Đề kiểm tra hình học chương 1

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:32

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA HÌNH HỌC- NĂM HỌC 2017 - 2018 TÀI LIỆU CỦA KYS SƯU TẦM Thời gian làm bài: 45 Phút Mã đề: 001 Họ tên : Lớp : Câu 1: Cho hình chóp tam giác S.ABC Cạnh đáy a Mặt bên tạo mặt phẳng đáy góc 600 Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) A a B a C a D 3a Câu 2: Số đỉnh hình 12 mặt là: A Ba mươi B Hai mươi C Mười D Mười sáu Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vuông A B, AB= BC= a, AD= 2a, , tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy, mặt phẳng (SCD) hợp với mặt phẳng đáy 600 Thể tích khối chóp S.ABCD tính theo a bằng: A a3 B a3 C 3a D a3 12 Câu 4: Cho tứ diện ABCD Gọi B’, C’ D’ trung điểm AB, AC AD Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D’ khối tứ diện ABCD bằng: A B C D Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với mặt đáy Thể tích hình chóp : A a3 B 4a 3 C 2a 3 D a3 Câu 6: Cho (H) khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A a3 B a3 C a3 Câu 7: Các đường chéo mặt hình hộp chữ nhật D 2a , 10 13 Thể tích hình hộp A B C D Câu 8: Tỉ số hai thể tích khối chóp S.A’B’C’và chóp cụt A’B’C’.ABC với A’, B’, C’ trung điểm SA, SB, SC là: A B Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng C D THPT 2018 | Trang Câu 9: Cho hình chóp tam giác S.ABC Đáy tam giác cạnh a Cạnh SA vuông góc mặt đáy SA =a Tính khoảng cách đường thẳng AB SC A a 21 14 B a 21 C 2a 21 D a 14 Câu 10: Cho (H) khối lăng trụ tam giác có tất cạnh 2a Thể tích (H) bằng: A 2a 3 B a3 C a3 D a3 Câu 11: Số đỉnh hình 20 mặt là: A Mười hai B Hai mươi C Mười sáu D Ba mươi Câu 12: Khi tăng chiều cao hình chóp tứ giác lên lần giảm độ dài cạnh đáy lần Thì thể tích khối chóp A Giảm lần B Tăng lần C Tăng lần D Không đổi Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vuông A Hai mặt bên SAB SAD 3a 3 vuông góc với mặt phẳng đáy Biết AD = DC = a, AB = 2a Thể tích hình chóp Sa  Góc 2 mặt phẳng (SBC) mặt đáy ( ABCD) có số đo gần góc: A 350 B 750 C 300 D 600 Câu 14: Cho hình chóp tam giác S.ABC Cạnh đáy a Thể tích hình chóp a3 Góc tạo cạnh bên mặt đáy : A 600 B 300 C 450 D 750 Câu 15: Nếu đa diện lồi có số mặt số đỉnh Mệnh đề sau số cạnh đa diện? A Gấp đôi số mặt B Phải số chẵn C Bằng số mặt D Phải số lẻ Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB = 2a, BC = a SA vuông góc mặt phẳng đáy Cạnh bên SC tạo mặt đáy góc 450 Thể tích khối chóp S.ABCD là: A 2a B a3 C a3 D 2a Câu 17: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD tích 27cm3 Lấy điểm A’ cạnh SA cho SA '  SA Mặt phẳng qua A’ song song với đáy hình chóp cắt cạnh SB, SC, SD B’, C’, D’ Khi thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ bằng: A cm B 8cm3 C 12cm3 D 18cm3 Câu 18: Khi độ dài cạnh hình lập phương giảm cm thể tích giảm 448 cm3 Cạnh hình lập phương cho bằng: A 8cm B 6cm Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng C 5cm D 4cm THPT 2018 | Trang Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi có cạnh a góc BAC  600 Cạnh bên SA vuông góc mặt phẳng đáy , Cạnh SC tạo mặt phẳng đáy góc 450 Thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 20: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông cân A BC=2a Hình chiếu vuông góc A’ lên mặt đáy (ABC) trung điểm cạnh AB Cạnh bên tạo mặt phẳng đáy góc 600 Thể tích khối lăng trụ a3 C a3 B a3 A D a3 ĐÁP ÁN ĐỀ 001 10 D B C B A D B C B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A B C B D B A A A ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... BC=2a Hình chiếu vuông góc A’ lên mặt đáy (ABC) trung điểm cạnh AB Cạnh bên tạo mặt phẳng đáy góc 600 Thể tích khối lăng trụ a3 C a3 B a3 A D a3 ĐÁP ÁN ĐỀ 0 01 10 D B C B A D B C B A 11 12 13 14 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 A A B C B D B A A A ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập...Câu 9: Cho hình chóp tam giác S.ABC Đáy tam giác cạnh a Cạnh SA vuông góc mặt đáy SA =a Tính khoảng cách đường thẳng AB SC A a 21 14 B a 21 C 2a 21 D a 14 Câu 10 : Cho (H) khối lăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra hình học chương 1 , Đề kiểm tra hình học chương 1 , Đề kiểm tra hình học chương 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay