6 MA TRẬN SINH 6 (16 17) TUYẾT

10 21 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:15

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Nội dung Chương VI: Quả hạt Số câu: Điểm:2đ Chương VIII: Các nhóm thực vật Số câu: Điểm: 2đ Chương IX: Vai trò thực vật Số câu: Điểm: đ Chương X: Vi khuẩn- Nấm- Địa y Số câu: Điểm: 3đ Tổng Nhận biết TN TL MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KỲ II – NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: SINH HỌC LỚP: Thời gian làm bài: 45 phút (trắc nghiệm: 10 phút) Thông hiểu TN TL 1câu Vận dụng TN TL Tổng 2điểm 2đ 1câu câu 1 điểm 2đ điểm câu 3điểm câu 3đ 1đ 2đ 3đ 2đ (20%) 6đ (60%) 2đ (20%) 10(100 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Nội dung Nhận biết TN TL Chương VI: Quả hạt Số câu: Điểm:2đ Chương VIII: Các nhóm thực vật Lớp hai mầm lớp mầm điểm Số câu: Điểm: 2đ Chương IX: Vai trò thực vật MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: SINH HỌC LỚP: Thời gian làm bài: 45 phút (trắc nghiệm: 15 phút) Thông hiểu Vận dụng TN TL TN TL Những điều kiện cần cho hạt nảy nầm 2điểm ` 2đ Hạt kín-Đặc điểm thực vật Hạt kín điểm 2đ Vai trò thực vật tự nhiên 3điểm Số câu: Điểm: đ Chương X: Vi khuẩn- NấmĐịa y Số câu: Điểm: 3đ Tổng Tổng 3đ Vi khuẩn Nấm (tt) 1đ 2đ 3đ 2đ (20%) 6đ (60%) 2đ (20%) 10(100% PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Trắc nghiệm: 10 phút) (Không tính thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: PHẦN I: Trắc nghiệm(2 điểm) Bài I: Khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: Trụ não gồm thành phần: a Cầu não, hành não tiểu não b Hành tủy, não não trung gian c Hành não, cầu não não d Tiểu não, não não trung gian Câu 2: Hooc mon di chuyển thể nhờ: a Máu b Hệ bạch huyết dây thần kinh c Máu dây thần kinh d Hệ bạch huyết hệ thần kinh Câu 3: Điều hòa, phối hợp cử động phức tạp giữ thăng cho thể chức của: a Trụ não b Tiểu não c Não trung gian d Đại não Câu :Tuyến sau vừa thực chức nội tiết vừa thực chức ngoại tiết? a Tuyến giáp b Tuyến cận giáp c Tuyến tùng d Tuyến tụy Bài II: Hãy chọn từ cụm từ : protein, đơn vị chức , lọc máu, tế bào máu, mao mạch máu thích hợp để điền vào chỗ … câu sau: - Nước tiểu tạo thành các……(1)….của thận - Thực chất trình tạo nước tiểu ……(2)……thải bỏ chất độc, chất cặn bã thể - Trong thành phần nước tiểu đầu …… (3)…… ……(4)…… 1………………… ……….2…………………….3………………….4……………… Phần II- Tự luận (8điểm) Câu 1(2đ): Phân biệt tuyến nội tiết tuyến ngoại tiết? Lấy ví dụ loại Câu 2(2đ: Nêu biện pháp vệ sinh hệ thần kinh? Câu 3(2đ): Trình bày bước lập phần cho người Câu 4(2đ): Tính thành phần dinh dưỡng thực phẩm điền vào bảng sau: Thực Khối lượng (g) Thành phần dinh dưỡng Năng lượng (kcal) phẩm A A1 A2 Prôtêi Lipit Gluxit n Mì sợi 150 150 Ngô tươi 300 135 165 Biết: - Thành phần dinh dưỡng 100g mì sợi: Protein có 11g, lipit có 0,9g, gluxit có 74,2 cung cấp 349 kcal - Thành phần dinh dưỡng 100g ngô tươi: Protein có 4,1g, lipit có 2,3g, gluxit có 39,6g cung cấp 196 kcal ĐÁP ÁN : TRAÉC NGHIEÄM: (0,25 đ/1 câu = điểm) Bài I: 1c a 3b 4d Bài II đơn vị chức lọc máu tế bào máu TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu Câu (2đ) Câu (2đ) Câu (2đ) Câu (2đ) prôtêin Đáp án - Tuyến ngoại tiết: chất tiết theo ống dẫn tới quan tác động Ví dụ: tuyến tiêu hóa, tuyến nước bọt -Tuyến nội tiết: Không có ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu tới quan đích Ví dụ: tuyến giáp, tuyến cận giáp … - Đảm bảo giấc ngủ hàng ngày - Giữ cho tâm hồn thoải mái, thản - Xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý Bước 1: Kẻ bảng tính toán theo mẫu Bước 2: - Điền tên thực phẩm, điền số lượng cung cấp vào cột A - Xác định lượng thải bỏ cách tra bảng “thành pghần dinh dưỡng số thực phẩm” để biết tỉ lệ thải bỏ thực phép tính: A1 = A x tỷ lệ % thải bỏ - Xác định lượng thực phẩm ăn được: A2 = A - A1 Bước 3: Tính giá trị loại thực phẩm kê bảng điền vào cột thành phần dinh dưỡng, lượng, muối khoáng, vitamin Bằng cách lấy số liệu bảng “Thành phần dinh dưỡng số thực phẩm “ nhân với số lượng thực phẩm ăn được(A2) chia cho 100 Bước 4: - Cộng số liệu liệt kê - Đối chiếu với bảng “Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam” để điều chỉnh chế độ ăn uống cho thích hợp -Lưu ý: + Tổng khối lượng protein bảng phần trước đối chiếu phải nhân với 60% + Lượng vitamin C phần có 50% cung cấp cho thể bị thất thoát chế biến • Thực Khối lượng Thành phần dinh dưỡng Năng lượng phẩm (g) (kcal) A A1 A2 Prôtêin Lipit Gluxit Mì sợi 150 150 16,5 1,35 111,3 523,5 Ngô tươi 300 135 165 12,3 6,9 118,8 588 Điểm 0,75đ 0.25đ 0,75đ 0,25đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Trắc nghiệm: 10 phút) (Không tính thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: PHẦN I: Trắc nghiệm(2 điểm) Bài I: Khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: Tính chất đặc trưng Hạt kín là: a Sống cạn b Có rễ, thân , c Sinh sản hạt d Có hoa, Hạt nằm Câu 2: Nhóm sau hạt kín? a Cây sầu riêng, thông, mận b Cây mít, thông, bách tán c Cây dừa, ổi, cam d Cây xoài, bách tán, pơmu Câu 3: Hạt kín nhóm thực vật có: a Hoa b Nón c Bào tử d Hạt Câu :Các Hạt kín khác nhau, thể ở: a Đặc điểm hình thái quan sinh dưỡng b Đặc điểm hình thái quan sinh sản c Đặc điểm hình thái quan sinh dưỡng quan sinh sản d Chỉ sống môi trường cạn Bài II: Hãy chọn từ cụm từ thích hợp: ô nhiễm môi trường, có lợi, chất vô cơ, vi khuẩn, có hại để điền vào chỗ … câu sau: - Xác động vật, thực vật rơi xuống đất được……(1)…………ở đất biến đổi thành ……(2)…….để sử dụng - Một số vi khuẩn …… (3)…… gây bệnh, làm hỏng thức ăn, gây …(4)…… 1……….…………….2……….……………….3…… …………….4…………… ………… Phần II- Tự luận (8điểm) Câu 1(3đ): Nêu vai trò thực vật tự nhiên? Câu 2(1đ): Để phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm dựa vào đặc điểm nào? Câu 3(2đ): Nêu điều kiện nẩy mầm hạt? Câu 4(2đ): Nấm có lợi ích gì? Lấy ví dụ minh họa ĐÁP ÁN : TRAÉC NGHIEÄM: (0,25 đ/1 câu = điểm) Bài I: 1d c 3a 4c Bài II vi khuẩn chất vô có hại TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu Câu (3đ) ô nhiễm môi trường Đáp án Điểm - Cân hàm lượng khí oxi cacbonic không khí 0,5đ - Góp phần điều hoà khí hậu 0,5đ - Làm giảm ô nhiễm môi trường 0,5đ - Giúp giữ đất, chống xói mòn 0,5đ - Hạn chế ngập lụt, hạn hán - Bảo vệ nguồn nước ngầm 0,5đ 0,5đ (1đ) Những đặc điểm để phân biệt: - Kiểu rễ - Kiểu gân - Số cánh hoa - Dạng thân - Số mầm phôi Câu - Điều kiện bên ngoài: Để hạt nảy mầm tốt cần có đủ nước, không khí đ nhiệt độ thích hợp - Điều kiện bên trong: chất lượng hạt giống: to, mẩy, không sứt sẹo, không 1đ sâu bệnh… Câu (2đ) Câu (2đ) - Phân giải chất hữu thành vô Vd: Các nấm hiển vi đất -Sản xuất rượu, bia, chế biến số thực phẩm, làm men nở bột mì Vd: Một số nấm men… -Làm thức ăn Vd: men bia, nấm hương, nấm rơm… -làm thuốc Vd: Mốc xanh, nấm linh chi… 1đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ A HỌ VÀ TÊN: CHỮ KÝ GIÁM THỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian trắc nghiệm: 10 phút (Không tính thời gian phát đề) LỚP: PHÒNG: SBD: CHỮ KÝ GIÁM KHẢO CHỮ KÝ GIÁM KHẢO ĐIỂM PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Bài I: Khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: Tính chất đặc trưng Hạt kín là: a Sống cạn b Có rễ, thân, thật c Sinh sản hạt d Có hoa, Hạt nằm Câu 2: Nhóm sau Hạt kín? a Rêu, dương xỉ, sầu riêng, thông b Mít, thông, bơ, trắc bách diệp c Dừa, mít, chanh, cam d Xoài, bách tán, kim giao, thông Câu 3: Đặc điểm sau đặc điểm chung thực vật Hạt kín: a Cơ quan sinh dưỡng đa dạng, thân có mạch dẫn phát triển b Sinh sản hạt nằm lộ noãn hở c Sinh sản hạt Hạt nằm quả, bảo vệ tốt d Môi trường sống đa dạng Câu : Cơ quan sinh sản Hạt kín là: a Hoa, quả, hạt b Bào tử nguyên tản c Nón đực nón d Hoa Bài II: Điền vào chỗ trống câu sau từ thích hợp cho trước: người, có lợi, muối khoáng, vi khuẩn, có hại - Xác động vật, thực vật chết rơi xuống đất được……(1)…………ở đất biến đổi thành ……(2)…….cung cấp cho để chế tạo chất hữu - Một số vi khuẩn …… (3)…… gây bệnh cho …(4)…, vật nuôi trồng 1……….…………….2……….……………….3…… …………….4…………… ………… PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ B HỌ VÀ TÊN: CHỮ KÝ GIÁM THỊ MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian trắc nghiệm: 10 phút (Không tính thời gian phát đề) LỚP: PHÒNG: SBD: CHỮ KÝ GIÁM KHẢO CHỮ KÝ GIÁM KHẢO ĐIỂM PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Bài I: Điền vào chỗ trống câu sau từ thích hợp cho trước: người, có lợi, muối khoáng, vi khuẩn, có hại - Xác động vật, thực vật chết rơi xuống đất được……(1)…………ở đất biến đổi thành ……(2)…….cung cấp cho để chế tạo chất hữu - Một số vi khuẩn …… (3)…… gây bệnh cho …(4)…, vật nuôi trồng 1……….…………….2……….……………….3…… …………….4…………… ………… Bài II: Khoanh tròn vào câu trả lời Câu :Cơ quan sinh sản Hạt kín là: a Bào tử nguyên tản b Hoa, quả, hạt c Hoa d Nón đực nón Câu 2: Nhóm sau Hạt kín? a Dừa, mít, chanh, cam b Mít, thông, bơ, trắc bách diệp c Rêu, dương xỉ, sầu riêng, thông d Xoài, bách tán, kim giao, thông Câu 3: Tính chất đặc trưng Hạt kín là: a Sinh sản hạt b Có rễ, thân, thật c Có hoa, Hạt nằm d Sống cạn Câu 4: Đặc điểm sau đặc điểm chung thực vật Hạt kín: a Sinh sản hạt Hạt nằm quả, bảo vệ tốt b Môi trường sống đa dạng c Cơ quan sinh dưỡng đa dạng, thân có mạch dẫn phát triển d Sinh sản hạt nằm lộ noãn hở PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: SINH HỌC - LỚP Thời gian tự luận: 30 phút (Không tính thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: (Học sinh làm giấy kiểm tra riêng) PHẦN II- TỰ LUẬN (8điểm) Câu 1(3đ): Nêu vai trò thực vật tự nhiên? Câu 2(1đ): Lấy ví dụ thuộc lớp Hai mầm lớp Một mầm? Đặc điểm chủ yếu để phân biệt hai lớp đó? Câu 3(2đ): Những điều kiện bên bên cần cho hạt nẩy mầm? Câu 4(2đ): Nấm có công dụng ? Cho ví dụ ? PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: SINH HỌC - LỚP HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN PHẦN I- TRAÉC NGHIEÄM: (0,25 đ/1 câu = điểm) ĐỀ A Bài I: 1d c 3b 4a Bài II vi khuẩn muối khoáng có hại người ĐỀ B Bài I vi khuẩn muối khoáng có hại người Bài II: 1b a c d PHẦN II- TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu Đáp án Điểm - Cân hàm lượng khí oxi cacbonic không khí Câu (3đ) Câu (1đ) Câu (2đ) Câu (2đ) 0,5đ - Góp phần điều hoà khí hậu 0,5đ - Làm giảm ô nhiễm môi trường 0,5đ - Giúp giữ đất, chống xói mòn 0,5đ - Hạn chế ngập lụt, hạn hán 0,5đ - Bảo vệ nguồn nước ngầm - Ví dụ: + Cây thuộc lớp Hai mầm: Cam, xoài… + Cây thuộc lớp Một mầm: Lúa, ngô - Đặc điểm để phân biệt lớp: Số mầm phôi 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ - Điều kiện bên ngoài: Nước, không khí nhiệt độ thích hợp 1đ - Điều kiện bên trong: chất lượng hạt giống tốt, to, mẩy, không sứt sẹo, 1đ không sâu bệnh… - Phân giải chất hữu thành vô Vd: Các nấm hiển vi đất - Sản xuất rượu, bia, chế biến số thực phẩm, làm men nở bột mì Vd: Một số nấm men… - Làm thức ăn Vd: men bia, nấm hương, nấm rơm… - Làm thuốc Vd: Mốc xanh, nấm linh chi… 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ ... Hạt kín khác nhau, thể ở: a Đặc điểm hình thái quan sinh dưỡng b Đặc điểm hình thái quan sinh sản c Đặc điểm hình thái quan sinh dưỡng quan sinh sản d Chỉ sống môi trường cạn Bài II: Hãy chọn... Hạt kín: a Cơ quan sinh dưỡng đa dạng, thân có mạch dẫn phát triển b Sinh sản hạt nằm lộ noãn hở c Sinh sản hạt Hạt nằm quả, bảo vệ tốt d Môi trường sống đa dạng Câu : Cơ quan sinh sản Hạt kín... 135 165 12,3 6, 9 118,8 588 Điểm 0,75đ 0.25đ 0,75đ 0,25đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 MA TRẬN SINH 6 (16 17) TUYẾT , 6 MA TRẬN SINH 6 (16 17) TUYẾT , 6 MA TRẬN SINH 6 (16 17) TUYẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay