Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện quả bầu tiên

12 68 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:51

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Thế giới thực vật Đề tài: Truyện “Quả bầu tiên” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Qua bâu tiên Chuyện xảy với chim én? Chú bé làm gì? Khi mùa xuân đến én nhỏ làm gì? Chim én trả ơn cậu bé nào? Khi cậu bé bổ bầu có gì? Khi nghe tin cậu bé chim én cho hạt bầu, tên địa chủ làm gì? Chuyện xảy với tên địa chủ? Chúc quý cô giáo hạnh phúc thành đạt CHÀO TẠM BIỆT ... Qua bâu tiên Chuyện xảy với chim én? Chú bé làm gì? Khi mùa xuân đến én nhỏ làm gì? Chim én trả ơn cậu bé nào? Khi cậu bé bổ bầu có gì? Khi nghe tin cậu bé chim én cho hạt bầu, tên địa chủ... nghe tin cậu bé chim én cho hạt bầu, tên địa chủ làm gì? Chuyện xảy với tên địa chủ? Chúc quý cô giáo hạnh phúc thành đạt CHÀO TẠM BIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện quả bầu tiên, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện quả bầu tiên, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện quả bầu tiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay