Ma trận đề kiểm tra HOA 8 TIET 16

1 46 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:14

PHÒNG GD - ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Tên chủ đề Chất, Nguyên tử, Nguyên tố hóa học : Đơn chất, Hợp chất, Phân tử: Công thức hóa học, Hóa trị Tổng MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT( TIẾT 16) NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: HÓA HỌC - LỚP Thời gian: 45’ (Trắc nghiệm: 12’) Biết Hiểu Vận dung Vận dụng Tổng cao TN TL TN TL TN TL TN TL Câu hỏi Điểm 1 2,0 20% 1 Câu hỏi Điểm 0,25 2,25 (22,5%) Câu hỏi Điểm 0,75 5,75 (57,5%) Câu hỏi 13 Điểm 10 (20%) (60%) (20%) 100%
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề kiểm tra HOA 8 TIET 16 , Ma trận đề kiểm tra HOA 8 TIET 16 , Ma trận đề kiểm tra HOA 8 TIET 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay