Phân phối chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9

2 68 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:05

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Môn hóa học - Lớp Từ tuần 5- 17 : 13 tuần x tiết / tuần = 78 tiết Tuần Tên (hoặc chuyên đề) dạy học Chuyên đề: Độ tan – Nồng độ dung dịch Chuyên đề :Khối lượng mol trung bình – Tỉ khối Chuyên đề : Dạng tập CO2 ( SO2) tác dụng Ca(OH)2 ( NaOH) Chuyên đề : Dạng tập CO2 tác dụng với dung dịch chứa đồng thời Ca(OH)2 NaOH Chuyên đề : Dung dịch HCl tác dụng với dung dịch Na2CO3 NaHCO3 10 Chuyên đề : Dung dịch HCl tác dụng với dung dịch Na2CO3 NaHCO3 ( tiếp theo) 11 Chuyên đề : Sắt oxit sắt 12 Chuyên đề : Kim loại tác dụng oxit kim loại 13 Chuyên đề : Kim loại tác dụng với dung dịch chứa nhiều muối 14 Chuyên đề : Dạng toán bazo tác dụng với axit ( chứa nhiều nguyên tử hidro) 15 Chuyên đề : Giải số đề thi HSG cấp 16 Chuyên đề : Giải số đề thi HSG cấp 17 Chuyên đề : Giải số đề thi HSG cấp Ghi Ngày 12 tháng năm 2016 Ngày tháng năm 2016 TỔ/NHÓM TRƯỞNG CM PHÓ HIỆU TRƯỞNG CM Ngày tháng năm 2016 HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9 , Phân phối chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9 , Phân phối chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay