Nghiên cứu khả năng di động của xe chữa cháy rừng đa năng

84 14 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Hoàng Hà NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG DI ĐỘNG CỦA XE CHỮA CHÁY RỪNG ĐA NĂNG Chuyên ngành: Kỹ thuật máy Thiết bị giới hoá Nông Lâm nghiệp Mã số: 60.52.14 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: TS Dương Văn Tài Hà Nội, 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP HOÀNG HÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG DI ĐỘNG CỦA XE CHỮA CHÁY RỪNG ĐA NĂNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KỸ THUẬT Hà Nội, 2010 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Rừng nguồn tài nguyên quí giá người, rừng góp phần điều hòa khí hậu, chống sói mòn đất, giữ nước cho hồ thủy điện, nơi bảo tồn nguồn gen quí Đặc biệt Rừng nguồn cung cấp gỗ lâm đặc sản cho kinh tế quốc dân Nhưng diện tích rừng ngày suy giảm, nguyên nhân cháy rừng gây Trên giới hàng năm xảy hàng nghìn vụ cháy rừng làm hàng triệu rừng, điển hình vụ cháy rừng Liên bang Nga tháng 8/2010, làm cháy khoảng 700.000 ha, làm ô nhiễm không khí vùng rộng lớn, có thủ đô Mátxcơva, cháy rừng gây thiệt hại lớn kinh tế môi trường sinh thái Ở Việt Nam cháy rừng xảy thường xuyên, trung bình hàng năm có khoảng 1000 vụ cháy gây thiệt hại khoảng 10.000 ha, làm thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, gây tác hại lớn đến môi trường sinh thái Nhận thức tầm quan trọng công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư trang thiết bị, đưa nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp diện tích rừng bị cháy Hiện việc chữa cháy rừng Việt Nam chủ yếu thủ công (dùng cành dập lửa) nên suất hiệu thấp Một số đơn vị sử dụng thiết bị nhập từ nước hiệu chữa cháy không cao, không phù hợp với địa hình rừng Việt Nam Năm 2008, Bộ Khoa học Công nghệ giao cho Trường Đại học Lâm nghiệp chủ trì đề tài trọng điểm cấp Nhà nước: " Nghiên cứu công nghệ thiết kế chế tạo thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng", sau năm thực hiện, đề tài thiết kế chế tạo xe chữa cháy rừng đa năng, kết khảo nghiệm bước đầu cho hiệu chữa cháy cao, khả áp dụng vào thực tế tốt Song kết đề tài số tồn tại, chưa đề cập đến phần nghiên cứu động lực học xe, chưa đề cập đến khả kéo bám xe di động khu rừng có độ dốc Để có sở lý thuyết cho việc hoàn thiện xe chữa cháy rừng đa năng, cần thiết phải nghiên cứu khả di động xe trình xe hoạt động chữa cháy rừng Với lý trình bày trên, hướng dẫn Thầy giáo TS Dương Văn Tài, chọn thực đề tài "Nghiên cứu khả di động xe chữa cháy rừng đa năng" Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xuất phát từ lý thực đề tài nêu, đặt mục tiêu nghiên cứu sau: Xác định khả di động xe trình chữa cháy rừng khu rừng có độ dốc dọc dốc ngang, đồng thời xác định điều kiện an toàn xe trình hoạt động chữa cháy rừng Phạm vi nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khả di động xe chữa cháy rừng đa vấn đề rộng cần phải có thời gian dài, đề tài giới hạn nội dung nghiên cứu sau đây: - Thiết bị nghiên cứu: Luận văn không nghiên cứu tất trình động lực học xe chữa cháy rừng đa năng, mà tập trung nghiên cứu phục vụ cho việc sử dụng xe : Nghiên cứu khả di động xe khu rừng độ dốc dọc dốc ngang, nghiên cứu ổn định xe hoạt động chữa cháy rừng, nghiên cứu chế độ sử dụng xe chữa cháy rừng - Đối tượng hoạt động xe chữa cháy rừng đa năng: Luận văn không nghiên cứu tất loại địa hình rừngxe chữa cháy đa hoạt động, mà tập trung nghiên cứu số địa hình đặc trưng có diện tích rừng lớn, nguy cháy rừng cao, số địa hình khu vực Tây Nguyên Nội dung nghiên cứu đề tài Với phạm vi nghiên cứu trình bày phần trên, để đạt mục tiêu đề tài đặt ra, luận văn tập trung giải nội dung sau: a Nghiên cứu lý thuyết Nội dung nghiên cứu lý thuyết cần giải vấn đề sau: - Xây dựng mô hình tính toán toạ độ trọng tâm xe chữa cháy rừng đa - Thiết lập công thức tính toán toạ độ trọng tâm xe chữa cháy rừng đa - Xây dựng mô hình tính toán khả di động xe khu rừng có độ dốc dọc - Thiết lập công thức tính toán khả kéo bám xe di chuyển độ dốc dọc - Xây dựng mô hình tính toán khả di động xe khu rừng có độ dốc ngang - Thiết lập công thức tính toán khả di động xe đường có độ dốc ngang - Khảo sát khả chuyển động xe hoạt động chữa cháy rừng - Xác định điều kiện hoạt động an toàn xe hoạt động chữa cháy rừng b Nghiên cứu thực nghiệm Nghiên cứu thực nghiệm để kiểm nghiệm kết tính theo lý thuyết xác định toạ độ trọng tâm xe, xác định độ dốc dọc, dốc ngang mà xekhả di động Từ kết làm sở cho việc xác định điều kiện hoạt động an toàn xe chế độ sử dụng hợp lý xe chữa cháy đa Do nội dung nghiên cứu thực nghiệm bao gồm vấn đề sau: - Xác định thông số hình học xe chữa cháy rừng đa để phục vụ cho việc xác định toạ độ trọng tâm xe - Xác định trọng lượng toàn xe, trọng lượng đặt lên cầu trước cầu sau xe để phục vụ cho việc xác định toạ độ trọng tâm xe xác định khả kéo bám xe - Xác định toạ độ trọng tâm xe thực nghiệm để phục vụ cho tính ổn định xe - Xác định khả ổn định tĩnh (ổn định ngang) xe, để kiểm nghiệm kết tính theo lý thuyết - Xác định khả di động xe khu rừng có độ dốc dọc để kiểm nghiệm kết tính theo lý thuyết, đồng thời từ xác định chế độ sử dụng an toàn xe - Xác định khả di động xe khu rừng có độ dốc ngang tham gia chữa cháy rừng, để làm sở xác định chế độ sử dụng an toàn cho xe Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình cháy rừng Việt Nam Việt Nam có 12,8 triệu rừng (độ che phủ tương ứng 38,8%), với 10,8 triệu rừng tự nhiên triệu rừng trồng Trong năm gần diện tích rừng tăng lên, chất lượng rừng suy giảm, rừng nguyên sinh khoảng 7%, rừng thứ sinh nghèo kiệt chiếm gần 70% tổng diện tích rừng nước, loại rừng dễ xảy cháy, Việt Nam có khoảng triệu rừng dễ cháy bao gồm: rừng thông, rừng tràm, rừng tre nứa, rừng khộp, rừng non khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng đặc sản…, với diện tích rừng dễ xảy cháy rừng hàng năm, tình hình diễn biến thời tiết ngày phức tạp khó lường Việt Nam làm nguy tiềm ẩn cháy rừng cháy lớn ngày nghiêm trọng Trong vài thập kỷ qua, trung bình năm Việt Nam hàng chục ngàn rừng, cháy rừng khoảng 16.000 Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ cháy rừng thiệt hại cháy rừng gây vòng 40 năm qua (1963 - 2002) Cục Kiểm lâm tổng số vụ cháy rừng 47.000 vụ, diện tích thiệt hại 633.000 rừng (chủ yếu rừng non), có 262.325 rừng trồng 376.160 rừng tự nhiên Thiệt hại ước tính hàng ngàn tỷ đồng, chưa kể đến ảnh hưởng xấu môi trường sống, thiệt hại làm tăng lũ lụt vùng hạ lưu mà chưa xác định làm giảm tính đa dạng sinh học, phá vỡ cảnh quan, tác động xấu đến an ninh quốc phòng… Ngoài gây thiệt hại đến tính mạng tài sản người Một số số liệu điển hình cháy rừng thiệt hại cháy rừng gây Việt Nam năm qua sau: Năm 1976, tỉnh Cà Mau cháy 21.000 rừng Tràm, làm 02 người chết; Quảng Ninh từ năm 1962 - 1983, diện tích rừng Thông bị cháy 15.800 với 10.000 bát nhựa bị cháy, gây thất thu hàng ngàn nhựa thông số kho tàng bị cháy; tỉnh Lâm Đồng từ năm 1981 1994 cháy 43.238 rừng Thông số rừng trồng khác; tỉnh Cà Mau Kiên Giang diện tích rừng Tràm bị cháy năm (1976 1980) 43.600 gây thiệt hại triệu m3 gỗ, củi nhiều loại côn trùng, động vật cư trú đó, đồng thời cháy lớp than bùn từ 0,8 đến 1,2 m gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, đặc biệt năm 1998 Kiên Giang bị cháy 4.262 rừng, tổn thất 20 tỷ đồng; tỉnh Thừa Thiên Huế, mùa khô năm 1991, dùng lửa thiếu ý thức làm cháy 300 rừng Thông, thời gian ngắn thiêu huỷ khu rừng gây trồng 10 năm tuổi; tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk Lâm Đồng tỉnh bị cháy rừng lớn, tính riêng từ năm 1992 - 2000, bốn tỉnh xảy 1.825 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 13.290 rừng kinh tế Năm 1998, nước chịu ảnh hưởng tượng El Nilo xảy cháy 15.000 rừng, làm chết 13 người Năm 2002, xảy 1.198 vụ cháy rừng, thiệt hại 15.548 rừng (4.125 rừng tự nhiên 11.423 rừng trồng), thiệt hại hai vụ chaý rừng U Minh 5.415 ha, giá trị lâm sản thiệt hại ước tính khoảng 290 tỷ đồng (theo giá thị trường U Minh khoảng 500.000đ/m3), chưa kể hàng chục tỷ đồng chi phí chữa cháy chi phí để phục hồi rừng nhà nước Ngày 27/3/2006, Mù Cang Chải (Yên Bái), cháy 21,5 rừng trồng, thiệt hại 100% Ngày 17/3/2006 ban quản lý rừng đặc dụng Thanh Thuỷ (Hà Giang) cháy 25,1 rừng tự nhiên, thiệt hại 100% Đặc biệt từ tháng đến tháng năm 2002, vụ cháy rừng Tràm vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) làm thiệt hại 2.715 U Minh Hạ (Cà Mau) làm thiệt hại 2.703 ha, chưa kể đến tổn thất tài nguyên, môi trường, tính riêng cho công tác chữa cháy lên tới - tỷ đồng Hiện nay, nạn cháy rừng trở thành vấn đề nghiêm trọng quốc gia giới, đặc biệt nước có diện tích rừng lớn Vì vậy, hạn chế nạn cháy rừng bảo vệ môi trường sống nhân loại nhiệm vụ cấp bách quốc gia mà toàn giới 1.2 Tình hình nghiên cứu xe chữa cháy rừng giới Cháy rừng thảm họa thiên nhiên, hầu hết quốc gia giới quan tâm đến công tác nghiên cứu công nghệ thiết bị chữa cháy rừng Đối với số nước phát triển Mỹ, Canađa, Đức, hướng nghiên cứu thiết bị đại máy bay chữa cháy Theo tài liệu [55], [56], [57], nước phát triển có điều kiện kinh tế thiết bị chữa cháy rừng chủ yếu sử dụng máy bay phun hoá chất để dập tắt đám cháy (hình 1.1) Hình 1.1 Máy bay chữa cháy rừng Ngoài sử dụng máy bay chữa cháy rừng, số nước Nga, Mỹ nghiên cứu sử dụng xe chữa cháy rừng Theo liệu [36], [37],, [42], [44] , Mỹ nghiên cứu đưa vào sử dụng xe chữa cháy rừng chuyên dùng "Pzoteus", thiết bị di chuyển địa hình có độ dốc ≤ 150, hệ thống di chuyển xích nên tính ổn định cao, kết nghiên cứu xác 67 4000 3000 2000 1000 10 Hình 4.9 Kết đo lực tác dụng lên cầu trước theo độ dốc, xe nước Tương tự phần trên, sau thí nghiệm xử lý kết thí nghiệm thu số liệu ghi bảng 4.2 Bảng 4.2 Kết thí nghiệm tải trọng tác dụng lên cầu trước thay đổi độ dốc dọc xe xe chở đầy nước Số TN Độ dốc  (độ) Tải trọng tác dụng lên cầu trước (kg) Xe chứa đầy nước Xe không chứa nước 6712 3735 6454 3490 6172 3210 12 5748 2890 15 5219 2546 Từ kết thu bảng 4.2, sử dụng phần mền toán học thiết lập phương trình tương quan dộc dốc tải trọng tác dụng lên cầu trước xe trường hợp xechứa nước không chữa nước sau: QN = 6826 - 25,35α - 5,42 α2 Q0 = 3948,6 - 65,26 α - 1,889 α2 68 Từ kết thu bảng vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ Tải trọng tác dụng lên cầu trước (kg) góc  với tải trọng tác dụng lên cầu trước hình 4.10 hình 4.11 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 Độ dốc dọc xe ( độ) 12 15 Hình 4.10 Tương quan độ dốc α với tải trọng tác dụng lên cầu trước Tải trọng tác dụng lên cầu trước (kg) trường hợp xe chở đầy nước 4000 3500 3000 2500 2000 1500 Độ dốc dọc xe ( độ) 12 15 Hình 4.11 Tương quan độ dốc α với tải trọng tác dụng lên cầu trước trường hợp xe không chở nước Nhận xét: Căn vào kết thu có số nhận xét sau: - Khi xe lên dốc, trọng tâm téc nước thay đổi dịch chuyển phía cầu sau, độ dốc α tăng lên, tải trọng tác dụng lên cầu trước giảm đi, quan hệ tải trọng tác dụng lên cầu trước góc α hàm phi tuyến 69 - Khi xe lên dốc toạ độ trọng tâm xe theo chiều dọc thay đổi theo qui luật thay đổi tải trọng tác dụng lên cầu trước Khi lên dốc toạ độ trọng tâm xe dịch chuyển phía cầu sau xe - Kết thí nghiệm cho phép ta xác định toạ độ trọng tâm xe theo chiều dọc di chuyển dốc dọc - Khi xe lên dốc có chở đầy nước tải trọng tác dụng lên cầu trước xe giảm nhiều hơn, tọa độ trọng tâm dịch chuyển phía sau nhiều xe không chở nước - Khi xe lên dốc độ dốc α = 15 độ, tải trọng tác dụng lên cầu trước đủ lớn, xe không bị lái lên dốc cao - Với kết xác định cho thấy việc tính toán thiết kế phân bố tải trọng téc nước, hệ thống công tác xe chữa cháy rừng đa hợp lý 4.7.4 Kết xác định khả di động xe khu rừng địa hình có độ dốc dọc dốc ngang Sau tiến hành thí nghiệm nhiều loại địa hình khác nhau, nhiều loại thực bì khác nhau, với nhiều trường hợp khác nhau, kết thí nghiệm sau xử lý theo phương pháp thống kê toán học, loại bỏ giá trị bất thường, kết trung bình lần thí nghiệm ghi bảng 4.3 Bảng 4.3 Kết thí nghiệm khả di động xe khu rừng tham gia chữa cháy rừng Số TT Trọng tải làm việc xe Xe không chở nước, hệ thống cắt đất, cắt cây, cắt cỏ không hoạt động Xe chở đầy nước, hệ thống công tác không hoạt động Xe chở đầy nước, hệ thống công tác xe đồng thời hoạt động Khả di động độ dốc Độ dốc dọc Độ dốc ngang (độ) (độ) 17025' 6017' 1603' 5021' 15012' 503' 70 Nhận xét: Căn vào kết thí nghiệm thu trên, có nhận xét sau: Từ kết thí nghiệm đưa điều kiện làm việc an toàn có hiệu xe chống cháy rừng đa hoạt động chữa cháy rừng là: độ dốc dọc lớn xe di động α < 150; độ dốc ngang xe hoạt động an toàn β < 50 4.7.5 Kết xác định vận tốc xe hoạt động chữa cháy rừng Chúng tiến hành thực nghiệm sau: cho xe di chuyển địa hình với độ dốc khác nhau, hệ thống cắt làm cỏ rác hoạt động, dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian xe chạy, dùng thước dây đo quãng đường xe chạy, kết thực nghiệm thể bảng 4.4 Bảng 4.4 Kết thực nghiệm vận tốc xe chạy khu rừng TT Trạng thái làm việc xe Độ dốc (độ) Vận tốc (Km/h) 3042' 18,4 Xe không chở nước, hệ thống 9018' 16,2 công tác không hoạt động 14025' 9,7 3042' 16,4 9018' 11,9 14025' 7,8 3042' 14,1 9018' 8,2 14025' 4,9 Xe chở đầy nước, hệ thống công tác xe không hoạt động Xe chở đầy nước, hệ thống công tác xe đồng thời hoạt động Nhận xét: Khi xe chở đầy nước, hệ thống cắt cây, làm cỏ rác hoạt động di chuyển độ dốc 140 bánh xe có tượng trượt )lực bán nhỏ lực kéo), từ làm cho vận tốc xủa xe giảm 71 4.7.6 So sánh kết tính theo lý thuyết với kết nghiên cứu thực nghiệm 4.7.6.1 So sánh khả di động xe độ dốc Để đánh giá sai khác kết tính theo mô hình lý thuyết với kết nghiên cứu thực nghiệm, lập bảng so sánh, kết so sánh thể bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết so sánh mô hình tính theo lý thuyết thực nghiệm Khả di động xe độ dốc dọc ngang TT Tính theo mô hình lý thuyết Kết thực nghiệm Dốc dọc Dốc ngang Dốc dọc Dốc ngang Xe không chở nước, hệ thống công tác không hoạt động 20013' 9021' 17025' 6017' Xe chở đầy nước, hệ thống công tác xe không hoạt động 19020' 7008' 1603' 5021' Xe chở đầy nước, hệ thống công 18039' tác xe đồng thời hoạt động 6018' 15012' 503' Trạng thái làm việc xe Nhận xét: Căn vào kết so sánh đưa số nhận xét sau: - Sai lệch kết tính theo mô hình lý thuyết với kết thực nghiệm nằm phạm vi cho phép chấp nhận được, mô hình tính toán lý thuyết khả di động xe khu rừng hoạt động chữa cháy rừng tin cậy - Có sai lệch kết tính theo mô hình lý thuyết thực nghiệm trình thực nghiệm, nhiều yếu tố ảnh hưởng mà mô hình tính toán lý thuyết chưa kể đến yếu tố 72 - Như mô hình tính toán khả di động xe chữa cháy rừng đa hoạt động chữa cháy rừng lập chương đáng tin cậy 4.7.6.2 So sánh vận tốc xe Tương tự phần trên, để đánh giá mô hình tính toán lý thuyết vận tốc xe với kết thực nghiệm, lập bảng so sánh (bảng 4.6) Bảng 4.6 Bảng so sánh vận tốc tính theo lý thuyết thực nghiệm TT Trạng thái làm việc xe Độ dốc (đô) Vận tốc Vận tốc tính tính theo theo thực lý thuyết nghiệm Xe không chở nước, hệ 3042' 20,7 18,4 thống công tác không hoạt 9018' 18,4 16,2 động 14025' 13,3 9,7 Xe chở đầy nước, hệ thống 3042' 17,8 16,4 công tác xe không hoạt 9018' 13,5 11,9 động 14025' 8,9 7,8 Xe chở đầy nước, hệ thống 3042' 15,3 14,1 công tác xe đồng thời hoạt 9018' 9,1 8,2 động 14025' 5,2 4,9 Nhận xét: Căn vào kết so sánh có nhận xét sau: - Vận tốc thực nghiệm nhỏ vận tốc tính toán theo mô hình lý thuyết - Có sai lệch kết tính toán lý thuyết với thực nghiệm thực nghiệm có nhiều yếu tố ảnh hưởng mà mô hình lý thuyết chưa kể đến lồi lõm, mấp mô mặt đất rừng, cỏ rác, bụi, thảm mục, gốc bề mặt đất rừng, ảnh hưởng đến hệ số cản lăn bánh xe - Sự sai lệch kết nằm phạm vi cho phép (≤5%), kết tính toán lý thuyết cho thể chấp nhận 73 4.8 Kết luận chương Từ thực tế trình thực nghiệm, xác định tải trọng tác dụng lên cầu trước xe hoạt động chữa cháy rừng, với kết nhận cho phép đến số kết luận sau: Đã xác định trọng lượng toàn xechứa đầy nước không chứa nước, tải trọng tác dụng xe lên cầu trước, cầu sau đường độ dốc dọc xe thay đổi Các kết xác định sử dụng tính toán luận văn này, sử dụng làm tài liệu để tính toán hoàn thiện, sử dụng xe chữa cháy rừng đa Bằng phương pháp đầu đo lực thiết bị đo DMC, xác định tải trọng tác dụng lên cầu trước xe độ dốc dọc xe thay đổi, kết để sử dụng việc xác định toạ độ trọng tâm xe theo chiều dọc lên dốc, khảo sát khả lái xe lên dốc Bằng nghiên cứu thực nghiệm trường xác định khả di động xe hoạt động chữa cháy rừng, khu rừng đường là: Độ dốc dọc lớn xe di động α < 150; độ dốc ngang an toàn xe di động β ≤ 50 Kết so sánh mô hình tính theo lý thuyết thực nghiệm có sai lệch nằm phạm vi cho phép, mô hình tính theo lý thuyết đáng tin cậy Kết nghiên cứu thực nghiệm làm tài liệu cho việc sử dụng an toàn hiệu xe chữa cháy rừng đa 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trên sở nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm khả hoạt động xe chữa cháy rừng đa hoạt động chữa cháy rừng, đạt số kết sau: Xe chữa cháy rừng đa đề tài KC07.13/06 - 10 thiết kế chế tạo thử nghiệm thực tiễn chữa cháy rừng khu vực Tây Nguyên Kết thử nghiệm cho thấy suất hiệu chữa cháy cao, thiết bị có khả di động khu rừng đường Bằng nghiên cứu khoa học lý thuyết ôtô - máy kéo, xác định toạ độ trọng tâm xe chữa cháy theo chiều dọc xe chiều cao xe Bằng lý thuyết ôtô, luận văn khảo sát lực kéo chủ động, nhân tố động lực học xe, khảo sát thời gian tăng tốc quãng đường tăng tốc số truyền i xe chữa cháy rừng đa Bằng nghiên cứu lý thuyết ôtô, đề tài thiết lập phương trình chuyển động tổng quát xe hoạt động chữa cháy khu rừng, tiến hành khảo sát khả di động xe, kết khảo sát mô hình lý thuyết xác định độ dốc dọc lớn xe di chuyển α < 170 Đề tài xây dựng mô hình tính toán khả di động xe di động khu rừng có độ dốc ngang, xe chuyển động đường vòng, khảo sát toán xác định độ dốc ngang lớn xe di động an toàn β < 60 Bằng nghiên cứu thực nghiệm xác định khả di động xe khu rừng đường hoạt động chữa cháy rừng thực địa Kết khảo nghiệm xác định độ dốc dọc lớn mà xe 75 hoạt động an toàn hiệu α < 150, độ dốc ngang xe hoạt động an toàn β ≤ 50 Bằng nghiên cứu thực nghiệm đề tài xác định tải trọng tác dụng lên cầu trước thay đổi độ dốc dọc xe từ 0- 150, kết cho thấy phân bố tải trọng hệ thống công tác xe lên cầu hợp lý, tài liệu phục vụ cho công tác tính toán hoàn thiện xe chữa cháy rừng đa Kiến nghị Nghiên cứu khả di động xe rộng, cần nhiều thời gian Do thời gian nghiên cứu có hạn, với giới hạn đề tài trình bày phần mở đầu, để luận văn hoàn thiện cần phải tiếp tục nghiên cứu số vấn đề sau: Cần tiếp tục nghiên cứu khả di động xe vượt qua chướng ngại vật rãnh sâu, bụi rậm, gốc lớn Cần tiếp tục nghiên cứu khả chuyển động xe trường hợp đặc biệt như: xe vừa di chuyển lên dốc dọc, vừa có dốc ngang đồng thời lại cho xe quay vòng, hệ thống công tác xe đồng thời hoạt động Cần nghiên cứu khả di chuyển xe qua địa hình lồi lõm ảnh hưởng đến góc vát phía trước phía sau xe 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Nguyễn Hữu Cẩn (2007), Lý thuyết ô tô máy kéo, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Hữu Nam (2004) Thí nghiệm ô tô, Nxb khoa học kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Nhật Chiêu (2010), Nghiên cứu dao động thiết kế hệ thống ổn định xe chữa cháy rừng đa năng, chuyên đề cấp đề tài Nhà nước KC07.13/06-10 ED Chudacop(1972) Cơ sở lý thuyết ô tô máy kéo Nxb Moskva (bản dịch) Trần Chí Đức(1981), Thống kê toán học, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Chu Tạo Đoan (2001), Cơ học lý thuyết, Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội Nguyễn Phúc Hiểu (1999), Nghiên cứu ảnh hưởng khung xương ôtô chuyển động đường, Luận án TS, Đại học Bách khoa, Hà Nội Võ Văn Hường (2004), Thiết lập mô hình khảo sát dao động ôtô vận tải nhiều cầu, Luận án TS, Đại học Bách khoa, Hà Nội Đặng Thế Huy (1995), Một số vấn đề học giải tích học máy, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 10 Đặng Thế Huy (1995), Phương pháp nghiên cứu khoa học khí nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 11 Đặng Tiến Hòa (2000), Nghiên cứu số vấn đề động lực học liên hợp máy kéo cớ nhỏ hai bánh, luận án tiến sỹ kỹ thuật, Đại học NNI 12 Lê Công Huỳnh (1995), Phương pháp nghiên cứu khoa học phần nghiên cứu thực nghiệm Nxb Nông nghiệp Hà Nội 13 Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm (1999), Thiết kế chi tiết máy, Nxb giáo dục Hà Nội 77 14 Phạm Ngọc Hưng (1999), Nghiên cứu công nghệ chữa cháy rừng thông rừng tràm, Đề tài cấp nhà nước 04.01.01.07 15 Phạm Thượng Hàn (1994), Kỹ thuật đo lượng đại lượng vật lý Tập I Nxb Giáo dục 16 Nguyễn Văn Khang (2000), Dao động kỹ thuật, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 17 Phạm Văn Lang, Nguyễn Huy Mỹ (1992), Phương pháp điều khiển học kỹ thuật ứng dụng nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà nội 18 Phạm Văn Lang, Bạch Quốc Khang (1998), Cơ sở lý thuyết quy hoạch thực nghiệm ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Vũ Đức Lập (1994), Dao động ôtô, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội 20 Vũ Thế Lộc, Vũ Thanh Bình, (2000), Máy làm đất, Nhà xuất Giao thông vận tải Hà Nội 21 Nguyễn Văn Muốn, Nguyễn Viết Lầu, (1999), Máy canh tác nông nghiệp Nxb Giáo dục 22 Hoàng Hữu Nguyên (2008), Máy thiết bị chế biến gỗ tập I, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Phan Thanh Ngọ (1996), Nghiên cứu số biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng Thông ba (Pinus.kesiya Royle ex Gordon), rừng Tràm (Melaleuca cajuputi Powel) Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp 24 Vương Văn Quỳnh (2005), Báo cáo đề tài "Nghiên cứu xây dựng giải pháp phòng cháy khắc phục hậu cháy rừng cho vùng U Minh Tây Nguyên Đề tài cấp Nhà nước KC08 25 Trần Minh Sơn (2002), Nghiên cứu khả chịu tải khung xương xe ca tự đóng tác dụng tải trọng mặt đường ngẫu nhiên Việt Nam, Luận án TS, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội 78 26 Nguyễn Quang (1983) Vận chuyển gỗ đường ô tô, Nxb Nông nghiệp 27 Bùi Thế Tân, Trần Vũ Thiệu (1980), Các phương pháp tối ưu hoá, Nxb Giao thông vận tải Hà Nội 28 Đinh Ngọc Tuấn (2002), Giáo trình sở lý hoá trình phát triển dập tắt đám cháy, Nxb Khoa học kỹ thuật 29 Dương Văn Tài (2008), Nghiên cứu khảo nghiệm cải tiến thiết bị chữa cháy rừng sử dụng đất cát, không khí nước dạng sương, Báo cáo kết nghiên cứu đề tài cấp sở Bộ Nông nghiệp PTNT 30 Dương Văn Tài, (2010), Nghiên cứu công nghệ thiết kế chế tạo thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng, báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài trọng điểm cấp Nhà nước 31 Lê Đình Thơm (2006), Nghiên cứu hiệu dập lửa số loại dụng cụ thủ công chữa cháy cho rừng trồng tỉnh Quảng Trị, Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật, Đại học Lâm nghiệp 32 Lê Văn Tiến (1991), Giáo trình lý thuyết xác suất thống kê toán học Nxb Đại học Giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội 33.Nguyễn Văn Trà (2006), Nghiên cứu ứng dụng hệ thống treo bán tích cực sơ đồ 1/4 để nâng cao độ êm dịu chuyển động ô tô, Luận án TS, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội 34.Nguyễn Quốc Trung (2001), Xử lý tín hiệu lọc số, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 35.Lưu Văn Tuấn (1993), Nghiên cứu dao động xe ca Ba Đình, sở để tính biện pháp nâng cao độ êm dịu chuyển động, Luận án TS, Đại học Bách khoa, Hà Nội 35 Ngô Văn Xiêm, Bùi Đình Thành, Tạ Chí Công, (2004), Giáo trình cung cấp nước chữa cháy, Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 79 Tiếng Anh 36 A.A Brown, K.P Davis, Forest fire: Control and Use 2nd edition McGraw Hill C Chandler, (1991), Forest-fire Management and Organization (Fire in Forestry; Vol 2), Krieger Publishing Company 37 Enrico Marchi a, Enrico Tesi b, Niccolo` Brachetti Montorselli a, Francesco Neri Helicopter activity in forest fire-fighting: A data analysis proposal Forest Ecology and Management 234S (2006) S254, Available online at 38 Fire in Indonesia and the Integrated Forest Fire Management Project IFFM (IFFN No 23 - December 2000, p 12-16) 39 Gorte, R.W (2000), Forest Fire Protection, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, The Library of Congress, Order Code L30755 40 Myung-Hee Jo, Yun-Won Jo, Joon Bum Kim, Developing the forest fire extinguish equipment management system using GPS and GIS Available online at 31 M H Jo, M B Lee, K D Bu, S R Baek, 2000 The Construction of Forest Fire Monitoring System using Internet GIS and Satellite Images, Proceedings of International Symposium on Remote Sensing, pp.61-64 41 SAF(2), (2004), Fire Preparedness a Hot Topic in House and Senate Hearings, The Forestry Source 9(6), http://www.safnet.org/periodicals/forestrysource.cfm) 42 USFS, (2000), Policy implications of large fire management: a strategic assessment of factors influencing costs, State and Private Forestry, Washington 43 Wybo, J L., G Eftiquidis, D Kotsouris, T Manganas, D.X Viegas, T Apostolopoulos, E Pelosio, G Bovio, A Ollero, D Schmidt and A Criado, DEDICS (1998), A general framework for supporting management of forest fires, Proceedings of the III International Conference on Forest Fire Research Vol II, pp 2405-2421, Coimbra 1998 80 Tiếng Trung 44 黄仁楚主编。营林机械理论与计算(第二版), 中国林业出版社,1991 45.风力灭火机课题组。风力灭火机灭火原理的试验研究,南京林业大学 1989 46 林业部护林防火办公室编。森林防火, 中国林业出版社,1984 47 北京林业大学主编。森林防火实用教材,北京林业大学,1980 48 国庆,周永钊。改善风力灭火机性能的试验研究, 南京林业大学报,1990年第三期 49 啟字,洪大森等。CGL25/5型轮式森林消防车的研制, 北京林业大学森工系,1990 50 东北林业大学主编。营林机械化, 中国林业出版社,1983 51 张扬主编。农业机械化及其运用原理, 中国人民大学出版社,1989 52 蒋波。智能喷水灭火装置研究与开发, 南京理工大学硕士学位论文,2003 53 冯艳红。基于web的森林防火专家系统的研究, 西北林业大学硕士学位论文,2005 54 邹国立,王立伟,实用森林草原灭火战术技术 呼赫浩特: 内蒙古大学出版社,1989 55 董斌兴。森林火灾扑救 。哈尔滨,东北林业大学出版社,1999 56 唐纳德,波瑞。野外火的扑救 。北京, 中国林业出版社,1989 57 姚树人,文定元。森林消防管理学。北京, 中国林业出版社,2004 58 郑怀兵,张南群。森林防火。北京,中国林业出版社,2006 81 PHỤ LỤC ... pháp nghiên cứu nêu trình bày cụ thể chương tiến hành nghiên cứu nội dung luận văn 23 Chương NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG DI ĐỘNG CỦA XE CHỮA CHÁY RỪNG ĐA NĂNG KHI HOẠT ĐỘNG CHỮA CHÁY RỪNG Xe chữa cháy rừng. .. học xe chữa cháy rừng đa năng, mà tập trung nghiên cứu phục vụ cho việc sử dụng xe : Nghiên cứu khả di động xe khu rừng độ dốc dọc dốc ngang, nghiên cứu ổn định xe hoạt động chữa cháy rừng, nghiên. .. nghiên cứu chế độ sử dụng xe chữa cháy rừng - Đối tượng hoạt động xe chữa cháy rừng đa năng: Luận văn không nghiên cứu tất loại địa hình rừng mà xe chữa cháy đa hoạt động, mà tập trung nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng di động của xe chữa cháy rừng đa năng , Nghiên cứu khả năng di động của xe chữa cháy rừng đa năng , Nghiên cứu khả năng di động của xe chữa cháy rừng đa năng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay