Bài dự thi tìm hiểu 85 năm công đoàn Việt Nam 39 năm công đoàn Đồng Tháp xây dựng và phát triển

5 38 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 17:27

Họ tên: Sinh ngày: Giới tính: Nghề nghiệp: Đơn vị công tác: Số điện thoại: PHIẾU TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Cuộc thi tìm hiểu “85 năm Công đoàn Việt Nam, 39 năm Công đoàn Đồng Tháp xây dựng phát triển” Câu 01 Câu 02 Câu 03 Câu 04 Câu 05 Câu 06 Câu 07 Câu 08 Câu 09 Câu 10 a a a a a a a a a a b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c d d d d d d d d d d Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 a a a a a a a a a a b b b b b b b b b b c c c c c c c c c c d d d d d d d d d d Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 a a a a a a a a a a b b b b b b b b b b C C C C C C C C C c d d d d d d d d d d BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “85 năm công đoàn Việt Nam, 39 năm Công đoàn Đồng Tháp xây dựng phát triển” Câu 1: Anh (Chị) trình bày đời tổ chức Công đoàn Việt Nam cảm nhận Anh (Chị) kiện này? Trả lời : Dưới tác động khai thác thuộc địa thực dân Pháp lần thứ I (1897-1914), giai cấp công nhân Việt Nam đời phát triển nhanh chóng khai thác thuộc địa lần thứ II (1918-1930) Do bị thực dân phong kiến bóc lột hà khắc, giai cấp công nhân Việt Nam vùng lên đấu tranh mạnh mẽ Từ đấu tranh hình thành tính giai cấp người công nhân tập hợp lại thành tổ chức hội: Ái hữu, Tương tế, Phường hội, Nghiệp đoàn, Công hội… Đây tổ chức công đoàn sơ khai có nhiều nơi Sau tổ chức Công hội Ba Son đồng chí Tôn Đức Thắng thành lập năm 1920 xưởng Ba Son có ảnh hưởng lớn khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn Song, Công hội tồn thời gian ngắn chưa có cương, điều lệ Từ năm 1925 đến 1928, nhiều Công hội bí mật hình thành hoạt động mạnh mẽ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Đặc biệt từ năm 1928, kỳ Bắc kỳ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ trương thực "Vô sản hoá" phong trào đấu tranh công nhân Việt Nam ngày sôi nổi, thúc đẩy phát triển tổ chức công hội lên bước hình thức nội dung hoạt động Năm 1929 thời điểm phong trào công nhân hoạt động công hội nước ta phát triển sôi nhất, đặc biệt miền Bắc Các đấu tranh công nhân nổ liên tục nhiều xí nghiệp, có phối hợp chặt chẽ thống hành động đấu tranh xí nghiệp với xí nghiệp khác địa phương địa phương với địa phương khác toàn xứ Sự phát triển mạnh mẽ phong trào công nhân tổ chức công hội đòi hỏi phải có tổ chức Mác xít, Đảng thực Cách mạng giai cấp công nhân có khả tập hợp, lãnh đạo công nhân đấu tranh giành độc lập tự Tháng 3/1929, chi cộng sản thành lập Hà Nội Tiếp đến, ngày 17/6/1929, Đông Dương cộng sản Đảng đời Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết công tác vận động công nhân tăng cường sức mạnh cho tổ chức Công hội đỏ, Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng định triệu tập đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam mốc son chói lọi lịch sử phong trào công nhân Công đoàn Việt Nam Lần giai cấp công nhân Việt Namđoàn thể Cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh ý chí, nguyện vọng đông đảo công nhân lao động Chính ý nghĩa đó, theo đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trị TW Đảng Cộng sản Việt Nam định lấy ngày 28/7/1929 ngày truyền thống tổ chức Công đoàn Việt Nam Câu 2: Anh (Chị) chọn 01 03 nội dung sau để viết khoảng 1.500 từ về: a Đề xuất mô hình, đổi phương thức hoạt động công đoàn giai đoạn b Những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc thân hoạt động công đoàn c Nêu gương tiêu biểu phong trào công nhân hoạt độngCông đoàn? Trả lời: * Về đề xuất mô hình, đổi phương thức hoạt động công đoàn giai đoạn Trước hết phải đổi khâu tổ chức Công đoàn sở nơi thể quyền làm chủ người lao động, nguồn sức mạnh nhà trường, trước đây, tồn hoạt động Công đoàn sở phần lớn để thực thị cấp trên, cần xác định rõ diện Công đoàn cấp trước hết để dẫn dắt, hướng dẫn, giúp đỡ Công đoàn sở hoạt động tạo điều kiện cho Công đoàn sở quyền chủ động hoạt động Vì Ban Chấp hành Công đoàn sở Trường cần quy định rạch ròi nhiệm vụ hoạt động tổ công đoàn cho phù hợp với chuyên môn trường Ban Chấp hành công đoàn kiện toàn quy định đủ sức, đủ tầm để đảm đương điều hành công việc Thứ hai, đổi công tác cán Công đoàn Bởi cán gốc công việc, người đại diện cho người lao động, đại diện cho lợi ích, nguyện vọng đoàn viên, người lao động Do cán Công đoàn phải có phong cách dân chủ hoạt động họ không cán lãnh đạo phong trào mà sản phẩm phong trào quần chúng, người thừa hành ý nguyện của đoàn viên người lao động Phong cách dân chủ người cán Công đoàn thể biết tôn trọng, nhẫn nại lắng nghe ý kiến người, hòa phong trào quần chúng, mạnh dạn đấu tranh bảo vệ đúng, bảo vệ quyền lợi đáng đoàn viên người lao động Cán Công đoàn phải có phong cách làm việc sâu sát, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng đoàn viên Công đoàn có biện pháp kịp thời, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn chuyên môn, công tác, sống Ngoài ra, cán Công đoàn phải thực gương mẫu, đoàn viên mến mộ, nhanh nhạy với công việc, tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu làm cho phong trào sống động, nói làm gắn liền với nhau, công việc, sống thật khéo léo, tế nhị Thứ ba, đổi nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn sở Từ sau Đại hội đổi đất nước (1986) sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996) đánh dấu 10 năm đổi đất nước Đảng, quê hương thực thay da, đổi thịt, Công đoàn cấp nói chung có Công đoàn sở bước bắt nhịp với đổi nội dung, phương thức hoạt động hệ thống trị Đổi nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn mối quan tâm lớn Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ vừa bản, vừa cấp bách tổ chức công đoàn, đòi hỏi Ban Chấp hành đoàn viên phải chủ động, tích cực, sáng tạo Bài học bước vận động cán bộ, viên chức tổ chức Công đoàn giá trị: điều tra; tuyền truyền giác ngộ; tập hợp người lao động vào tổ chức thích hợp; huấn luận đội ngũ cốt cán Đổi mối quan hệ Công đoàn với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, với tổ chức đoàn thể khác Đoàn niên, Cựu chiến binh, tổ nữ công Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng ủy với Công đoàn Công đoàn phải tích cực, chủ động phản ánh tới Đảng ủy yêu cầu, nguyện vọng đáng quần chúng; Công đoàn tích cực tham gia với Nhà trường việc quản lý quan theo hướng tư vấn, phản biện vận động đoàn viên thực chế độ sách mà Nhà nước, quan ban hành Đổi lề lối làm việc Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí BCH bớt chút thời gian, công sức vào việc tổng kết điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để từ nhân diện rộng toàn thể đoàn viên Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực định, kế hoạch ban hành Việc sinh hoạt BCH phải trì thường xuyên theo quy định Điều lệ, nội dung sinh hoạt phải chuẩn bị chu đáo, có hiệu Coi trọng việc xây dựng khối đoàn kết tập thể BCH toàn thể đoàn viên Công đoàn nhà trường Để tiếp tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động tổ chức Công đoàn sở cần lưu ý vào số giải pháp sau: Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng ủy Công đoàn Công đoàn Nhà trường có tiếp tục đổi lĩnh vực nêu hay không, mặt khác để khắc phục yếu kém, tồn phát huy kết đạt nhiều năm qua cần phải tăng cường mối quan hệ Đảng ủy với Công đoàn Đảng ủy chi ủy quán triệt đầy đủ cho đoàn viên Công đoàn quan điểm Đảng nêu rõ Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ (khóa X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Hai là, Công đoàn sở Trường phối hợp với chuyên môn tham gia quản lý Nhà trường Muốn làm tốt việc điều trước tiên Công đoàn Nhà trường phải có quy chế phối hợp quản lý quan Trong quy chế phân định rõ đâu chức trách Ban Giám hiệu, đâu chức trách Công đoàn có quy chế không lấn sân hoạt động, chuyên môn Ba là, Công đoàn sở Nhà trường phối hợp với tổ chức đoàn thể khác quan hành động Chi đoàn Nhà trường, tổ nữ công hai tổ chức gần gủi có hiều gắn bó với Công đoàn hoạt động, phong trào, công việc chi chủ trương, Ban Giám hiệu phát động mà lại tham gia ba tổ chức này, Ban Chấp hành Công đoàn biết phối hợp với Đoàn niên, tổ nữ công công việc trôi chảy, đạt hiệu Sự phối hợp dấu hiệu đoàn kết nội bộ, mà đoàn kết nguyên nhân thành công Tóm lại, đổi để phát triển, để xu thời đại, Công đoàn sở tiếp tục đổi tổ chức, nội dung phương thức hoạt động để vững bước phát huy truyền thống vốn có với Nhà trường mãi xứng danh nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nhà nước công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước ...BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 85 năm công đoàn Việt Nam, 39 năm Công đoàn Đồng Tháp xây dựng phát triển Câu 1: Anh (Chị) trình bày đời tổ chức Công đoàn Việt Nam cảm nhận Anh (Chị)... kiện thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam mốc son chói lọi lịch sử phong trào công nhân Công đoàn Việt Nam Lần giai cấp công nhân Việt Nam có đoàn thể Cách mạng rộng lớn, hoạt động có... đảo công nhân lao động Chính ý nghĩa đó, theo đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trị TW Đảng Cộng sản Việt Nam định lấy ngày 28/7/1929 ngày truyền thống tổ chức Công đoàn Việt Nam Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi tìm hiểu 85 năm công đoàn Việt Nam 39 năm công đoàn Đồng Tháp xây dựng và phát triển, Bài dự thi tìm hiểu 85 năm công đoàn Việt Nam 39 năm công đoàn Đồng Tháp xây dựng và phát triển, Bài dự thi tìm hiểu 85 năm công đoàn Việt Nam 39 năm công đoàn Đồng Tháp xây dựng và phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay