XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ DỰA VÀO BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI

58 62 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 17:21

XÂY DỰNG SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ DỰA VÀO BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ TUỔI Tại cần theo dõi phát triển trẻ tuổi? Theo dõi phát triển trẻ tuổi để điều chỉnh phương pháp, điều kiện giáo dục, kế hoạch giáo dục Trên sở đó, giúp trẻ đạt số giáo dục - kết mong đợi giáo dục Theo dõi phát triển trẻ tuổi phương tiện nào? Theo dõi phát triển trẻ công cụ kiểm tra, gọi tắt công cụ Bộ công cụ theo dõi phát triển trẻ tuổi bao gồm gì? Bộ công cụ theo dõi phát triển trẻ bao gồm: - Các phương pháp theo dõi phát triển trẻ - Các phương tiện sử dụng phương pháp theo dõi: bao gồm đồ dùng, đồ chơi, học liệu có liên quan… - Bảng theo dõi phát triển lớp/ nhóm Ai sử dụng công cụ theo dõi phát triển trẻ tuổi ? - Cán quản lý giáo dục mầm non cấp - Giáo viên mầm non Sử dụng công cụ theo dõi phát triển trẻ tuổi để làm gì? - Đối với cán quản lý giáo dục mầm non Bộ công cụ sử dụng để đánh giá phát triển trẻ, xác định yếu tố ảnh hưởng đến kết phát triển trẻ, làm để định hướng, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch chung nhà trường; đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; phát bồi dưỡng cho giáo viên số cần hướng dẫn trẻ - số “nóng/ hót” - Đối với giáo viên Bộ công cụ sử dụng để ghi chép lại theo dõi phát triển trẻ/ nhóm trẻ, tổng hợp chúng thành hồ sơ lớp học; sử dụng hồ sơ để lập, điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với số cần hướng dẫn cho trẻ giai đoạn; sử dụng làm thông tin để báo cáo, trao đổi với bậc phụ huynh Ai xây dựng công cụ theo dõi phát triển trẻ tuổi? - Cán quản lý giáo dục mầm non cấp - Giáo viên mầm non Xây dựng công cụ theo dõi phát triển trẻ tuổi nào? Có thể xây dựng công cụ theo dõi phát triển trẻ tuổi theo bước sau: Bước Lựa chọn số cần theo dõi Với giáo viên, năm cần theo dõi hết 120 số Mỗi tháng chủ đề cần theo dõi 20- 30 số Các số lựa chọn cần thỏa mãn yêu cầu sau đây: * Đại diện cho tất lĩnh vực Bộ chuẩn * Mỗi lĩnh vực có số tất 28 chuẩn * Mỗi chuẩn chứa 1-2 số dạy trẻ * Các số đại diện cho kiến thức, kĩ năng, thái độ dạy trẻ * Tính đến vùng miền/ bối cảnh khác nhau, Với cán quản lý, lần kiểm tra cần lựa chọn khoảng 30-40 số Các số chọn cần thỏa mãn yêu cầu sau đây: * Đại diện cho tất lĩnh vực Bộ chuẩn * Mỗi lĩnh vực có sô tất 28 chuẩn * Mỗi chuẩn chứa 1-2 số dạy trẻ, ưu tiên cho số khó trẻ Đồng thời, có số thể khả trẻ hoạt động khác nhau.Ví dụ: Chuẩn - Trẻ kiểm soát phối hợp vận động nhóm nhỏ”, có số “ Tô màu kín, không chờm đường viền”, “Cắt theo đường viền thẳng cong hình đơn giản” “ Dán hình vào vị trí cho trước không bị nhăn” thể khéo léo phối hợp vận động mắt tay trẻ hoạt động hàng ngày Có thể sử dụng số để đại diện cho khả mà ta muốn đánh giá trẻ * Các số đại diện cho kiến thức, kĩ năng, thái độ dạy trẻ * Tính đến vùng miền/ bối cảnh khác nhau, Bước Tìm hiểu minh chứng số chọn (xem phụ lục 1) Bước Lựa chọn phương pháp phù hợp với số, minh chứng, với kinh nghiệm sử dụng giáo viên, tần suất sử dụng giáo viên Có bốn phương pháp thường dùng để thu thập thông tin, theo dõi đánh giá phát triển trẻ tuổi trường mầm non Đó phương pháp như: Kiểm tra trực tiếp, quan sát tự nhiên, vấn/ trò chuyện, phân tích sản phẩm hoạt động trẻ - Kiểm tra trực tiếp việc sử dụng cách thức hay kĩ thuật đánh giá để xác định xem trẻ biết làm việc gì, đạt phát triển tâm sinh lí phù hợp với độ tuổi chưa Trong kiểm tra trực tiếp trẻ, người ta sử dụng trắc nghiệm (test) tâm lí phát triển trẻ, thang đo, bảng liệt kê, bảng số đánh giá theo độ tuổi, tập đánh giá trẻ - Quan sát tự nhiên (hay thường gọi quan sát) tri giác trực tiếp, ghi lại cách có hệ thống, có kế hoạch biểu tâm lí, hành vi trẻ, đánh giá trẻ thông qua biểu trẻ hoàn cảnh tự nhiên khác - Phỏng vấn/ Trò chuyện trình thu thập thông tin trẻ thông qua việc đưa câu hỏi theo kế hoạch định trước cho người trực tiếp chăm sóc-giáo dục trẻ (cha mẹ, cô giáo ) hay trực tiếp với trẻ - Phân tích sản phẩm hoạt động trẻ dựa sở sản phẩm hoạt động vật chất tinh thần trẻ (tranh vẽ, tranh xé dán, tô màu, công trình xây dựng, sản phẩm lắp ghép, câu truyện kể ) người đánh giá phân tích mức độ hình thành kiến thức, kỹ năng, khiếu hay triệu chứng bệnh tật hay lệch lạc tâm lí trẻ Giáo viên vào minh chứng, lựa chọn phương pháp để đánh giá trẻ cho phù hợp Tùy số, minh chứng, kinh nghiệm tần suất sử dụng mà giáo viên chọn phương pháp thích hợp: đơn giản, dễ thực hiện, khách quan, có độ tin cậy cao, tốn thời gian thời gian (xem phụ lục 2) Giáo viên sáng tạo cách đánh giá khác dựa minh chứng số Bước Xác định phương tiện thực phù hợp với số, minh chứng, phương pháp, điều kiện sở vật chất lớp học Bước Xác định cách thực (hoạt động cô, hoạt động trẻ) Bước Xác định thời gian thực trẻ, tổng số trẻ nhóm/ lớp Bước Thử công cụ 3-5 trẻ, gồm trẻ kém, khá, giỏi Bước Sửa hoàn chỉnh công cụ Có thể tóm tắt bước xây dựng Bộ công cụ theo bảng 1: Bảng Các bước xây dựng công cụ theo dõi phát triển trẻ theo Bộ chuẩn phát triển trẻ tuổi TT Chỉ số lựa chọn Minh chứng Phương pháp theo dõi Phương tiện thực Cách thực Thời gian thực (1) … n (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sửa hoàn chỉnh công cụ (8) Sử dụng công cụ theo dõi phát triển trẻ tuổi nào? Có thể sử dụng công cụ theo dõi phát triển trẻ tuổi theo bước sau: Bước Chuẩn bị thời gian, không gian phương tiện đo Bước Chuẩn bị bảng ghi kết đạt số theo lớp/ nhóm theo bảng Bảng Bảng theo dõi phát triển lớp/nhóm trẻ tuổi Trường: Lớp: Thời gian theo dõi: từ .đến TT Họ tên trẻ CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS25 CS120 Bước Tiến hành đo trẻ theo cách thực xây dựng Bước Đánh giá kết đạt trẻ, Giáo viên dựa vào minh chứng số, dùng phương pháp theo dõi thông thường quan sát trẻ hàng ngày, qua trò chuyện, phân tích sản phẩm trẻ, sử dụng tập, trao đổi với phụ huynh để đánh giá trẻ Mỗi số đánh giá mức độ: đạt chưa đạt - Đạt: Trẻ thường xuyên làm được/ đạt được/ biết (biểu lực trẻ ổn định không phụ thuộc vào môi trường), kí hiệu: + - Chưa đạt: Trẻ chưa làm được/ chưa đạt được/ chưa biết (biểu lực trẻ chưa đạt, cần giáo dục hỗ trợ thêm), kí hiệu: Bước Ghi kết kiểm tra trẻ vào bảng theo dõi phát triển trẻ tuổi nhóm/ lớp Ví dụ cách ghi kết vào bảng đánh giá Bảng theo dõi phát triển lớp/nhóm trẻ tuổi Trường: Lớp: Thời gian theo dõi: từ .đến Số TT CS1 CS2 CS CS4 CS5 CS119 CS12 + + - - - … + + + + - + - … + + … … … … … … … … Họ tên trẻ Bước Thống kê kết kiểm tra nhóm/ lớp Thống kê kết theo dõi phát triển trẻ tuổi lớp/nhóm số theo % Ví dụ: Bảng theo dõi phát triển lớp/nhóm trẻ tuổi Trường: Lớp: Thời gian theo dõi: từ .đến T T Họ tên trẻ CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS119 CS26 + + - - - + + + + + - + - + + + … … … … … … … … Tổng (%) 67,77 85,00 68,98 Bước Điều chỉnh kế hoạch giáo dục Căn vào Bảng tổng hợp đánh giá phát triển nhóm/ lớp theo Bộ chuẩn phát triển trẻ tuổi, giáo viên xem xét điều chỉnh kế hoạch giáo dục tháng/ chủ đề/ tuần, ngày * Điều chỉnh kế hoạch tháng/ chủ đề/ tuần Đối với số có tổng số trẻ đạt (+) 70 % giáo viên tiếp tục đưa vào mục tiêu giáo dục chủ đề Đối với số có tổng số trẻ đạt (+) 70% giáo viên điểm số trẻ chưa đạt số để giúp trê rèn luyện lúc, nơi trình giáo dục phối hợp với phụ huynh để giúp trẻ đạt Do mục tiêu giáo dục chủ đề gồm: - Các số cộng thêm số chuyển từ chủ đề trước sang (những số có số trẻ đạt 70%) * Điều chỉnh kế hoạch ngày - Những số trẻ chưa đạt (-) giáo viên điều chỉnh hoạt động giáo dục cho phù hợp với nhu cầu, hứng thú khả trẻ PHỤ LỤC Phụ lục Minh chứng cho số Bộ chuẩn phát triển trẻ tuổi TT số Nội dung số Dấu hiệu nhận biết/ Minh chứng Chuẩn 1.Trẻ kiểm soát phối hợp vận động nhóm lớn - Bật nhảy chân Bật xa tối thiểu 50cm - Chạm đất nhẹ nhàng đầu bàn chân giữ thăng tiếp đất - Nhảy qua tối thiểu 50 cm Nhảy xuống từ độ cao 40cm Ném bắt bóng hai tay từ khoảng cách xa tối thiểu 4m - Lấy đà bật nhảy xuống - Chạm đất nhẹ nhàng đầu bàn chân - Giữ thăng chạm đất - Di chuyển theo hướng bóng bay để bắt bóng - Bắt bóng tay - Không ôm bóng vào ngực Trèo lên, xuống thang độ cao 1,5 m so với mặt đất - Trèo lên, xuống liên tục phối hợp chân tay (hai chân không bước vào bậc thang) - Trèo lên thang 1,5 mét Chuẩn Trẻ kiểm soát phối hợp vận động nhóm nhỏ - Tự mặc áo, quần cách, Tự mặc, cởi áo, - Cài mở hết cúc quần - So cho hai vạt áo, hai ống quần không bị lệch Tô màu kín, không chờm - Cầm bút đúng: ngón trỏ ngón cái, đỡ đường viền ngón giữa, - Tô màu đều, hình vẽ - Không chờm nét vẽ - Cắt rời hình, không bị rách Cắt theo đường viền - Đường cắt lượn sát theo nét vẽ thẳng cong hình đơn giản - Bôi hồ đều, Dán hình vào vị trí cho trước, không bị - Các hình dán vào vị trí qui định - Sản phẩm không bị rách nhăn Chuẩn Trẻ phối hợp giác quan giữ thăng vận động - Nhảy lò cò bước liên tục phía Nhảy lò cò trước bước liên tục, đổi chân - Thực đổi chân luân phiên có yêu cầu theo yêu cầu - Không dừng lại không bị ngã đổi chân - Vừa vừa đập bắt bóng hai tay - Không ôm bóng vào người 10 Đập bắt bóng tay 11 Đi thăng - Khi bước lên ghế không thăng ghế thể dục (2m x 0,25m - Khi mắt nhìn thẳng - Giữ thăng hết chiều dài ghế x 0,35m) Chuẩn Trẻ thể sức mạnh, nhanh nhẹn dẻo dai thể 12 Chạy 18m khoảng - Chạy 18 mét liên tục vòng giây giây thời gian 5-7 giây - Phối hợp chân tay nhịp nhàng - Không có biểu mệt mỏi sau hoàn thành đường chạy - Chạy với tốc độ chậm, đều, phối hợp tay chân 13 Chạy liên tục 150 m không hạn chế thời gian nhịp nhàng - Đến đích tiếp tục - phút - Không có biểu mệt mỏi: thở dồn, thở gấp, thở hổn hển kéo dài Tham gia hoạt động học - Tập trung ý 14 tập liên tục - Tham gia hoạt động tích cực - Không có biểu mệt mỏi ngáp, ngủ biểu mệt mỏi gật, khoảng 30 phút Chuẩn Trẻ có hiểu biết thực hành vệ sinh cá nhân dinh dưỡng - Tự rửa tay xà phòng trước ăn, sau 15 Rửa tay xà phòng vệ sinh tay bẩn trước ăn, sau - Khi rửa không vẩy nước ngoài, không làm vệ sinh tay bẩn ướt quần áo - Rửa tay không mùi xà phòng - Tự chải răng, rửa mặt - Không vẩy nước ngoài, không làm ướt quần áo - Rửa mặt, chải nước 16 Tự rửa mặt chải ngày 17 Che miệng ho, hắt hơi, ngáp 18 Giữ đầu tóc, quần áo gọn - Chải vuốt lại tóc bù rối gàng - Chỉnh lại quần áo bị xộc xệch phủi bụi đất bị dính bẩn - Kể tên số thức ăn cần có bữa ăn Kể tên số thức ăn cần có bữa ăn hằng ngày - Phân biệt thức ăn theo nhóm ( nhóm bột ngày đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo ) 19 - Lấy tay che miệng ho hắt hơi, ngáp 20 Biết không ăn, uống số thứ có hại cho sức khỏe - Kể số đồ ăn, đồ uống không tốt cho sức khỏe Ví dụ đồ ăn ôi thiu, rau chưa rửa sạch, nước lã, rượu-bia, … - Nhận dấu số đồ ăn bị nhiễm bẩn, ôi thiu - Không ăn, uống thức ăn Chuẩn Trẻ có hiểu biết thực hành an toàn cá nhân - Gọi tên số đồ vật gây nguy hiểm 21 Nhận không chơi số đồ vật gây - Không sử dụng đồ vật dễ gây nguy hiểm để chơi không người lớn cho phép nguy hiểm - Nhắc nhở báo người lớn thấy bạn sử dụng đồ vật gây nguy hiểm - Nhận số việc làm gây nguy hiểm 22 Biết không làm - Kể tác hại số việc làm gây nguy số việc gây nguy hiểm thân người xung hiểm quanh - Nhắc nhở báo người lớn thấy người khác làm số việc gây nguy hiểm 23 Không chơi nơi - Phân biệt nơi bẩn, nơi - Phân biệt nơi nguy hiểm (gần hồ / ao / vệ sinh, nguy hiểm sông / suối/ vực/ ổ điện ) không nguy hiểm - Chơi nơi an toàn 24 Không theo, không - Đưa mắt nhìn người thân hỏi ý kiến nhận quà người lạ nhận quà từ người lạ chưa người - Không theo người lạ rủ - Kêu người lớn bị ép mách người thân cho phép; lớn có việc xảy với bạn 25 Biết kêu cứu chạy khỏi nơi nguy hiểm 26 Biết hút thuốc có hại không lại gần người hút thuốc - Kêu cứu / Gọi người xung quanh giúp đỡ người khác bị đánh, bị ngã, chảy máu chạy khỏi nơi nguy hiểm cháy, nổ - Kể số tác hại thông thường thuốc hút ngửi phải khói thuốc - Thể thái độ không đồng tình với người hút thuốc lời nói hành động, ví dụ như: bố/mẹ đừng hút thuốc lá/ không thích ngửi thấy mùi thuốc tránh chỗ có người hút thuốc Chuẩn Trẻ thể nhận thức thân 27 Nói số thông tin - Nói số thông tin cá nhân họ, tên, quan trọng thân tuổi , tên lớp/ trường mà trẻ học - Nói số thông tin gia đình như: họ tên gia đình bố, mẹ, anh, chị, em - Nói địa nơi như: số nhà, tên phố/ làng xóm, số điện thoại gia đình số điện thoại bố mẹ (nếu có)… 28 29 Ứng xử phù hợp với giới - Nhận số hành vi ứng xử cần có, sở thích khác bạn trai bạn gái, tính thân ví dụ: bạn gái cần nhẹ nhàng nói, đứng, bạn trai cần phải giúp đỡ bạn gái bê bàn, xách đồ nặng …; ban trai thích chơi đá bóng, bạn gái thích chơi búp bê… - Thường thể hành vi ứng xử phù hợp: lựa chọn trang phục phù hợp với giới tính, gái ngồi khép chân mặc váy (trẻ gái), không thay quần áo nơi đông người; mạnh mẽ, sẵn sàng giúp đỡ bạn gái bưng, bê đồ vật nặng … Nói khả sở -Nói khả thân , ví dụ: Con có thích riêng thân thể bê ghế kia, bê bàn nặng lắm/ bé quá… ) -Nói sở thích thân, ví dụ: thích chơi bán hàng/ thích đá bóng, thích nghe kể chuyện - Nêu ý kiến cá nhân việc lựa chọn trò chơi, đồ chơi hoạt động khác theo sở thích thân, ví dụ: chơi trò chơi xếp hình trước nhé, trò chơi bán hàng, vẽ tranh nhé… - Cố gắng thuyết phục bạn để đề xuất thực Chuẩn 8.Trẻ tin tưởng vào khả 31 Cố gắng thực công - Vui vẻ nhận công việc giao mà không lưỡng lự tìm cách từ chối việc đến - Nhanh chóng triển khai công việc, tự tin thực , không chán nản chờ đợi vào giúp đỡ người khác - Hoàn thành công việc giao 32 Thể vui thích - Trẻ tỏ phấn khởi, ngắm nghía nâng niu, vuốt ve, hoàn thành công việc - Khoe, kể sản phẩm với người khác - Cất sản phẩm cẩn thận - Tự giác thực công việc mà không chở 33 Chủ động làm số công việc đơn giản nhắc nhở hay hỗ trợ người lớn, ví dụ như: Tự cất dọn đồ chơi sau chơi, tự giác rửa ngày tay trước ăn, thấy tay bẩn, tự chuẩn bị đồ dùng/ đồ chơi cần thiết cho hoạt động - Biết nhắc bạn tham gia -Mạnh dạn xin phát biểu ý kiến 34 Mạnh dạn nói ý kiến -Nói, hỏi trả lời câu hỏi người 30 Đề xuất trò chơi hoạt động thể sở thích thân thân khác cách lưu loát, rõ ràng, không sợ sệt, rụt rè, e ngại Chuẩn Trẻ biết cảm nhận thể cảm xúc Nhận nói trạng thái cảm xúc vui, 35 Nhận biết trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ người khác người khác qua nét mặt, cử chỉ, nhiên, sợ hãi, tức giận, điệu tiếp xúc trực tiếp, qua tranh, xấu hổ người khác ảnh - Thể trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ phù hợp với tình qua lời nói/ cử / nét mặt 36 Bộc lộ cảm xúc thân lời nói, cử nét mặt 37 Thể an ủi chia - Nhận tâm trạng bạn bè, người thân (buồn hay vui) vui với người thân - Biết an ủi/chia vui phù hợp với họ bạn bè - An ủi người thân hay bạn bè họ ốm mệt buồn rầu lời nói, cử - Chúc mừng, động viên, khen ngợi, reo hò, cổ vũ bạn, người thân có niềm vui: ngày sinh nhật, có em bé sinh, có quần áo mới, chiến thắng thi , hoàn thành sản phẩm tạo hình … 38 Thể thích thú trước đẹp - Nhận đẹp ( hoa đẹp, tranh vẽ đẹp, búp bê xinh ) - Những biểu thích thú trước đẹp: reo lên, xuýt xoa nhìn thấy đồ vật, cảnh vật đẹp ví dụ: nhắm nghía say sưa nhìn tranh đẹp; xuýt xoa trước vẻ đẹp hoa, thích thú ngửi, vuốt ve cánh hoa, reo lên nhìn cánh đồng lúa chín, hoa cỏ xanh mơn mởn sau mưa, biển xanh bát ngát, thích thú lắng nghe tiếng chim hót… 39 Thích chăm sóc cối, vật quen thuộc - Quan tâm hỏi han phát triển, cách chăm sóc cây, vật quen thuộc - Thích tham gia tưới, nhổ cỏ, lau cây; cho vật quen thuộc ăn, vuốt ve, âu yếm vật non… 40 Thay đổi hành vi thể cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh - Tự điều chỉnh hành vi, thái độ cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh, ví dụ như: trẻđùa vui vẻ thấy bạn bị ngã đau trẻ dừng chơi, chạy lại hỏi han, lo lắng, đỡ bạn vào lớp, trẻ thích thú chơi đồ chơi sân – Tập trung không bỏ chừng trò – Nói chen ngang người khác nói chuyện * Tạo tình : Cô kể cho trẻ nghe quan sát trẻ có chờ đến lượt trò chuyện, không nói leo, không ngắt lời người khác hay không * Quan sát : sinh hoạt ngày xem trẻ có kĩ giao tiếp văn hóa với người khác : biết chờ đến lượt trò chuyện, không nói leo người lớn nói chuyện, không ngắt lời người khác không ? * Trao đổi với phụ huynh : Cô hỏi cha mẹ trẻ xem sinh hoạt ngày trẻ có kĩ giao tiếp văn hóa với người khác : biết chờ đến lượt trò chuyện, không nói leo người lớn nói chuyện, không ngắt lời người khác không ? Chỉ số 76 Hỏi lại có biểu qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt không hiểu người khác nói Nói khả trẻ chủ động hỏi lại sử dụng cách biểu khác không hiểu lời nói người khác Dùng câu hỏi để hỏi lại có cử chỉ, điệu bộ, nét mặt biểu không hiểu Đạt Chưa đạt – Trẻ chủ động dùng câu hỏi để hỏi lại – Trẻ không hỏi lại biểu không hiểu người khác nói không hiểu người khác nói – Hoặc thể qua cử chỉ, điệu trẻ không hiểu lời nói người khác * Quan sát : hoạt động học, hoạt động chơi, sinh hoạt ngày để xem trẻ có biết hỏi lại hay thể qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt điều không hiểu nói chuyện với cô giáo, bạn hay không ? * Trao đổi với phụ huynh : xem sinh hoạt ngày trẻ có biết hỏi lại hay thể qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt điều không hiểu nói chuyện với người khác không ? Chỉ số 77 Sử dụng số từ chào hỏi từ lễ phép phù hợp với tình Nói việc trẻ thường xuyên sử dụng từ / câu giao tiếp : chào, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, phù hợp sinh hoạt ngày Đạt – Trẻ chủ động sử dụng câu : cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt tình phù hợp không cần người lớn nhắc nhở Chưa đạt – Trẻ không thường xuyên sử dụngSử dụng phải có nhắc nhở người lớn * Quan sát : sinh hoạt ngày xem trẻ có thường xuyên nói : chào, tạm biệt cảm ơn , xin lỗi, xin phép, thưa, phù hợp với tình hay không ?(nếu trẻ nói nhắc nhở không tính) * Trao đổi với phụ huynh : xem trẻdùng từ thể lễ phép, có văn hoá giao tiếp : chào, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, phù hợp với tình không ? Chỉ số 78 Không nói tục, chửi bậy Đạt Chưa đạt – Trẻ không nói tục, chửi bậy – Trẻ đôi lúc thường nói tục * Quan sát : sinh hoạt ngày * Trao đổi với phụ huynh : xem sinh hoạt gia đình trẻ có nói tục, chửi bậy không? Chỉ số 79 Thích đọc chữ biết môi trường xung quanh Nói đến việc trẻ ý đến chữ viết có xung quanh, thích xem sách đọc chữ biết Đạt – Thường xuyên chơi góc sách – Hay hỏi chữ đề nghị người khác đọc cho nghe tự đọc Chưa đạt – Không thích chơi góc sách, không hỏi chữ, không tích cực tham gia hoạt động liên quan đến việc đọc lớp * Quan sát : sinh hoạt ngày (đặc biệt vào hoạt động chơi góc, dạo chơi tham quan) xem trẻ có quan tâm tới chữ có môi trường xung quanh không ? (Ví dụ : vào chữ nói tên, tập đánh vần từ, hỏi người lớn chữ / từ ? trẻ chơi tập vẽ, tô chữ) * Trao đổi với phụ huynh : xem trẻ có quan tâm tới chữ có môi trường xung quanh không ? Chỉ số 80 Thể thích thú với sách Nói đến việc trẻ hứng thú với sách, tự cầm sách lên xem, ý lắng nghe khoảng thời gian giáo viên đọc cho xem sách Trẻ cố gắng tự “đọc sách” mình, đề nghị nghe chăm lăng nghe người khác đọc Đạt Chưa đạt – Tìm sách để đọc ;Yêu cầu người khác đọc – Không thể hứng thú với sách để nghe sách – Thường xuyên thể hứng thú nghe – Mất tập trung cô giáo đọc sách cô giáo đọc sách cho lớp cho lớp – Biết hỏi trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung sách cô đọc – Thường chơi góc sách, “đọc” sách tranh * Quan sát : học, chơi xem trẻ thích thú với sách, truyện tranh không? (Ví dụ : ý nghe cô đọc / yêu cầu người khác đọc cho nghe, thích đọc theo người lớn, “đọc“ sách với bạn, thường chơi góc sách…) * Trao đổi với phụ huynh : xem nhà trẻ có yêu cầu cha mẹ đọc sách cho nghe, thích đọc theo tự “đọc“ sách hay không ? Chỉ số 81 Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách Nói đến thái độ hành vi giữ gìn sách cẩn thận Đạt Chưa đạt – Trẻ thường xuyên để sách nơi quy – Để sách không nơi quy định, định Cầm sách cẩn thận quăng ném sách, làm hỏng sách, vẽ bậy – Không : ném, vẽ bậy, xé, làm nhăn, sách nhàu, hỏng sách, ngồi, giẫm lên sách * Quan sát : trẻ chơi góc sách xem trẻ có biết đặt sách ngắn, giở cẩn thận trang đọc, cất sách vào vị trí sau đọc xong ; không quăng quật sách (chỉ tính trẻ tự giác không cần nhắc nhở cô) * Trao đổi với phụ huynh : xem gia đình sử dụng sách trẻ có biết giữ gìn sách hay không ? Chỉ số 82 Biết ý nghĩa số kí hiệu, biểu tượng sống Nói đến khả nhận biết ý nghĩa số kí hiệu, biểu tượng tranh ảnh, chữ viết, số… sinh hoạt ngày thường dùng nơi công cộng cô giáo nhắc đến nhiều lần Đạt Chưa đạt – Trẻ nhận biết ý nghĩa – Trẻ không nhận phải có gợi ý kí hiệu quen thuộc sống người khác nhận ( kí hiệu đồ dùng cá nhân, biển báo giao thông, không hút thuốc lá, vứt rác vào thùng rác, nhà vệ sinh, thời tiết…) * Quan sát trò chuyện với trẻ sinh hoạt ngày xem trẻ có biết kí hiệu : cấm không hút thuốc lá, vứt rác vào thùng rác, tủ đựng đồ dùng cá nhân, bảng trực nhật, thời tiết không? * Bài tập : – Chuẩn bị : Ba thẻ vẽ kí hiệu không hút thuốc lá, kí hiệu góc chơi lớp trẻ kí hiệu vứt rác chỗ – Tiến hành : Với trẻ Đưa cho trẻ thẻ kí hiệu hỏi trẻ : “Kí hiệu có nghĩa ?” * Trao đổi với phụ huynh : xem trẻ có biết ý nghĩa số kí hiệu, biểu tượng thường dùng nơi công cộng hay cô giáo nhắc đến nhiều lần kí hiệu cấm không hút thuốc lá, kí hiệu vứt rác vào thùng rác, kí hiệu nhà vệ sinh ? Chỉ số 83 Có số hành vi người đọc sách Nói đến việc trẻ biết cách sử dụng sách Đạt Chưa đạt – Trẻ thể hành vi người – Không biết cách cầm sách chiều, đọc : cầm sách chiều biết cách lật lật trang sách trang (giở trang sách từ trái sang phải, giở trang ; đọc từ xuống dưới, đọc từ trái qua phải) * Quan sát : trẻ “đọc” sách góc sách lớp, xem trẻ hành vi / kĩ người đọc : cầm sách chiều, lật trang sách từ phải sang trái trang, đọc từ xuống dưới, từ trái qua phải không ? * Tạo tình : – Chuẩn bị : Một truyện tranh không quen thuộc – Tiến hành : Với trẻđưa cho trẻ truyện yêu cầu trẻ đọc sách cho cô : “Con đọc truyện cho cô” “Con vừa “đọc” vừa vào chữ tranh.” “Quyển sách nói chuyện ?” quan sát xem trẻ có biết thể hành vi người đọc hay không ? Chỉ số 84 “Đọc” theo truyện tranh biết Giở xem “đọc vẹt” theo truyện tranh mà trẻ nghe đọc hay nghe kể Đạt – Trẻ tự “đọc” nội dung phù hợp với tranh Chưa đạt – Nội dung lời đọc không phù hợp với tranh.s * Tạo tình : – Chuẩn bị : Quyển truyện tranh trẻ nghe cô giáo kể – Tiến hành : Với trẻđưa cho trẻ truyện tranh, yêu cầu trẻ “đọc” truyện cho cô * Quan sát : chơi góc sách để biết trẻ có hay giở truyện tranh xem “đọc vẹt” theo truyện tranh mà cô giáo đọc, kể cho lớp hay không Có thể yêu cầu trẻ “đọc” cho cô nghe để xem trẻ “đọc” có nội dung câu chuyện không * Trao đổi với phụ huynh : xem gia đình trẻ có hay giở xem “đọc ” theo truyện tranh mà trẻ nghe đọc hay kể không ? Chỉ số 85 Biết kể chuyện theo tranh Nói khả dựa theo tranh để kể lại thành câu chuyện Đạt Không đạt – Nhìn vào tranh vẽ sách, trẻTrẻ nói không nội dung tranh nói nội dung mà tranh minh hoạ minh hoạ, không kể câu chuyện theo – Nói thứ tự việc từ tranh trường hợp khác tranh kể nội dung câu chuyện qua tranh vẽ * Quan sát : hoạt động học : Kể chuyện sáng tạo, hoạt động chơi góc sách xem trẻ tự “bịa” câu chuyện theo tranh hay yêu cầu trẻ xếp tranh liên hoàn theo trình tự kể thành câu chuyện cho cô nghe (Ví dụ : Các tranh trình phát triển : gieo hạt, nẩy mầm, lá, hoa, tranh sinh hoạt ngày bé trường mầm non : thể dục sáng, vào học, chơi, ăn trưa, nhà…) * Bài tập : – Chuẩn bị : Bộ tranh liên hoàn câu chuyện ( – tranh) – Tiến hành: Với trẻ Để tranh không theo thứ tự trước mặt trẻ để trẻ quan sát Cô nói: “Các tranh diễn tả câu chuyện Câu chuyện tranh này” Cô vào tranh bắt đầu “Bây đặt tranh cho trình tự kể cho cô nghe câu chuyện nhé.” Chú ý ghi lại câu kể trẻ – Đánh giá : Trẻ xếp tranh kể nội dung câu chuyện đạt Chỉ số 86 Biết chữ viết đọc thay cho lời nói Nói đến việc trẻ hiểu chữ viết đọc dùng chữ viết để thay cho lời nói Đạt – Hiểu chữ viết đọc, viết, người sử dụng chữ viết với mục đích khác (Ví dụ : viết thư, viết thiếp ) Không đạt – Trẻ không hiểu ý nghĩa chữ viết * Trò chuyện với trẻ : để tìm hiểu xem trẻ có hiểu chữ viết dùng để thay cho lời nói hay không? Ví dụ : đọc bảng tên lớp, ghi tên vào vẽ để người khác nhận * Quan sát : sinh hoạt ngày lớp tham quan, dã ngoại Chỉ số 87 Biết dùng kí hiệu hình vẽ để thể cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ kinh nghiệm thân Nói đến khả tự tạo chép lại kí hiệu để biểu thị cảm xúc, suy nghĩ, ý muốn, kinh nghiệm thân Đạt – Trẻ biết dùng kí hiệu, hình vẽ thể cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ thân – Sản phẩm thể tình cảm / mong muốn / kinh nghiệm / ý nghĩ thân Không đạt – Không biết dùng kí hiệu, hình ảnh thể cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ thân – Dùng kí hiệu, hình vẽ thể không với cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ thân * Quan sát : trẻ chơi, học ngày * Phân tích sản phẩm : sản phẩm thể tình cảm / mong muốn / kinh nghiệm / ý nghĩ thân hay không ? Chỉ số 88 Bắt chước hành vi viết chép từ, chữ Bắt chước hành vi viết : cầm bút viết, viết chiều, từ xuống dưới, từ trái qua phải Đạt Chưa đạt – Biết sử dụng dụng cụ viết vẽ khác – Không biết sử dụng dụng cụ viết vẽ – Bắt chước hành vi viết vui chơi hoạt động ngày - Sao chép từ, chữ theo trật tự – Không chép từ , chữ theo trật tự * Quan sát : trẻ hoạt động học (giờ tập tô), hoạt động chơi (“viết” đơn thuốc, “viết” thư ) * Bài tập : cho trẻ chép từ, chữ, số Ví dụ : cô viết tên trẻ yêu cầu trẻ chép lại vào tranh * Trao đổi với phụ huynh : quan sát hành vi viết trẻ nhà Chỉ số 89 Biết “viết” tên thân theo cách Khả viết / chép tên Đạt Chưa đạt – Trẻ tự “viết” tên theo trí – Trẻ viết có giúp đỡ / nhớ không cần giúp đỡ viết không theo thứ tự, viết – Các từ, chữ viết thứ tự thiếu chữ * Quan sát : tạo hình (đề nghị trẻ ghi tên vào vẽ) hay chơi để xem trẻ chép chữ cái, từ đơn giản hay không ? * Trao đổi với phụ huynh : quan sát hành vi viết trẻ nhà Chỉ số 90 Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ xuống Quy tắc viết chữ tiếng Việt : viết từ xuống dưới, từ trái qua phải Đạt – Trẻ thực viết theo quy tắc tiếng Việt : viết từ trái sang phải, từ xuống Chưa đạt – Trẻ không thực theo quy tắc * Quan sát : tập tô trẻ chơi với giấy bút xem trẻ “viết” có theo quy tắc viết tiếng Việt không ? Hoặc quan sát trẻ “đọc sách” có từ trái sang phải không ? * Trao đổi với phụ huynh : xem gia đình trẻ có biết tuân thủ quy tắc viết chữ tiếng Việt nêu hay không ? Chỉ số 91 Nhận dạng chữ bảng chữ tiếng Việt Khả nhận chữ viết hoa, viết thường theo thứ tự bảng chữ ngẫu nhiên Đạt Chưa đạt – Nhận dạng 20 chữ – Trẻ không nhận biết tối thiểu 10 phát âm chữ * Quan sát : trẻ học làm quen chữ viết sinh hoạt ngày (giờ chơi, dạo chơi ) xem trẻ có nhận phát âm chữ tiếng Việt mà trẻ nhìn thấy xung quanh hay không * Trao đổi với phụ huynh : xem nhà trẻ có quan tâm nhận biết chữ viết môi trường xung quanh hay không Chỉ số 92 Gọi tên nhóm cối, vật theo đặc điểm chung Nói đến khả trẻ làm số việc sau : phân nhóm loại vật, cối đặt tên chúng Đạt Chưa đạt – Trẻ phân theo nhóm (cây cối, – Trẻ phân nhóm theo dấu hiệu vật,) theo dấu hiệu chung chung không nói tên nói tên nhóm nhóm trường hợp khác * Quan sát : học, chơi xem trẻ xếp cối / vật (theo màu sắc, hình dạng, đặc điểm) gọi tên nhóm hay không * Bài tập : Cho trẻ chia nhóm vật / cối Ví dụ : Cho trẻ phân vật theo nhóm (theo dấu hiệu chung đó) gọi tên nhóm Chỉ số 93 Nhận thay đổi trình phát triển cây, vật số tượng tự nhiên Nói khả nhận trình tự phát triển cối / vật qua tranh ảnh thực tế Đạt Chưa đạt – Gọi tên giai đoạn phát triểnTrẻ không gọi tên không vật thể tranh ảnh xếp trình tự phát triển – Nhận thay đổi số tượng / thiên nhiên theo giai đoạn phát triển / – Không nhận thay đổi trường hợp khác * Quan sát : trẻ hoạt động học : Khám phá môi trường xung quanh, hoạt động chơi góc Thiên nhiên, hoạt động trẻ dạo chơi trời * Bài tập : Cho trẻ làm tập Ví dụ : đưa trẻ tranh phát triển cây, yêu cầu trẻ xếp tranh theo trình tự phát triển xanh Chỉ số 94 Nói số đặc điểm bật mùa năm nơi trẻ sống Đạt – Trẻ nói tên mùa, đặc điểm đặc trưng mùa Chưa đạt – Trẻ nói tên mùa không nói đặc điểm đặc trưng mùa trường hợp khác * Quan sát : trẻ chơi, học xem trẻ có nói tên mùa, đặc điểm bật mùa năm nơi trẻ sống hay không ? * Trò chuyện với trẻ : Nói chuyện với trẻ xem trẻ có biết mùa năm đặc điểm mùa không? Ví dụ : Hỏi trẻ : “Bây mùa ? Thời tiết, cối mùa ?” Chỉ số 95 Dự đoán số tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy Khả dự đoán tượng xảy dựa vài dấu hiệu bật Đạt – Nói tượng giải thích Chưa đạt – Nói tượng không giải dự đoán Ví dụ : trời nhiều mây đen ==> mưa thích trường hợp khác * Quan sát : hoạt động góc Thiên nhiên, hoạt động trời * Trò chuyện với trẻ : Ví dụ: Cô hỏi trẻ : “Các thấy hôm trời có tượng ? Hiện tượng dẫn đến việc xảy ?” Chỉ số 96 Phân loại số đồ dùng thông thường theo chất liệu công dụng Thể khả trẻ việc nhận biết đồ dùng, phân biệt chất liệu làm đồ dùng biết công dụng đồ dùng Đạt Chưa đạt – Trẻ nói công dụng chất liệu – Trẻ biết tên, công dụng đồ đồ dùng thông thường sinh hoạt dùng chất liệu ngày trường hợp khác – Xếp đồ dùng vào nhóm gọi tên nhóm theo công dụng chất liệu theo yêu cầu * Quan sát : hoạt động học, hoạt dộng chơi góc (ví dụ : chơi bán hàng, chơi gia đình – trẻ bày bán đồ dùng theo chất liệu / công dụng : đồ gỗ, đồ sứ / đồ dùng để uống, đồ dùng để nấu bếp) * Trò chuyện với trẻ: Ví dụ : Khi trò chuyện với trẻ, cô vào đồ dùng thông thường sinh hoạt ngày hỏi xem trẻ có biết công dụng chất liệu chúng không ? (Ví dụ : bút để viết, cốc để uống nước, quần áo vải, bàn gỗ, búp bê làm nhựa…) Chỉ số 97 Kể số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống Đạt Chưa đạt – Kể, trả lời câu hỏi – Không kể, không trả lời câu địa điểm công cộng: trường học / nơi mua hỏi địa điểm công cộng nơi trẻ sắm / khám bệnh nơi trẻ sống sống trường hợp khác * Trò chuyện với trẻ : sinh hoạt ngày, trẻ tham quan, dã ngoại * Quan sát : trẻ hoạt động học, chơi * Trao đổi với phụ huynh Chỉ số 98 Kể số nghề phổ biến nơi trẻ sống Đạt – Trẻ kể tên số nghề phổ biến, nói công cụ sản phẩm nghề Chưa đạt – Không kể cần có gợi ý * Trò chuyện với trẻ : sinh hoạt ngày * Quan sát : trẻ hoạt động học, chơi * Trao đổi với phụ huynh Chỉ số 99 Nhận giai điệu (vui, êm dịu, buồn) hát nhạc Đạt – Trẻ biểu lộ cảm xúc (qua nét mặt, cử chỉ, động tác) phù hợp với giai điệu (vui, êm dịu, buồn) hát nhạc Chưa đạt – Không nhận không biểu lộ cảm xúc * Quan sát : trẻ hoạt động âm nhạc trò chơi âm nhạc : có nhạc vui vẻ / rộn ràng / buồn bã để xem trẻ có biểu lộ cảm xúc phù hợp với giai điệu hát nhạc hay không ? * Trao đổi với phụ huynh : xem trẻ cảm xúc nghe nhạc có giai điệu vui – buồn… hay không ? Chỉ số 100 Hát giai điệu hát trẻ em Đạt Chưa đạt – Hát lời hát – Không hát lời hát – Hát giai điệu –Hát chưa giai điệu * Bài tập : – Chuẩn bị : hát mà trẻ học – Tiến hành : 3–5 trẻ thể hát theo yêu cầu cô * Quan sát : hoạt động hát trẻ Chỉ số 101 Thể cảm xúc vận động phù hợp với nhịp điệu hát nhạc Đạt Chưa đạt – Thể nét mặt phù hợp với sắc thái – Chưa thể nét mặt phù hợp với hát nhạc nhịp hát nhạc – Vận động (vỗ tay, lắc lư ) phù hợp với nhịp, sắc thái hát – Vận động (vỗ tay, lắc lư ) chưa phù nhạc hợp với nhịp, sắc thái hát nhạc * Bài tập – Chuẩn bị : Bài hát mà trẻ học – Tiến hành : – trẻ thể hát vận động theo yêu cầu cô * Quan sát : hoạt động hát trẻ Chỉ số 102 Biết sử dụng vật liệu khác để làm sản phẩm đơn giản Đạt Chưa đạt – Sử dụng từ loại vật liệu để làm – Chưa sử dụng từ loại vật liệu loại sản phẩm để làm loại sản phẩm * Phân tích sản phẩm : – Chuẩn bị : Một số vật liệu khác – Tiến hành: Cô giáo giới thiệu vật liệu, khuyến khích trẻ tạo sản phẩm loại vật liệu * Quan sát : trẻ thông qua hoạt động tạo hình, hoạt động góc Xây dựng Chỉ số 103 Nói ý tưởng thể sản phẩm tạo hình Đạt Chưa đạt – Đặt tên cho sản phẩm – Chưa đặt tên cho sản phẩm – Trả lời câu hỏi vẽ / nặn / xé dán ? – Chưa trả lời câu hỏi vẽ / nặn / xé dán ? * Trò chuyện với trẻ * Quan sát : trẻ hoạt động tạo sản phẩm : hoạt động tạo hình, hoạt động xây dựng Chỉ số 104 Nhận biết số phù hợp với số lượng phạm vi 10 Đạt Chưa đạt – Đếm nói số lượng – Chưa đếm nói số lượng phạm vi 10 phạm vi 10 – Chọn thẻ chữ số tương ứng (hoặc viết) với số lượng đếm – Chọn thẻ chữ số không tương ứng (hoặc viết) với số lượng đếm * Bài tập : – Chuẩn bị : Đồ vật có số lượng phạm vi 10 thẻ chữ số – Tiến hành : Yêu cầu trẻ lấy đồ vật đếm gắn số tương ứng nhóm đồ vật đọc * Quan sát : trẻ hoạt động học, hoạt động chơi Chỉ số 105 Tách 10 đối tượng thành hai nhóm hai cách so sánh số lượng nhóm Đạt Chưa đạt – Tách 10 đồ vật thành hai nhóm – Tách 10 đồ vật thành nhóm bằng hai cách khác (Ví dụ: nhóm có cách (Ví dụ: nhóm có hạt) hạt nhóm có hạt vân vân.) – Chưa nói nhóm có nhiều – Nói nhóm có nhiều / / / hơn/ * Bài tập : – Chuẩn bị : Một số đồ vật – Tiến hành : Cô yêu cầu trẻ chia đồ vật thành hai phần, hai cách so sánh hai nhóm * Quan sát : hoạt động tách 10 đối tượng thành hai nhóm hai cách so sánh số lượng nhóm trẻ Chỉ số 106 Biết cách đo độ dài nói kết đo Đạt Chưa đạt – Chọn dụng cụ làm thước đo – Chưa chọn dụng cụ làm thước (quyển vở, thước, bước chân…) đo (quyển vở, thước, bước chân…) – Đặt thước đo liên tiếp – Nói kết đo (Ví dụ : – Chưa đặt thước đo liên tiếp năm sách, bốn thước…) – Nói không kết đo * Bài tập : – Chuẩn bị : Một đoạn thước dài 10 cm, sách, bàn cô / trẻ – Tiến hành: Cô yêu cầu trẻ chọn thước để đo bàn cô / trẻ nói kết đo * Quan sát : trẻ hoạt động học, hoạt động chơi ngày Chỉ số 107 Chỉ khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật khối trụ theo yêu cầu Đạt – Lấy khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ có màu sắc / kích thước khác nghe gọi tên – Lấy số vật quen thuộc có dạng hình hình học theo yêu cầu Chưa đạt – Chưa lấy khối cầu, khối vuông, chữ nhật, khối trụ có màu sắc / kích thước khác nghe gọi tên – Chưa lấy số vật quen thuộc có dạng hình hình học theo yêu cầu * Bài tập : – Chuẩn bị : Các khối cầu, trụ, vuông, chữ nhật có màu sắc kích thước khác ; số đồ vật quen thuộc có dạng khối cầu, trụ, vuông, chữ nhật (như : bóng, cốc, hộp đựng bánh ) – Tiến hành : Cô đặt bốn khối hình học bốn đồ vật chuẩn bị trước mặt trẻ Yêu cầu trẻ lấy khối cầu lấy đồ vật có hình dạng tương ứng với khối hình học * Quan sát : trẻ hoạt động chơi, hoạt động học Chỉ số 108 Xác định vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) vật so với vật khác Đạt Chưa đạt – Nói vị trí (trong, ngoài, trên, – Nói không vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) vật dưới, trước, sau, phải, trái) vật so so với vật khác không gian với vật khác không gian – Sắp xếp vị trí vật theo yêu cầu – Sắp xếp vị trí vật không (Ví dụ : Đặt búp bê lên giá đồ chơi, theo yêu cầu đặt bóng bên phải búp bê…) * Bài tập : – Chuẩn bị : Búp bê, tủ, nhà – Tiến hành: +Cô yêu cầu trẻ đặt búp bê lên / xuống / phía trước / phía sau/ bên phải / bên trái / bên / bên nhà / tủ + Cô đặt búp bê vị trí khác hỏi trẻ : “Con nói xem búp bê đâu so với tủ ?” * Quan sát : trẻ hoạt động học, hoạt động chơi, hoạt động lao động Chỉ số 109 Gọi tên ngày tuần theo thứ tự Đạt Chưa đạt – Nói tên ngày tuần theo – Chưa nói tên ngày tuần thứ tự (Ví dụ : thứ hai, thứ ba ) theo thứ tự (ví dụ : thứ hai, thứ tư ) * Trò chuyện với trẻ : Cô trẻ xem lịch, cô giở tờ lịch hỏi trẻ thứ * Quan sát : hoạt động học, hoạt động chơi Chỉ số 110 Phân biệt hôm qua, hôm nay, ngày mai qua kiện ngày Đạt Chưa đạt – Nói hôm thứ mấy, ngày – Chưa nói hôm thứ mai thứ – Chưa nói ngày mai thứ – Nói hôm qua làm việc gì, – Chưa nói hôm qua làm việc hôm làm cô dặn / mẹ dặn gì, hôm làm cô dặn / mẹ dặn ngày mai làm việc ngày mai làm việc * Trò chuyện với trẻ : Cô nhắc kiện diễn hỏi trẻ kiện diễn hôm Ví dụ : Cô hiệu trưởng đến thăm lớp hôm ? Lớp ăn phở hôm ? * Quan sát : hoạt động có sử dụng tên ngày tuần trẻ (kể lại chuyện xảy ra, kế hoạch tới…) * Trò chuyện với phụ huynh Chỉ số 111 Nói ngày lốc lịch đồng hồ Đạt Chưa đạt – Nói lịch / đồng hồ dùng – Chưa nói lịch / đồng hồ dùng để làm ? để làm ? – Nói ngày lịch (đọc – Chưa nói ngày lịch (đọc ghép số) ghép số) – Nói chẵn đồng – Chưa nói chẵn đồng hồ (ví dụ : bây hồ (ví dụ / giờ/ vân vân) vân vân) * Bài tập : – Chuẩn bị : Lịch lốc, đồng hồ mô hình có ghi số 1, 2, 12 hai kim dài, ngắn – Tiến hành : Cô vào tờ lịch hỏi trẻ : “Đây ngày ?” Cô vào đồng hồ hỏi : “Đồng hồ ?” ; “Con xem đồng hồ để làm ?” * Quan sát : hoạt động có sử dụng ngày lốc lịch chẵn đồng hồ trẻ (ví dụ : kể lại chuyên xảy ra, kế hoạch tới…) Chỉ số 112 Hay đặt câu hỏi Đạt Chưa đạt - – Hay đặt câu hỏi để tìm hiểu làm – Không hay đặt câu hỏi để tìm hiểu rrõ thông tin làm rõ thông tin * Quan sát : hoạt động học, hoạt động trời, tham quan * Trao đổi với phụ huynh * Trò chuyện với trẻ Chỉ số 113 Thích khám phá vật, tượng xung quanh Đạt Chưa đạt Trẻ có biểu : Trẻ có biểu : – Thích (đồ chơi, đồ vật, – Không thích (đồ chơi, đồ trò chơi, hoạt động mới) vật, trò chơi, hoạt động mới) – Nhận thay đổi / xung – Không nhận thay đổi / quanh xung quanh – Thích thử công dụng vật – Chưa / thử công dụng vật – Tháo lắp lại cấu tạo vật – Chưa / tháo lắp lại cấu tạo vật – Đặt câu hỏi “Cái ?” ; “Để làm – Chưa / đặt câu hỏi “Cái ?” ; ?” ; “Như ?” ; “Tại ?” “Để làm ?” ; “Như ?” ; “Tại ?” * Quan sát : trẻ hoạt động trời, khám phá khoa học * Trao đổi với phụ huynh Chỉ số 114 Giải thích mối quan hệ nguyên nhân - kết đơn giản sống ngày Đạt Chưa đạt – Phát tượng – Chưa / phát tượng – Nêu nguyên nhân dẫn đến tượng – Chưa nêu nguyên nhân dẫn đến – Giải thích mẫu câu “Tại tượng nên ” – Chưa / giải thích mẫu câu “Tại nên ” * Bài tập : – Chuẩn bị : + Tranh xe ô tô xịt lốp đứng im + Tranh xe ô tô căng lốp chạy bon bon – Tiến hành : Cho trẻ xem tranh hỏi trẻ : + Hai ô tô có khác ? +Tại ô tô chạy ô tô đứng yên ? * Quan sát : sinh hoạt ngày Ví dụ : thấy cá bị chết trẻ nói bị vớt khỏi nước héo lâu không tưới nước Chỉ số 115 Loại đối tượng không nhóm với đối tượng lại Đạt Chưa đạt – Nhận khác biệt đối tượng - Chưa / nhận khác biệt nhóm so với khác đối tượng nhóm so với – Giải thích loại bỏ đối tượng khác khác biệt - Chưa / giải thích loại bỏ đối tượng khác biệt * Bài tập : – Chuẩn bị : – đồ dùng có đồ dùng không loại Ví dụ : bát, thìa, đĩa, – Tiến hành : Đưa cho trẻ xem tranh, yêu cầu trẻ gọi tên khuyến khích trẻ : “Con bỏ thứ không loại với thứ khác Tại lại bỏ thứ ?” *Quan sát : trẻ sinh hoạt ngày: xếp đồ dùng, đồ chơi theo loại… Chỉ số 116 Nhận quy tắc sắp xếp đơn giản tiếp tục thực theo qui tắc Đạt Chưa đạt – Nhận quy luật xếp (hình ảnh, – Chưa / nhận quy luật xếp âm thanh, vận động…) (hình ảnh, âm thanh, vận động…) – Tiếp tục thực quy luật hai lần lặp lại – Chưa tiếp tục thực quy luật – Nói lại xếp hai lần lặp lại – Chưa nói lại xếp *Bài tập : – Chuẩn bị : Một dải giấy mẫu dán hình tròn màu, xếp theo qui tắc vàng – vàng – đỏ – xanh – xanh Bảy hình tròn bìa đỏ : 15 – xanh, 15 – vàng – Tiến hành : Cô đưa dải giấy mẫu nói với trẻ : “Con nhìn kĩ cách xếp màu này.” Đợi trẻ nhìn kĩ vòng phút, cô đề nghị : “Bây xếp tiếp màu cho cách xem nào.” Khi trẻ xếp xong cô mời trẻ giải thích lại xếp * Quan sát : trẻ hoạt động học, hoạt động chơi Chỉ số 117 Đặt tên cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời cho hát Đạt Chưa đạt – Đặt tên cho đồ vật / câu – Chưa / đặt tên cho đồ vật / chuyện câu chuyện – Đặt lời cho hát – Chưa / đặt lời cho hát *Quan sát : hoạt động học, hoạt động chơi Ví dụ : trẻ sử dụng đồ vật với tên gọi trò chơi (que làm kim tiêm, ghế làm ô tô, hạt xốp làm gạo bỏng ngô…) ; nghe cô kể câu chuyện đặt tên cho câu chuyện ; hát hát quen thuộc theo lời mới… Chỉ số 118 Thực số công việc theo cách riêng Đạt Chưa đạt – Có cách thực công việc theo cách - Chưa / có cách thực công việc riêng độc đáo – Đạt kết theo yêu cầu công việc - Chưa / đạt kết theo yêu cầu công việc *Bài tập : – Tiến hành : Giao cho trẻ việc (dọn giá đồ chơi, phơi khăn mặt, rửa cốc , vẽ tranh, tìm bạn mặt lớp…) Không gợi ý hướng dẫn cách thực Theo dõi xem trẻ thực *Quan sát : trẻ sinh hoạt ngày : trực nhật, dọn góc chơi… Chỉ số 119 Thể ý tưởng thân thông qua hoạt động khác Đạt Chưa đạt – Thường người khởi xướng – Chưa / người khởi xướng đề nghị đề nghị bạn tham gia vào trò chơi bạn tham gia vào trò chơi – Xây dựng “công trình” từ khối xây dựng khác nhau, – Chưa / xây dựng “công trình” từ theo cách khác khối xây dựng khác nhau, theo cách – Có vận động minh hoạ / khác múa – Cắt, xé, dán, vẽ tranh, – Chưa / có vận động minh hoạ / nặn tượng độc đáo múa – Chưa / cắt, xé, dán, vẽ tranh, nặn tượng độc đáo *Quan sát : trẻ hoạt động học, hoạt động chơi (vui chơi, âm nhạc, múa, tạo hình ) Chỉ số 120 Kế lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác Đạt Chưa đạt – Đặt tên – Chưa / đặt tên – Mở đầu – Chưa / mở đầu – Tiếp tục – Chưa / tiếp tục – Kết thúc câu chuyện theo cách khác – Chưa / kết thúc câu chuyện không ý nghĩa câu chuyện theo cách khác * Bài tập : – Chuẩn bị : Một câu chuyện quen thuộc với trẻ – Tiến hành : Cô khuyến kích trẻ kể theo cách khác *Quan sát : trẻ kể chuyện, kể chuyện với cô, với bạn ... chỉnh công cụ (8) Sử dụng công cụ theo dõi phát triển trẻ tuổi nào? Có thể sử dụng công cụ theo dõi phát triển trẻ tuổi theo bước sau: Bước Chuẩn bị thời gian, không gian phương tiện đo Bước Chuẩn. .. thực trẻ, tổng số trẻ nhóm/ lớp Bước Thử công cụ 3 -5 trẻ, gồm trẻ kém, khá, giỏi Bước Sửa hoàn chỉnh công cụ Có thể tóm tắt bước xây dựng Bộ công cụ theo bảng 1: Bảng Các bước xây dựng công cụ theo. .. Thống kê kết theo dõi phát triển trẻ tuổi lớp/nhóm số theo % Ví dụ: Bảng theo dõi phát triển lớp/nhóm trẻ tuổi Trường: Lớp: Thời gian theo dõi: từ .đến T T Họ tên trẻ CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS119
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ DỰA VÀO BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ DỰA VÀO BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ DỰA VÀO BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay