Bảng thuyết minh đồ dùng dạy học tự làm Bộ đồ dùng gia đình

2 137 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:55

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG THUYẾT MINH 1) Tên thiết bị dạy học tự làm: Bộ đồ dùng gia đình 2) Họ tên tác giả: Bùi Ngọc Khương 3) Đơn vị: Trường Mẫu giáo Thạnh Lợi – Huyện Tháp Mười NỘI DUNG THUYẾT MINH A Nguyên liệu thực thiết bị dạy học - Giấy Foam (giấy phom) - Keo 502 - Sơn xịt - B Qui trình, sử dụng Cách làm - Dùng dao rọc giấy cắt giấy phom thành có kích thước phù hợp Sau dùng keo 502 dán chi tiết lại với gắn thêm chi tiết phụ Cuối dùng sơn xịt lên đồ dùng hoàn chỉnh Cách sử dụng, tiện ích 2.1 Cách sử dụng - Có thể xếp vị trí theo ý thích cá nhân 2.2 Cách láp ráp - Không cần lắp ráp cầu kỳ, cần xếp đơn giản sử dụng 2.3 Tiện ích - Tất loại đồ dùng có khả sử dụng rộng rải tất trường mầm non, làm vật trang trí gia đình Rất dể làm, dễ sử dụng, dễ tìm kiếm vật liệu hướng dẫn cho trẻ làm với cô hoạt động, phổ biến để phụ huynh làm cho trẻ chơi nhà hỗ trợ cho lớp tăng thêm phần phong phú đồ dùng đồ chơi C Giảng dạy bài, lớp, môn Với đồ chơi có tên gọi “Đồ dùng gia đình”, ta đưa vào sử dụng tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi cho trẻ chủ đề “Gia đình” Dùng làm mô hình giới thiệu trình dạy trẻ tìm hiểu đồ vật gia đình, sử dụng hoạt động khám phá khoa học, thay hình ảnh để sử dụng hoạt động làm quen văn học Có thể thông qua đồ dùng để giới thiệu hát, tổ chức trò chơi âm nhạc có nội dung thể phù hợp Với đồ chơi sử dụng hoạt động góc, kể chuyện sáng tạo Tuỳ thuộc vào nội dung, hoạt động lĩnh vực lựa chọn hình thức tổ chức linh hoạt sáng tạo giáo viên để nhằm khai thác hết tính sử dụng đồ dùng trình giảng dạy Xác nhận nhà trường 2012 HIỆU TRƯỞNG Thạnh Lợi, ngày 18 tháng 04 năm Tác giả Bùi Ngọc Khương ...qua đồ dùng để giới thiệu hát, tổ chức trò chơi âm nhạc có nội dung thể phù hợp Với đồ chơi sử dụng hoạt động góc, kể chuyện sáng tạo Tuỳ thuộc... chọn hình thức tổ chức linh hoạt sáng tạo giáo viên để nhằm khai thác hết tính sử dụng đồ dùng trình giảng dạy Xác nhận nhà trường 2012 HIỆU TRƯỞNG Thạnh Lợi, ngày 18 tháng 04 năm Tác giả Bùi Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng thuyết minh đồ dùng dạy học tự làm Bộ đồ dùng gia đình, Bảng thuyết minh đồ dùng dạy học tự làm Bộ đồ dùng gia đình, Bảng thuyết minh đồ dùng dạy học tự làm Bộ đồ dùng gia đình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay