Tính số đoạn mồi vá số đoạn okazaki xuất hiện trong quá trình nhân đôi

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 TÍNH SỐ ĐOẠN MỒI SỐ ĐOẠN OKAZAKI XUẤT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI  Xét với chạc chữ Y  Mạch tổng hợp liên tục có đoạn mồi để khởi đầu, đoạn okazaki  Mạch tổng hợp gián đoạn có: số đoạn mồi = số đoạn okazakiTrong đơn vị tái có hai chạc chữ Y nên số đoạn mồi xuất chạc chữ Y Số đoạn mồi = Số đoạn okazaki + VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ 1: Trên đơn vị tái ADN có 30 đoạn Okazaki Số đoạn mồi cần cung cấp cho đơn vị tái ? Hướng dẫn giải: Một đơn vị tái có hai chạc chữ Y nên có 30 đoạn Okazaki mạch tổng hợp liên tục Số đoạn mồi cần cung cấp cho đơn vị tái 30 + = 32 đoạn mồi Ví dụ 2: Một phân tử ADN vi khuẩn thực nhân đôi, người ta đếm tổng số 50 phân đoạn Okazaki Số đoạn mồi cần tổng hợp ? Vi khuẩn có đơn vị tái Số đoạn mồi = số đoạn Okazaki + = 50 +2 = 52 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Ví dụ 3: Trên phân tử ADN có điểm tái Quá trình tái hình thành 80 đoạn okazaki.Xác định số đoạn mồi tổng hợp ? Hướng dẫn giải: Mỗi đoạn Okazaki cần có đoạn mồi để khởi đầu, trình tổng hợp mạch có 80 đoạn Okazaki => cần có 80 đoạn mồi Trên đơn vị tái có mạch liên tục, mạch liên tục cần có đoạn mồi để tổng hợp mạch nên đơn vị tái cần có đoạn mồi để tổng hợp mạch lIên tục Tổng số đoạn mồi cần thiết để khởi đầu trình tổng hợp mạch phân tử ADN 80 + x = 90 đoạn mồi BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài 1: Trong trình nhân đôi phân tử AND có 15 đơn vị tái bản, đơn vị tái có 18 đoạn okazaki Xác định số đoạn mồi cần cung cấp cho đơn vị tái ADN tái lần ? ĐS: 300 đoạn mồi Bài 2: Trong trình nhân đôi phân tử ADN sinh vật nhân thực có số đơn vị tái 5, đơn vị tái có 16 đoạn Okazaki Số đoạn mồi hình thành trình tái ? ĐS: 90 đoạn mồi ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... tái Quá trình tái hình thành 80 đoạn okazaki. Xác định số đoạn mồi tổng hợp ? Hướng dẫn giải: Mỗi đoạn Okazaki cần có đoạn mồi để khởi đầu, trình tổng hợp mạch có 80 đoạn Okazaki => cần có 80 đoạn. .. ? ĐS: 300 đoạn mồi Bài 2: Trong trình nhân đôi phân tử ADN sinh vật nhân thực có số đơn vị tái 5, đơn vị tái có 16 đoạn Okazaki Số đoạn mồi hình thành trình tái ? ĐS: 90 đoạn mồi ĐĂNG KÍ NHẬN... 90 đoạn mồi BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài 1: Trong trình nhân đôi phân tử AND có 15 đơn vị tái bản, đơn vị tái có 18 đoạn okazaki Xác định số đoạn mồi cần cung cấp cho đơn vị tái ADN tái lần ? ĐS: 300 đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính số đoạn mồi vá số đoạn okazaki xuất hiện trong quá trình nhân đôi , Tính số đoạn mồi vá số đoạn okazaki xuất hiện trong quá trình nhân đôi , Tính số đoạn mồi vá số đoạn okazaki xuất hiện trong quá trình nhân đôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay