QUI TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG VÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC GIẾNG CHO PHÉP

73 115 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 19:56

QUI TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG VÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC GIẾNG CHO PHÉP Lớp tập huấn Nước nông thôn Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc Tỉnh Bến Tre, 2016 QUI TRÌNH XỬ NƯỚC GIẾNG TIÊU CHUẨN NƯỚC GIẾNG CHO PHÉP Cán giảng dạy: PGS TS Đặng Viết Hùng NỘI DUNG TẬP HUẤN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN 1: QUI CHUẨN CHẤT LƯỢNG 1.1 Nguồn nước thiên nhiên Nguồn nước thiên nhiên Phần 1: Qui chuẩn chất lượng 1.1 Nguồn nước thiên nhiên: Nước mặt Thành phần chất lượng nước mặt chịu nhiều ảnh hưởng yếu tố tự nhiên, nguồn gốc xuất xứ, điều kiện môi trường xung quanh tác động người khai thác sử dụng nguồn nước Thông thường nước mặt tìm thấy hóa chất hòa tan dạng ion phân tử, có nguồn gốc hữu vô cơ; hệ keo; chất rắn lơ lửng; nhiều loại vi sinh vật (VSV) vi khuẩn, tảo … Nước ngầm Nước ngầm chịu ảnh hưởng tác động người Chất lượng nước ngầm thường tốt chất lượng nước bề mặt Hầu hạt keo hay hạt cặn lơ lửng Sự diện VSV Thành phần đáng quan tâm nước ngầm tạp chất hòa tan ảnh hưởng điều kiện địa tầng thời tiết, trình phong hóa sinh hóa Nước ngầm bị nhiễm bẩn hoạt động người Phần 1: Qui chuẩn chất lượng 1.2 Hệ thống cấp nước: Nguồn nước và công trình thu Nhà Máy/Hệ thống xử Mạng lưới đường ống phân phối Hệ thống cấp nước Phần 1: Qui chuẩn chất lượng 1.3 Chất lượng nước cấp: Phần 1: Qui chuẩn chất lượng 1.4 Định mức dùng nước: Đô thị loại đặc biệt, Đô thị loại 1, Khu du lịch nghỉ mát STT Đối tượng dùng nước thành phần cấp nước Nước sinh hoạt: tiêu chuẩn cấp nước (lít/người.ngày) -Nội ô -Ngoại vi Giai đoạn 2010 2020 165 120 200 150 Nước phục vụ công cộng (tưới cây, rửa đường, cứu hỏa): tính theo % (1) 10 10 Nước cho công nghiệp dịch vụ đô thị: tính theo % (1) 10 10 Nước cho công nghiệp: tiêu chuẩn cấp nước (m3/ha.ngày) 22÷45 22÷45 Nước thất thoát: tính theo % (1 + + + 4) < 25 < 20 Nước cho nhà náy xử lý: tính theo % (1 + + + + 5) 7÷10 5÷8 Phần 1: Qui chuẩn chất lượng 1.4 Định mức dùng nước: Đô thị loại 2, Đô thị loại STT Đối tượng dùng nước thành phần cấp nước Nước sinh hoạt: tiêu chuẩn cấp nước (lít/người.ngày) -Nội ô -Ngoại vi Giai đoạn 2010 2020 120 80 150 100 Nước phục vụ công cộng (tưới cây, rửa đường, cứu hỏa): tính theo % (1) 10 10 Nước cho công nghiệp dịch vụ đô thị: tính theo % (1) 10 10 Nước cho công nghiệp: tiêu chuẩn cấp nước (m3/ha.ngày) 22÷45 22÷45 Nước thất thoát: tính theo % (1 + + + 4) < 25 < 20 Nước cho nhà náy xử lý: tính theo % (1 + + + + 5) 8÷10 7÷8 Phần 1: Qui chuẩn chất lượng 1.4 Định mức dùng nước: Đô thị loại 4, Đô thị loại 5, Điểm dân cư nông thôn STT Đối tượng dùng nước thành phần cấp nước Giai đoạn 2010 2020 Nước sinh hoạt: tiêu chuẩn cấp nước (lít/người.ngày) 60 100 Nước dịch vụ: tính theo % (1) 10 10 Nước thất thoát: tính theo % (1 + 2) < 20 < 15 Nước cho nhà náy xử lý: tính theo % (1 + + 3) 10 10 10 Phần 2: Công nghệ xử 2.5 Quá trình xử Khử trùng Tia UV: - Tia UV tia xạ điện từ có bước sóng nằm khoảng 100 – 400 nm, tia X phổ ánh sáng thấy Khi khử trùng, khoảng tia UV thích hợp từ 245 nm đến 285 nm Khử trùng tia UV phương pháp vật nên không tạo thành hợp chất trung gian trình khử trùng (DBPs) Ưu điểm: Tia UV có hiệu khử trùng vi khuẩn virus liều lượng thấp, khoảng từ 50 – 100 mW.s/cm2 Tuy nhiên cần một liều lượng cao nhiều xử Giardia lamblia cysts Cryptosporidium parvum oocysts Nhược điểm: - Chi phí vận hành cao - Hiệu dễ bị giảm thấp 59 Phần 2: Công nghệ xử 2.5 Quá trình xử Bậc cao: Mức độ xử nước cấp dựa quy mô đối tượng cấp nước yêu cầu chất lượng nước cấp Nước cấp sau xử đạt tiêu chuẩn ăn uống sinh hoạt tiếp tục xử bậc cao để đạt yêu cầu chất lượng cao Trong doanh nghiệp, hệ thống xử nước bao gồm: - Khu vực tiền xử lý: thường nằm bên phân xưởng sản xuất bao gồm trình keo tụ tạo bông, làm thoáng khử sắt, lắng nước, lọc nước, khử trùng chlorine - Khu vực tinh xử lý: thường nằm bên phân xưởng sản xuất bao gồm trình hấp phụ than hoạt tính, trao đổi ion, oxyhoá bậc cao, khử trùng ozon / UV, lọc màng … 60 Phần 2: Công nghệ xử Hấp phụ than hoạt tính: a/ Vị trí: thường bố trí phía sau bể lọc cát qui trình công nghệ xử nước cấp và/hoặc phía đầu qui trình công nghệ xử nước tinh b/ Chức năng: loại khỏi nước chất gây mùi vị; chất hữu tự nhiên tổng hợp mà kết hợp với chlorine khử trùng tạo thành sản phẩm trung gian gây ung thư (DBP); chất trừ sâu; chất tẩy rửa c/ Cơ chế: dựa trình hấp phụ vật tạp chất lên bề mặt than hoạt tính cấu trúc lỗ xốp (mao quản) nhỏ (10 - 500 A 0) diện tích bề mặt riêng lớn (500 – 1500 m2/g) than Cân hấp phụ đạt tốc độ hấp phụ với tốc độ giải hấp phụ Lượng chất bị hấp phụ luôn tăng với nồng độ chúng nước Đường đẳng nhiệt hấp phụ thể khối lượng chất bị hấp phụ đơn vị khối lượng chất hấp phụ nồng độ cân 61 Phần 2: Công nghệ xử Hấp phụ than hoạt tính: d/ Yếu tố ảnh hưởng: Bản chất chất hấp phụ (diện tích bề mặt, kích thước hạt, nhóm chức bề mặt), chất chất bị hấp phụ, giá trị pH, nhiệt độ nước, ion khác, mức độ tái sinh, hình dáng thiết bị e/ Thông số kiểm soát: - Chất lượng nước đầu - Tổng thời gian hoạt động - Mức độ/khả tái sinh f/ Công trình bố trí: Bể (bồn) lọc than hoạt tính 62 Phần 2: Công nghệ xử Hấp phụ than hoạt tính: Than hoạt tính dạng hạt 63 Phần 2: Công nghệ xử Hấp phụ than hoạt tính: Bồn lọc than hoạt tính Phần 2: Công nghệ xử Trao đổi ion nhựa: a/ Vị trí: thường bố trí phía sau bể lọc cát qui trình công nghệ xử nước cấp và/hoặc phía đầu qui trình công nghệ xử nước tinh b/ Chức năng: khử cứng nước cấp việc loại khỏi nước ion hóa trị II Ca2+, Mg2+ khử khoáng nước cấp việc loại gần hết ion có nước Ngoài chúng sử dụng để loại ion Fe 2+, Mn2+, nitrate, sulfate, phosphate, fluoride, arsenic, selenium, silica… nguồn nước ngầm c/ Cơ chế: dựa lực trao đổi ion phản ứng trao đổi xảy theo chiều thuận định luật tác dụng khối lượng phản ứng xảy theo chiều nghịch Nhựa cation axit mạnh: 2R – SO3H + CaCl2 = (R – SO3-)2Ca2+ + 2HCl Nhựa anion bazơ mạnh:R4N+OH- + NaNO3 = R4N+NO3Dung lượng trao đổi: + NaOH Vx Nx = Vw Nw 65 Phần 2: Công nghệ xử Trao đổi ion nhựa: d/ Yếu tố ảnh hưởng: Bản chất ion bị trao đổi, chất chất trao đổi ion, giá trị pH, nhiệt độ nước, nồng độ ion khác có nước, mức độ tái sinh, hình dáng thiết bị… e/ Thông số kiểm soát: - Chất lượng nước đầu - Tổng thời gian hoạt động - Mức độ/khả tái sinh f/ Công trình bố trí: - Cột khử cứng (đơn lẻ) - Hệ thống khử khoáng 66 Phần 2: Công nghệ xử Trao đổi ion nhựa: Nhựa trao đổi ion 67 Phần 2: Công nghệ xử Trao đổi ion nhựa: Bản vẽ bồn lọc nhựa 68 Phần 2: Công nghệ xử Lọc thẩm thấu ngược RO: a/ Vị trí: thường bố trí phía sau qui trình công nghệ xử nước tinh dùng cho nước uống đóng chai, chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm … b/ Chức năng: khử khoáng nước cấp việc loại hầu hết ion nước bao gồm ion hóa trị I Ngoài chúng loại hợp chất hữu tự nhiên tổng hợp hầu hết vi sinh vật có nướctrình xử trước không xử Nước cấp sau xử RO có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe sinh hoạt - công nghiệp c/ Cơ chế: màng RO màng mỏng làm từ vật liệu cellulose acetate, polyamide màng TFC có kích thước khe lỗ tới 0,001 micron Với tốc độ áp lực lọc lớn, dòng nước chảy liên tục bề mặt màng RO Các phân tử nước qua lỗ lọc bề mặt màng, tạp chất dòng nước trôi - thải bỏ 69 Phần 2: Công nghệ xử Lọc thẩm thấu ngược RO: d/ Yếu tố ảnh hưởng: Bản chất nước nguồn, chất màng RO, giá trị pH, nhiệt độ nước, tiền xử lý, hình dáng thiết bị, khả rửa màng, mức độ đóng cặn … e/ Thông số kiểm soát: - Ap suất màng lọc RO - Tỷ lệ thu hồi nước, % - Chất lượng nước f/ Công trình bố trí: Hệ thống lọc RO (cụm) 70 Phần 2: Công nghệ xử Lọc thẩm thấu ngược RO: Khả xử màng RO 71 Phần 2: Công nghệ xử Lọc thẩm thấu ngược RO: Hệ thống khử khoáng màng RO 72 CÁM ƠN CÁC ANH/CHỊ ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE 73 ... nước Công nghệ xử lý nước mặt điển hình 16 Phần 2: Công nghệ xử lý 2.1 Xử lý nước mặt: (qui mô hộ gia đình) Nước mặt Lắng với phèn Lọc sinh học Trữ nước SH an toàn Khử trùng nước SH Trữ nước. .. Bể lọc nhanh áp lực Công nghệ xử lý khử cứng nước ngầm Bể chứa nước 20 Phần 2: Công nghệ xử lý 2.2 Xử lý nước ngầm: (qui mô nhà máy nước) Nước ngầm nhiễm mặn Xử lý sơ Khử sắt - lắng - lọc... nghệ xử lý 2.4 Giếng đào, Giếng khoan Kết cấu giếng đào bê tông 29 Phần 2: Công nghệ xử lý 2.4 Giếng đào, Giếng khoan Giếng khoan: - Giếng khoan công trình thu nước ngầm mạch sâu Khi bơm nước
- Xem thêm -

Xem thêm: QUI TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG VÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC GIẾNG CHO PHÉP, QUI TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG VÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC GIẾNG CHO PHÉP, QUI TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG VÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC GIẾNG CHO PHÉP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay