảo điều kiện sản xuất Mối quan hệ thể qua sơ đồ sau: Ý tưởng sản phẩm Thiết kế sản phẩm NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRI N... XUẤT 2.2.1 Kỹ thuật sản phẩm Kỹ thuật sản phẩm chủ yếu liên quan đến thiết kế sản phẩm Hoạt động nghiên cứu phát tri n (R & D) liên quan đến thiết kế dừng lại trạng thái thí nghiệm nhằm thể ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang quan tri san xuat GS Nguyễn Thanh Lâm Giang viên trường ĐH Tài Chính Marketing, Bai giang quan tri san xuat GS Nguyễn Thanh Lâm Giang viên trường ĐH Tài Chính Marketing, Bai giang quan tri san xuat GS Nguyễn Thanh Lâm Giang viên trường ĐH Tài Chính Marketing, 5 PHÂN LOẠI THEO VỊ TRÍ CỦA SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP, CHỨC NĂNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT, CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO MỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM, LẬP KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT, LẬP KẾ HOẠCH TỔNG HỢP, Tính Toán Sơ Đồ Pert, Ứng Dụng PERT/ CPM trong Hoạch Định Sản Xuất, 3 CÁCH TIẾP CẬN HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ (MRP), Bảng Danh Sách Vật Tư, 5 XÁC ĐỊNH KÍCH CỠ LÔ HÀNG, Quan Hệ với Nhà Cung Cấp, 2 Phân Tích Công Việc, SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC THEO KIỂU ZICHZACK, 4 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC, 5 TRẢ LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay