Câu hỏi đường lên đỉnh olympia môn hóa và sinh

2 105 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:53

Câu hỏi thi đường lên đỉnh OLYMPIA Môn : Sinh học Câu 1: Người tìm tế bào ai? Đáp án: Nhà bác học người Anh Rober Hook Câu 2: San hô thuộc ngành ? A.Động vật nguyên sinh C.Giun tròn Đáp án: B.Ruột khoang B.Ruột khoang D.Giun đốt Câu 3: Loại tế bào bảo vệ thể chống máu? A Hồng cầu B Bạch Cầu C Tiểu cầu Đáp án: C D.Bạch huyết Câu 4: Ngày hiến máu nhân đạo Việt Nam là: A Ngày tháng B Ngày tháng C.Ngày tháng Đáp án: B.Ngày tháng D Ngày 10 tháng Câu 5: Máu từ phổi tim tới tế bào có màu đỏ tươi do: A Máu mang theo nhiều chất dinh dưỡng B Máu mang theo nhiều khí nitơ C Máu mang theo nhiều khí cacbonic D Máu mang theo nhiều khí oxi Đáp án: D.Máu mang theo nhiều khí oxi Câu 6: Bộ NST 2n = 48 loài nào? A Người B Gà C Ruồi giấm Đáp án: D.Tinh tinh D Tinh tinh Câu 7: Cơ quan hô hấp giun đất ? Đáp án: Da Câu 8: Những tế bào máu có khả vận động, chúng giúp thể chống lại tác nhân gây nhiễm khuẩn nhiễm độc qúa trình thực bào qúa trình miễn dịch Đáp án: Bạch cầu Câu 9: Loài động vật nguyên sinh mà dựa vào nhà khoa học chứng minh nguồn gốc động vật thực vật ? Đáp án: Trùng roi xanh Câu 10: Cá rô phi ấp trứng đâu? Đáp án: Cá rô phi ấp trứng miệng Câu hỏi thi đường lên đỉnh OLYMPIA Môn : Hóa học Câu 1: Chất dùng để khắc chữ hình vật liệu thủy tinh? Đáp án: Axít flohiđric(HF) Câu 2: Nguyên tố hóa học phổ biến vũ trụ ? Đáp án: Hiđrô(H) Câu 3: Nguyên tố hoá học sử dụng nhiều việc chế tạo chip vi tính ? Đáp án: Silic (Si) Câu 4: Đốt cháy 1,12g sắt oxi thu 1,6g Fe xOy Xác định công thức hóa học oxit sắt trên, biết phản ứng xảy hoàn toàn Đáp án: B Fe2O3 Câu 5: Dung dịch nước đường chưa bão hòa, để thu dung dịch bão hòa cần phải: A Lọc dung dịch B Khuấy dung dịch C Làm lạnh dung dịch đến nhiệt độ thích hợp D Thêm nước vào khuấy Đáp án: Câu C Làm lạnh dung dịch đến nhiệt độ thích hợp Câu 6: Độ tan NaCl nước 25 0C 36 g Dung dịch NaCl 250C dung dịch bão hòa nếu: A Dung dịch có nồng độ 25% B Dung dịch có nồng độ 36% C Dung dịch có nồng độ 26,47% D Dung dịch có nồng độ 24,67% Đáp án: Câu C Dung dịch có nồng độ 26,47% Câu 7: Nguyên nhân gây ngộ độc khí than do: Đáp án: Khí cacbon oxit (CO) Câu 8: Ở nhiệt độ thường chất khí, không màu, không mùi, không trì cháy hô hấp, hóa lỏng -1960C Đó khí sau đây? A.Khí Oxi B.Khí Nitơ C.Khí Hiđrô D.Khí Cacbon đioxit Đáp án: B.Khí Nitơ (N2) Câu 9: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao, dùng làm dây tóc bóng đèn điện Đáp án: Wolfram (W) Câu 10: Hiện tượng chất rắn chuyển sang thể khí? Đáp án: Thăng hoa .. .Câu hỏi thi đường lên đỉnh OLYMPIA Môn : Hóa học Câu 1: Chất dùng để khắc chữ hình vật liệu thủy tinh? Đáp án: Axít flohiđric(HF) Câu 2: Nguyên tố hóa học phổ biến vũ trụ ? Đáp án: Hiđrô(H) Câu. .. Đáp án: Silic (Si) Câu 4: Đốt cháy 1,12g sắt oxi thu 1,6g Fe xOy Xác định công thức hóa học oxit sắt trên, biết phản ứng xảy hoàn toàn Đáp án: B Fe2O3 Câu 5: Dung dịch nước đường chưa bão hòa,... án: Câu C Dung dịch có nồng độ 26,47% Câu 7: Nguyên nhân gây ngộ độc khí than do: Đáp án: Khí cacbon oxit (CO) Câu 8: Ở nhiệt độ thường chất khí, không màu, không mùi, không trì cháy hô hấp, hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đường lên đỉnh olympia môn hóa và sinh , Câu hỏi đường lên đỉnh olympia môn hóa và sinh , Câu hỏi đường lên đỉnh olympia môn hóa và sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay