ĐIỆN TÂM ĐỒ NHỊP NHANH THẤT

53 61 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 01:11

ĐIỆN TÂM ĐỒ NHỊP NHANH THẤT TS.BS TRƯƠNG QUANG KHANH Phân loại nhịp nhanh thất  Dựa vào biểu lâm sàng:  Huyết động ổn định  Rối loạn huyết động          Dựa vào điện tâm đồ: NNT không bền bỉ (cơn nhịp nhanh kéo dài < 30 giây) NNT bền bỉ (cơn nhịp nhanh kéo dài > 30 giây) NNT đơn dạng hay đa dạng NNT vòng vào lại nhánh NNT chiều Xoắn đỉnh Cuồng thất Rung thất Nhanh thất đơn dạng bền bỉ Nhanh thất đơn dạng không bền bỉ Nhanh thất đa dạng bền bỉ Nhanh thất đa dạng không bền bỉ Các bệnh lý gây rối loạn nhịp thất       Bệnh động mạch vành Suy tim Bệnh tim bẩm sinh, rối loạn di truyền Rối loạn thần kinh tự chủ Rối loạn nhịp thất nguyên phát Bệnh tim  Bệnh tim dãn  Bệnh tim phì đại  Loạn sản thất phải  Khác: rối loạn điện giải, ngộ độc Nhịp nhanh thất • Có ngoại tâm thu thất liên tiếp, tần số > 100 l/ph • Phức QRS dãn rộng, phân ly nhĩ thất, phức QRS dạng blốc nhánh điển hình • Nhanh thất kéo dài tình loạn nhịp cấp cứu chuyển sang rung thất CÁC DẠNG NHỊP NHANH THẤT Nhanh thất BN bệnh mạch vành  Nhanh thất không bền bĩ -67%  Nhanh thất bền bĩ 3.5% Rung thất – 4.1%  Nhanh thất + Rung thất – 2.7 % Tỉ lệ tử vong  Nhanh thất - 18.6%  Nhanh thất + Rung thất – 44%  Tử vong sau năm 7%  Không loạn nhịp thất % GUSTO I Loạn sản thất phải gây loạn nhịp (0.4%) Trong nhanh thất có blốc nhánh trái với trục phải ĐTĐ dạng blốc nhánh phải, sóng T đảo ngược chuyển đạo trước ngực phải, sóng epsilon Bệnh tim di truyền, thành thất phải mỏng giảm động, thâm nhiễm mỡ xơ hóa Hình ảnh blốc nhánh điển hình: nhanh thất Blốc nhánh phải: - rSR’ V1 - q nhỏ, R/S > V6 Blốc nhánh trái: - rS hay QS V1, V2 - R không Q V6 Dấu hiệu tai thỏ blốc nhánh phải Các dấu hiệu ĐTĐ khác chẩn đoán NT Trục vô định: -90 tới + 180 Phức QRS đồng hướng âm hay dương tất CĐ trước ngực Phân ly sóng nhĩ- thất, có nhát hỗn hợp, nhát bắt Dạng blốc nhánh trái: QRS > 160 ms Dạng blốc nhánh phải: QRS > 140 ms ĐTĐ trước có NMCT Trục vô định Đồng hướng trục vô định Nhát hỗn hợp ( Fusion Beats) Dẫn truyền xung động từ xuống khử cực thất đồng thời với khử cực thất nhanh thất, có hình dạng trộn lẫn Chưa định nhanh thất hoàn toàn ( phân biệt với NTTT NNKPTT có blốc nhánh) Nhát bắt ( Capture Beats) 33 % Dẫn truyền xung động từ xuống khử cực thất trước bị nhanh thất khử cực Phức QRS hẹp khoảng ghép có chu kỳ ngắn so với chu kỳ nhịp nhanh thất Chỉ định nhanh thất Tiêu chuẩn cho chuyển đạo aVR Hiện diện sóng R Hiện diện sóng r hay q có thời gian > 40 ms Hiện diện khấc sóng âm khởi đầu hay QRS âm ưu ( độ nhạy: 96.7%, đặc hiệu: 99%) Vi/Vt ≤ Vi: 40 ms sau khởi đầu QRS Vt: 40 ms trước kết thúc QRS QRS âm NNKPTT hướng khử cực xa dần aVR Vi/Vt ≤ 1: nhanh thất 40 ms sau khởi đầu QRS 40 ms trước kết thúc QRS Tiêu chuẩn Brugada siêu đơn giản: Năm 2010 Joseph Brugada công bố tiêu chuẩn phân biệt NNT NNKPTT Đo thời gian RWPT (PW to Peak Time) chuyển đạo D2 Từ điểm đầu QRS tới điểm thay đổi chiều khử cực ( đỉnh R hay đáy S) Nếu RWPT ≥ 50 ms Nhanh thất Bàn luận Tần số tim: 180 l/p Nhịp Trục trung gian Không thấy P, không phân ly nhĩ thất Phức QRS dãn rộng 200 ms QS diện V1-V4 Tiêu chuẩn Brugada:  Bước 1: RS V4  Bước 2: RS = 120 ms Nghĩ Nhanh thất Tiêu chuẩn aVR: Không sóng R Sóng r = 50 ms Nghĩ nhanh thất Tiêu chuẩn Brugada siêu đơn giản: RWPT = 60 ms Kết luận: Nhịp nhanh thất dạng blốc nhánh trái NMCT cũ trước vách Nghĩ nhanh thất XIN CÁM ƠN HỘI NGHỊ ... hình • Nhanh thất kéo dài tình loạn nhịp cấp cứu chuyển sang rung thất CÁC DẠNG NHỊP NHANH THẤT Nhanh thất BN bệnh mạch vành  Nhanh thất không bền bĩ -67%  Nhanh thất bền bĩ 3.5% Rung thất –... thất phải Sóng Epsilon Nhanh thất đơn dạng kéo dài loạn sản thất phải Nhanh thất vào lại nhánh lớn Nhịp nhanh thất nguyên phát Nhịp nhanh thất cấu trúc tim bình thường, tiên lượng lành tính Nhịp. .. 4.1%  Nhanh thất + Rung thất – 2.7 % Tỉ lệ tử vong  Nhanh thất - 18.6%  Nhanh thất + Rung thất – 44%  Tử vong sau năm 7%  Không loạn nhịp thất % GUSTO I Loạn sản thất phải gây loạn nhịp (0.4%)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỆN TÂM ĐỒ NHỊP NHANH THẤT, ĐIỆN TÂM ĐỒ NHỊP NHANH THẤT, ĐIỆN TÂM ĐỒ NHỊP NHANH THẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay