Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ đom đóm

15 44 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:30

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Thơ “Đom đóm” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Đom đóm Hoàng Hương sưu tâm Đom đóm Bài thơ nói điều gì? Đom đóm bay lượn nơi nào? lượn châp chờn Đom đóm Đom đóm đom đóm Bụng sáng lâp lòe Cứ đêm mùa hè Đóm nhiều lăm Từ bụi râm Bay bờ ao Lượn cành cao Xuống chơi bãy cỏ Như đèn nhỏ Châp chờn bay chơi Hoàng Hương sưu tầm Trò chơi “Giải cứu công chúa” .. .Đom đóm Hoàng Hương sưu tâm Đom đóm Bài thơ nói điều gì? Đom đóm bay lượn nơi nào? lượn châp chờn Đom đóm Đom đóm đom đóm Bụng sáng lâp lòe Cứ đêm mùa hè Đóm nhiều lăm Từ bụi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ đom đóm, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ đom đóm, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Thơ đom đóm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay