8 ma trận đề kiểm tra sinh 7

3 60 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:15

Gv Trần Thị Thanh Hảo (ra MT) PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (TIẾT 18) PLEIKU Năm học : 2015-2016 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU MÔN : SINH - LỚP : Thời gian làm : 45 phút (Trắc nghiệm :10’) Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Nội dung Ngành ĐVNS Câu hỏi Điểm 30% Ngành Ruột Câu hỏi khoang Điểm 0,5 3,5 35% Ngành Giun dẹp Câu hỏi 1 Giun tròn Điểm 0,5 3,5 3,5% Tổng Câu hỏi 12 Điểm 10 20 % (60%) 20% 100% PHÒNG GD & ĐT TP.PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Tên chủ đề MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I –NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: SINH HỌC – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Trắc nghiệm :10’) Nhận biết TN TL Thông hiểu TN TL 1.Ngành ĐVNS Số câu Điểm 0,5 2.Ngành ruột khoang Số câu Điểm 0,5 3.Các ngành giun Số câu Điểm 0,75 4.Ngành thân mềm Số câu Điểm 0,25 5.Ngành chân khớp Số câu Điểm 1,5 6.Ngành ĐVCXS (Các lớp cá) Số câu Điểm 2,5 Tổng Số câu Điểm Vận dụng TN TL (20%) (60%) 2 (20%) Tổng 0,5 5% 0,5 5% 0,75 7,5% 2,25 22,5% 3,5 3,5% 2,5 2,5% 12 10 (100%) PHÒNG GD & ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Biết Tên Mức độ chủ đề Lớp Số câu Lưỡng cư Điểm TN 0,5 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (TIẾT 56) NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian làm : 45 phút (Trắc nghiệm:10’) Hiểu TL TN TL Vận dụng thấp TN TL vận dụng cao TN TL Tổng 2,5 (25%) Số câu Điểm 0,5 Số câu Điểm 0,5 Số câu Điểm 0,5 Số câu Lớp bò sát 2,5 (25%) Lớp chim 2,5 (25%) Lớp thú 2,5 (25%) 12 Tổng Điểm (20%) (60%) (20%) 10 (100%) ...PHÒNG GD & ĐT TP.PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Tên chủ đề MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I –NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: SINH HỌC – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Trắc nghiệm :10’) Nhận biết... PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Biết Tên Mức độ chủ đề Lớp Số câu Lưỡng cư Điểm TN 0,5 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (TIẾT 56) NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian làm : 45 phút (Trắc nghiệm:10’)... 0 ,75 4.Ngành thân mềm Số câu Điểm 0,25 5.Ngành chân khớp Số câu Điểm 1,5 6.Ngành ĐVCXS (Các lớp cá) Số câu Điểm 2,5 Tổng Số câu Điểm Vận dụng TN TL (20%) (60%) 2 (20%) Tổng 0,5 5% 0,5 5% 0 ,75 7, 5%
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 ma trận đề kiểm tra sinh 7 , 8 ma trận đề kiểm tra sinh 7 , 8 ma trận đề kiểm tra sinh 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay