Nhiễm sắc thể

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 NHIỄM SẮC THỂ I HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Hình thái NST Nhiễm sắc thể sinh vật nhân sơ phân tử axit nucleotit trần dạng vòng nằm vùng nhân màng bao quanh Ở virut thức thể khuẩn NST phân tử ADN , số loài virut vật chất di truyền ARN * Ở sinh vật nhân thực Nhiễm sắc thể (NST) phức hợp cấu tạo gồm ADN protein chủ yếu histon Hình thái NST : đặc trưng cho loài nhìn rõ kì nguyên phân hình thái NST biến đổi qua kì phân bào Trong trình nguyên phân kì trung gian NST có dạng sợi mảnh để chuẩn bị cho trình nhân đôi ADN pha S Vào kì trước, NST bắt đầu đóng xoắn, đóng xoắn đật đến mức tối đa vào kì Đến kì sau, NST tách tâm động trở thành NST đơn hai cực tế bào Tới kì cuối NST tháo xoắn trở trạng thái mảnh Số lượng NST : Ở sinh vật nhân sơ có phân tử ADN dạng trần có NST đơn bội Ở sinh vật nhân thực , tế bào sinh dưỡng mang NST lưỡng bội 2n , NST tồn thành cặp Mỗi cặp có NST giống kích thước cấu trúc đặc trưng có NST có nguồn gốc từ bố có nguồn gốc từ mẹ Ở tế bào sinh dục ( trứng , tinh trùng ) số lượng NST nửa số NST tế bào sinh dưỡng kí hiệu n có NST đơn bội n Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Cấu trúc NST a Cấu trúc hiển vi NST Mỗi NST điển hình gồm trình tự nucleotit đặc biệt * Tâm động vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển cực tế bào trình phân bào * Vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ NST giúp cho NST không dính vào * Các trình tự khởi đầu nhân đôi AND điểm mà ADN bắt đầu nhân đôi b Cấu trúc siêu hiển vi  Đơn vị cấu tạo nên NST nucleoxom  Mỗi nucleoxom gồm phân tử protein histon quấn quanh ¾ vòng AND tương ứng với 146 cặp nucleotit  Các nucleoxom cạnh nối với đoạn AND tạo thành chuỗi nucleoxom ( sợi bản)  Sợi (11nm) -> Sợi nhiễm sắc (30nm) -> Cromatit (700nm) -> NST (1400nm)  Ở tế bào nhân sơ, NST thường chứa phân tử AND mạch kép, dạng vòng Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... Các nucleoxom cạnh nối với đoạn AND tạo thành chuỗi nucleoxom ( sợi bản)  Sợi (11nm) -> Sợi nhiễm sắc (30nm) -> Cromatit (700nm) -> NST (1400nm)  Ở tế bào nhân sơ, NST thường chứa phân tử AND
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiễm sắc thể , Nhiễm sắc thể , Nhiễm sắc thể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay