Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp án

128 19 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:47

Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp ánTuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp án PHỊNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PLEIKU ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC : 2015-2016 MƠN THI : HỐ HỌC Thời gian : 150 phút( khơng kể thời gian phát đề ) Đề Bài 1: ( điểm) Cho Ba vào ống nghiệm chứa lượng dư dung dịch muối riêng biệt sau : AgNO 3( Ống nghiệm 1), AlCl3( Ống nghiệm 2), Na2CO3( Ống nghiệm 3).Nung chất rắn ống nghiệm đến khối lượng khơng đổi hai chất rắn Trộn hai chất rắn với cho vào lượng nước dư dung dịch X chứa hai chất tan Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch X Viết PTHH Trong bốn ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch lỗng suốt bốn chất Biết - Trong dung dịch dung dịch axit khơng bay hơi; ba dung dịch lại muối magie , muối bari, muối natri - gốc axit clorua, sunfat,cacbonat; gốc axit thành phần chất a Hãy cho biết tên chất tan chứa dung dịch b Chỉ dùng ống nghiệm, khơng dụng cụ hóa chất khác, làm để phân biệt dung dịch bốn ống nghiệm viết PTHH minh họa Bài 2( điểm) Cho m gam hỗn hợp CaCO3 FeS tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl (D= 1,1 g/ml) thu a lít hỗn hợp khí X ( đktc) khối lượng mol trung bình 40,67 ( g/mol) dung dịch Y khối lượng b gam a Tính a theo m,V,b b Áp dụng : Cho m=1,44 gam; V= 400ml; b=440,83 gam Tính a c Nếu sử dụng kiện khối lượng mol trung bình X 40,67 ( g/mol) , tính % theo khối lượng chất hỗn hợp đầu Bài 3:( điểm) Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn Mg vào 280 ml dung dịch HCl 0,5 mol /l Dẫn tồn khí qua ống đựng a gam CuO nung nóng Sau phản ứng ống lại 12,48 gam chất rắn B Cho tồn lượng B vào dung dịch HCl nồng độ C% dung dịch D nồng độ phần trăm muối 27% Để trung hòa D cần 50ml dung dịch NaOH mol /l Hãy tính a C% Bài 4: ( điểm) Hòa tan hồn tồn 5,4 gam hỗn hợp A gồm Na Na2O vào m gam nước, thu 200 gam dung dịch B Trung hòa 80 gam dung dịch B axit HCl cạn dung dịch thu 4,68 gam muối khan a Tính m gam nước b Để trung hòa 120 ml dung dịch C chứa hỗn hợp HCl H2SO4 cần dùng vừa hết 48 gam dung dịch B, phản ứng làm tạo thành 3,108 gam hỗn hợp muối.Tính nồng độ mol/l axit dung dịch C Bài 5: ( điểm) 1.Hòa tan hỗn hợp A thu từ nung bột Al S ( điều kiện khơng khơng khí) dung dịch HCl lấy dư thấy lại 0,04 gam chất rắn 1,344 lít khí bay (đktc) Cho tồn khí qua dung dịch Pb(NO3)2 lấy dư, sau phản ứng, sau phản ứng thu 7,17 gam kết tủa màu đen Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng Al S trước nung 2.Một khống chất chứa 20,93 % nhơm; 21,7% silic; lại oxi hidro ( khối lượng ) Hãy xác định cơng thức đơn giản khống chất -// PHỊNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP PLEIKU KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học : 2014-2015 MƠN THI : HỐ HỌC Thời gian : 150 phút( khơng kể thời gian phát đề ) Bài 1: Cho chất Y cơng thức MX2 Trong M kim loại chiếm 46,67% khối lượng , X phi kim khả tạo oxít XOa XOb Phần trăm khối lượng X oxít 50% 40% Tìm cơng thức hóa học Y XOa XOb Viết phương trình phản ứng thực dãy chuyển hóa sau( ghi rõ điêu kiện ) MX2→ M2O3 → M→ MX → MCL Bài 2: lọ hóa chất nhãn đựng riêng biệt chất răn sau: NaCl, BaCO3, BaSO4, Na2SO4, Na2S Chỉ dùng thêm hóa chất nêu phương pháp hóa học để phân biệt lọ hóa chất Viết phương trình phản ứng hóa học (nếu có) a) Tai nước máy sinh hoạt thành phố lại mùi khí clo? b) Để điều chế lượng muối đồng (II) sun fat phồng thí nghiệm học sinh thực thí nghịêm sau: Thí nghiệm 1: cho CuO tác dụng với dung dịch a xít H2SO4 lỗng Thí nghiệm 2: Cho Cu tác dụng với a xít H2SO4 đặc, đun nóng Theo em nên sử dụng thí nghiêm nào? Vì sao? Viết phương trình phản ứng hóa học Bài 3: Một hỗn hợp B gồm :Al2O3,CuO FeO - Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 20,3 gam hỗn B nung nóng đến phản ứng xảy hồn tồn thu 17,1 gam chất rấn hỗn hợp khí C - Lấy 50,75 gam hỗn hợp B cho tác dụng vừa đủ với 875ml dung dịnh HCl 2M tạo dung dịnh D.Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịnh D thu kết tua , lọc kết tủa đem nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn 1.Tính khối lượng chất 20,3 g B tính m Dẫn hỗn hợp khí C qua bình đựng V lít dung dịch Ca(OH)2 0,5M thu 10 g kết tủa khí , đồng thời khối lượng dung dịch bình giảm a gam Tính V a Bài 4: Cho 18 gam hỗn hợp gồm kim loai kiềm M o xit tan hết nước thu dung dịch B giải phóng V lít khí (đktc) Để trung hòa hết ½ dung dịch B cần 100ml dung dicjhH2SO4 1M Xác định kim loại M giá tri V Tính thành phần phần trăm theo khối lượng chất hỗn hợp ban đầu Bài 5: Cho b gam hỗn hợp gồm chất : Na2O, NaHCO3, BaCl2 NH4Cl ( lấy số mol chất )vào nước dư thu dung dịch A chất rắn B cạn dung dịch A thu 17,55 g muối khan a) Viết phương trình hóa học b) Tính b khối lượng chất rắn B Hòa tan 5,24 g hỗn hợp gồm Na2CO3 NaHSO3 dung dịch HCl dư thu hỗn hợp khí X tỉ khối so với hydro 28 a) Tính thành phần phần trăm khối lượng muối hỗn hợp ban đầu b) Tính thành phần trăm theo thể tích khí hỗn hợp X (các khí đo đktc ) -// PHỊNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP PLEIKU KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học : 2013-2014 MƠN THI : HỐ HỌC Thời gian : 150 phút( khơng kể thời gian phát đề ) Bài 1( 2điểm) a) Từ lọ hóa chất , em điều chế chất khí ? Axit sunfuric; natri hidroxit; amoni nitrat; canxi cacbonat ; natri sunfit; sắt sunfua kim loại kẽm b) Viết cơng thức tên gọi muối dùng nơng nghiệp ( phân đạm phân lân) Hãy giải thích người ta khơng trộn tro bếp với phân đạm để bón ruộng? Bài 2: ( 2điểm) Cho 18.5g hỗn hợp X gồm Fe Fe3O4 tác dụng với 200ml dd HNO3 lỗng đun nóng khuấy Sau phản ứng hồn tồn thu 2.24 lít khí NO (đktc), dd Z lại 1.46g kim loại a) Viết PTHH b) Tính nồng độ mol dd HNO3 dùng c) Tính khối lượng muối dung dịch Z Bài 3: ( 2điểm) Hỗn hợp X gồm K Al, khối lượng 10,5g Hồ tan X nước hỗn hợp X tan hết cho dung dịch A a) Thêm từ từ lượng dung dịch HCl 1M vào dd A Ban đầu khơng kết tủa.Đến thể tích dd HCl 1M thêm vào 100ml dd A bắt đầu cho kết tủa Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp X b) Một hỗn hợp Y gồm K Al Trộn 10,5g hỗn hợp X với 9,3g hỗn hợp Y hỗn hợp Z Hỗn hợp Z tan hết nước cho dd B Thêm dd HCl vào dd B giọt dd HCl thêm vào kết tủa Tính khối lượng K Al hỗn hợp Y Bài 4: ( 2điểm) Hỗn hợp A gồm MgCO3,CaCO3 Al2O3, khối lượng Al2O3 1/10 khối lượng muối cacbonat Nung hỗn hợp A nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn B khối lượng 56,8% khối lượng hỗn hợp A a) Tính % khối lượng chất A b) Hồ tan chất rắn thu sau nung 11,22 gam A lượng vừa đủ dung dịch HCl 1M Hỏi cần ml dung dịch HCl ? Bài 5: ( 2điểm) Một hỗn hợp C gồm Al kim loại M ( hóa trị II) tan hồn tồn H2SO4 cho dung dịch A khí SO2 , khí bị hấp thụ hết dung dịch NaOH dư tạo 50,4 gam muối Khi thêm lượng kim loại M hai lần lượng kim loại M sẵn hỗn hợp C (giữ ngun lượng Al), khối lượng muối thu sau phản ứng với H2SO4 tăng 32g, giữ ngun lượng M, giảm 1/2 lượng Al C thu 5.6 lít khí (đktc) a) Tìm kim loại M b) Tính thành phần phần trăm kim loại hỗn hợp C c) Tính số mol H2SO4 dùng ban đầu, biết cho dung dịch A tác dụng với 700 ml dung dịch NaOH 2M lượng kết tủa bắt đầu khơng đổi Hết PHỊNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP TP PLEIKU Năm học : 2012-2013 Mơn : HỐ HỌC Thời gian : 150 phút, khơng kể thời gian giao đề Câu ( điểm) Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm 5,6 gam bột kim loại A 34,8 gam bột AxOy vào dung dịch HCl cần dùng 1,4 lít dung dịch HCl 1M Sau phản ứng thu dung dịch B giải phóng 2,24 lít khí hidro đktc a) Viết PTHH Xác định A AxOy b) Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư Lọc lấy kết tủa , rửa nung nhiệt độ cao chân khơng đến khối lượng khơng đổi, thu m gam chất rắn Tính m Câu ( điểm) -Cho 41,175 gam gam hỗn hợp hai kim loại Na, Ba tác dụng với 59,725 gam nước thu dung dịch X 10,08 lít khí đktc -Trộn 400ml dung dịch A( chứa HCl) với 100ml dung dịch B ( chứa H2SO4) dung dịch C.lấy 10 ml dung dịch C trộn với 90 ml nước dung dịch D -Dùng gam dung dịch X để trung hòa vừa đủ dung dịch D trên, thu kết tủa Y cạn phần dung dịch thu lượng muối khan Z Tổng khối Y Z 0,83125 gam a) Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch X b) Tính nồng độ mol chất dung dịch A,B,C,D Câu ( điểm) Hòa tan hồn tồn x gam kim loại R hóa trị khơng đổi vào y gam dung dịch HCl dung dịch D Thêm 240 gam dung dịch NaHCO3 7% vào D vừa đủ tác dụng hết với lượng HCl dư , thu dung dịch E nồng độ phần trăm NaCl muối clorua kim loại R tương ứng 2,5% 8,12% Thêm tiếp lượng dư dung dịch NaOH vào E, sau lọc lấy kết tủa , nung đến khối lượng khơng đổi thu 16 gam chất rắn a) Viết phương trình hóa học b) Xác định kim loại R nồng độ % dung dịch HCl dùng Câu ( điểm) Hòa tan hồn tồn 24,625 gam hỗn hợp muối gồm KCl , MgCl2 NaCl vào nước, thêm vào 300 ml dung dịch AgNO3 1,5M Sau phản ứng thu dung dịch A kết tủa B Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch A, phản ứng kết thúc lọc tách riêng chất rắn C dung dịch D.Cho tồn chất rắn C vào dung dịch HCl lỗng dư , sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn C giảm 1,92 gam Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng khơng đổi gam chất rắn E Tính thành phần phần trăm khối lượng muối hỗn hợp ban đầu Câu ( điểm) ống nghiệm , ống chứa dung dịch muối ( khơng trùng kim loại gốc axit) : Clorua,sunfat,nitrat, cacbonat kim loại Ba,Mg,K,Ag -Hỏi ống nghiệm chứa dung dịch muối ? - Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt dung dịch Viết PTHH phản ứng xảy bình nhãn, bình chứa hỗn hợp dung dịch sau: K2CO3 Na2SO4,KHCO3 Na2CO3 , KHCO3 Na2SO4 , Na2SO4 K2SO4 Trình bày PP hóa học để nhận biết bình mà dùng thêm HCl Ba(NO3)2 Viết PTHH phản ứng xảy PHỊNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP PLEIKU ĐỀ B Câu ( điểm) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học : 2011-2012 MƠN THI : HỐ HỌC Thời gian : 150 phút( khơng kể thời gian phát đề ) a) Từ chất ban đầu NaCl,H2O,KOH,CaCO3 ,các điều kiện phản ứng coi đủ , viết PT phản ứng điều chế chất sau: NaOH, H2,Cl2 , axit HCl , nước javen, KClO3 , clorua vơi b) Trình bày phương pháp tách khí khỏi hỗn hợp + SO2 O2 + CO2 HCl Câu ( điểm) Trộn 200ml dung dịch HCl 2M với 200 ml dung dịch H2SO4 2,25 M (lỗng) dung dịch A Biết dung dịch A tác dụng vừa đủ với 19,3 gam hỗn hợp Al Fe thu V lít khí H2 đktc dung dịch B a) Viết PTHH xảy b) Tính khối lượng Al Fe hỗn hợp ban đầu c) Tính V lít khí H2 thu đktc d) Tính tổng khối lượng muối B Câu ( 2,5 điểm) Nung 25,28 gam hỗn hợp gồm FeCO3 FexOy dư tới phản ứng hồn tồn , thu khí A 22,4 gam Fe2O3 Cho khí A hấp thụ hồn tồn vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu 7,88 gam kết tủa Viết phương trình xảy a) Tìm cơng thức phân tử FexOy b) Câu ( điểm) Hòa tan 23,8 gam hỗn hợp gồm muối cacbonat kim loại hóa trị I muối kim loại hóa trị II dung dịch HCl thu 4,48 lít khí đktc Đem cạn dung dịch sau phản ứng thu gam muối khan Câu ( ,5điểm) Hòa tan 13,2 gam hỗn hợp A gồm kim loại hóa trị vào 400 ml dung dịch HCl 1,5M cạn dung dịch sau phản ứng thu 32,7 gam hỗn hợp muối khan a) Chứng minh hỗn hợp A khơng tan hết b) Tính thể tích khí H2 sinh đktc // PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PLEIKU ĐỀ CHÍNH THỨC (Vòng 2) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2010 – 2011 Câu 1: (2 điểm) Mơn thi: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 150 phút (Khơng kể thời gian phát đề) -Đốt 40,6 gam hợp kim gồm Al Zn bình đựng khí Clo dư Sau thời gian ngừng phản ứng thu 65,45gam hỗn hợp gồm chất rắn Cho hỗn hợp rắn tan hết vào dung dịch HCl V (lít) H2 (đktc) Dẫn V(lít) khí qua ống đựng 80gam CuO nung nóng Sau thời gian thấy ống lại 72,32 gam chất rắn 80% H2 phản ứng Xác định % khối lượng kim loại hợp kim Al – Zn Câu 2: ( điểm) Cho 20,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Al tác dụng với dung dịch HCl (lấy dư) thu 10,08 lít H2(đktc) Mặt khác, 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít Cl (đktc) Tìm khối lượng kim loại 20,4 gam hỗn hợp X Câu 3: ( 2,5 điểm) Hỗn hợp A gồm kim loại Al Mg Cho 1,29 gam A phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch CuSO4 Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 3,47 gam chất rắn B dung dịch C, lọc lấy dung dịch C thêm dung dịch BaCl2 dư vào thu 11,65 gam kết tủa a Tính nồng độ mol dung dịch CuSO4 b Tính khối lượng kim loại hỗn hợp A c Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch C thu kết tủa D, lấy kết tủa D đem nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi m gam chất rắn Tìm khoảng xác định m Câu 4: điểm Cho hỗn hợp khí A gồm CO2 SO2 tỷ khối so với hidro 24 Hấp thụ hồn tồn 4,48 lít A (đktc) vào 200g dung dịch NaOH a% thu dung dịch B gồm muối trung hòa Tính nồng dộ phần trăm dung dịch NaOH muối dung dịch B Câu 5: (1,5 điểm) hai dung dịch NaOH nồng độ mol khác dung dịch H2SO4 - Trộn hai dung dịch NaOH theo thể tích dung dịch A Lấy dung dịch A trung hòa hồn tồn dung dịch H2SO4 thể tích dung dịch H2SO4 thể tích dung dịch A - Trộn hai dung dịch NaOH theo tỷ lệ 2:1 dung dịch B Lấy 30ml dung dịch B trung hòa vừa đủ dung dịch H2SO4 cần 32,5ml dung dịch H2SO4 Hỏi phải trộn hai dung dịch NaOH theo tỷ lệ thể tích để 70ml dung dịch pha trộn trung hòa hết 67,5ml dung dịch H2SO4 nói Lưu ý: Thí sinh sử dụng bảng Hệ thống tuần hồn Bộ GD&ĐT ban hành máy tính bỏ túi theo quy định HẾT Họ tên thí sinh: , Số báo danh: ., Phòng thi: Chữ kí giám thị 1: ; Chữ kí giám thị 2: lọ khơng nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau : K2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4 Fe2(SO4)3 Dùng dung dịch NaOH , cho biết lọ đựng dung dịch Câu 3: ( điểm ) Cho muối phi kim nhóm VII kim loại M( hóa trị II) Lấy 8,1 gam muối hòa tan vào nước ta dung dịch A Chia A làm phần Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 thu 5,74 gam kết tủa Phần : Cho tác dụng dung dịch NaOH , kết tủa thu đem nung đến khối lượng khơng đổi thu 1,6 gam chất rắn Phần 3: Nhúng kim loại B vào dung dịch , phản ứng kết thúc thấy kim loại nặng thêm 0,16 gam Biết kim loại sinh bám vào kim loại B c) Hãy xác định muối kim loại M d) Xác đinh muối kim loại B * Lưu ý : Phi kim nhóm VII đạt hóa trị oxit hóa trị I hợp chất với muối Câu : ( điểm ) Cho 14,8 gam hỗn hợp rắn X gồm kim loại M (hóa trị II) , oxit M muối sunfat M hòa tan dung dịch H2SO4 lỗng dư thu dung dịch A 4,48 lít khí (đktc).Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu kết tủa B Nung B đến khối lượng khơng đổi lại 14 gam chất rắn Mặt khác cho 14,8 gam hỗn hợp X vào 0,2 lít dung dịch CuSO4 2M Sau phản ứng kết thúc , tách bỏ chất rắn, đem phần dung dịch cạn lại 62 gam chất rắn c) Xác định kim loại M d) Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X Câu 5: ( điểm) Đốt cháy 2,25 gam hợp chất hữu A chứa C,H,O phải cần 3,08 lít khí O2(đktc) thu VH2O= 5/4 V CO2 Biết tỉ khối A khí H2 45.Xác định thức phân tử A -Ghi : Thí sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.PLEIKU Đề thức (vòng ) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học : 2008-2009 MƠN THI : HỐ HỌC Thời gian : 150 phút( khơng kể thời gian phát đề ) ĐỀ BÀI : Câu 1: ( điểm ) Hai ngun tố A,B nhóm hai chu kì liên tiếp bảng HTTH tổng số proton hai hạt nhân 24 Xác định số hiệu ngun tử, gọi tên hai ngun tố A,B Vẽ sơ đồ xác định thành phần cấu tạo ngun tử A B X hợp chất tạo A B.Xác định cơng thức hóa học chất hồn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau : X1 X2 X2 X3 X X X4 X3 X Câu 2: ( 2,5 điểm ) Nêu tượng giải thích phương trình hóa học cho: c) Từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 dư d) Từ từ dung dịch Al(NO3)3 vào dung dịch KOH Khi cho a gam dung dịch H2SO4 nồng độ p% tác dụng với lượng hỗn hợp bột Na Mg lấy dư, sau phản ứng kết thúc thu 0,05a gam H2 Tính giá trị p Câu 3: ( 2,5 điểm ) Hòa tan hồn tồn 23,6 gam hỗn hợp A gồm CaCO3 muối M2S HCl dư , sau phản ứng thu dung dịch X 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) Cho hỗn hợp khí hấp thụ hết vào dung dịch Pb(NO3)2 thu 47,8 gam kết tủa đen ( giả thiết kiện tốn CO2 tan khơng đáng kể) Xác định cơng thức hóa học muối M2S Gọi tên cạn dung dịch X , nung nóng khối lượng chất rắn khơng đổi Tính thành phần phần trăm theo khối lượng chất cỏ thể chất rắn sau phản ứng Câu : ( điểm ) Cho 6,72 lít hỗn hợp khí metan hidrocacbon X mạch hở sục hết vào dung dịch nước brom dư, thấy dung dịch bị nhạt màu 24 gam brom phản ứng Sau phản ứng 3,36 lít khí khơng hấp thụ Mặt khác đốt cháy hồn tồn 6,72 lít hỗn hợp hai hidrocacbon , cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 147,75 gam kết tủa ( Các khí đo đktc) c) Xác định cơng thức phân tử , cơng thức cấu tạo hidrocacbon X d) Viết phương trình phản ứng trùng hợp X -Ghi : Thí sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học PHỊNG GIÁO DỤC TP PLEIKU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2007-2008 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN THI: HỐ HỌC LỚP (VỊNG 1) Thời gian làm 150 phút (Khơng kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng thực theo sơ đồ chuyển hố sau: A X A1 X B A2 X B1 X B2 Biêt X khống sản sử dụng nhiều xây dựng (Mỗi mũi tên phương trình phản ứng) Câu (2 điểm): Nêu tượng xảy viết phương trình phản ứng cho kim loại Bari (Ba) vào dung dịch chất sau: a NH4Cl b (NH4)2CO3 c NaHCO3 Trình bày phương pháp hố học để tách hỗn hợp chứa khí: O2; CO2; HCl Câu (3 điểm): Cho luồng khí CO dư qua ống sứ chứa 23,2 gam oxit kim loại nung nóng Sau phản ứng kết thúc thu kim loại M hỗn hợp khí A Cho A hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu 40gam kết tủa trắng Cho tồn M tan hết axit HCl, thấy 6,72 lít H2 (đktc) Viết phương trình phản ứng xảy xác định cơng thức hố học oxit kim loại Câu (3 điểm): Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon A B (cấu tạo mạch hở) cơng thức tổng qt CnH2n CmH2m (m, n ngun, dương) - 8,4 gam hỗn hợp X (trộn theo tỷ lệ số mol nhau) làm màu vừa đủ 32 gam Br2 (trong dung dịch) - 11,2 gam hỗn hợp X (trộn theo tỷ lệ khối lượng nhau) làm màu vừa đủ 48 gam Br2 (trong dung dịch) - Xác định cơng thức phân tử cơng thức cấu tạo A B Cho: H = 1; O = 16; C = 12; Ca = 40; Br = 80; Al = 27; Cu = 64; Fe = 56; Zn = 65 Ghi chú: Học sinh khơng sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học Họ tên thí sinh .Số báo danh .Phòng số Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP Pleiku SINH GIỎI LỚPTHI CHỌN HỌC Năm học : 2006-2007 MƠN THI : HỐ HỌC Đề thức (vòng ) Thời gian : 150 phút Câu 1: ( điểm ) Hòa tan34,2 gam hỗn hợp oxit Fe2O3 Al2O3 vào 1lít dung dịch HCl 2M Sau phản ứng HCl dư 25% so với lượng ban đầu Dung dịch A tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M cho kết tủa tạo thành vừa đạt khối lượng bé a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính khối lựong oxit hỗn hợp ban đầu c) Tính thể tích dung dịch NaOH dùng Câu 2: ( điểm ) Hòa tan hết 16,2 gam kim loại X lít dung dịch HNO3 0,5M Phản ứng kết thúc thu 5,6 lít hỗn hợp NO N2 đktc nặng 7,2 gam Tìm kim loại X Câu 3: ( điểm ) A hỗn hợp gồm Ba, Mg ,Al - Cho m gam A vào nước đến phản ứng xong 8,96 líy khí hidro (đktc) - Cho m gam A vào dung dịch NaOH dư 12,32 lít khí hidro (đktc) - Cho m gam A vào dung dịch HCl dư 13,44 lít khí hidro (đktc) Tìm m phần trăm khối lượng kim loại A Câu : ( điểm ) Hai kim loại X hóa trị II khối lượng , ngâm dung dịch Cu(NO3)2 ngâm dung dịch Pb(NO3)2 Sau thời gian phản ứng khối lượng thứ giảm 0,.2% , thứ hai tăng 28,4% so với ban đầu Tìm kim loại X Câu : ( điểm ) Nung x1 gam Cu với x2 gam O2 chất rắn A1 Đun nóng A1 x3 gam H2SO4 98% , sau tan hết thu dung dịch A2 khí A3 Hấp thụ tòan A3 200ml dung dịch NaOH 0,15M tạo dung dịch chứa 2,3 gam muối Khi cạn dung dịch A2 thu 30 gam tinh thể CuSO4 5H2O Nếu cho A2 tác dụng với dung dịch NaOH 1M để tạo lượng kết tủa nhiều phải dùng hết 300 ml dung dịch NaOH Viết phương trình phản ứng xảy a) Tính x1, x2 , x3 b) -Ghi : Thí sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học Phòng giáo dục TP Pleiku KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ Năm học 2006-2007 Mơn thi : Hóa họcLớp ( Vòng 1) Thời gian : 150 phút ( khơng kể thời gian giao đề) Câu 1( đ) Thêm 100ml dung dịch natri hidroxit vào 25ml dung dịch nhơm clorua vừa đủ thu kết tủa lớn khối lượng băng 1,872 g a) Tính nồng độ mol dung dịch dùng b) Nếu thêm Vml dung dịch natri hidroxit vào 25ml dung dịch nhơm clorua , sau phản ứng xong thu lượng kết tủa 9/10 lượng kết tủa lớn nhất.Hỏi thí nghiệm dùng ml dung dịch natri hidroxit Câu 2(2 đ) Khử hồn tồn 5,44 g hỗn hợp oxit kim loại A CuO cần dùng 2016 ml khí hidro đktc Cho chất rắn thu sau phản ứng vào dung dịch HCl dư thấy 1344ml khí hidro đktc a) Xác định cơng thức oxit kim loại A, biết tỉ lệ số mol đồng số mol kim loại A hỗn hợp oxit 1:6 b) Tính thể tích dung dịch axit clohidric nồng độ 0,2M cần để hòa tan hỗn hợp oxit ban đầu Câu 3(2 đ) Đề hòa tan hồn tồn 12 gam hỗn hợp X gồm đồng II oxit , sắt III oxit magie oxit cần dùng 225 ml dung dịch axit clohidric 2M Mặt khác đốt nóng 12 g hỗn hợp X dòng khí COđể phản ứng xảy hồn tồn , thu 10g chất rắn Y khí D Tính thành phần % theo khối lượng chất X a) Dẫn khí D hấp thụ vào 500ml dung dịch bari hidroxit nồng độ CM , sau phản ứng thu b) 14,775 gam kết tủa Tính CM Câu 4( 2đ) Cho 44 gam hỗn hợp muối natri hidrosunfit natri hidrocacbonat phản ứng hết với dung dịch axit sunfuric lỗng , thu hỗn hợp khí A 35,5 gam muối natri sunfat Trộn hỗn hợp A với oxi thu hỗn hợp B tỉ khối hidro 21 Dẫn hỗn hợp khí B qua xúc tác V2O5 nhiệt độ tích hợp , sau phản ứng thu hỗn hợp khí C gồm chất tỉ khối hidro 22,252 a) Viết xảy b) Tính thành phần % thể tích khí SO3 hỗn hợp C Câu 5( 2đ)Hòa tan 6,43 gam hỗn hợp kim loại kiềm A B thuộc chu kì liên tiếp vào nước 150 gam dung dịch 2,352 lít khí hidro đktc a) Tìm kim loại A B thành phần % theo khối lượng chúng hỗn hợp b) Cần lít dung dịch axit sufuric nồng độ 0,1M để trung hòa 15 gam dung dịch PHỊNG GD VÀ ĐT TP Pleiku KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học : 2006-2007 MƠN THI : HỐ HỌC Đề thức (vòng ) Thời gian : 150 phút Câu 1: ( điểm ) Hòa tan34,2 gam hỗn hợp oxit Fe2O3 Al2O3 vào 1lít dung dịch HCl 2M Sau phản ứng HCl dư 25% so với lượng ban đầu Dung dịch A tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M cho kết tủa tạo thành vừa đạt khối lượng bé d) Viết phương trình phản ứng xảy e) Tính khối lựong oxit hỗn hợp ban đầu f) Tính thể tích dung dịch NaOH dùng Câu 2: ( điểm ) Hòa tan hết 16,2 gam kim loại X lít dung dịch HNO3 0,5M Phản ứng kết thúc thu 5,6 lít hỗn hợp NO N2 đktc nặng 7,2 gam Tìm kim loại X Câu 3: ( điểm ) A hỗn hợp gồm Ba, Mg ,Al - Cho m gam A vào nước đến phản ứng xong 8,96 líy khí hidro (đktc) - Cho m gam A vào dung dịch NaOH dư 12,32 lít khí hidro (đktc) - Cho m gam A vào dung dịch HCl dư 13,44 lít khí hidro (đktc) Tìm m phần trăm khối lượng kim loại A Câu : ( điểm ) Hai kim loại X hóa trị II khối lượng , ngâm dung dịch Cu(NO3)2 ngâm dung dịch Pb(NO3)2 Sau thời gian phản ứng khối lượng thứ giảm 0,.2% , thứ hai tăng 28,4% so với ban đầu Tìm kim loại X Câu : ( điểm ) Nung x1 gam Cu với x2 gam O2 chất rắn A1 Đun nóng A1 x3 gam H2SO4 98% , sau tan hết thu dung dịch A2 khí A3 Hấp thụ tòan A3 200ml dung dịch NaOH 0,15M tạo dung dịch chứa 2,3 gam muối Khi cạn dung dịch A2 thu 30 gam tinh thể CuSO4 5H2O Nếu cho A2 tác dụng với dung dịch NaOH 1M để tạo lượng kết tủa nhiều phải dùng hết 300 ml dung dịch NaOH Viết phương trình phản ứng xảy c) Tính x1, x2 , x3 d) -Ghi : Thí sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học PHỊNG GIÁO DỤC TP PLEIKU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2005-2006 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN THI: HỐ HỌC LỚP (VỊNG 1) Thời gian làm 150 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI Bài (2 điểm): Hồ tan hồn tồn hỗn hợp 6,4 gam CuO 16 gam Fe 2O3 320 ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hồn tồn Sau phản ứng m gam chất rắn khơng tan Tính m ? Bài (2 điểm): Nung 2,22g hỗn hợp A gồm Fe2O3, MgO, Al2O3 dòng khí CO dư đến phản ứng xảy hồn tồn, thấy chất rắn lại khối lượng 1,98 gam (chất rắn B) Hồ tan hồn tồn 1,98 gam chất rắn B cần 100 ml dung dịch HCl 1M a Viết phương trình phản ứng xảy b Tính thành phần phần trăm khối lượng chất rắn hỗn hợp A Bài (1,5 điểm): A, B, C hợp chất vơ kim loại, đốt nóng nhiệt độ cao cho lửa màu vàng A tác dụng với B thu chất C Nung nóng B nhiệt độ cao thu chất rắn C, nước khí D Biết D hơp chất Cac bon D tác dụng với A cho ta B C a Xác định A, B, C, D giải thích thí nghiệm phương trình phản ứng b Cho A, B, C tác dụng với CaCl2 Viết phương trình phản ứng xảy Bài (2 điểm): Hồ tan lượng hỗn hợp gồm Al kim loại hố trị II (đứng trước H dãy hoạt động hố học kim loại) lit dung dịch HCl 0,5M thấy 10,08dm3 khí hiđrơ (ở đktc) Trung hồ dung dịch sau phản ứng lượng dung dịch NaOH vừa đủ, sau cạn dung dịch lại 46,8 gam muối khan a Tính khối lượng kim loại bị hồ tan b Tìm kim loại hố trị II, biết hỗn hợp số mol 75% số mol Al Bài (2,5 điểm): Đốt cháy hồn tồn gam hiđrocacbon A thể khí điều kiện thường cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 275ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu 25 gam kết tủa a Tìm cơng thức phân tử A b A tác dụng với clo theo tỷ lệ mol 1:1 điều kiện thích hợp cho dẫn xuất clo với hàm lượng clo 70,3% Xác định cơng thức cấu tạo A, gọi tên - Hết - PHỊNG GIÁO DỤC TP PLEIKU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2005-2006 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN THI: HỐ HỌC LỚP (VỊNG 2) Thời gian làm 150 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI Bài 1: Hòa tan 2,84 gam hỗn hợp MgCO CaCO3 dung dịch axit clohidric dư Cho tất khí hấp thụ vào V ml dung dịch NaOH 10% ( Ddd=1,1g/ml) Thu hỗn hợp muối nồng độ % Tính khoảng giá trị V? Bài 2: Đun nóng hồn tồn 50g dung dịch chứa hỗn hợp NaHCO NaOH cạn dung dịch sau phản ứng thu 7,4g muối khan Để hòa tan hồn tồn 7,4g hh cần dùng 250ml dd HCl 0,5M Viết ptpứ xảy Tính C% NaHCO NaOH dd đầu Bài 3: Hòa tan 2,4 gam magie 11,2 gam sắt vào 100 ml dung dịch CuSO 2M tách chất rắn A thu dung dịch B Thêm NaOH dư vào dung dịch B lọc kết tủa tách ra, nung nóng đến khối lượng khơng đổi khơng khí thu a gam chất rắn D Viết phương trình hóa học, tính lượng chất rắn A lượng chất rắn D Bài : Một dung dịch chứa a mol NaHCO3 b mol Na2CO3 Nếu thêm (a+b) mol CaCl2 vào dung dịch tạo m1 gam kết tủa Nếu thêm (a+b) mol Ca(OH)2 vào dung dịch tạo m2 gam kết tủa Hãy so sánh m1 m2 Bài 5: gói bột trắng tương tự nhau: CuO, FeO, Fe3O4, MnO2, Ag2O hỗn hợp Fe + FeO Chỉ dùng thêm dung dịch HCl phân biệt chất khơng ? Nếu được, trình bày cách phân biệt phương pháp hóa học Viết phương trình phản ứng xảy - Hết - Phòng giáo dục TP Pleiku KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ Năm học 2006-2007 Mơn thi : Hóa họcLớp ( Vòng 1) Thời gian : 150 phút ( khơng kể thời gian giao đề) Câu 1( đ) Thêm 100ml dung dịch natri hidroxit vào 25ml dung dịch nhơm clorua vừa đủ thu kết tủa lớn khối lượng băng 1,872 g c) Tính nồng độ mol dung dịch dùng d) Nếu thêm Vml dung dịch natri hidroxit vào 25ml dung dịch nhơm clorua , sau phản ứng xong thu lượng kết tủa 9/10 lượng kết tủa lớn nhất.Hỏi thí nghiệm dùng ml dung dịch natri hidroxit Câu 2(2 đ) Khử hồn tồn 5,44 g hỗn hợp oxit kim loại A CuO cần dùng 2016 ml khí hidro đktc Cho chất rắn thu sau phản ứng vào dung dịch HCl dư thấy 1344ml khí hidro đktc c) Xác định cơng thức oxit kim loại A, biết tỉ lệ số mol đồng số mol kim loại A hỗn hợp oxit 1:6 d) Tính thể tích dung dịch axit clohidric nồng độ 0,2M cần để hòa tan hỗn hợp oxit ban đầu Câu 3(2 đ) Đề hòa tan hồn tồn 12 gam hỗn hợp X gồm đồng II oxit , sắt III oxit magie oxit cần dùng 225 ml dung dịch axit clohidric 2M Mặt khác đốt nóng 12 g hỗn hợp X dòng khí COđể phản ứng xảy hồn tồn , thu 10g chất rắn Y khí D Tính thành phần % theo khối lượng chất X c) Dẫn khí D hấp thụ vào 500ml dung dịch bari hidroxit nồng độ CM , sau phản ứng thu d) 14,775 gam kết tủa Tính CM Câu 4( 2đ) Cho 44 gam hỗn hợp muối natri hidrosunfit natri hidrocacbonat phản ứng hết với dung dịch axit sunfuric lỗng , thu hỗn hợp khí A 35,5 gam muối natri sunfat Trộn hỗn hợp A với oxi thu hỗn hợp B tỉ khối hidro 21 Dẫn hỗn hợp khí B qua xúc tác V2O5 nhiệt độ tích hợp , sau phản ứng thu hỗn hợp khí C gồm chất tỉ khối hidro 22,252 c) Viết xảy d) Tính thành phần % thể tích khí SO3 hỗn hợp C Câu 5( 2đ)Hòa tan 6,43 gam hỗn hợp kim loại kiềm A B thuộc chu kì liên tiếp vào nước 150 gam dung dịch 2,352 lít khí hidro đktc c) Tìm kim loại A B thành phần % theo khối lượng chúng hỗn hợp d) Cần lít dung dịch axit sufuric nồng độ 0,1M để trung hòa 15 gam dung dịch PHỊNG GIÁO DỤC TP PLEIKU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2007-2008 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN THI: HỐ HỌC LỚP (VỊNG 1) Thời gian làm 150 phút (Khơng kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) Hồn thành phương trình phản ứng thực theo sơ đồ chuyển hố sau: A X A1 X B A2 X B1 X B2 Biêt X khống sản sử dụng nhiều xây dựng (Mỗi mũi tên phương trình phản ứng) Câu (2 điểm): Nêu tượng xảy viết phương trình phản ứng cho kim loại Bari (Ba) vào dung dịch chất sau: a NH4Cl b (NH4)2CO3 c NaHCO3 Trình bày phương pháp hố học để tách hỗn hợp chứa khí: O2; CO2; HCl Câu (3 điểm): Cho luồng khí CO dư qua ống sứ chứa 23,2 gam oxit kim loại nung nóng Sau phản ứng kết thúc thu kim loại M hỗn hợp khí A Cho A hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu 40gam kết tủa trắng Cho tồn M tan hết axit HCl, thấy 6,72 lít H2 (đktc) Viết phương trình phản ứng xảy xác định cơng thức hố học oxit kim loại Câu (3 điểm): Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon A B (cấu tạo mạch hở) cơng thức tổng qt CnH2n CmH2m (m, n ngun, dương) - 8,4 gam hỗn hợp X (trộn theo tỷ lệ số mol nhau) làm màu vừa đủ 32 gam Br2 (trong dung dịch) - 11,2 gam hỗn hợp X (trộn theo tỷ lệ khối lượng nhau) làm màu vừa đủ 48 gam Br2 (trong dung dịch) - Xác định cơng thức phân tử cơng thức cấu tạo A B Cho: H = 1; O = 16; C = 12; Ca = 40; Br = 80; Al = 27; Cu = 64; Fe = 56; Zn = 65 Ghi chú: Học sinh khơng sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học Họ tên thí sinh .Số báo danh .Phòng số Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị PHỊNG GIÁO DỤC TP PLEIKU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2005-2006 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN THI: HỐ HỌC LỚP (VỊNG 1) Thời gian làm 150 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI Bài (2 điểm): Hồ tan hồn tồn hỗn hợp 6,4 gam CuO 16 gam Fe2O3 320 ml dung dịch HCl 2M đến phản ứng hồn tồn Sau phản ứng m gam chất rắn khơng tan Tính m? Bài (2 điểm): Nung 2,22g hỗn hợp A gồm Fe 2O3, MgO, Al2O3 dòng khí CO dư đến phản ứng xảy hồn tồn, thấy chất rắn lại khối lượng 1,98 gam (chất rắn B) Hồ tan hồn tồn 1,98 gam chất rắn B cần 100 ml dung dịch HCl 1M c Viết phương trình phản ứng xảy d Tính thành phần phần trăm khối lượng chất rắn hỗn hợp A Bài (1,5 điểm): A, B, C hợp chất vơ kim loại, đốt nóng nhiệt độ cao cho lửa màu vàng A tác dụng với B thu chất C Nung nóng B nhiệt độ cao thu chất rắn C, nước khí D Biết D hơp chất Cac bon D tác dụng với A cho ta B C c Xác định A, B, C, D giải thích thí nghiệm phương trình phản ứng d Cho A, B, C tác dụng với CaCl Viết phương trình phản ứng xảy Bài (2 điểm): Hồ tan lượng hỗn hợp gồm Al kim loại hố trị II (đứng trước H dãy hoạt động hố học kim loại) lit dung dịch HCl 0,5M thấy 10,08dm3 khí hiđrơ (ở đktc) Trung hồ dung dịch sau phản ứng lượng dung dịch NaOH vừa đủ, sau cạn dung dịch lại 46,8 gam muối khan c Tính khối lượng kim loại bị hồ tan d Tìm kim loại hố trị II, biết hỗn hợp số mol 75% số mol Al Bài (2,5 điểm): Đốt cháy hồn tồn gam hiđrocacbon A thể khí điều kiện thường cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 275ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu 25 gam kết tủa c Tìm cơng thức phân tử A d A tác dụng với clo theo tỷ lệ mol 1:1 điều kiện thích hợp cho dẫn xuất clo với hàm lượng clo 70,3% Xác định cơng thức cấu tạo A, gọi tên (Biết: Cu = 64; Fe = 56; O = 16; Mg = 24; Al = 27; Na = 23; Cl = 35,5; C = 12; Ca = 40; H = 1) Ghi chú: Học sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học máy tính bỏ túi Họ tên thí sinh Số báo danh .Phòng số Chữ ký giám thị Chữ ký giám thị PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAK PƠ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2008-2009 ĐỀ CHÍNH THỨC (VÒNG 1) Môn: HOÁ HỌC Lớp: Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI: Câu 1:(4 điểm) Hai kim loại giống (đều nguyên tố R, hoá trò II) khối lượng Cho thứ vào dung dòch Cu(NO 3)2 thứ hai vào dung dòch Pb(NO 3)2 Sau thời gian số mol hai muối nhau, lấy hai kim loại khỏi dung dòch thấy khối lượng thứ giảm 0,2%, khối lượng thứ hai tăng 28,4% Xác đònh R Câu 2: (4 điểm) Nung 25,28 gam hỗn hợp FeCO3 FexOy dư tới phản ứng hoàn toàn, thu khí A 22,4 gam Fe2O3 Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dòch Ba(OH) 0,15 M thu 7,88 gam kết tủa a/ Viết phương trình phản ứng xảy b/ Tìm công thức phân tử FexOy Câu 3: (5 điểm) Cho 80 gam bột đồng vào 200ml dung dòch AgNO 3, sau thời gian phản ứng lọc dung dòch A 95,2 gam chất rắn B Cho tiếp 80 gam bột Pb vào dung dòch A, phản ứng xong lọc B tách dung dòch D chứa muối 67,05 gam chất rắn E Cho 40 gam bột kim loại R (hoá trò 2) vào 1/10 dung dòch D, sau phản ứng hoàn toàn lọc tách 44,575 gam chất rắn E Tính nồng độ mol/lit dung dòch AgNO xác đònh kim loại R Câu 4: (7 điểm) Hỗn hợp X MgO CaO Hỗn hợp Y MgO Al 2O3 Lượng X lượng Y 9,6 gam Số gam MgO X 1,125 lần số gam MgO Y Cho X Y tác dụng với 100ml HCl 19,87 % (d= 1,047 g/ml) dung dòch X ’và dung dòch Y’ Khi cho X’ tác dụng hết với Na2CO3 1,904 dm3 khí CO2 thoát (đo đktc) a/ Tìm % lượng X nồng độ % dung dòch X’ b/ Hỏi Y tan hết không? Nếu cho 340ml KOH 2M vào dung dòch Y’ tách gam kết tủa (Cho biết: Fe= 56; C= 12; O =16; Ba = 137; H= 1; Ag= 108; N=14; Pb=207; Mg= 24; Ca= 40; Al= 27; Na= 23 ; K=39) -HẾT -PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAK PƠ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2008-2009 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HOÁ VÒNG: NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1: (4 điểm) Hoá trò kim loại R hoá trò Cu, Pb muối Nitrat chúng phản ứng với số mol Theo đề bài: MR > MCu MPb > MR Nếu coi khối lượng ban đầu kim loại a gam Sau phản ứng: khối lượng kim loại giảm 0,002 a khối lượng kim loại tăng 0,284 a R + Cu(NO3)2 R(NO3)2 + Cu x x x Khối lượng kim loại giảm đi: x.R - 64x = 0,002 a x ( R - 64) = 0,002 a (1) R + Pb(NO3)2 R(NO3)2 + Pb x x x Khối lượng kim loại tăng lên: 207 x - x.R = 0,284 a x (207 - R) = 0,284 a (2) Từ (1) (2) ta được: x ( R − Cu ) 0,002a = x(207 − R ) 0,284a => R= 65 (vậy kim loại Zn) Câu 2: (4 điểm) Số mol Fe2O3= 0,14 ; Ba(OH)2 = 0,06 ; BaCO3 = 0,04 → a/ FeCO3 + O2 2Fe2O3 + 4CO2 3x − y → xFe2O3 FexOy + O2 → CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 ↓ + H2O 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ (1) (2) (3) 1,0 đ 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (4) b/ Do số mol Ba(OH)2 > BaCO3 ↓ nên hai khả xảy ra: - Nếu Ba(OH)2 dư (0,02 mol) CO2 = 0,04 (không phản ứng 4) lượng FexOy = 25,28 - (0,04 116) = 20,64 g số mol Fe2O3 tạo từ FexOy = 0,14 – 0,04 / = 0,12 mol số mol Fe = 0,24 số mol O = 0,45 Tỉ số O: Fe = 1,875 > 1,5 (loại) -Vậy Ba(OH)2 không dư, 0,02 mol Ba(OH)2 tham gia phản ứng (4) số mol CO2 = 0,08 mol Lượng FexOy = 25,28 – (0,08 116) = 16 g Số mol Fe2O3 tạo (2) = 0,14 – 0,08 / = 0,1 mol (16g) O2 dự phản ứng (2) = oxit sắt ban đầu Fe2O3 Câu 3: (5 điểm) Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag ↓ x 2x x 2x 95,2 − 80 số mol x = = 0,1 216 − 64 Pb + Cu(NO3)2 Pb(NO3)2 + Cu 0,1 0,1 0,1 0,1 Nếu phản ứng độ giảm lượng kim loại (do Pb = 207 tạo Cu = 64) là: (207 – 64 ) 0,1 = 14,3 g > 80 - 67,05 = 12,95 g Chứng tỏ dung dòch muối AgNO3 dư để phản ứng: b + AgNO3 Pb(NO3)2 + 2Ag y 2y y 2y Phản ứng làm tăng lượng = (216 -207) y Vậy ta có: (216 -207) y = 14,3 – 12,95 =1,35 y = 0,15 Số mol AgNO3 ban đầu : 2x + 2y = 0,5 mol CM AgNO = 0,5/ 0,2 = 0,4M Dung dòch D chứa Pb(NO3)2 = 0,1 + 0,1 = 0,25 mol R + Pb(NO3)2 R(NO3)2 + Pb ↓ 0,25 0,25 0,25 0,25 Đôï tăng lượng kim loại = (207 - R) 0,25 = 44,575 – 40 = 4,575 g R = 24 (Mg) Câu 4: (7 điểm) a/ Gọi x, y số mol MgO CaO X; a, b số mol MgO Al2O3 Y Theo đề bài: 40x + 56 y = 40 a + 102 b = 9,6 40 x = 1,125 40 a x = 1,125 a n HCl = 0,57 mol ; n C O = 0,085 mol MgO + 2HCl MgCl2 + H2O CaO + 2HCl CaCl2 + H2O Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 ↑ 0,085 0,17 0,17 0,085 Từ phương trình ta hệ: 40 x + 56 y = 9,6 2x + 2y = 0,57 – 0,17 = 0,4 Giải hệ ta x= y = 0,1 % lượng X 41,66% 58,34% + H2O 0,5 đ 0,5đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Lượng dung dòch: X’= 9,6 + (100.1,047)+ (0,085.106)– (0,085.44)= 19,57g Trong có: mMgCl = 9,5 g 0,5đ 7,95 % mCaCl = 11,1 g 9,28% mNaCl = 9,945 g 8,32% b/ Do a= 0,0889 nên b = 0,06 mol MgO + 2HCl MgCl2 + H2O Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O HCl dùng hoà tan = 0,0889.2 + 0,06 = 0,5333 mol < 0,57 Y tan hết HCl dư = 0,0367 mol Khi thêm 0,68 mol KOH vào Y’ phản ứng: HCl + KOH KCl + H2O MgCl2 + 2KOH Mg(OH)2 ↓ + 2HCl AlCl3 + 3KOH Al(OH)3 ↓ + 3KCl Al(OH)3 + KOH KAlO2 + 2H2O Do KOH phản ứng = 0,0367 + 0,0889 + 0,06 = 0,6056 mol < 0,68 nên KOH dư (0,25đ) Al(OH)3 tan hết Kết tủa lọc Mg(OH)2 → 5,16 g 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ ... GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP PLEIKU KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học : 201 4 -201 5 MƠN THI : HỐ HỌC Thời gian : 150 phút( khơng kể thời gian phát đề ) Bài 1: Cho chất Y có cơng thức MX2 Trong M kim... PHỊNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP PLEIKU ĐỀ B Câu ( điểm) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học : 201 1 -201 2 MƠN THI : HỐ HỌC Thời gian : 150 phút( khơng kể thời gian phát đề ) a) Từ chất ban đầu NaCl,H2O,KOH,CaCO3... PLEIKU ĐỀ CHÍNH THỨC (Vòng 2) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 201 0 – 201 1 Câu 1: (2 điểm) Mơn thi: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 150 phút (Khơng kể thời gian phát đề)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp án, Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp án, Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay