Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến năng suất và chi phí năng lượng riêng khi vận xuất gỗ rừng tự nhiên bằng tời dung lượng cáp lớn lắp trên máy kéo xích

70 18 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:13

LỜI CAM ĐOAN BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Tôi xin cam đoan, công trình riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố công trình khác TRẦN NHO THỌ Tác giả luận văn NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ Trần Văn Thịnh ĐẾN NĂNG SUẤT CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG RIÊNG LỜI CẢM ƠN KHI VẬN XUẤT GỖ RỪNG TỰ NHIÊN BẰNG TỜI Sau thời gian làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiên cứu khoa DUNG LƯỢNG CÁP LỚN LẮP TRÊN MÁY KÉO XÍCH học cách nghiêm túc, sở kiến thức thân tài liệu tham khảo, hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Văn Quân, thầy hướng dẫn trực tiếp, thầy Phạm Văn Lý với nhận xét góp ý xác đáng, thầy Trần Kim Khôi bạn đồng nghiệp tận tình giúp đỡ trình khảo Chuyên gỗ,đếm giấyđược Đến nay, Đề tài nghiệm trường xửngànhnghệ lý số liệu đo LUẬN THẠC SỸtốKỸ “Nghiên cứu ảnh hưởngVĂN số yếu đếnTHUẬT suất chi phí lượng riêng vận xuất gỗ rừng tự nhiên tời tự hành hai trống” hoàn thành đạt mục tiêu đề Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với giúp đỡ tận tình quý báu Tôi xin hứa với kiến thức học trình học tập nghiên cứu, điều kiện vận dụng vào trình hoạt động LỜI CAM ĐOAN Hà Nội, 2010 Các số liệu, kết luận văn trung thực BỘ GIÁO DỤC VÀaiĐÀO NGHIỆP PTNT chưa côngTẠO bố bấtBỘ kỳNÔNG công trình khác TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - Tác giả luận văn TRẦN NHO THỌ NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT YẾU TỐ Trần VănSỐ Thịnh ĐẾN NĂNG SUẤT CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG RIÊNG KHI VẬN XUẤT GỖ RỪNG TỰ NHIÊN BẰNG TỜI DUNG LƯỢNG CÁP LỚN LẮP TRÊN MÁY KÉO XÍCH Chuyên ngành: Máy Thiết bị giới hóa Nông -Lâm nghiệp Mã số: 60.52.14 Chuyên ngànhnghệ gỗ, giấy LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT TS Trần Tuấ n Nghĩa NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Văn Quân Hà Nội, 2010 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Trong năm gần đây, công nghiệp chế biến lâm sản không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng khoảng 30% tạo thành mạng lưới với nhiều ngành, nhiều thành phần kinh tế tham gia gồm 1.200 doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước chiếm 26,7%, liên doanh vốn nước 3,3%, doanh nghiệp quốc doanh chiếm 70% với tổng công suất chế biến khoảng triệu m3/năm Cùng với phát triển nhanh ngành chế biến, đời sống kinh tế nhân dân tăng nhanh làm cho nhu cầu gỗ ngày cao Mặc dù, diện tích rừng trồng phát triển mạnh đáp ứng phần nhu cầu gỗ nguyên liệu giấy ván nhân tạo Rừng tự nhiên nước ta, nguồn cung cấp gỗ lớn chủ yếu cho tiêu dùng nhu cầu sản xuất ngành chế biến Trong nhiều năm qua, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác như: chiến tranh, khai thác lạm dụng, sức ép tăng dân số, thiếu đất canh tác nông nghiệp làm nhiều diện tích rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng, nhận thức xã hội tài nguyên rừng vai trò phát triển kinh tế an ninh môi trường chưa đầy đủ làm suy thoái rừng tự nhiên Vì vậy, diện tích rừng tự nhiên khai thác chủ yếu nằm vùng sâu, vùng xa, địa hình dốc, chia cắt nhiều Việc vận xuất từ khu khai thác gặp nhiều khó khăn Để khai thác gỗ rừng tự nhiên cách có hiệu quả, chủ yếu khai thác chọn, địa hình khu khai thác phức tạp, lượng gỗ lấy khu khai thác ít, khả ảnh hưởng đến lại cao, nên Tiến sỹ Nguyễn Văn Quân với nhà khoa học thuộc khoa Cơ điện Công trình Trường Đại học Lâm nghiệp thực đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu công nghệ cải tiến, thiết kế chế tạo số thiết bị phục vụ khai thác chọn rừng tự nhiên nhằm nâng cao tỷ lệ tận dụng gỗ hạn chế tác động xấu đến môi trường xung quanh” Một nội dung đề tài thiết kế, chế tạo tời dung lượng cáp lớn ngoạm gỗ thủy lực lắp máy kéo xích DT – 75 Thiết bị áp dụng để vận xuất gỗ rừng tự nhiên, với hình thức khai thác chọn Cây gỗ sau khai thác máy kéo dùng tời dung lượng cáp lớn để thu gom gỗ từ vị trí mà máy kéo tới được, sau dùng ngoạm gỗ thuỷ lực để kẹp kéo tới bãi gỗ I Đây thiết bị mới, để đưa vào sử dụng có hiệu cần tiến hành nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến suất chi phí lượng riêng, từ xác định thông số kỹ thuật hợp lý sử dụng máy để đạt suất cao, giá thành hạ góp phần đưa sản phẩm thiết kế chế tạo vào thực tiễn sản xuất Vì lý thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến suất chi phí lượng riêng vận xuất gỗ rừng tự nhiên tời dung lượng cáp lớn lắp máy kéo xích ” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài xác định quy luật mức độ ảnh hưởng số yếu tố đến suất chi phí lượng riêng vận xuất gỗ rừng tự nhiên tời dung lượng cáp lớn lắp máy kéo xích Từ xác định trị số tối ưu yếu tố ảnh hưởng để đạt suất cao chi phí riêng nhỏ Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Hình thức thiết bị vận xuất gỗ Vận xuất gỗ trình di chuyển gỗ từ nơi chặt hạ kho gỗ I bãi gỗ tập trung, từ gỗ vận chuyển tới kho gỗ II đến nơi tiêu thụ Vận xuất gỗ công việc nặng nhọc, nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến môi trường rừng Trong tất khâu trình khai thác gỗ, khâu vận xuất giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến suất, giá thành chi phí khai thác Để giảm giá thành, tăng suất lao động việc chọn hình thức vận xuất hợp lý quan trọng Trong công nghệ vận xuất gỗ thường sử dụng loại hình như: vận xuất súc vật, vận xuất máng lao, vận xuất máy kéo, vận xuất đường cáp, … Trong hình thức vận xuất nêu hình thức vận xuất tời cáp lắp máy kéo thường áp dụng để tập kết gỗ khu vực mà máy móc thiết bị khác thu gom Chính đặc điểm tầm quan trọng nên có nhiều công trình nghiên cứu công nghệ máy móc thiết bị khâu sản xuất * Theo phương pháp vận xuất gỗ, người ta chia ra: - Phương pháp kéo lết, kéo nửa lết (Skidding): Ở phương pháp kéo lết, toàn gỗ kéo lết mặt đất; kéo nửa kéo lết đầu gỗ kéo lết mặt đất đầu nhấc khỏi mặt đất nhờ hệ thống treo đỡ phương tiện - Phương pháp chở gỗ (Forwarding): phương pháp mà toàn tải đặt xe chở gỗ có bánh đưa nơi tập trung sức người, sức súc vật máy kéo * Căn vào trạng gỗ có hình thức: - Vận xuất gỗ khúc (Short wood): gỗ vận xuất cắt thành khúc theo tiêu chuẩn gỗ thương phẩm chuyển bãi gỗ - Vận xuất gỗ dài (Tree length): gỗ sau hạ cắt cành, thân đưa bãi gỗ, việc cắt khúc thực bãi gỗ - Vận xuất gỗ nguyên (Full tree): Sau hạ, gỗ nguyên cành tán chuyển bãi gỗ, chúng cắt cành cắt khúc Ở nước có công nghiệp phát triển, người ta chế tạo sản xuất hàng loại loại máy kéo chuyên dùng sử dụng cho vận xuất gỗ rừng tự nhiên Đó thường máy có công suất lớn, tính ổn định khả bám cao, động, làm việc tin cậy cho suất cao Trong năm gần nhiều loại máy kéo lâm nghiệp chế tạo đưa vào sản xuất Các máy kéo lâm nghiệp dùng vận xuất gỗ đa dạng, song phân chia thành hai nhóm chính: máy kéo xích máy kéo bánh bơm (bánh hơi) Máy kéo xích có ưu điểm công suất lớn, khả bám ổn định cao nên chúng sử dụng khai thác gỗ lớn rừng tự nhiên, nơi địa hình dốc, phức tạp Do máy kéo xích có trang bị tời thuỷ lực để vận xuất gỗ từ khu khai thác tới chỗ tập kết đạt suất cao giải yêu cầu từ thực tiễn Máy kéo xích có trang bị tời vận xuất gỗ áp dụng lâm trường miền Trung nước ta phần đa số loại máy máy nhập từ Liên Xô cũ Hình 1.1 Máy kéo TDT 55 trang bị bàn tời để vận xuất gỗ 1.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng tời cáp vận xuất gỗ giới Tời thiết bị vận xuất gỗ sử dụng rộng rãi nhiều nước Trong khai thác lâm sản tời sử dụng độc lập để bốc gỗ, xếp đống gỗ, kéo gỗ từ xa phận đường cáp vận xuất, thiết bị công nghệ máy kéo chuyên dùng vận xuất gỗ Ở nước có công nghiệp rừng tiên tiến Mỹ, Canada, Áo, Thụy Sỹ, Na Uy, Nga,… Việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sử dụng hoàn thiện tời quan tâm từ thập kỷ 20 kỷ trước Làm để tăng suất lao động giảm giá thành vận xuất vấn đề nghiên cứu quan tâm hàng đầu Ở nước Mỹ, Canada vận xuất gỗ tời sử dụng rộng rãi vùng núi cao, xuất sớm vận xuất gỗ máy kéo Ở nước giống nước Tây Âu Bắc Âu vận xuất gỗ tời gọi chung hệ thống đường cáp khai thác gỗ (Cable logging Systems) việc nghiên cứu hoàn thiện tời song hành với nghiên cứu hoàn thiện đường cáp vận xuất Các hướng nghiên cứu mục tiêu tiến hành: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sử dụng tời tự hành lắp máy kéo bánh bơm máy kéo bánh xích thay cho việc sử dụng tời cố định Các hãng sản xuất tời cáp hàng đầu Mỹ Skedfet Berger, Timberland, Veirhozer cho đời loại loại tời cáp tự hành Wowniton 108 với tời trống công suất 320 mã lực, dây cáp nối thành vòng kín, cột tời cao 15m lắp máy kéo bánh bơm máy kéo bánh xích Các loại tời cáp tự hành hãng Ckedjet GT5C, GT5D, GT4 sử dụng hiệu vận xuất cự ly 200-300m, diện tích lô khai thác 15-16ha, ca làm việc kéo 350 gỗ Việc sử dụng tời tự hành làm giảm công di chuyển, lắp đặt tời dẫn đến giảm giá thành vận xuất Ở nước Châu Âu Na Uy, Thuỵ Sỹ, Áo, Pháp, Thụy Điển, điều kiện tự nhiên điều kiện rừng khác hẳn với Mỹ Canada, hệ thống tời cáp sử dụng nơi mà máy kéo không sử dụng Phương thức khai thác chủ yếu áp dụng nước chặt chọn chặt tỉa thưa, sản lượng gỗ 1ha thấp, gỗ có kích thước nhỏ tời tự hành có công suất nhỏ nghiên cứu sử dụng Một số hãng sản xuất tiếng Igland A/C (NaUy) sản xuất loại tời trống Primett 4000LH có lực kéo 45kN tời trống 8002F có lực kéo 80kN lắp loại máy kéo nông nghiệp, sản phẩm xuất sang 25 nước giới Hãng sản xuất Kyfer (Pháp) sản xuất tời tự hành MF 10, MF 15, MF25 lắp máy kéo bánh lốp bánh, công suất từ 16CV đến 31CV, lực kéo 3700 kG tốc độ dây cáp 0,2 – 2,1 m/s Các kiểu tời tự hành hãng Sépon, Koska ( Thụy Điển) Kracer (Áo), Opvallden (Thụy Sỹ) với lực kéo 3000 kG, tốc độ cáp 0,3 – 2,5 m/s mẫu tời trống tự hành điển hình nước Châu Âu Ở nước Nga, tời vận xuất gỗ áp dụng từ kỷ 19 kỹ Nga N.Sưtrenco (1878) IA.Vasiliev (1890) thiết kế chế tạo Vào năm 1950 Tiệp Khắc (cũ) đưa vào sử dụng loại máy kéo bánh LKT – 80, LKT - 120 trang bị tời thuỷ lực (2,5 tấn) gom gỗ từ xa vận xuất gỗ theo phương pháp nửa lết, loại máy kéo khung gập bánh chủ động Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh sử dụng tời trung tâm nghiên cứu lớn như: Viện nghiên cứu giới hoá lượng (XNiiMe) Viện nghiên cứu lâm nghiệp Xibiri (XibNiiLP), Viện nghiên cứu lâm nghiệp IRờcut (Irơcutsk NiiLΠ) tiến hành nhiều năm qua Để vận xuất gỗ điều kiện địa hình phẳng với cự li vận xuất 500m địa hình dốc 2000m, Viện nghiên cứu giới hoá lượng thiết kế chế tạo mẫu tời TL.3, TL.4, TL.5 Theo [12] Kết nghiên cứu sử dụng loại tời cho thấy ưu việt bật phá hoại con, phá hoại đất, có ưu việt giảm công sửa chữa – lần, chi phí nhiên liệu giảm 50 – 60%, giá thành ca máy giảm 1,5 lần so với sử dụng máy kéo để vận xuất điều kiện thể tích trung bình gỗ khai thác 0,2m3, sản lượng 150m3/ha, cự li vận xuất 500 – 550m Các loại tời cố định IL12A, IL-8 nghiên cứu hoàn thiện thay mẫu tời trên, lực kéo tăng (20 – 30)%, tốc độ cáp tăng (25 – 40)%, việc trang bị thêm hộp số cho phép đổi chiều quay trống tời giảm tốc tốc độ tăng lên giúp mở rộng phạm vi sử dụng tời Hình 1.2 Máy kéo bánh LKT- 120 có trang bị tời thuỷ lực 1.3 Tình hình nghiên cứu sử dụng tời cáp nước ta Có hai trung tâm lớn nghiên cứu khai thác gỗ Việt Nam Trường Đại học Lâm nghiệp Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Từ năm 60 đến 90 kỷ trước, đối tượng khai thác rừng tự nhiên Các nghiên cứu tập trung vào số hướng chủ yếu sau: - Khảo nghiệm thiết bị nhập nội phục vụ số khâu sản xuất - Khảo nghiệm số cưa xăng dây chuyền khai thác gỗ Tây Nguyên - Nguyễn Trọng Hùng 1982; “Sử dụng máy kéo TT.4 để vận xuất” Nguyễn Văn Lợi 1982; “Sử dụng máy kéo để vận chuyển gỗ” - Nguyễn Kính Thảo 1984 - Nghiên cứu, chế tạo số thiết bị giới hoá khai thác gỗ: Nguyễn Kính Thảo: “Thiết kế máy kéo khung gập vận xuất gỗ L-35”; Lê Duy Hiền: “Thiết kế đường cáp Visen vận xuất gỗ”; Viện khoa học Lâm nghiệp thiết kế, chế tạo rơ moóc chở gỗ dài, đường cáp vận xuất gỗ 1A… Từ năm 90 kỷ trước đến nay, hạn chế khai thác rừng tự nhiên nên nghiên cứu chủ yếu tập trung vào công nghệ thiết bị khai thác rừng trồng Có thể liệt kê vài công trình tiêu biểu 54 S y2 = 2,001 FTT = 68,98 > FB = 4,10 S e2 = 0,029 Đối với hàm chi phí lượng riêng Nr: S y2 = 0,2 FTT = 60,8 > FB = 4,10 S e2 = 0,0033 Ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến Ng Nr đáng kể 4.1.2.3 Xác định mô hình thực nghiệm đơn yếu tố Từ số liệu thí nghiệm xác định phương trình tương quan yếu tố đầu vào thông số đầu sau: * Ảnh hưởng độ dốc  đến suất Ng Theo công thức b1 + b2 * X + b3 * X² Hệ số Tiêu chuẩn student b1 = 8,397 T1 = 70,56 b2 = -0,0508 T2 = -9,42 b3 = -0,0003 T3 = -0,76 Phương sai theo giá trị trung bình Sb = Hệ số tự 0,029 kb = 10 Phương sai theo giá trị hàm Sa = Hệ số tự 0,114 ka = Tiêu chuẩn FISHER F = 3,932 Biểu: 4.3 Ảnh hưởng độ dốc địa hình tới suất Ng No X1 Y1 Y2 Y3 Ytb Y_ -20o 9,02 9,38 9,48 9,293 9,268 -10o 8,74 8,97 8,89 8,867 8,864 0o 8,39 8,21 8,09 8,230 8,390 10o 7,89 8,25 8,03 8,057 7,847 20o 7,31 7,08 7,08 7,157 7,235 55 Phương trình ảnh hưởng độ dốc địa hình đến suất Ng Ng = 8,397 - 0,0508x – 0,0003x2 (4.3) * Ảnh hưởng độ dốc  đến chi phí lượng riêng Nr Theo công thức b1 + b2 * X + b3 * X² Hệ số Tiêu chuẩn student b1 = 0,02944 T1 = 7,4592 b2 = 0,0134 T2 = 7,5017 b3 = 0,0008 T3 = 4,987 Phương sai theo giá trị trung bình Sb = Hệ số tự kb = 10 Phương sai theo giá trị hàm Sa = Hệ số tự ka = Tiêu chuẩn FISHER F = 0,00321 0,01284 4,00 Biểu: 4.4 Ảnh hưởng độ dốc  tới chi phí lượng riêng Nr No X1 Y1 Y2 Y3 Ytb Y_ -20o 0,38 0,36 0,28 0,340 0,328 -10o 0,18 0,28 0,22 0,227 0,236 0o 0,29 0,26 0,19 0,247 0,294 +10o 0,50 0,59 0,64 0,577 0,504 +20o 0,90 0,80 0,81 0,837 0,865 Phương trình ảnh hưởng độ dốc  đến chi phí lượng riêng Nr Nr = 0,02944 – 0,0134x + 0,0008x2 (4.4) 4.1.2.4 Tính tương thích mô hình kiểm tra theo tiêu chuẩn Fisher thỏa mãn điều kiện Ftt < Fb Ftt hàm Ng = 3,93 < Fb = 4,1 Nr = 4,0 < 4,1 56 Từ kết xử lý thể biểu 4.3 4.4 ta xây dựng đồ thị ảnh hưởng vận tốc đến suất chi phí lượng riêng hình (4.3 4.4) Biểu đồ ảnh hưởng độ dốc đến suất 10 Năng suất (m3/h) 9 8 7 -25 -20 -15 -10 -5 10 15 20 25 Độ dốc (độ) Hình 4.3 Đồ thị ảnh hưởng độ dốc  đến suất Ng Biểu đồ ảnh hưởng độ dốc đến chi phí lượng riêng Chi phí lượng riêng (kwh/m3) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -25 -20 -15 -10 -5 10 15 20 Độ dốc (độ) Hình 4.4 Đồ thị ảnh hưởng độ dốc  đến chi phí lượng riêng Nr 25 57 4.1.3 Kết luận - Ảnh hưởng tải trọng Q: tải Q thay đổi từ 1,2 đến m3 suất Ng chi phí lượng riêng Nr hàm bậc - Ảnh hưởng độ dốc : độ dốc thay đổi từ -20O đến +20O suất Ng chi phí lượng riêng Nr hàm bậc 4.2 Kết thực nghiệm đa yếu tố Kết thực nghiệm đơn yếu tố cho khẳng định rằng: Ảnh hưởng tải trọng Q độ dốc  đến suất Ng chi phí lượng riêng Nr hàm bậc Theo [4] không tiến hành quy hoạch thực nghiệm bậc mà thực quy hoạch thực nghiệm bậc hai theo phương án kế hoạch trung tâm hợp thành, bước tiến hành sau: 4.2.1 Chọn vùng nghiên cứu giá trị biến thiên yếu tố ảnh hưởng Từ thực nghiệm đơn yếu tố, xác định giá trị lớn nhỏ yếu tố, sử dụng công thức 3.15; 3.16; 3.17 xác định giá trị X1, X2, dạng mã của thông số tải trọng Q độ dốc  Kết ghi Bảng 4.1 Bảng: Dạng mã của thông số tải trọng Q độ dốc  Các yếu tố Mức biến Mã hóa X1 X2 Q(m3) o Thiên Mức +1 +20 Mức sở 1,6 Mức -1 1,2 -20 Khoảng biến thiên 0,4 20 58 4.2.2 Thành lập ma trận thí nghiệm Ma trận thí nghiệm kế hoạch trung tâm hợp thành xếp bảng 4.2 Bảng 4.2 Ma trận thí nghiệm kế hoạch trung tâm hợp thành STT X1 X2 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 0 4.2.3 Tiến hành thí nghiệm theo ma trận kế hoạch trung tâm hợp thành với số lần lặp lại thí nghiệm m = Kết thí nghiệm ghi phụ biểu (5,6) trình thí nghiệm, số liệu bất thường phải kiểm tra xem xét không đủ độ tin cậy phải làm lại 4.2.4 Xác định mô hình toán thực phép tính kiểm tra 4.2.4.1 Hàm chi phí lượng riêng Nr Bảng 4.3 Tổng hợp giá trị xử lý hàm chi phí lượng riêng Nr 59 No Y1 Y2 Y3 Ytb Y_ Yost 0,31 0,42 0,25 0,327 0,405 0,078 0,60 0,49 0,36 0,483 0,465 -0,019 0,56 0,63 0,85 0,680 0,721 0,041 1,30 1,49 1,22 1,337 1,281 -0,055 0,35 0,40 0,49 0,413 0,294 -0,119 0,52 0,59 0,48 0,530 0,604 0,074 0,35 0,40 0,27 0,340 0,281 -0,059 0,90 0,79 0,81 0,833 0,847 0,014 0,30 0,26 0,19 0,250 0,295 0,045 Tiêu chuẩn Kohren Gtt= 0,276 Tiêu chuẩn Kohren tra bảng Gb= 0,5728 Gtt tb Giá trị tb  = 0,05;  = N(n-1) = 9(3-1) =18 tra bảng ta tb = 2.1 Đối chiếu với bảng tài liệu [4] hệ số sau có nghĩa b 0, b10, b11, b20, b21 tất hệ số có giá trị ttt>tb, chúng có ý nghĩa + Kiểm tra tính tương thích mô hình.: Ftt = 3, 97 < Fb = 4,1  mô hình tương thích + Kiểm tra khả làm việc mô hình: R2 = m( N  K * )S  N (m  1)S e2 N m (Y  Y )  N (m  1)S u 1 e (4.8) 60 N=9 K=6 S2e = 0,009 S2 = 0,02747 m=3 Thay số vào ta tính R2 = 0,86 R2 = 0,86  R2 > 0,75  mô hình coi hữu ích sử dụng 4.2.4.2 Hàm suất Ng Bảng 4.4 Tổng hợp giá trị xử lý hàm suất Ng No Y1 Y2 Y3 Ytb Y_ 7.04 8.86 7.89 7.93 7.396 11.87 10.35 9.27 10.497 10.318 6.25 5.06 5.12 5.477 5.769 4.15 4.02 5.47 4.547 5.194 6.02 6.42 7.80 6.747 6.989 8.16 9.68 8.05 8.63 8.162 9.02 9.05 9.68 9.250 9.963 7.15 7.08 8.35 7.527 6.588 8.59 8.69 8.09 8.457 8.682 Tiêu chuẩn Kohren tính toán Gtt= 0.2805 Tiêu chuẩn Kohren tra bảng Gb= 0,5728 Gtt tb 61 Giá trị tb  = 0,05;  = N(n-1) = 9(3-1) =18, tra bảng ta tb = 2.1 Đối chiếu với bảng tài liệu [4] hệ số sau có nghĩa b 0, b10, b11, b20, b21 b22 tất hệ số có giá trị ttt>tb, chúng có ý nghĩa + Kiểm tra tính tương thích mô hình: Ftt = 3, 76 < Fb = 4,1 mô hình tương thích + Kiểm tra khả làm việc mô hình: R =1 m( N  K * )S  N (m  1)S e2 N m (Yu  Y )  N (m  1)S u 1 (4.10) e N=9 K=6 S2e = 0,675 S2 = 1,027 m=3 R2 = 0,78  R2 > 0,75  mô hình coi hữu ích sử dụng 4.2.5 Chuyển phương trình hồi qui hàm mục tiêu dạng thực Trên sở thay giá trị mã hóa: xi = (Xi-X0)/ei vào phương trình hồi quy (4.7; 4.9) Như ta có: x1 = (X1 -1,6)/0,4 = 2,5X1- x2 = (X2 - 0)/20 = 20X2 Thay ký hiệu x1 Q, x2  ta dùng phần mềm OPT tìm phương trình dạng thực hàm sau: + Hàm chi phí lượng riêng dạng thực sau: Nr= 0,526 + 1,01Q – 0,9625Q2 + 0,0196+0,0156Q – 0,000672 (4.11) 62 + Hàm suất dạng thực sau: Ng = -18,2 + 7,1Q – 6,92Q2 – 0,113 - 0,109Q – 0,0010172 (4.12) 4.2.6 Xác định thông số làm việc tối ưu tời Bằng phần mền xử lí số liệu OPT Mỹ tìm giá trị tối ưu hàm chi phi phí lượng riêng hàm suất sau: Với giá trị tối ưu tìm Q = 1,645 m3, = -3,50 Thay giá trị Q;  vào phương trình Nr Ng ta giá trị tối ưu; Nrmin = 0,658KWh/m3 Ngmax = 8,05 m3/h 4.2.7 Khảo nghiệm máy với giá trị tối ưu thông số ảnh hưởng Trên sở số liệu tính toán mục (4.2.6) ta có giá trị tối ưu X1 tải trọng chuyến, X2 độ dốc địa hình: X1 = 1,645 m3 X2 = -3,5độ Sau kiểm tra máy, tiến hành kiểm tra, gỗ, thiết bị đo cho máy làm việc để lấy số liệu Theo tài liệu [2] số lượng quan trắc cần thiết để kết tin tưởng xác định công thức nct ≥ tb2 s 2 tb - tiêu Student tra bảng phụ thuộc vào độ tin cậy P số lượng quan trắc n P = 0,95;  = 0,05 S - phương sai thí nghiệm  - Sai số tương đối,  = 0,01  0,05 63  - Sai số tuyệt đối,  = .Y Với kết thu phụ biểu (09), số lượng quan trắc cần thiết để kết có độ tin cậy 95% với sai số tương đối 5% 4.2.7.1 Hàm chi phí lượng riêng Nr công thức 4.11 y= 10.03  0.668 15 (Y  Y ) s  n 1 0.005461  0.0197 14 Số lượng quan trắc cần thiết với tb =2.1 2.12 x0.01972 8 nct = 0.01462 nct = thí nghiệm Số thí nghiệm thực n = 15 nct Với số liệu thu thập đủ đảm bảo với độ tin cậy 95% 4.2.7.2 Hàm suất Ng công thức 4.12 Y1= s 122.55  8.17 15 (Y  Y ) n 1  0.3664  0.16 14 Số lượng quan trắc cần thiết với tb =2.1 2.12 x0162 nct =  12.03 0.09152 nct = 12 thí nghiệm Số thí nghiệm thực n = 15 nct Với số liệu thu thập đủ đảm bảo với độ tin cậy 95% So sánh kết tính toán phương trình (4.11), (4.12) + Kết tính toán: Y1min = 0,258kwh/m3 64 Y2max = 8,05m3 /h + Kết thí nghiệm : Y1min = 0,268 kw.h/m3 Y2max = 8,17m3 /h Nhận xét: Sự sai lệch gữa tính toán thử nghiệm không đáng kể, giá trị tối ưu tính toán chấp nhận 4.3 Kết xác định hệ số cản gỗ mặt đất kéo lết tời Từ kết đo lực kéo cáp tời ứng với trọng lượng gỗ khác ta xác định hệ số ma sát gỗ mặt đất Kết thí nghiệm trình bày bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết tính toán lực cản ma sat gỗ mặt đất Stt Tải trọng Q(Tấn) Fk(Tấn) f 1,2 0,972 0,81 1,4 1,128 0,806 1,6 1,23 0,77 1,8 1,548 0,806 2,0 1,646 0,823 Trung bình 0,803 Vậy hệ số cản gỗ mặt đất kéo lết tời, xác định thực nghiệm f = 0,803 65 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thực tế khảo nghiệm cho thấy liên hợp máy bao gồm tời dung luợng cáp lớn ngoạm lắp máy kéo sở DT-75 đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu công nghệ, cải tiến, thiết kế, chế tạo số thiết bị phục vụ khai thác chọn rừng tự nhiên nhằm nâng cao tỷ lệ tận dụng gỗ hạn chế tác động xấu đến môi trường xung quanh” thiết kế, chế tạo hoàn toàn đáp ứng yêu cầu vận xuất gỗ rừng tự nhiên trường hợp khai thác chọn khai thác trắng Tời có công suất lớn, dung lượng cáp lớn nên kéo gỗ có khối lượng lớn (
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến năng suất và chi phí năng lượng riêng khi vận xuất gỗ rừng tự nhiên bằng tời dung lượng cáp lớn lắp trên máy kéo xích , Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến năng suất và chi phí năng lượng riêng khi vận xuất gỗ rừng tự nhiên bằng tời dung lượng cáp lớn lắp trên máy kéo xích , Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến năng suất và chi phí năng lượng riêng khi vận xuất gỗ rừng tự nhiên bằng tời dung lượng cáp lớn lắp trên máy kéo xích

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay