6 bước để học tốt môn hóa nếu bạn bị mất gốc

4 37 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 21:24

6 bước để học tốt môn Hóa bạn bị gốc Nếu môn hóa học làm bạn nhăn nhó, đau đầu stress Hãy tham khảo bướchọc sinh giỏi Hóa hay áp dụng Một bạn biết cách tốt để dành thời gian học tập bạn chuẩn bị cho học, bạn tập trung vào việc tìm hiểu khái niệm nhanh sâu Bước 1: Chuẩn bị "công cụ" để học Hóa Để học Hóa học, bạn cần trang bị cho lượng kiến thức toán học "đủ dùng" Có số công thức, phương trình môn Hóabạn cần phải học môn Toán giải Nếu bạn không nhớ cách giải phương trình bậc 2, xem lại số vấn đề môn đại số trước học Hóa bạn Bước 2: Học thuộc bảng tuần hoàn Học thuộc bảng tuần hoàn yếu tố cần thiết để giúp bạn thành công học hóa Cũng bạn phải vật lộn với toán học bạn khác biệt số, bạn cần phải học thuộc bảng tuần hoàn để biết khác biệt nguyên tố Bước 3: Học tất khái niệm học cách giải vấn đề bước Điều bắt đầu với việc học khái niệm hệ thống đo lường, phương pháp khoa học, danh pháp hóa học cấu trúc nguyên tử Lý nhiều học sinh cảm thấy môn hóa học thật khó khăn họ không hiểu khái niệm trước cố gắng để học môn nâng cao Rất nhiều khái niệm hóa học chia sẻ trang web học tập bạn hoàn toàn tải tài liệu miễn phí Bạn tìm mua sách hướng dẫn hữu ích, mượn thư viện Viết khái niệm sổ bạn Các nghiên cứu bạn viết ra, bạn nhớ nhanh lâu Bước 4: Làm thẻ ghi nhớ Khi bạn học khái niệm mới, nguyên tố mới, viết thẻ ghi nhớ Đây cách ghi nhớ nhanh đơn giản, bạn xem lại thẻ ghi nhớ cách nhanh chóng Bước 5: Tìm hiểu kỹ thuật ghi nhớ Hãy thử suy nghĩ phân tử biểu tượng khác nhau, chẳng hạn táo bóng đá Ví dụ bạn học nguyên tố phản ứng này, liên tưởng đến điều gần gũi Điều nghe phản trực giác, tạo liên kết mạnh mẽ vật với kiến thức, bạn ghi nhớ dễ dàng tự nhiên Bước 6: Sử dụng mô hình 3D Hãy sử dụng dụng cụ trực quan bạn để giúp hiểu văn Bạn hướng dẫn để đọc sách giáo khoa với vẽ 2D phân tử, nhớ hóa học giới 3D Sử dụng mô hình hoăc học theo cách tưởng tượng hình ảnh cấu trúc phân tử không gian 3D cách tuyệt với để hiểu ghi nhớ .. .Bước 2: Học thuộc bảng tuần hoàn Học thuộc bảng tuần hoàn yếu tố cần thiết để giúp bạn thành công học hóa Cũng bạn phải vật lộn với toán học bạn khác biệt số, bạn cần phải học thuộc... nguyên tử Lý nhiều học sinh cảm thấy môn hóa học thật khó khăn họ không hiểu khái niệm trước cố gắng để học môn nâng cao Rất nhiều khái niệm hóa học chia sẻ trang web học tập bạn hoàn toàn tải... tuần hoàn để biết khác biệt nguyên tố Bước 3: Học tất khái niệm học cách giải vấn đề bước Điều bắt đầu với việc học khái niệm hệ thống đo lường, phương pháp khoa học, danh pháp hóa học cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 bước để học tốt môn hóa nếu bạn bị mất gốc, 6 bước để học tốt môn hóa nếu bạn bị mất gốc, 6 bước để học tốt môn hóa nếu bạn bị mất gốc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay