Báo cáo tổng kết năm học của tổ hoá sinh trường THCS

10 47 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:53

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU TỔ HÓA SINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 – 2016 I Tình hình số lượng: Số lượng : 12 giáo viên ( 10 giáo viên nữ ) ĐHSP :09 CĐSP: 03 ĐV : 03 II.Đánh giá hoạt động tổ năm học: 1.Thực chương trình đổi PPGD: -Chú trọng đổi PPGD, dạy học theo định hướng phát triển lực tích hợp với dạy học theo chủ đề Thực chủ đề / năm học/ môn -Đánh giá việc thực nội dung chương trình theo chuẩn kiến thức kĩ : Đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ tất môn tổ phụ trách Đánh giá công tác bồi dưỡng đội ngũ, ứng dụng CNTT; thực chuyên đề năm học -Công tác bồi dưỡng đội ngũ quan tâm thông qua sinh hoạt chuyên môn, tập huấn, dự - Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy hạn chế số giáo viên - Các chuyên đề năm học : chuyên đề + Bồi dưỡng kĩ thực hành hóa Thời gian thực : Tháng 10 Giáo viên thực hiện: Trương Thị Thanh Hiền + Một số biện pháp giáo dục học sinh Thời gian thực : Tháng 11 Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Chín + Bồi dưỡng kĩ thực hành hóa Thời gian thực : Tháng 12 Giáo viên thực hiện: Nguyễn Xuân Ngọc + Thẩm định sản phẩm đăng trang Web trường học kết nối Giáo viên thực : Kiểm tra viên kiêm nhiệm Các sản phẩm thẩm định đưa lên trang “ Trường học kết nối “ + Chủ đề “ ADN gen” + Tính chất hóa học muối, số muối quan trọng – Phân bón hóa học + Chủ đề “ Sự oxi hóa- Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng oxi” Kết học tập học sinh: - Công tác bồi dưỡng HS khiếu + Bồi dưỡng theo kế hoạch nhà trường : Môn hóa 9: buổi/tuần; Môn sinh 9: buổi/tuần + Kết HSG cấp thành phố cấp tỉnh Môn sinh 9: giải cấp TP ( giải ba , giải kk) Môn hóa học : giải cấp TP ( giải , giải nhì, giải ba) giải cấp tỉnh ( giải nhì, giải ba, giải khuyến khích ) Đánh giá việc thực phong trào thi đua vận động: Tập thể giáo viên tổ hóa sinh hưởng ứng thực tốt việc Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ; gắn với việc đưa nội dung vận động ngành vào phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Đánh giá việc thực đổi kiểm tra đánh giá, đổi phương pháp giảng dạy tích hợp liên môn: Giáo viên tổ nhiệt tình, có trách nhiệm công việc hết lòng học sinh; Chú trọng tổ chức điều khiển lớp học, học tập tích cực, chủ động quan tâm đến đối tượng, đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận lực học sinh sử dụng triệt để phương pháp dạy học tích cực Bên cạnh đó, tiết dạy dành thời gian thích hợp cho việc luyện tập củng cố, khắc sâu kiến thức trọng tâm học, sử dụng đồ dùng có hiệu quả.Tích hợp liên môn bài, mục có nội dung tích hợp phù hợp Đổi đề kiểm tra ma trận đề thống nhóm chuyên môn Lấy đủ số điểm theo phân phối chương trình, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, nội dung giảm tải có phân loại đối tượng HS Nâng cao tỉ lệ câu hỏi vận dụng ( Mức độ biết : 20 % Mức độ hiểu : 40% : Mức độ vận dụng : 40%) Chấm nghiêm túc, khách quan, ý sửa lỗi, nêu ưu điểm, khuyết điểm hướng sửa sữa khuyết điểm cho học sinh Trả kiểm tra quy định Tuy nhiên số đề kiểm tra chưa theo sát ma trận, tỉ lệ % mức độ yêu cầu đề kiểm tra chênh lệch ( Ở môn hóa) 6.Kết năm học 2015-2016: - Kiểm tra hồ sơ: 12 : Xếp loại tốt 12 - Dự kiểm tra tiết : Xếp loại giỏi -Kiểm tra toàn diện giáo viên : Xếp loại tốt -Phân loại chất lượng giáo viên : Giỏi : 12 ; Khá : 01 -Xếp loại thi đua năm: + LĐTT: 09 + HTNV: 03 + Danh hiệu thi đua tổ : Tập thể lao động xuất sắc Pleiku 19.5.2016 TTCM 5.II ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 20142015 Công tác tư tưởng trị: - 100% đồng chí giáo viên tổ có lập trường, tư tưởng trị vững vàng, kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội tư tưởng Hồ Chí Minh - Đa số đ/c GV tổ chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước, quy định ngành, địa phương nội quy nhà trường - Tiếp tục thực nghiêm túc theo Nghị Trung ương IV điều Đảng viên không làm, Nghị Chi THCS Đại Đồng nhiệm kỳ 2015-2020 đặc biệt tham gia tích góp phần vào thành công Đại hội Đảng xã Đại Đồng lần thứ XXIII, tiến tới Đại hội Đảng huyện Kiến Thụy lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 - Nêu cao tinh thần học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; thầy giáo, cô giáo gương sáng tinh thần học tập sáng tạo cho học sinh noi theo Công tác tổ chức thi đua: - Ổn định công tác tổ chức tổ chuyên môn, ưu tiên đồng chí CB-GV trẻ vị trí chủ chốt tổ, tạo CB nguồn cho nhà trường bồi dưỡng phát triển lực quản lý cho đội ngũ - Trong học kỳ II tổ điều động thêm đồng chí GV trẻ, trường, có trình độ đại học (chính quy) chuyên môn vật lý tập việc tăng thêm sức mạnh, tạo tảng để nâng cao chất lượng môn vât lý nhà trường - Về công tác thi đua: 100% đồng chí GV tổ tích cực tham gia phong trào thi đua nhà trường công đoàn phát động; 100% đồng chí GV tổ tham gia thực làm hồ sơ trường chuẩn kiểm định chất lượng Đây nhiệm vụ trị nhà trường nên đ/c GV nêu cao tính tiền phong gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tháng năm 2015 Công tác chuyên môn: Thực tốt quy chế chuyên môn ngành nội quy nhà trường Có tinh thần trách nhiệm công việc giao, tâm phấn đấu thực thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 Kết sau: 3.1 Về soạn bài: - 100% GV soạn theo chương trình Có đầu tư nghiên cứu tài liệu nâng cao chất lượng soạn, đủ bước lên lớp, đổi phương pháp soạn giảng theo chương trình chuẩn kiến thức kỹ nội dung giảm tải Bộ GD&ĐT, thực theo văn đạo chuyên môn Sở GD&ĐT Hải Phòng văn hướng dẫn thực quy chế chuyên môn Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thụy Đa số các đồng chí giáo viên tổ chuyên môn thực đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận, phát triển lực học sinh - Bài soạn trình bày sạch, đẹp, khoa học, có đầu tư nghiên cứu tài liệu, nâng cao chất lượng soạn: đ/c Đào Sỹ, đ/c Thoa, đ/c Phạm Hà, đ/c Dương - Tồn tại: + Một số đ/c trình bày giáo án chưa khoa học, giáo án chưa có chất lượng 3.2 Về giảng dạy: - Hầu hết đ/c giáo viên tổ nhiệt tình, có trách nhiệm công việc hết lòng học sinh; Chú trọng tổ chức điều khiển lớp học, học tập tích cực, chủ động quan tâm đến đối tượng, đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận lực học sinh sử dụng triệt để phương pháp dạy học tích cực phương pháp bàn tay nặn bột, phương pháp phát giải vấn đề; đặc biệt tích cực sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực kỹ thuật đồ tư duy, kỹ thuật khăn phủ bàn, kỹ thuật bể cá, Bên cạnh đó, tiết dạy dành thời gian thích hợp cho việc luyện tập củng cố, khắc sâu kiến thức trọng tâm học, sử dụng đồ dùng có hiệu - Tồn tại: + HS yếu chưa quan tâm nhiều + Khâu tổ chức quản lý lớp học vài đ/c hạn chế + Phân phối thời gian chưa hợp lý Phần hướng dẫn học nhà sơ sài 3.3 Chấm trả kiểm tra: - Ra đề kiểm tra theo văn hướng dẫn chuyên môn Sở GD&ĐT Hải Phòng Thông tư 58 Bộ GD&ĐT Lấy đủ số điểm theo phân phối chương trình, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, nội dung giảm tải có phân loại đối tượng HS Các đề kiểm tra nộp Hội đồng thẩm định đề kiểm tra trường đầy đủ, thời gian theo quy định - Chấm nghiêm túc, khách quan, ý sửa lỗi, nêu ưu điểm, khuyết điểm hướng sửa sữa khuyết điểm cho học sinh Trả kiểm tra quy định - Chấm HS thường xuyên, qui định 3.4 Bồi dưỡng HS giỏi: - Hầu hết GV phân công bồi dưỡng HSG nhiệt tình, có trách nhiệm, đầu tư công sức chất sám - Hầu hết môn có giải, nhiều giải có chất lượng cao toán 8, hoá 8, sinh 9, công nghệ TH vật lý - Tồn tại: + Môn toán 9, sinh 8, TH công nghệ TDTT: giải + Số giải HSG cấp huyện giữ vững số lượng giải giải cao giải HS giỏi cấp Thành phố 3.5 Dự thăm lớp: - Tích cực dạy tốt học tốt, dự thăm lớp, học hỏi đồng nghiệp Mỗi đ/c giáo viên đăng ký 01 tiết dạy tốt đợt thi đua kỷ niệm số ngày lễ lớn Hầu hết dự đủ số tiết theo quy định - Có đủ nhận xét, xếp loại sau tiết dự thể học hỏi, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ 3.6 Vào điểm: - Hầu hết đồng chí tổ cập nhật điểm thường xuyên sổ cái, lấy đủ số chân điểm theo quy định - Tồn tại: + Còn vài đồng chí vào điểm sai, sửa chữa không quy định 3.8 Làm sử dụng đồ dùng dạy học: - 100% đồng chí GV tổ thực đăng ký mượn sử dụng đồ dùng dạy học đầy đủ, có hiệu Đặc biệt môn vật lý 7, hoá hoá - Tổ thực làm 02 đồ dùng dạy học dự thi cấp huyện có giải: Đồ dùng liên môn môn vật lý công nghệ: Áp suất chất lỏng đời sống kỹ thuật: đạt giải BA; Đồ dùng môn vật lý 7, 9: Sơ đồ mạch điện thông minh: đạt giải Ba 3.8 Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: + Tham gia đủ buổi sinh hoạt chuyên môn cụm, thảo luận đủ chuyên đề theo kế hoạch đề + Sinh hoạt nhóm chuyên môn theo định kỳ song hiệu chưa cao, đặc biệt nhóm Sinh, Hoá, TD 3.9 Công tác kiểm tra nội bộ: - Kiểm tra toàn diện: 09/09 đ/c: Xếp loại Xuất sắc: 04 đ/c Khá: 04 đ/c Đạt yêu cầu: đ/c - Kiểm tra chuyên đề: 100% đồng chí GV tổ kiểm tra đầy đủ chuyên đề chuyên đề đổi PPDH, chuyên đề ứng dụng CNTT dạy học, chuyên đề bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém, chuyên đề đối khớp, chuyên đề đề kiểm tra định kỳ theo ma trận, chuyên đề mượn sử dụng đồ dùng dạy học Tất chuyên đề thực nghiêm túc, quy chế với kết tốt - Kiểm tra đột xuất: 100% đồng chí GV tổ kiểm tra đột xuất 02 lần học kỳ; kết kiểm tra thực quy chế chuyên môn xếp loại tốt Công tác khác: 4.1 Công tác chủ nhiệm: - Hầu hết GV làm công tác chủ nhiệm nhiệt tình, quan tâm sát đến đối tượng lớp chủ nhiệm, có trách nhiệm cao Tổ chức lớp thực tốt nhiệm vụ năm học (đ/c Thoa, đ/c Chuyên) - Tồn tại: + Phụ trách trực ban nhìn chung đảm bảo, tượng HS học muộn, bỏ tiết + Thể dục chưa thường xuyên giám sát nhắc nhở HS thực nghiêm túc + Kết hợp GVCN, GV TPT trực ban chưa thường xuyên 4.2 Công tác kiêm nhiệm: - Đ/c Thoa tham gia công tác Đảng cấp uỷ chi nhiệm kỳ 2015-2020; - Đ/c Sỹ tham gia công tác công đoàn, UV BCH công đoàn, trưởng ban TTND; - Đ/c Ngữ tham gia công tác Chủ nhiệm UBKT công đoàn - Các đồng chí làm công tác kiêm nhiệm có trách nhiệm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ 4.3 Công tác làm hồ sơ trường chuẩn: - Tổ KHTN tiến hành phân công nhiệm vụ cho thành viên thực từ đầu năm học với kết sau: + Tiêu chuẩn (đ/c Sỹ, đ/c Phạm Hà): Dần hoàn thiện hồ sơ loại kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết loại biên bản; + Tiêu chuẩn (đ/c Chuyên, đ/c An): Đã có thông báo thu bổ sung văn bằng, chứng phiếu đánh giá công chức, viên chức hàng năm; + Tiêu chuẩn (đ/c Thoa, đ/c Hạnh): Đang hoàn thiện báo cáo; + Tiêu chuẩn (đ/c Dương): Đã liên hệ với phận liên quan (thư viện, thiết bị-đồ dùng đ/c phụ trách sở vật chất nhà trường) để phối hợp thực + Tiêu chuẩn (đ/c Ngữ, đ/c Huệ): Đã liên hệ với phận liên quan làm hồ sơ - Đ/c Sỹ phụ trách chung tiêu chuẩn, kiểm tra, đôn đốc nhóm tập hợp loạị hồ sơ gửi mẫu báo cáo tiêu chuẩn cho nhóm Phấn đấu hoàn thành hồ sơ trường chuẩn ba năm học 2012-2013, 2013-2014 2014-2015 vào tháng năm 2015 III KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014 - 2015 Học lực: Môn TOÁN LÝ SINH Lớp HỌC LỰC Sĩ số Giỏi TL % Khá Nữ SL TL % TB Nữ SL TL % Yếu SL Nữ SL Nữ SL TL % Nữ 6A 42 17 13 35% 11 30% 24% 11% 6B 40 14 22% 15 47% 25% 2 6% 7A 37 13 17 47% 14% 14 39% 0% 7B 32 14 10 33% 27% 10 33% 7% 8A 32 15 10 30% 17 52% 6 18% 0% 8B 30 18 23% 15% 25 64% 3% 9A 32 19% 19% 12 57% 1 5% 9B 38 14 14 50% 10 12 43% 7% 0 0% 6A 42 17 22% 22 59% 12 19% 0 0% 6B 40 14 3% 18 56% 13 13 41% 0 0% 7A 37 13 12 33% 17 47% 19% 0 0% 7B 32 13 30% 15 50% 6 20% 0% 8A 32 15 10 30% 17 52% 6 18% 0% 8B 30 18 16 41% 11 20 51% 8% 0 0% 9A 32 6 29% 38% 33% 0 0% 9B 38 14 14 50% 10 12 43% 7% 0 0% 6A 42 17 13 35% 14 38% 10 27% 0% 6B 7A 40 37 14 13 7 22% 20% 11 19 34% 54% 11 14 44% 26% 0 0% 0% 0 HOÁ CN Môn 7B 32 14 27% 11 37% 10 33% 1 3% 8A 32 15 12 36% 12 15 45% 18% 0 0% 8B 30 18 21 54% 16 14 36% 10% 0 0% 9A 32 14% 38% 38% 10% 9B 38 15 12 41% 10 17 59% 0% 0 0% 9A 32 19% 33% 10 48% 0 0% 9B 30 14 32% 12 43% 25% 0% 8A 32 16 15% 18% 22 67% 10 0% 8B 38 18 18% 18 46% 24 62% 0% 8A 32 16 10 30% 14 42% 27% 0% 8B 30 18 23% 19 49% 11 28% 0% 9A 32 19% 33% 10 48% 0 0% 9B 38 14 32% 12 43% Xếp loại 25% 0% Lớp Sĩ số SL Nữ SL Đạt TL % 6A 42 17 37 100% 17 0% 6B 40 14 32 100% 14 0% 7A 37 13 36 100% 13 0% THỂ 7B 32 14 30 100% 14 0% DỤC 8A 32 16 33 100% 16 0% 8B 30 18 39 100% 18 0% 9A 32 21 100% 0% 9B 38 14 28 100% 14 0% Nữ SL CĐ TL % Nữ Chất lượng HSG cấp: a) Cấp huyện: 19 giải Vượt tiêu kế hoạch đầu năm Môn Toán Lý Sinh Khối 9 Số giải Nhất Nhì Ba 01 01 03 02 01 KK 01 01 Giáo viên giảng dạy Phạm Thị Kim Thoa Phạm Hồng Dương Đào Văn Sỹ Phan Thị Chuyên Bùi Văn Ngữ Hoá CN 9 01 01 01 04 01 Hoàng Thế Hạnh Phạm Thị Huệ Phạm Hồng Dương 01 b) Cấp Thành phố: - Có 02 HS dự thi HSG cấp Thành phố (Toán TH Vật lý 9) giải Thi hồ sơ chuyên môn: - Số lượng: 02 bộ: 1) Đ/c Phạm Thị Kim Thoa 2) Đ/c Phạm Thị Hà Thi đồ dùng dạy học tự làm: - Có 02 đồ dùng dự thi: + Sơ đồ mạch điện thông minh (Lý 7, 9; CN 9): Giải Ba toàn huyện + Áp suất chất lỏng đời sống kỹ thuật, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước tránh ô nhiếm: Giải Ba toàn huyện Thi GV dạy giỏi cấp: TT Cấp dự Tổng số thi tiết dạy Trường 14 Cụm 05 Huyện 05 Thành phố Xếp loại Giỏi Khá TB 10 04 05 0 04 01 0 0 Ghi Danh hiệu thi đua đạt được: a) Cá nhân: + CSTĐ cấp Thành phố: + CSTĐ cấp sở: đề nghị 02 đ/c (đ/c Sỹ, đ/c Thoa) + Lao động tiên tiến: 04 (đ/c Chuyên, Dương, Huệ, Hạnh Ngữ) + Hoàn thành nhiệm vụ: 02 (đ/c Phạm Hà, đ/c An) b) Tập thể: + Tổ lao động tiên tiến + Lớp tiên tiến xuất sắc: 6A + Lớp tiên tiến: 9B IV PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016 - Giữ vững 100% đồng chí giáo viên tổ có lập trường, tư tưởng trị vững vàng, kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội tư tưởng Hồ Chí Minh - Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước, quy định ngành, địa phương nội quy nhà trường - Tiếp tục thực nghiêm túc theo Nghị Trung ương IV điều Đảng viên không làm, Nghị Chi THCS Đại Đồng nhiệm kỳ 2015-2020 - Tiếp tục nêu cao tinh thần học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; thầy giáo, cô giáo gương sáng tinh thần học tập sáng tạo cho học sinh noi theo - Thực tốt quy chế chuyên môn ngành nội quy nhà trường Có tinh thần trách nhiệm công việc giao, tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 - Sinh hoạt chuyên môn thường xuyên, có chất lượng Tập trung vào thảo luận theo chuyên đề (nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu học, đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh, dạy học phương pháp “Bàn tay nặn bột”, ứng dụng CNTT dạy học, bồi dưỡng HSG, nâng cao chất lượng đại trà nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT) - Tích cực làm sử đụng đồ dùng dạy học có hiệu Có 02 đồ dùng dự thi đạt giải cao Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học vào dạy học, dạy giáo án điện tử - Chú trọng bồi dưỡng HS giỏi, nâng cao chất lượng đại trà, nâng cao số lượng chất lượng giải HSG cấp huyện Quyết tâm phấn đấu có giải HSG Thành phố môn Toán - Tăng cường kiểm tra tổ chức điều khiển HS học tập tích cực, chủ động; hướng dẫn HS tự học nhà, đổi phương pháp học tập học sinh - Tăng cường thăm lớp, dự để học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp - Tham gia đầy dủ buổi sinh hoạt chuyên môn cụm Phòng GD tổ chức - 100% GV tổ đăng ký dự thi GVG cấp V KIẾN NGHỊ - Phân công bồi dưỡng HSG thật hợp lý từ đầu năm học, giao cho đồng chí thực say mê với công việc, tâm huyết, có trách nhiệm cao với việc bồi dưỡng HS giỏi trừ số tiết dạy cho giáo viên chuyên phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi - Phân công chuyên môn sở trường lực GV - Bổ sung đầu sách có chất lượng (bồi dưỡng HSG, phương pháp dạy học tích cực, …) - Bổ sung số máy tính có cấu hình cao, ổn định kết nối mạng internet phòng tin giao cho giáo viên có trình độ kỹ sử dụng, bảo dưỡng, cài đặt máy tính, phụ trách bảo quản giảng dạy - Tăng cường mua sắm đồ dùng trang thiết bị dạy học đại; phòng học trang bị máy tính để kết nối với hình Tivi; xây dựng phòng học điện tử riêng lắp đặt hệ thống Camera phòng học để thuận tiện việc theo dõi quản lí dạy học giáo viên học sinh Đại Đồng, ngày 20 thnág năm 2015 BAN GIÁM HIỆU DUYỆT BÁO CÁO TM TỔ KHTN HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Vũ Thị Thu Hường Đào Văn Sỹ ... báo cáo tiêu chuẩn cho nhóm Phấn đấu hoàn thành hồ sơ trường chuẩn ba năm học 2012-2013, 2013-2014 2014-2015 vào tháng năm 2015 III KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014 - 2015 Học lực: Môn TOÁN LÝ SINH. .. sơ trường chuẩn: - Tổ KHTN tiến hành phân công nhiệm vụ cho thành viên thực từ đầu năm học với kết sau: + Tiêu chuẩn (đ/c Sỹ, đ/c Phạm Hà): Dần hoàn thiện hồ sơ loại kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng. .. dạy học đại; phòng học trang bị máy tính để kết nối với hình Tivi; xây dựng phòng học điện tử riêng lắp đặt hệ thống Camera phòng học để thuận tiện việc theo dõi quản lí dạy học giáo viên học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng kết năm học của tổ hoá sinh trường THCS , Báo cáo tổng kết năm học của tổ hoá sinh trường THCS , Báo cáo tổng kết năm học của tổ hoá sinh trường THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay