Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ tình bạn

13 90 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:45

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Trường mầm non Đề tài: Thơ “Tình bạn” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Tình ban Trong thơ có nhân vật nào? Hôm bạn đến lớp học thấy vắng ai? Bạn thỏ bị không học được? Các bạn mua để tặng bạn? Nói khẽ Đoàn kết Tình ban Hôm đến lớp Thây văng Thỏ Nâu Các ban hỏi Thỏ đâu thế? Gâu liền nói khẽ: “Thỏ bị ốm ! Này ban ! Đi thăm Thỏ nhé! Gâu mua khế Khế lai thanh” “Mèo mua chanh Đánh đường mát ngọt” Hươu mua sữa bột Nai, sữa đâu nành Chúc ban khỏe nhanh Cùng đến lớp Học tâp thât tốt Xứng đáng cháu ngoan Trò giỏi kết đoàn Thăm tìnhban Trò chơi “Mang thuốc cho bạn” ... Tình ban Trong thơ có nhân vật nào? Hôm bạn đến lớp học thấy vắng ai? Bạn thỏ bị không học được? Các bạn mua để tặng bạn? Nói khẽ Đoàn kết Tình ban Hôm đến lớp Thây... thanh” “Mèo mua chanh Đánh đường mát ngọt” Hươu mua sữa bột Nai, sữa đâu nành Chúc ban khỏe nhanh Cùng đến lớp Học tâp thât tốt Xứng đáng cháu ngoan Trò giỏi kết đoàn Thăm tình bè ban Trò... thât tốt Xứng đáng cháu ngoan Trò giỏi kết đoàn Thăm tình bè ban Trò chơi “Mang thuốc cho bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ tình bạn, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ tình bạn, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ tình bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay