4 ma trận đề thi học kì II 15 16

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:15

PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU TRƯỜNGTHCS NGUYỄN DU MA TRẬN ĐỀ THI HỌC II – NĂM HỌC 2015-2016 MÔN HÓA HỌC – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Nội dung Nhận biết Tính chất, điều chế oxi - Các loại phản ứng TN TL 2.Điều chế, tính chất hidro, nước Axit, Bazơ, Muối Nồng độ dung dịch Vận dụng TN câu 1đ TN TL câu 1đ câu 1,5 điểm 5.Tính toán hóa học câu 0,5 đ câu điểm 20 % câu 1,5 đ câu 1,5 đ câu điểm 60 % câu 2đ câu điểm 20 % Tổng số điểm TL câu 1đ 4.Nhận biết chất Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ Thông hiểu câu 1đ 10% câu 1đ 10% câu 2,5 đ 25% câu 1,5 đ 15% câu 4đ 40% câu 10đ 100%
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 ma trận đề thi học kì II 15 16 , 4 ma trận đề thi học kì II 15 16 , 4 ma trận đề thi học kì II 15 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay