POLIMER TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC

10 50 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:45

POLIMER TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC KHÁI NIỆM LỊCH SỰ PHÁT TRIỂN SỰ KHÁC NHAU GIỮA POLIMER TRUYỀN THỐNG VÀ POLIMER TỰ PHÂN HỦY ỨNG DỤNG Polymer phân hủy sinh học gì? Lịch sử phát triển SỰ KHÁC NHAU GIỮA POLYMER TRUYỀN THỐNG VÀ POLYMER TỰ PHÂN HỦY POLYMER TRUYỀN THỐNG POLYMER TỰ PHÂN HỦY Chủ yếu làm từ nguyên liệu tổng hợp Chủ yếu làm từ nguên liệu thiên nhiên Khó phân hủy Phân hủy Ít thân thiện với môi trường Thân thiện với môi trường Giá thành rẻ Giá thành đắt Thực trạng việc sử dụng túi nilon nước ta năm ~30kg/người ~90 triệu người ỨNG DỤNG Phần thuyết trình đến hết! CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ...Polymer phân hủy sinh học gì? Lịch sử phát triển SỰ KHÁC NHAU GIỮA POLYMER TRUYỀN THỐNG VÀ POLYMER TỰ PHÂN HỦY POLYMER TRUYỀN THỐNG POLYMER TỰ PHÂN HỦY Chủ yếu làm từ nguyên... TỰ PHÂN HỦY Chủ yếu làm từ nguyên liệu tổng hợp Chủ yếu làm từ nguên liệu thiên nhiên Khó phân hủy Phân hủy Ít thân thiện với môi trường Thân thiện với môi trường Giá thành rẻ Giá thành đắt Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: POLIMER TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC, POLIMER TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC, POLIMER TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay