Kế hoạch thao giảng chuyên đề của tổ hoá sinh trường THCS

2 76 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:53

PHÒNG GD&ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THAO GIẢNG CHUYÊN ĐỀ TỔ HÓA SINH-NĂM HỌC 2016-2017 I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Mục đích: - Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng nội dung giảng, đổi phương pháp dạy học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên - Thông qua tiết thao giảng, dạy tốt, SHCĐ, giáo viên kết hợp sử dụng linh hoạt phương pháp, vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực, nâng cao chất lượng giảng dạy - Tạo điều kiện để tổ chuyên môn nhà trường tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, thúc đẩy hoạt động thi đua “dạy tốt, học tốt”, Yêu cầu: - Đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học - Đáp ứng: + Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ theo quy định chương trình môn + Dạy học phù hợp với đối tượng HS khối lớp nhà trường + Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học có hiệu quả, thiết thực - Thực quy trình khoa học việc soạn giảng thực dạy lớp: giáo viên đề xuất phương án dạy học, soạn giảng lấy ý kiến thống tổ chuyên môn; dạy mẫu, dạy thử (nếu cần thiết) - Mỗi tiết dạy phải đảm bảo đổi phương pháp dạy học Không lặp lại, mắc phải nhược điểm rút kinh nghiệm từ năm học trước (phương pháp, công nghệ thông tin, hệ thống dạy chưa tinh gọn, v.v ) - Yêu cầu số tiết thực năm học:Tiết thao giảng : tiết/ tổ/ năm học II NỘI DUNG THỰC HIỆN: - Tháng 11: Thao giảng tổ với chuyên đề “ Ứng dụng đồ tư dạy học” Môn hóa học lớp -Tháng 3: Thao giảng tổ với chuyên đề “ Phương pháp trực quan dạy học” Môn sinh học lớp * Lưu ý : - Giáo viên chủ động lên lịch giảng dạy: 100% giáo viên tổ chuyên môn dự tiết dạy - Giáo viên cần nắm bắt đầy đủ thông tin tiết dạy giáo viên dự để đánh giá, rút kinh nghiệm Pleiku, tháng 10 /2016 TTCM Trương Thị Thanh Hiền ... năm học:Tiết thao giảng : tiết/ tổ/ năm học II NỘI DUNG THỰC HIỆN: - Tháng 11: Thao giảng tổ với chuyên đề “ Ứng dụng đồ tư dạy học” Môn hóa học lớp -Tháng 3: Thao giảng tổ với chuyên đề “ Phương... tổ với chuyên đề “ Phương pháp trực quan dạy học” Môn sinh học lớp * Lưu ý : - Giáo viên chủ động lên lịch giảng dạy: 100% giáo viên tổ chuyên môn dự tiết dạy - Giáo viên cần nắm bắt đầy đủ thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch thao giảng chuyên đề của tổ hoá sinh trường THCS , Kế hoạch thao giảng chuyên đề của tổ hoá sinh trường THCS , Kế hoạch thao giảng chuyên đề của tổ hoá sinh trường THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay