Phân phối chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 8

2 70 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:05

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Môn hóa học - Lớp Từ tuần 26- 33 : tuần x tiết / tuần = 24 tiết Tuần Ghi Tên chuyên đề dạy học 26 Chuyên đề : Bài tập nguyên tử 27 Chuyên đề : Tính theo công thức hóa học 28 Chuyên đề : Một số phương pháp cân phản ứng hóa học 29 Chuyên đề : Tính theo phương trình hóa học-Hiệu suất phản ứng 30 Kiểm tra 31 Chuyên đề : Tính theo phương trình hóa học-Hiệu suất phản ứng ( Tiếp theo) 32 Giải số đề thi học sinh giỏi cấp thành phố 33 Giải số đề thi học sinh giỏi cấp thành phố Ngày 12 tháng năm 2016 Ngày tháng năm 2016 TỔ/NHÓM TRƯỞNG CM PHÓ HIỆU TRƯỞNG CM Ngày tháng năm 2016 HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 8 , Phân phối chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 8 , Phân phối chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay