2Ma trận đề kiểm tra đề hóa tiết 25 2015 16

1 35 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:15

PHỊNG GD - ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT( TIẾT 25) NĂM HỌC 2015-2016 Biết Tên chủ đề Sự biến đổi chất Câu hỏi Điểm Phản ứng hóa học TN TL MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian: 45’ (Trắc nghiệm: 15’) Hiểu Vận dụng Vận thấp dụng cao TN TL TN TL TN TL 1 10% Câu hỏi Điểm 1 10 % Định luật bảo tồn khối lượng Câu hỏi Điểm 0,5 Phương trình hóa học Câu hỏi 1 0,5 1 Điểm Tổng Câu hỏi Điểm Tổn g (20%) 10 (60%) 2 (20%) 2,5 25% 5,5 55% 17 10 100% GV ma trận :Trần Thị Thanh Mai
- Xem thêm -

Xem thêm: 2Ma trận đề kiểm tra đề hóa tiết 25 2015 16 , 2Ma trận đề kiểm tra đề hóa tiết 25 2015 16 , 2Ma trận đề kiểm tra đề hóa tiết 25 2015 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay