Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện thỏ trắng biết lỗi

5 387 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:45

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Trường mầm non Đề tài: Truyện “Thỏ trắng biết lỗi” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Thỏ trăng biết lỗi Trong câu chuyện có nhân vật nào? Mẹ tặng Thỏ Trắng quà nhân ngày sinh nhật? Đến sinh nhật Thỏ Trắng, bạn mang quà để tặng cho bạn? .. .Thỏ trăng biết lỗi Trong câu chuyện có nhân vật nào? Mẹ tặng Thỏ Trắng quà nhân ngày sinh nhật? Đến sinh nhật Thỏ Trắng, bạn mang quà để tặng cho bạn?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện thỏ trắng biết lỗi, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện thỏ trắng biết lỗi, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện thỏ trắng biết lỗi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay