Tỉ lệ phân ly kiểu hình trong các phép lai có tương tác ghen

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:25

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 TỈ LỆ PHÂN LY KIỂU HÌNH TRONG CÁC PHÉP LAI TƯƠNG TÁC GEN Giới thiệu bảng tóm tắt tỉ lệ phân li kiểu hình kiểu tương tác tương ứng Bảng tóm tắt tỉ lệ phân li kiểu hình thường gặp tương tác hai cặp gen Kiểu Kết phép lai Kết phép lai tương tác AaBb x AaBb phân tích AaBb x Kiểu quy ước gen aabb BỔ TRỢ : 3: :1 : :1 :1 A- B ≠A-bb ≠aaB- ≠aabb 9:6:1 1:2:1 A- B ≠A-bb = aaB- ≠aabb 9:3:4 1: : A- B ≠A-bb ≠aaB- = aabb A- B ≠ aaB- ≠A-bb = aabb ÁT CHẾ 9:7 1: A- B ≠A-bb = aaB- = aabb 12 : : : :1 A- B = A-bb ≠aaB- ≠aabb 13 : 3:1 A- B = A-bb = aabb≠aaB- 9:3:4 1: : A- B ≠ A-bb ≠aabb = aaB- A- B ≠ aaBb ≠ aabb = A-bb CỘNG GỘP 15 3:1 1: : : : 1: : A-B = A-bb = aaB- ≠aabb AABB ≠ AaBB = AABb ≠ aaBB = AA bb = AaBb ≠ aaBb = Aabb ≠ aabb Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang BÀI TẬP MINH HỌA Câu Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím.Sự biểu màu sắc hoa phụ thuộc vào gen alen (B b) nằm cặp nhiễm sắc thể khác Khi kiểu gen alen B hoa màu, kiểu gen alen B hoa màu(hoa trắng) Cho giao phấn hai dị hợp cặp gen Biết đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu đời A hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng B hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng C 12 hoa tím : hoa đỏ : hoa trắng D 12 hoa đỏ : hoa tím : hoa trắng Giải : A quy định màu đỏ , a quy định màu tím B- màu , b không màu => A-B = màu đỏ => A- bb = aabb = màu trắng => aaB- màu tím PL : AaBb x AaBb = ( A- : aa)( B- : bb) = A- B : A- bb: aaB- : aabb => đỏ : tím : trắng => Đáp án B Câu Giao phấn hai (P) hoa màu trắng chủng, thu F1 gồm 100% hoa màu đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa màu đỏ : hoa màu trắng Chọn ngẫu nhiên hai hoa màu đỏ F2 cho giao phấn với Cho biết đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, xác suất để xuất hoa màu trắng kiểu gen đồng hợp lặn F3 A 1/16 B 81/256 C 1/81 D 16/81 Phân li theo tỉ lệ : đỏ : trắng ð A- B đỏ ð A- bb = aaB- = aabb = trắng Xét hoa đỏ tỉ lệ kiểu gen sau: AABB : 2AaBB : AaBb : 2AABb Cây hoa màu trắng kiểu gen đồng hợp lặn : aabb Cây hoa màu trắng kiểu gen đồng hợp lặn xuất phép lai hai cá thể kiểu gen AaBb Tỉ lệ xuất hoa trắng kiểu gen đồng hợp lặn : 4/9 x 4/9 x 1/16 = 1/81 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu Ở loài động vật, biết màu sắc lông không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Cho cá thể chủng (P) kiểu hình lông màu lai với cá thể chủng kiểu hình lông trắng thu F1 100% kiểu hình lông trắng Giao phối cá thể F1 với thu F2 tỉ lệ kiểu hình: 13 lông trắng : lông màu Cho cá thể F1 giao phối với cá thể lông màu chủng, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình đời là: A lông trắng : lông màu B lông trắng : lông màu C lông trắng : lông màu D lông trắng : lông màu Giải Xét F2 16 tổ hợp => F dị hợp cặp gen AaBb Quy ước : A- B = A- bb = aabb : màu trắng aaB- lông màu Cho F1 giao phối với cá thể lông màu chủng : AaBb x aaBB AaBB : AaBb : aaBB : aaBb => lông trắng : lông màu Đáp án B Câu Ở loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao hai gen không alen A B quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen thêm alen trội A hay B chiều cao tăng thêm 10 cm Khi trưởng thành, thấp loài chiều cao 100 cm Giao phấn (P) cao với thấp nhất, thu F1, cho F1 tự thụ phấn Biết đột biến xảy ra, theo lí thuyết, chiều cao 120 cm F2 chiếm tỉ lệ A 25,0% B 37,5% C 50,0% D 6,25% Giải : Cây chiểu cao 120 cm => Số alen kiểu gen chiều cao 120 cm : ( 120 - 100 ) : 10 = alen trội Xác suất xuất hai alen trội F2 : C 24  24 16 Đáp án B Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... trường Cho cá thể chủng (P) có kiểu hình lông màu lai với cá thể chủng có kiểu hình lông trắng thu F1 100% kiểu hình lông trắng Giao phối cá thể F1 với thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: 13 lông trắng : lông... : 2AABb Cây hoa màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn : aabb Cây hoa màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn xuất phép lai hai cá thể có kiểu gen AaBb Tỉ lệ xuất hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn : 4/9... Giao phấn hai (P) có hoa màu trắng chủng, thu F1 gồm 100% có hoa màu đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa màu đỏ : hoa màu trắng Chọn ngẫu nhiên hai có hoa màu đỏ F2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỉ lệ phân ly kiểu hình trong các phép lai có tương tác ghen , Tỉ lệ phân ly kiểu hình trong các phép lai có tương tác ghen , Tỉ lệ phân ly kiểu hình trong các phép lai có tương tác ghen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay