GIAO AN AM NHAC 1 VNEN

31 46 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:49

TUẦN 1: Học hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca Nùng – Đặt Lời: Anh Hoàng) I Yêu cầu - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết vỗ tay gõ đệm theo hát II Chuẩn bị : - Hát chuẩn xác quê hương tươi đẹp - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, phách) III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động - Cả lớp hát hát Hoạt động thực hành: - Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát + Giới thiệu qua cho HS biết: - Cho HS nghe băng hát mẫu( GV vừa đệm đàn vừa hát) - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca câu ngắn ( chia làm câu) -Tập hát câu, câu cho HS hát – lần để thuộc lời giai điệu hát - Chú ý tiếng cuối cấu hát ứng với trường độ nốt để nhắc HS ngân phách - Sau tập xong hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời giai điệu hát - Sửa cho HS ( em hát chưa yêu cầu), nhận xét b Việc 2: - Các nhóm thển lại hát vừa học - Cá nhân thể lại hát Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với gia đình theo nội dung hát Tuần 2: Ôn Tập Bài: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu lời ca -Biết hát vỗ tay đệm theo hát, đệm theo tiết tấu hát II Chuẩn bị : - Đàn, máy nghe băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( Song loan, phách) III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động - Cả lớp hát hát Hoạt động thực hành: HS nghe giai điệu hát Quê hương tươi đẹp - Hỏi HS tên hát vừa nghe giai điệu, dân ca dân tộc nào? - HD HS ôn lại hát nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát + Đệm đàn bắt nhịp cho HS - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng ( tiếng quê bước sang trái nhún chụm hai chân, tiếng bao bước sang phải) theo nhịp b Việc 2: - Các nhóm thể lại hát kết hợp động tác phụ họa vừa học - Cá nhân thể lại hát kết hợp động tác phụ họa Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với gia đình theo nội dung hát Tuần 3: Học Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA (Nhạc lời: Phạm Tuyên) I Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo hát - Biết gõ đệm theo phách hát II Chuẩn bị : - Hát chuẩn xác Mời bạn vui múa ca - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, phách…), máy nghe, băng hát mẫu III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động - Cả lớp hát hát - Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát Bài hát trích từ nhạc cảnh Mèo câu cá nhạc sĩ Phạm Tuyên Hoạt động thực hành: a Việc 1: - Hát mẫu - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca câu ngắn - Đọc mẫu, đọc theo tiết tấu lời ca đẻ ghép giai điệu vào HS dễ thuộc - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời giai điệu hát - Chú ý chổ lấy ( sau nốt trắng) để hướng dẫn HS lấy ngân phách - Sau tập xong hát , cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời giai điệu hát - Sửa cho HS ( em hát chưa yêu cầu) b Việc 2: - Các nhóm thể lại hát - Cá nhân thể lại hát c Việc 3: - Hướng dẫn HS hát vỗ tay gõ đệm theo phách Chim ca líu lo Hoa đón chào x x xx x x xx - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca Chim ca líu lo Hoa đón chào x x xx x x xx - Các nhóm thể lại hát có kết hợ gõ đệm Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với gia đình theo nội dung hát TUẦN 4: Ôn Tập Bài Hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA Trò Chơi: Theo Bài Đồng Dao Ngựa Ông Đã Về I.Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản -Tham gia tập biểu diễn hát -Tham gia trò chơi II Chuẩn bị : - Đàn đệm, máy nghe băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, phách…) - Nắm vững trò chơi, chuẩn bị vài tre que dài 0,5m giả làm roi ngựa III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động - Cả lớp hát hát Mời bạn vui múa ca Hoạt động thực hành: a Việc 1: HS nghe giai điệu hát Mời bạn vui múa ca - Hỏi học sinh tên hát vừa nghe giai điệu, sáng tác nhạc sĩ - Hướng dẫn HS ôn lại hát nhiều hình thức + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp tay) + Cho HS hát vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa (vỗ tay, chân nhún nhịp nhàng sang trái, sang phải theo nhịp ca) - Các nhóm lên biểu diễn trước lớp - Các nhân biểu diễn trước lớp b Việc 2: - Đọc câu đồng dao theo âm hình tiết tấu Nhong nhong nhong ngựa ông Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn - HS Nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp que giả làm ngựa vào đầu gối nhảy theo phách, để rơi que thua + HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, tay giải nắm cương ngựa, chân nhảy theo phách, nhảy không thua - Tổ chức thi nhóm Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với anh chị em gia đình chơi trò chơi đồng dao TUẦN 5: Ôn tập hai hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP, MỜI BẠN VUI MÚA CA I Yêu cầu: - Biết hát theo lời ca hát Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản tham gia biểu diễn hát Tham gia trò chơi âm nhạc II Chuẩn bị : - Đàn, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, phách…) - Một vài tre que dài 0,5m giả làm roi ngựa III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động - Cả lớp hát hát Mời bạn vui múa ca Hoạt động thực hành: a Việc 1: HS hát lại giai điệu hát Quê hương tươi đẹp - Hỏi HS tên hát vừa nghe giai điệu, dân ca dân tộc nào? - Ôn lại hát nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp tay) + Đệm đàn bắt nhịp cho HS + HS hát vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu lời ca ( Hoặc gõ đệm) + HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ ( Nhún theo nhịp) - Lên biểu diễn trước lớp ( Hát kết hợp vận động phụ họa) b Việc 2: HS hát lại giai điệu hát để HS đoán tên hát, tác giả sáng tác - HS ôn hát ( Cách thức Quê hương tươi đẹp) - Nhận xét c Việc 3: Hoạt động 3: Trò chơi theo đồng dao Ngựa ông - Hướng dẫn lại cách thức chơi, ôn đọc lại đồng dao Ngựa ông - Chơi theo nhóm Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với anh chị em gia đình chơi trò chơi đồng dao Tuần 6: Học Hát Bài: TÌM BẠN THÂN (Nhạc lời: Việt Anh) I Yêu cầu: - Biết hát giai điệu, kết hợp gõ đệm theo phách hát II Chuẩn bị: - Hát chuẩn xác Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, phách…), máy nghe, băng hát mẫu III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động - Cả lớp hát hát Mời bạn vui múa ca Hoạt động thực hành: a Việc 1: - Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát + HS biết: Bài hát có lời ca, tiết tấu rộn ràng, giai điệu đẹp, nói tình bạn thân Tuổi nhi đồng thơ ngây - HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - HS tập đọc lời ca Chia lời thành câu + Đọc mẫu, đọc theo tiết tấu lời ca để ghép giai điệu vào HS dễ thuộc b Việc 2: - Tập hát câu, - Sau tập xong hát, HS hát lại nhiều lần để thuộc lời giai điệu hát - Hát theo nhóm Tự kết hợp gõ đệm Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với anh chị em gia đình hát Tìm bạn thân Tuần 7: Ôn Bài: TÌM BẠN THÂN (Nhạc lời: Việt Anh) I Yêu cầu: - Biết hát lời hát -Biết hát kết hợp vài động tác phụ hoạ II Chuẩn bị : - Hát chuẩn xác Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, phách…), máy nghe, băng hát mẫu - Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động - Cả lớp hát hát Tìm bạn thân Hoạt động thực hành: a Việc 1: - GV vừa đệm đàn vừa hát lời 2: - HS tập đọc lời Chia thành câu lời 1- Dạy hát câu lời 2, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời giai điệu hát - Sau tập xong hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời giai điệu hát - Sửa cho HS ( Nếu em hát chưa yêu cầu), nhận xét - HS hát lời vỗ tay gõ đệm theo phách GV làm mẫu b Việc 2: - HS vài động tác vận động phụ họa + Nhún chân theo phách, nhún chân trái – phải ứng với phách, thực động tác nhún chân nhịp nhàng suốt bát + Câu 1, 2: Kết hợp với nhún chân, tay giơ lên vẫy gọi bạn.( câu tay trái, câu 2: tay phải) + câu 3: Giơ hai tay lên tạo thành vòng tròn cao, nghiêng sang trái, sáng phải theo chân nhún + Câu 4: Tay giữ nguyên tư 3, chân quay vòng chổ - Thực nhóm hát động tác vận động 10 * Giới thiệu mới: -Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm vừa hát - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca GV cho HS đọc thuộc lời theo tiết tấu) Mỗi lời ca có câu - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời giai điệu hát - Sau tập xong hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời giai điệu hát Hoạt động thực hành: a Việc 1: Hướng dẫn HS hát vỗ tay gõ đệm theo phách, GV làm mẫu Trông đàn gà lông vàng x x x x Đi theo mẹ tìm ăn vườn x x x x b Việc 2: - Thực theo nhóm Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với anh chị em gia đình hát Đàn gà Tuần 12: Ôn Tập Bài Hát: ĐÀN GÀ CON I YÊU CẦU: - Biết hát lời hát biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ đơn giải II CHUẨN BỊ: - Đàn đệm, máy nghe băng nhạc - Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa để hướng dẫn HS III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động 17 - Cho HS nghe giai điệu hát Đàn gà - Hỏi HS tên hát vừa nghe giai điệu, nhạc sĩ sáng tác - Cho HS hát vỗ tay đệm theo phách - Hướng dẫn HS hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca Trông đàn gà lông vàng x x x x x x x Hoạt động thực hành: a Việc 1: Hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa + Lời 1: Câu tay chống hông, tay đưa ngón trỏ bên trái – phải, câu tay co lên ngang hông, chân nhấp nhanh động tác chạy + Lời 2: Câu diễn tả động tác vung thóc, câu uống nước, câu động tác tay lời 1, chân bước chỗ theo phách, ngực ưỡn phía trước sau ăn no b Việc 2: - Thực theo nhóm - Thực cá nhân Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với anh chị em gia đình hát Đàn gà Tuần 13: Học Hát Bài: SẮP ĐẾN TẾT RỒI (Nhạc Và Lời: Hoàng Vân) I YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách hát II CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác Sắp đến Tết - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, phách…), máy nghe, băng hát mẫu III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động 18 - Cho HS nghe băng hát mẫu - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu hát ( Bài hát chia làm câu hát) - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời giai điệu hát Nhắc HS lấy câu hát Hoạt động thực hành: a Việc 1: - Thực theo nhóm - Thực cá nhân b Việc 2: - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp hát - Hát kết hợp gõ đệm theo nhóm Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với anh chị em gia đình hát Sắp đến tết Tuần 14: Ôn Tập Bài Hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI I YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản -Tập đọc lời ca theo tiết tấu II CHUẨN BỊ: - Đàn, máy nghe băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( phách để gõ đệm theo tiết tấu lời ca) III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động 19 Hỏi HS tranh nói hát học, tên tác giả sáng tác hát - Cho HS nhận xét nội dung tranh - Hướng dẫn HS ôn lại hát để giúp HS hát thuộc lời ca giai điệu, nhiều hình thức Hoạt động thực hành: a Việc 1: - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa - Tập vài động tác phụ họa + Câu 1,2: Chân nhún theo nhịp, bước sang phải sang trái, tay vỗ vào tiếng: rồi, vui + Câu 3: Đưa hai ngón trỏ lên ngang vai, chân nhún theo nhịp + Câu 4: Đưa tay lên ôm chéo ngang ngực, bàn tay xoè ra, chân nhún b Việc 2: - Thực theo nhóm - Thực cá nhân Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với anh chị em gia đình hát Sắp đến tết Tuần 15: Ôn Tập Bài Hát: ĐÀN GÀ CON, SẮP ĐẾN TẾT RỒI I YÊU CẦU: Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Biết tết cổ truyền dân tộc II CHUẨN BỊ - Đàn, máy nghe băng nhạc - Nhạc cụ gõ (song loan, phách, ) - Tranh minh hoạ hát (nếu có) III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động 20 - Cho HS xem tranh minh hoạ hát Đàn gà con, Sắp đến tết kết hợp nghe giai điệu hát - Hỏi học sinh tên hát vừa nghe giai điệu, tác giả sáng tác hát - Hướng dẫn học sinh ôn lại hát với nhiều hình thức: Hoạt động thực hành: a Việc 1: - HS ôn hát kết hợp gõ đệm theo nhóm b Việc 2: - Ôn lại hát có kết hợp vận động phụ họa - Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp vận động phụ hoạ.) Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với anh chị em gia đình hát Đàn gà con, Sắp đến tết Tuần 16: Nghe Hát Quốc Ca: KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I YÊU CẦU: -Làm quen với hát Quốc ca Biết choà cờ, hát Quốc ca phải đứng nghiêm -Biết nội dung câu chuyện Nai Ngọc nhớ, nhắc lại vài chi tiết nội dung câu chuyện II CHUẨN BỊ: - Máy nghe, băng nhạc Quốc ca - Nắm rõ nội dung câu chuyện Nai Ngọc - Nắm nội dung trò chơi “Tên tôi, tên bạn.” III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động 21 - Kiểm tra củ: Đàn gà - Nhận xét - Giới thiệu - Mở nhạc hát Quốc Ca Hoạt động thực hành: a Việc 1: - Bài hát Quốc Ca hát nào? b Việc 2: - Bạn hát hát Quốc Ca - Nghe chuyện Nai Ngọc - HS nhắc lại số chi tiết câu chuyện Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Kể lại cho gia đình nghe câu chuyện Nai Ngọc mà hs nhớ Tuần 17: Tập Bài Hát Tự Chọn: TIẾNG CHÀO THEO EM I YÊU CẦU: - HS hát thuộc lời, giai điệu hát tự chọn: - Trình bày hát theo nhóm kết hợp gõ đệm vận động theo nhạc - Qua hát, giáo dục em có thái độ lễ phép với người lớp tuổi II CHUẨN BỊ - Nhạc cụ quen dùng - Chọn hình thức trình bày hát tự chọn: Gõ đệm theo phách, nhịp hát III.Tiến trình dạy - học: 22 1.Hoạt động - GV giới thiệu hát, tên tác giả - Đọc lời ca theo tiết tấu - Hát mẫu - GV dạy hát theo câu, lưu ý thể sắc thái, tình cảm - GV cần gợi cho HS niềm vui, niềm tự hào học hát hát tự chọn Hoạt động thực hành: a Việc 1: - Thực theo nhóm b Việc 2: - Thực cá nhân Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Hát lại hát cho gia đình nghe Tuần 18: Tập Biểu Diễn Các Bài Hát Đã Học I YÊU CẦU: - HS tham gia biêủ diễn vài hát học II CHUẨN BỊ: - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách) - Máy nghe, băng nhạc mẫu III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động - Cả lớp hát lại hát học Hoạt động thực hành: 23 a Việc 1: - Thực theo nhóm ( nhóm chọn đến hai bài) b Việc 2: - Thực cá nhân.( Ban học tập định hát) Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Nhớ lại tên hát tác giả sáng tác hát Tuần : Tiết: 9 Học Hát: BẦU TRỜI XANH (Nhạc Và Lời: Nguyễn Văn Quỳ) I YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu lời ca biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca II CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác Bầu trời xanh - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,…), máy nghe, băng nhạc mẫu - Lá cờ xanh, tranh vẽ nội dung hát III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động 24 Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát - HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Hướng dẫn GS tập đọc lời ca theo tiết tấu hát (bài hát chia làm câu hát) - Tập hát câu, câu cho HS hát hát, ba lần để thuộc lời giai điệu hát Nhắc HS biết lấy câu hát - Sau tập xong hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời giai điệu hát Hoạt động thực hành: a Việc 1: - Thực theo nhóm b Việc 2: x - Thực gõ đệm theo nhịp hát trời xanh xanh, yêu đám mây hồng hồng x x Em yêu bầu x - Thực cá nhân Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Nhớ lại tên hát tác giả sáng tác hát Tuần Ôn Tập Bài Hát: BẦU TRỜI XANH : Tiết: I YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu lời ca biết hát kết hợp vận động phụ hoạ hát II CHUẨN BỊ: - Đàn (hoặc kèn phím), máy nghe băng nhạc - Chuẩn bị vài động tác vận động phụ hoạ để hướng dẫn HS III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động a Việc 1: - Cho HS nghe giai điệu hát Bầu trời xanh - Hỏi HS tên hát vừa nghe giai điệu, nhạc sĩ sáng tác - Hướng dẫn HS ôn lại hát để giúp HS hát thuộc lời ca giai điệu - Cho HS hát vỗ tay đệm theo phách tiết tấu lời ca (đã hướng dẫn tiết tấu trước) b Việc 2: 25 - Thực theo nhóm, kết hợp gõ đệm theo nhịp hát Hoạt động thực hành: a Việc 1: - Tập động tác phụ họa cho hát b Việc 2: - Thực cá nhân có kết hợp vận động phụ họa Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Hát lại hát có kết hợp vận động phụ họa cho hát Tuần 21: Học Hát Bài: TẬP TẦM VÔNG (Nhạc:Lê Hữu Lộc – Lời: Theo Đồng Dao) I YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu lời ca -Tham gia trò chơi Tập tầm vông II CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác Tập tầm vông - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc mẫu - Vài vật nhỏ để tổ chức trò chơi (viên bi, kẹo,…) III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động a Việc 1: - BHT kiểm tra củ - Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát Tác giả Lê Hữu Lộc dựa câu đồng dao dân gian để viết thành hát - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát 26 - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu hát Có thể chia hát thành câu hát, câu gồm nhịp, riêng câu cuối có nhịp - Tập hát câu, câu cho HS hát hai Hoạt động thực hành: a Việc 1: - Thực theo nhóm b Việc 2: Hát kết hợp gõ đệm Tập tầm vông, tay không tay có x x x x Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Hát lại hát có kết hợp gõ đệm, Nhớ tên hát Tuần 22: Ôn Tập Bài Hát: TẬP TẦM VÔNG Phân Biệt Chuỗi Âm Thanh Đi Lên, Đi Xuống, Đi Ngang I YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu lời ca, biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp -Biết phân biệt chuỗi âm lên, xuống, ngang II CHUẨN BỊ: - Đàn, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ gõ (song loan, phách, trống nhỏ,…) - Bảng phụ minh hoạ chuỗi âm lên, xuống, ngang III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động a Việc 1: - BHT kiểm tra củ b Việc 2: Cho HS nghe giai điệu hát Tập tầm vông Hỏi HS đoán tên tác giả hát - Hướng dẫn HS ôn lại hát để thuộc lời ca giai điệu 27 - Hướng dẫn HS hát vỗ gõ đệm theo phách: Tập tầm vông tay không tay có… x x xx x x xx - Hướng dẫn HS hát vỗ gõ đệm theo phịp 2: Tập tầm vông tay không tay có… x x x x - Cho HS hát kết hợp trò chơi Tập tầm vông (đã hướng dẫn tiết trước) Hoạt động thực hành: a Việc 1: - Thực theo nhóm b Việc 2: - Nghe giai điệu âm lên, xuống, ngang Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Hát lại hát có kết hợp gõ đệm, Nhớ tên hát Tuần : Tiết: 3 Ôn Tập Bài Hát: BẦU TRỜI XANH, TẬP TẦM VÔNG Nghe Hát (Hoặc Nghe Nhạc) I YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu thuộc lời ca hai hát Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách hát Nghe cac khúc thiếu nhi hát dân ca II CHUẨN BỊ: - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,…) III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động a Việc 1: - BHT kiểm tra củ b Việc 2: 28 - HS nghe lại hát học - BHT điều hành lớp ôn hát Hoạt động thực hành: a Việc 1: Nhóm trưởng điều hành nhóm Kiểm tra thành viên nhóm Báo cáo công việc lại cho GV b Việc 2: - BHT gọi cá nhân thể lại hát Hoạt động ứng dụng: - BHT hỏi vừa học gì? - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Hát lại hát có kết hợp gõ đệm, Nhớ tên hát Tuần : Tiết: 4 Học Hát Bài: QUẢ (Nhạc Và Lời: Xanh Xanh) I YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách hát II CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác Quả - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,…), máy nghe, băng nhạc mẫu III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động a Việc 1: - BHT kiểm tra củ b Việc 2: 29 - Giới thiệu Nghe hát mẩu Đọc lời ca Tập hát câu Hát lại toàn Hoạt động thực hành: a Việc 1: Nhóm trưởng điều hành nhóm ( Lần lượt nhóm thể lại hát) Kiểm tra thành viên nhóm Báo cáo công việc lại cho GV b Việc 2: - BHT kiểm tra số bạn Hoạt động ứng dụng: - BHT hỏi vừa học gì? - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Hát lại hát có kết hợp gõ đệm, Nhớ tên hát Tuần : Tiết: 5 Học Hát Bài: QUẢ (tt) I YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu thuộc lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản Tập biểu diễn hát II CHUẨN BỊ: - Hát chuẩn xác Quả (lời 3) - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,…), máy nghe, băng hát mẫu - Tranh minh hoạ hát, trứng, bóng, mít) III.Tiến trình dạy - học: 1.Hoạt động a Việc 1: - BHT kiểm tra củ 30 b Việc 2: - Giới thiệu Nghe lại hát mẩu Thực lớp Hoạt động thực hành: a Việc 1: Nhóm trưởng điều hành nhóm ( Lần lượt nhóm thể lại hát) Kiểm tra thành viên nhóm Báo cáo công việc lại cho GV b Việc 2: - Thực hát đối đáp trả lời theo hát VD: Một nhóm hát hỏi: Quả mà chua chua - Nhóm khác đối: Xin thưa khế… tiếp tục cho hết Hoạt động ứng dụng: - BHT hỏi vừa học gì? - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Hát lại hát có kết hợp gõ đệm, Nhớ tên hát 31 ... hình tiết tấu Lí xanh, GV cho HS nói theo âm hình tiết tấu Lí xanh Hoạt động ứng dụng: - Kể cho gia đình nghe việc học lớp - Thực với anh chị em gia đình hát Lý xanh 14 Tuần 10 : Ôn Tập Hai Bài... hát “Lý xanh” II CHUẨN BỊ: - Đàn, máy nghe băng nhạc 13 - Nhạc cụ gõ ( song loan, phách…) - Sưu tầm số thơ chữ III.Tiến trình dạy - học: 1. Hoạt động - Cho HS nghe giai điệu hát Lí xanh - Hỏi... YÊU CẦU: - HS biết hát dân ca Nam Bộ - Biết hát theo giai điệu kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca II CHUẨN BỊ: 11 - Hát chuẩn xác Lý xanh - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, phách…), máy nghe, băng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN AM NHAC 1 VNEN, GIAO AN AM NHAC 1 VNEN, GIAO AN AM NHAC 1 VNEN, - Thực hiện gõ đệm theo nhịp của bài hát. Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu đám mây hồng hồng....

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay