Bảng 39 các tính trạng nổi bật và hướng sử dụng của một số vật nuôi

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:24

Bảng 39 tính trạng bật hướng sử dụng số giống vật nuôi STT Tên giống Hướng dẫn sử dụng Tính trạng bật Các giống bò Lấy thịt ,sữa Có khả chịu -Bò sữa Hà Lan nóng ,cho nhiều sữa -Bò Sind ,tỉ lệ bơ cao Các giống lợn Lấy giống ,lấy Phát dục sớm, đẻ -Ỉ Móng Cái thịt nhiều , nhiều -Bớc sai nạc, tăng trọng nhanh Các giống gà Lấy thịt , trứng Tăng trọng nhanh -Gà Rốt ri Đẻ nhiều trứng -Gà Hồ Đông Cảo -Gà chọi -Gà Tam Hoàng Các giống vịt Lấy thịt, trứng Dễ thích nghi -Vịt cỏ Tăng trọng nhanh -Vịt Bầu bến Đẻ nhiều trứng -Vịt Kaki cambell -Vịt Super meat Các giống cá Lấy thịt Dễ thích nghi nước Tăng trọng nhanh nước -Cá rô phi đơn tính -cá chép lai -cá chim trắng * Tính trạng bật giống trồng : STT Tên giống Tính trạng bật Giống lúa - CR 203 - Ngắn ngày , suất cao - CM - Chống chịu rầy nâu - BIR 352 - Không cảm quang Giống ngô - Ngô lai LNV4 - Ngô lai LVN20 Giống cà chua - Cà chua hồng lan - Cà chua P375 - Khả thích ứng rộng - Chống đổ tốt - Năng suất tử 8-12 /ha - Thích hợp với vùng thâm canh - Năng suất cao ... -Vịt Super meat Các giống cá Lấy thịt Dễ thích nghi nước Tăng trọng nhanh nước -Cá rô phi đơn tính -cá chép lai -cá chim trắng * Tính trạng bật giống trồng : STT Tên giống Tính trạng bật Giống lúa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng 39 các tính trạng nổi bật và hướng sử dụng của một số vật nuôi , Bảng 39 các tính trạng nổi bật và hướng sử dụng của một số vật nuôi , Bảng 39 các tính trạng nổi bật và hướng sử dụng của một số vật nuôi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay