Phương pháp giải các bìa toán thể lệch bội

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:24

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐỘT BIẾN THỂ LỆCH BỘI MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ ĐỘT BIẾN THỂ LỆCH BỘI I Xác định số lượng nhiễm sắc thể thể lệch bội Kiến thức cần nhớ : Thể Định nghĩa thể đột biến Thể không Là tượng tế bào bị NST tương đồng cặp Thể Là tượng có cặp NST mang NST Thể ba Là tượng có cặp NST mang NST Thể bốn Là trường hợp cặp NST có NST Thể kép Là trường hợp hai cặp NST tương đồng khác , cặp biểu thị NST Cách giải : - Xác định số NST đơn bội loài : n - Xác định dạng đột biến có tế bào , từ áp dụng công thức tính số lượng NST tế bào - Chú ý dạng kiểu có kết hợp với tính số lượng NST chu kì tế bào nên cần ghi nhớ biến đổi số lượng NST tế bào Bài tập minh họa Bài : Một loài thực vật có NST 2n = 24 Một tế bào sinh dục chín thể ba nhiễm kép Tính số NST cặp NST phân li bình thường kì sau I số nhiễm sắc thể tế bào Hướng dẫn giải : Ta có : n = 12 , thể ba nhiễm kép có n + +1 = 26 NST Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Ở kì sau giảm phân I NST tồn trạng thái kép NST tế bào chưa phân li : Số NST tế bào 26 NST kép Bài : Một tế bào sinh dưỡng thể kép kì sau nguyên phân, người ta đếm 44 nhiễm sắc thể Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường loài ? Thể kép 2n-1-1 kì sau nguyên phân, tế bào chưa phân chia, NST kép tách thành NST đơn Người ta quan sát thấy 44 NST Vậy số lượng NST tế bào chưa nhân đôi 44 : = 22 Thể kép có số lượng NST tế bào 2n -1 -1 = 22 Vậy số lượng NST lưỡng bội loài 22+1+1 = 24 (NST) Bài : Ở loài thực vật lưỡng bội, tế bào sinh dưỡng có nhóm gen liên kết Thể loài có số nhiễm sắc thể đơn tế bào kì sau nguyên phân Tế bào sinh dưỡng có nhóm gen liên kết tức 2n =12 Thể 2n - 1=11 Kì sau nguyên phân, tế bào chưa phân chia NST kép chia làm đôi, di chuyển cực tế bào số NST thể đơn 11 x = 22 (NST) II Xác định số thể lệch bội loài - Thể khuyết: 2n – ; Thể khuyết kép : 2n – - - Thể 1: 2n – ; Thể kép : 2n – – - Thể 3: 2n + ; Thể kép : 2n + 1+ - Thể 4: 2n + ; Thể kép : 2n + + Dạng đột biến Công thức tính số thể dột biến xuất Số dạng lệch bội đơn khác Cn1 = n Số dạng lệch bội kép khác Cn2 = n(n – 1): Có a thể lệch bội khác Ana = n!: (n –a)!= n ( n- ) ( n-a+1) - Xác định số NST đơn bội loài : n - Xác định dạng đột biến có tế bào , từ áp dụng công thức tính số thể đột biến Bài tập minh họa Bài tập : Bộ NST lưỡng bội loài = 24 Xác định: - Có trường hợp thể xảy ra? - Có trường hợp thể kép xảy ra? - Có trường hợp đồng thời xảy đột biến; thể 0, thể thể 3? Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Hướng dẫn giải : Nhận xét Thể trường hợp đột biến có liên quan đến cặp NST => áp dụng công thức Thể kép trường hợp đột biến có liên quan đến NST => áp dụng công thức Đông thời đột biến xảy thể 0, thể thể => liên quan đến NST => áp dụng công thức Sau phân tích xong ta tiến hành giải yêu cầu toán Số trường hợp thể xảy ra: 2n = 24→ n = 12 Số trường hợp thể kép xảy ra: Cn2 = n(n – 1)/2 = 12.11/2 = 66 Số trường hợp đồng thời xảy đột biến: thể 0, thể thể 3: n(n – 1)(n – 2) = 12.11.10 =1320 III Xác định số loại giao tử thể ba nhiễm Cách tính nhanh giao tử thể ba nhiễm Thể ba nhiễm tạo hai loại giao tử n n+1 Để xác định số loại giao tử thể ba nhiễm => sử dụng sơ đồ hình tam giác => Cạnh tam giác giao tử lưỡng bội cần tìm; đỉnh tam giác giao tử đơn bội => Đối với kiểu gen AAa 1AA: Aa : 2A : a Quy ước A - cao , a - thân thấp Xác định tỉ lệ kiểu gen kiểu hình phép lai sau : P : Aaa x aaa Hướng dẫn giải : Ta có Aaa => 2Aa : 1aa : 1A : 2a; aaa => 1aa : a Aaa x aaa = (2Aa : 1aa : 1A : 2a) x ( 1aa : a) = Aaaa : 1aaaa : Aaa : 2aaa : 2Aaa : 1aaa : 1Aa: aa => Tỷ lệ kiểu hình cao : 16 thấp ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... (NST) II Xác định số thể lệch bội loài - Thể khuyết: 2n – ; Thể khuyết kép : 2n – - - Thể 1: 2n – ; Thể kép : 2n – – - Thể 3: 2n + ; Thể kép : 2n + 1+ - Thể 4: 2n + ; Thể kép : 2n + + Dạng... tính số thể dột biến xuất Số dạng lệch bội đơn khác Cn1 = n Số dạng lệch bội kép khác Cn2 = n(n – 1): Có a thể lệch bội khác Ana = n!: (n –a)!= n ( n- ) ( n-a+1) - Xác định số NST đơn bội loài... số thể đột biến Bài tập minh họa Bài tập : Bộ NST lưỡng bội loài = 24 Xác định: - Có trường hợp thể xảy ra? - Có trường hợp thể kép xảy ra? - Có trường hợp đồng thời xảy đột biến; thể 0, thể thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải các bìa toán thể lệch bội , Phương pháp giải các bìa toán thể lệch bội , Phương pháp giải các bìa toán thể lệch bội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay