MA TRẬN hóa 8 TIẾT 59 (16 17)

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:14

PHÒNG GD-ĐT TP.PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Nội dung Tính chất Ứng dụng khí Hiđrô Điểm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT-NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: HÓA HỌC – LỚP (TIẾT 59) Thời gian làm bài: 45 phút Nhận biết TN TL Thông hiểu TN TL Vận dụng thấp TN TL Tổng câu 1đ Điều chế hiđrô Phản ứng Điểm Vận dụng cao TN TL 1đ 1 câu 1đ 1,5đ 2đ 4,5 đ Nước 1 câu Điểm 2đ 2đ Axit – Bazơ – Muối câu Điểm 1đ 1,5đ 2,5đ Tổng câu đ (20%) câu đ (60%) câu 2đ (20%) 13 câu 10đ(100%)
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN hóa 8 TIẾT 59 (16 17) , MA TRẬN hóa 8 TIẾT 59 (16 17) , MA TRẬN hóa 8 TIẾT 59 (16 17)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay