Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện thỏ con đi học

9 74 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:38

Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Chủ đề: Phương tiện giao thông Đề tài: Truyện “Thỏ học” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Thỏ học Trong câu chuyện có nhân vật nào? Hai anh gà chơi phát gì? Bạn chơi gần đấy? Lúc thái độ gà lông đen nào? Ăn xong hai gà đâu? Trò chơi “Thi kể chuyện” .. .Thỏ học Trong câu chuyện có nhân vật nào? Hai anh gà chơi phát gì? Bạn chơi gần đấy? Lúc thái độ gà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện thỏ con đi học, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện thỏ con đi học, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Truyện thỏ con đi học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay