20 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 00:19

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 20 CÂU TRẮC NGHIỆM THUYẾT DAO ĐỘNG Câu Chuyển động người đánh đu A dao động cưỡng cộng hưởng B dao động theo thông số C dao động trì D dao động tự Câu Trong dao động điều hòa, gia tốc chất điểm khi: A Vận tốc giá trị cực đại cực tiểu B Vận tốc C Li độ cực tiểu D Li độ cực đại Câu Một chất điểm dao động điều hòa, thời điểm gia tốc giá trị cực đại A Chất điểm qua vị trí cân B Li độ chất điểm giá trị cực đại C Li độ chất điểm giá trị cực tiểu D Động Câu Năng lượng lắc lò xo biến đổi lần tăng khối lượng vật lên lần, đồng thời biên độ tăng lần A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Không đổi Câu Chọn phương án sai Sauk hi tác dụng ngoại lực tuần hoàn lên hệ dao động trạng thái cân giai đoạn ổn định A giá trị cực đại li độ không thay đổi B kéo dài ngoại lực điều hòa tác dụng C biên độ không phụ thuộc lực ma sát D dao động vật gọi dao động cưỡng Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Điểm M nằm trục Ox trình dao động chất điểm không qua M.Tại thời điểm t1 chất điểm xa M nhất, thời điểm t2 chất điểm gần M A Tại hai thời điểm t1 t2 chất điểm vận tốc lớn B Tại thời điểm t1 chất điểm vận tốc lớn C Tại thời điểm t2 chất điểm vận tốc lớn D Tại hai thời điểm t1 t2 chất điểm vận tốc Câu Chọn câu phát biểu sai dao động điều hòa A Khi vật qua vị trí cân lực kéo giá trị lớn vận tốc vật lúc lớn B Véctơ gia tốc vật đổi chiều vật chuyển động qua vị trí cân C Khi vật dao động qua vị trí cân động vật lớn D Lực kéo dao động điều hòa hướng vị trí cân độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ x vật Câu Chọn phát biểu sai? A Dao động điều hòa dao động mà li độ mô tả định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian, A số B Dao động điều hòa coi hình chiếu chuyển động tròn xuống đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo C Dao động điều hòa biểu diễn véctơ không đổi D Khi vật dao động điều hòa động vật dao động tuần hoàn Câu ba lắc đơn treo cạnh chiều dài, ba vật sắt, nhôm gỗ (có khối lượng riêng sắt > nhôm > gỗ) khối lượng phủ mặt lớp sơn để lực cản Kéo ba vật cho ba sợi dây lệch góc nhỏ đồng thời buông nhẹ thì: A Con lắc gỗ dừng lại sau B Cả ba lắc dừng lúc C Con lắc sắt dừng lại sau D Con lắc nhôm dừng lại sau Câu 10 Động dao động điều hòa biến đổi theo thời gian A theo hàm dạng sin B Tuần hoàn với chu kỳ T C Tuần hoàn với chu kỳ T/2 D Không đổi Câu 11 Dao động tắt dần Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang A dao động biên độ giảm dần theo thời gian B dao động môi trường ma sát nhớt C dao động môi trường ma sát nhớt nhỏ D dao động môi trường ma sát lớn Câu 12 Phát biểu sau không đúng? Gia tốc vật dao động điều hòa A hướng vị trí cân B độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ C ngược pha với li độ D giá trị nhỏ vật đổi chiều chuyển động Câu 13 Trong dao động điều hòa, giá trị gia tốc vật A tăng giá trị vận tốc tăng B không thay đổi C Giảm giá trị vận tốc tăng D tăng hay giảm tùy thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu vật Câu 14 Trong dao động điều hòa, phát biểu sau sai Cứ sau khoảng thời gian chu kỳ A vật trở lại vị trí ban đầu B vận tốc vật trở lại giá trị ban đầu C động vật trở lại giá trị ban đầu D Biên độ vật trở lại giá trị ban đầu Câu 15 vật dao động điều hòa A biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 16 Một lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang lực ma sát nhỏ Khi vật dao động dừng lại lúc này: A lò xo không biến dạng B lò xo bị nén C lò xo bị dãn D lực đàn hồi lò xo không triệt tiêu Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 17 Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần: A Dao động tắt dần động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn thi dao động tắt dần nhanh D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Câu 18 Phát biểu sau không đúng? A hướng vị trí cân B độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ C ngược pha với li độ vật D giá trị nhỏ vật đổi chiều chuyển động Câu 19 Tính chất biến đổi nhanh chậm pha đươc đặc trưng A Vận tốc B Chu kỳ C Gia tốc D Lực kéo Câu 20 Phát biểu sau không đúng? vật dao động điều hòa A Tỉ lệ nghịch với bình phương chu kỳ dao động B Tỉ lệ thuận với biên độ dao động C Bằng vật vị trí biên D Bằng động vật qua vị trí cân ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser ĐÁP ÁN 10 B A C A C D A C C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D C D C D A D B B Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... & đề thi chất lượng THPT 201 8 | Trang Câu 17 Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần: A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần... lượng THPT 201 8 | Trang A dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B dao động môi trường có ma sát nhớt C dao động môi trường có ma sát nhớt nhỏ D dao động môi trường có ma sát lớn Câu 12 Phát... A số B Dao động điều hòa coi hình chiếu chuyển động tròn xuống đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo C Dao động điều hòa biểu diễn véctơ không đổi D Khi vật dao động điều hòa động vật dao động tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ , 20 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ , 20 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay