BẢNG TƯỜNG TRÌNH tính chất hidrocacbon

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:24

BNG TNG TRèNH TNH CHT CA HIDROCACBON STT Tờn TN Cỏch tin hnh Hin tng Gii thớch -cho vào ống Có khí không -Vì CaC2 iu ch nghiệm có nhánh màu thoát ra, tác dụng với axetilen vi mẩu CaC2 không tan H2O to khớ sau cho vào nớc C2H2 đẩy nớc khoảng 2-3ml nv Ca(OH)2 ớc Thu khí ống axêtilen cách nghiệm đẩy nớc Vì axêtilen a) Tỏc dng vi dung Dung dịch brôm có mu tác dụng với dch brom - Dẫn khí axêtilen vàng bị nhạt dung dịch Tớnh đầu ống dẫn màu dần sau brôm to cht ca vào ống nghiệm C2H2Br4 ú mt mu axetilen chứa khoảng 2ml dung dịch brôm Axêtilen cháy Vì axêtilen b)Phn ng vi oxi: Dẫn khí axêtilen với lửa tác dụng với qua đầu ống thuỷ màu xanh oxi tinh vuốt nhọn phản ứng toả không khí châm lửa đốt khí nhiều nhiệt To khớ CO2 v axêtilen thoát nc PTHH CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 2C2H2 + 5O2 t0 4CO2 +2 H2O -Cho 1ml benzen vào ống nghiệm đựng 2ml nớc cất Tớnh lắc kỹ sau để cht vt yên quan sát chất lớ ca lỏng ống benzen nghiệm -Sau tiếp tục cho 2ml dung dịch brôm loãng, lắc kỹ sau để yên -Chất lỏng ống nghiệm phân làm hai lớp -Benzen hoà tan brôm thành dung dịch mu vàng nâu -Vì benzen không tan nớc, nhẹ nớc, lên mặt nớc -Vì benzen hoà tan đợc brôm ...3 -Cho 1ml benzen vào ống nghiệm đựng 2ml nớc cất Tớnh lắc kỹ sau để cht vt yên quan sát chất lớ ca lỏng ống benzen nghiệm -Sau tiếp tục cho 2ml dung dịch brôm loãng, lắc kỹ sau để yên -Chất. .. để yên -Chất lỏng ống nghiệm phân làm hai lớp -Benzen hoà tan brôm thành dung dịch mu vàng nâu -Vì benzen không tan nớc, nhẹ nớc, lên mặt nớc -Vì benzen hoà tan đợc brôm
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG TƯỜNG TRÌNH tính chất hidrocacbon , BẢNG TƯỜNG TRÌNH tính chất hidrocacbon , BẢNG TƯỜNG TRÌNH tính chất hidrocacbon

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay