Tính số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 TÍNH SỐ NUCLEOTIT MÔI TRƯỜNG CUNG CẤP CHO QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI Để tổng hợp nên phân tử ADN môi trường cần cung cấp nguyên liệu nucleotit tự Phân tử ADN tao có thành phần cấu tạo số lượng loại nucleotit giống với phân tử ADN ban đầu  Khi gen nhân đôi lần: N mt = N gen A mt = T mt = A gen = T gen G mt = X mt = G gen = X gen  Từ phân tử ADN nhân đôi k lần có: Nmt= N × (2k -1) Amt= Tmt = T × (2k -1)= A × (2k -1) Gmt= Xmt = G × (2k -1)= X × (2k -1) Ví dụ 1: Một gen có chiều dài 5270A0 Gen nhân đôi lần, số nucleotit môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi gen ? Hướng dẫn giải: Số nucleotit gen là: (5270: 3,4) x = 3100 (Nu) Số nucleotit môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi gen là: 3100 x (25 - 1) = 3100 x 31 = 96 100 (Nu) Ví dụ 2: Một phân tử ADN vi khuẩn có chiều dài 34 106 A0 A chiếm 30% tổng số nucleotit Phân tử ADN nhân đôi liên tiếp hai lần Tính số nucleotit loại G mà môi trường cung cấp cho trình nhân đôi ? Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Hướng dẫn giải: Số lượng nucleotit phân tử ADN N = (34 106: 3.4) x = 2x 107 ( Nu ) A chiếm 30%, ta có G + A = 50% => G = 20% Số lượng G phân tử ADN 20% x 2x 107 = 0.2 x 2x 107 = x 106 Số Nu loại G mà môi trường cung cấp cho hai lần nhân đôi liên tiếp x 106 x (22 - 1) = 12.106 Ví dụ 3: Một phân tử ADN có chiều dài 4080 có A= 2G Phân tử ADN nhân đôi liên tiếp lần Tính số nucleotit loại A mà môi trường cung cấp cho trình nhân đôi Hướng dẫn giải: Số nucleotit phân tử ADN là: N = (4080: 3,4) × = 2400 (Nu) Số Nucleotit loại G phân tử ADN là: 2400: 3:2 = 400 (Nu) Số nucleotit loại G môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi 400 × × (25 - 1) = 24800 (Nu) BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Trên mạch đơn gen có có số nu loại A = 60, G=120, X= 80, T=30 Khi gen nhân đôi liên tiếp lần, môi trường cung cấp số nuclêôtit loại ĐS: A = T = 630, G = X = 1400 Bài 2: Một phân tử ADN mạch kép thẳng sinh vật nhân có chiều dài 4080 A0 Trên mạch gen có A1 = 260 nu, T1 = 220 nu Gen thực tự số lần sau kết thúc tạo tất 64 chuỗi polinucleotit Số nu loại mà môi trường nội bào cung cấp cho trình tái gen nói là: ĐS: A=T=14880; G=X=2232 Bài 3: Một gen có chiều dài 5270A0 Gen nhân đôi lần, số nucleotit môi trường cần cung cấp cho trình nhân đôi gen ? ĐS: 96 100 nucleotit Bài 4: Gen B dài 5100 A0 nu loại A 2/3 nu loại khác Đột biến xảy làm gen B trở thành gen b; số liên kết hidro gen b 3902 Khi gen đột biến tái liên tiếp lần môi trường nội bào cung cấp số nucleotit loại Timin ? ĐS: 4186 T Bài 5: Gen có chiều dài 2550Ao có 1900 liên kết hyđrô Gen bị đột biến thêm cặp A-T Số lượng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự lần là: Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ĐS: Amt = Tmt = 5265 nu Gmt = X mt = 6000 nu Bài 6: Gen A có chiều dài 2805 A0 2074 liên kết H Gen bị đột biến điểm làm giảm liên kết hiđrô thành gen a Số nucleotit loại mà môi trường cung cấp cho cặp Gen Aa nhân đôi lần bao nhiêu? ĐS: A = T = 7200 G = X = 4800 ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... polinucleotit Số nu loại mà môi trường nội bào cung cấp cho trình tái gen nói là: ĐS: A=T=14880; G=X=2232 Bài 3: Một gen có chiều dài 5270A0 Gen nhân đôi lần, số nucleotit môi trường cần cung cấp. .. trường cung cấp cho trình nhân đôi Hướng dẫn giải: Số nucleotit phân tử ADN là: N = (4080: 3,4) × = 2400 (Nu) Số Nucleotit loại G phân tử ADN là: 2400: 3:2 = 400 (Nu) Số nucleotit loại G môi trường. .. cần cung cấp cho trình nhân đôi 400 × × (25 - 1) = 24800 (Nu) BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Trên mạch đơn gen có có số nu loại A = 60, G=120, X= 80, T=30 Khi gen nhân đôi liên tiếp lần, môi trường cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi , Tính số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi , Tính số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay