bài thuyết trình môn quản trị kinh doanh

28 58 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 19:47

bài thuyết trình môn quản trị kinh doanh CHƯƠNG V TỔ CHỨC I- Khái niệm mục tiêu chức tổ chức 1/ Khái niệm chức tổ chức Đó chuyên môn hóa cá nhân , phận để thực mục tiêu đồng thời cụ thể hóa mục tiêu , tạo mối quan hệ cá nhân , phận với nhau.Nói cách khác chức tổ chức bao gồm công việc liên quan đến xác định phân chia công việc phải làm , người nhóm người làm , chịu trách nhiệm kết , công việc phối hợp với , báo cáo cho cho quết định làm cấp hay phận 2/ Mục tiêu chức tổ chức: - Tạo môi trường nội thuận lợi cho cá nhân , phận phát huy lực nhiệt tình , đóng góp tốt vào việc hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu chung - Xây dựng máy quản trị nhẹ có hiệu lực - Xây dựng nếp văn hóa tổ chức lành mạnh - Tổ chức công việc khoa học - Phát uốn nắn điều chỉnh kịp thời hoạt động yếu tổ chức - Phát huy mạnh nguồn tài nguyên vốn có - Tạo lực cho tổ chức thích ứng với hoàn cảnh thuận lợi khó khăn bên bên đơn vị 3/ Nguyên tắc tổ chức Nguyên tắc thủ trưởng (hay nguyên tắc thống huy) Mỗi người thực nhận mệnh lệnh từ người lãnh đạo Điều giúp cho nhân viên thực thi công việc cách thuận lợi, nhanh chóng tránh tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” Nguyên tắc gắn với mục tiêu • Công tác tổ chức máy phải xuất phát từ mục tiêu, phù hợp với mục tiêu tổ chức • Mục tiêu sở để xây dựng máy tổ chức doanh nghiệp, xa rời mục tiêu tổ chức máy hoạt động hiệu Nguyên tắc cân đối • Cân đối tỉ lệ hợp lý thành phần với cân đối quyền hành trách nhiệm, cân đối công việc đơn vị với • Sự cân đối tạo ổn định doanh nghiệp cần phải có cân đối mô hình tổ chức doanh nghiệp nói chung • Sự cân đối biểu tỷ lệ hợp lý thành phần sau: a) Đối với toàn hệ thống doanh nghiệp: - Tỷ lệ hợp lý nguồn lực hệ thống - Tỷ lệ hợp lý số lượng lao động trực tiếp gián tiếp b) Đối với hệ thống quản trị: - Tỷ lệ hợp lý phận, số lượng chất lượng cán quản trị cấp: cấp cao, cấp trung, cấp thấp - Sự hợp lý quyền hạn trách nhiệm cấp, cá nhân hệ thống c) Đối với hệ thống sản xuất: - Tỷ lệ hợp lý phận, số lượng chất lượng lao động - Sự hợp lý trách nhiệm quyền lợi hệ thống • Sự cân đối nguyên tắc quan trọng công tác tổ chức máy cần thừa thiếu hụt thành phần trình phối hợp thành phần nói gây hậu không mong muốn Nguyên tắc linh hoạt • Xuất phát từ tiễn thay đổi, cấu tổ chức tốt vừa phải đảm bảo nhiệm vụ thường trực tổ chức vừa linh hoạt thích nghi với tình thay đổi môi trường bên • Do phạm vi tổ chức máy phải bố trí phận, cá nhân có chức tương đối ổn định, đồng thời có phận, cá nhân ổn định nhằm đáp ứng cách linh hoạt tình • Theo Harold Koontz “Một cấu tổ chức có hiệu lực tĩnh tại” Nguyên tắc hiệu • Hiệu thước đo giá trị hoạt động tổ chức tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp Hoạt động mà không nhằm tới hiệu chung tổ chức trái nguyên tắc • Hiệu từ phản ánh mối tương quan so sánh kết hoạt động mang lại so với chi phí bỏ để thực công việc đó, biểu qua: - Cơ cấu tồ chức xây dựng thỏa mãn với yêu cầu mục tiêu tổ chức - Với chi phí bỏ để xây dựng trì hoạt động máy tổ chức thấp II/.Một số vấn đề khoa học công tác tổ chức 1/ Tầm hạn quản trị (tầm hạn kiểm soát) a) Khái niệm tầm hạn quản trị : Là khái niệm dùng để số lượng nhân viên cấp mà nhà quản trị điều khiển cách tốt đẹp b) Các yếu tố ảnh hưởng tới tầm hạn quản trịTrình độ lực nhà quản trị ,  Khả ý thức cấp ,  Mối quan hệ nhân viên với nhân viên nhân viên với nhà quản trị  Tính chất phức tạp mức độ ổn định công việc  Kỹ thuật thông tin Khi xác định tầm hạn quản trị hợp lí phải vào mức độ phức tạp hoạt động số nhân viên: - 3lđ/1QT
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thuyết trình môn quản trị kinh doanh, bài thuyết trình môn quản trị kinh doanh, bài thuyết trình môn quản trị kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay